Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Lipianach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zarządzenie nr 135/2009 w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2009 oraz ustalenia układu wykonawczego

Zarządzenie Nr 135/09

Burmistrza Lipian

z dnia 29 grudnia  2009 r.

 

w sprawie zmian  budżetu gminy na rok 2009 oraz ustalenia układu wykonawczego

 

Na podstawie art. 186 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca  2005 roku o finansach publicznych   (Dz. U. z  2005 r. Nr 249, poz. 2104, zm. Nr 169, poz.1420, zm. z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170 poz. 1217, Nr 170 poz. 1218, Nr 187 poz.1381, Nr  249, poz. 1832, zm. z 2007 r. Dz. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984, zm. z 2008 r. Dz. U. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370, Nr 227, poz. 1505, zm. z 2009 r. Dz. U. Nr 19 poz. 100, Nr 62 poz. 504,  Nr 72, poz. 619, Nr 79 poz. 666)   oraz § 15 pkt 5  uchwały budżetowej Rady Miejskiej w Lipianach nr XXII/178/2008 z  22 grudnia 2008 zarządza się co następuje:

 

§ 1. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 24.975,39 w tym:

Dział 600 – Transport i łączność 556 zł z tego;

Rozdział 60016 – drogi publiczne gminne

            § 6050 – 556 zł,

Dział 630 – Turystyka 103 zł z tego;

Rozdział 63095 – pozostała działalność

            § 4300 – 103 zł,

Dział 710 – Działalność usługowa 1.500 zł z tego;

Rozdział 71035 – cmentarze

            § 4210 – 1.500 zł,

Dział 750 – Administracja publiczna 4.480 zł  z tego;

Rozdział 75022 – rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

            § 3020 – 700 zł,

Rozdział 75023 – urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

            § 4110 – 600 zł,

§ 4410 –  1.880 zł.

Rozdział 75075 – promocja jednostek samorządu terytorialnego

            § 4740 – 300 zł,

Rozdział 75095 – pozostała działalność

            § 4430 – 1.000 zł

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 100 zł z tego:

Rozdział 75403 – jednostki terenowe policji

            § 4300 – 100 zł.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 500 zł z tego:

Rozdział 75647 –pobór podatków, opłat  i niepodatkowych  należności budżetowych

            § 4300 – 600 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia 1.730 zł, z tego:

Rozdział  75818 – rezerwy ogólne i celowe

            § 4810 – 1.730 zł,

Dział 801 – Oświata i wychowanie 6.000 zł z tego;

Rozdział 80101 – szkoły podstawowe

            § 4110 – 3.000 zł,

            § 4260 – 1.000 zł,

            Rozdział 80110 – gimnazja

            § 4110 – 1.000 zł.

Rozdział 80120 – licea ogólnokształcące

            § 4260 – 1.000 zł,

Dział 851 – Ochrona zdrowia 1.610  zł z tego;

Rozdział 85121 – lecznictwo ambulatoryjne

§  4270 – 1.000

Rozdział 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi

            § 4010 – 300 zł,

            § 4210 – 310 zł,

Dział 852 – Pomoc społeczna  3.855,39 zł z tego;

Rozdział 85212 – świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (zlecone)

            § 3110 – 40 zł (świadczenia rodzinne).

Rozdział 85214 – zasiłki   i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe  (zlecone)

                      § 3110 – 0,39

Rozdział 85219 – ośrodki pomocy społecznej

             § 3020 – 575 zł,

            § 4010 – 2.140 zł,

Rozdział 85228 -  usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

            § 4110 – 400 zł,

            § 4170 – 500 zł,

            § 4330 – 200 zł,

 

 

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 100 zł z tego;

Rozdział 85495 – pozostała działalność

            § 4300 – 100 zł,

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2.511 zł z tego;

Rozdział 90004 – utrzymanie zieleni w miastach i gminach

            § 4300 – 2.500 zł,

Rozdział 90095 – pozostała działalność

            § 4210 – 11 zł,

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 670 zł z tego;

Rozdział 92109  – domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

            § 4170 – 70 zł,

            § 4270 – 160 zł,

            § 4300 – 440 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport 1.610 zł z tego;

Rozdział 92601 – obiekty sportowe

            § 4210 – 1.160 zł.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 24.975,39 w tym:

Dział 600 – Transport i łączność 556 zł z tego;

Rozdział 60016 – drogi publiczne gminne

            § 6060 – 556 zł,

Dział 630 – Turystyka 103 zł z tego;

Rozdział 63095 – pozostała działalność

            § 2320 – 1 zł,

            § 4380 – 102 zł,

Dział 710 – Działalność usługowa 1.500 zł z tego;

Rozdział 71035 – cmentarze

            § 4300 – 1.500 zł,

Dział 750 – Administracja publiczna 4.480 zł  z tego;

Rozdział 75022 – rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

            § 4300 – 700 zł,

Rozdział 75023 – urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

            § 4010 – 900 zł,

§ 4170 –  170 zł,

§ 4370 – 200 zł,

§ 4380 – 710  zł,

Rozdział 75075 – promocja jednostek samorządu terytorialnego

            § 4300 – 300 zł,

Rozdział 75095 – pozostała działalność

            § 4210 – 1.000 zł

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 100 zł z tego:

Rozdział 75403 – jednostki terenowe policji

            § 4210 – 100 zł,

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 500 zł z tego:

Rozdział 75647 –pobór podatków, opłat  i niepodatkowych  należności budżetowych

            § 4100 – 600 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia 1.730 zł, z tego:

Dział 801 – Oświata i wychowanie 6.000 zł z tego;

Rozdział 80104 – przedszkola

            § 2510 – 5.000 zł,

Rozdział 80113 – dowożenie uczniów do szkół

            § 4300 – 1.000 zł,

Dział 851 – Ochrona zdrowia 1.610  zł z tego;

Rozdział 85121 – lecznictwo ambulatoryjne

§  4280 – 1.000

Rozdział 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi

            § 3110 – 300 zł,

            § 4170 – 300 zł,

            § 4260 – 10 zł,

Dział 852 – Pomoc społeczna  3.855,39 zł z tego;

Rozdział 85212 – świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (zlecone)

            § 4210 – 30 zł,

            § 4300 – 10 zł,

Rozdział 85214 – zasiłki   i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe  (zlecone)

           § 4300 – 0,39 zł

Rozdział 85215 – dodatki mieszkaniowe

           § 4300 – 200 zł,

Rozdział 85219 – ośrodki pomocy społecznej

             § 4110 –  15 zł,

            § 4120 –  10 zł,

            § 4300 – 100 zł,

            § 4350 – 60 zł,

            § 4410 – 20 zł,

            § 4440 – 2.500 zł,

            § 4580 – 10 zł,

Rozdział 85295 -  pozostała działalność

            § 3110 – 900 zł,

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 100 zł z tego;

Rozdział 85495 – pozostała działalność

            § 4210 – 100 zł,

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2.511 zł z tego;

Rozdział 90002 – gospodarka odpadami

            § 4300 – 2.500 zł,

Rozdział 90020 – wpływy oraz wydatki związane z gromadzeniem środków z opłaty produktowej

            § 4300 – 1 zł,

Rozdział 90095 – pozostała działalność

            § 4260 – 10 zł,

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 2.400 zł z tego;

Rozdział 92109  – domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

            § 2480 – 1.000 zł,

            § 4210 – 1.400 zł,

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport 1.160 zł z tego;

Rozdział 92601 – obiekty sportowe

            § 4260 – 650 zł,

            § 4300 – 500 zł,

            § 6050 – 10 zł,

            §  3. Ustala się układ wykonawczy zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy, Sekretarz Gminy, Dyrektor Zespołu Szkół, Dyrektorowi Przedszkola Miejskiego, Dyrektorowi MGOK oraz Kierownikowi OPS oraz kierownikowi referatu.  

§  5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 ZarzA_dzenie_nr_135.xls (XLS, 45.50Kb) 2010-01-18 14:22:18 420 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Agnieszka Kosiorek 18-01-2010 14:22:18
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Agnieszka Kosiorek 18-01-2010
Ostatnia aktualizacja: Agnieszka Kosiorek 18-01-2010 15:06:52