Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Lipianach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Burmistrz Lipian podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w wieczyste użytkowanie, sprzedaży, dzierżawy i najmu

OGŁOSZENIE

BURMISTRZA LIPIAN

z dnia  02 marca 2010 r.

 

 

w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w wieczyste użytkowanie, sprzedaży, dzierżawy i najmu

 

 

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603, zm. Dz. Nr 281, poz. 2782, z 2005 r. Nr 130, poz. 1087, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1459 z 2006 r. Nr 104, poz.708, Nr 220, poz. 1600 i 1601, z 2007 r. Nr 69, poz. 468, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 59, poz. 369, nr 220, poz. 1412, z 2009 r. Nr 18, poz. 100, Nr 42, poz. 335 i 340, Nr 98, poz. 817, Nr 161, poz. 1279, Nr 161, poz. 1281) Burmistrz Lipian

 

 

ogłasza, co następuje:

 

I.

 

Z zasobu nieruchomości Gminy Lipiany przeznaczone zostały do oddania w wieczyste użytkowanie, sprzedaży, dzierżawy i najmu następujące nieruchomości (wykazy na następnej stronie).

 

 

II.

 

 

1.      Działka niezabudowana położona w obrębie 3 m. Lipiany, przy ul. Barlineckiej wykazana w wykazie stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia przeznaczona jest do zbycia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

2.      Działka niezabudowana położona w obrębie 3 m. Lipiany, przy ul. Barlineckiej wykazana w wykazie stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia przeznaczona jest do zbycia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

3.      Działka niezabudowana położona w obrębie 3 m. Lipiany, przy ul. Barlineckiej wykazana w wykazie stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego ogłoszenia przeznaczona jest do zbycia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

4.      Działka niezabudowana położona w obrębie 3 m. Lipiany, przy ul. Barlineckiej wykazana w wykazie stanowiącym załącznik nr 4 do niniejszego ogłoszenia przeznaczona jest do zbycia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

5.       Lokal mieszkalny nr 3 w budynku przy ul. Armii Krajowej 10 w Lipianach wykazany
w wykazie stanowiącym załącznik nr 5 do niniejszego ogłoszenia przeznaczony jest do zbycia na rzecz najemcy w drodze bezprzetargowej.

6.       Lokal mieszkalny nr 2 w budynku przy ul. Szkolnej 15A w Lipianach wykazany
w wykazie stanowiącym załącznik nr 6 do niniejszego ogłoszenia przeznaczony jest do zbycia na rzecz najemcy w drodze bezprzetargowej.

7.      Działka zabudowana położona w obrębie Wołczyn gm. Lipiany wykazana w wykazie stanowiącym załącznik nr 7 do niniejszego ogłoszenia przeznaczona jest do zbycia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

 

III.

 

1.      Część działki niezabudowanej nr 114/2 położonej w obrębie 2 m. Lipiany, przy ul. Jedności Narodowej wykazana w wykazie stanowiącym załącznik nr 8 do niniejszego ogłoszenia przeznaczona jest do dzierżawy  w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

2.      Część działki niezabudowanej nr 226/2 położonej w obrębie 2 m. Lipiany wykazana w wykazie stanowiącym załącznik nr 9 do niniejszego ogłoszenia przeznaczona jest do dzierżawy  w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

3.      Działka niezabudowana położona w obrębie Osetna gm. Lipiany wykazana w wykazie stanowiącym załącznik nr 10 do niniejszego ogłoszenia przeznaczona jest do dzierżawy  w drodze bezprzetargowej.

IV.

 

1.      Lokal użytkowy w budynku nr 14 w miejscowości Jedlice wykazany w wykazie stanowiącym załącznik nr 11 do niniejszego ogłoszenia przeznaczony jest do wynajęcia  w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

 

 

Wykaz podlega podaniu do publicznej wiadomości na okres 21 dni od dnia 02.03.2010 r. do dnia 22.03.2010 r.


 ZAŁĄCZNIK NR 1

 

 

Działka niezabudowana nr 39/6 położona w obrębie 3 m. Lipiany

przy ul, Sikorskiego  w Lipianach

 

1)    oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości :

            - KW 17676, oznaczenie wg ewidencji gruntów jako działka nr 39/6, obręb 3 m. Lipiany, przy ul. Sikorskiego

2)     powierzchnia nieruchomości:        

            - 995 m2

3)     opis nieruchomości:

            - działka niezabudowana

            - działka uzbrojona w urządzenia komunalne – woda, kanalizacja, energia elektryczna

4)     przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:

            - teren, na którym znajduje się nieruchomość przeznaczony był w planie zagospodarowania przestrzennego miasta Lipiany, obowiązującym do końca 2003 r., pod zabudowę mieszkaniową; w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania miasta funkcja została zachowana

            - działka niezabudowana

5)     termin zagospodarowania nieruchomości:

            - po uzyskaniu niezbędnych pozwoleń

6)    cena nieruchomości:

            -  51.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt jeden tysięcy złotych) plus należny podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami;

7)      wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego:

            - nie dotyczy

8)      wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy:

            - nie dotyczy

9)    terminy wnoszenia opłat:

            - opłata jednorazowa płatna przed aktem notarialnym

10)  zasady aktualizacji opłat:

            - nie dotyczy

11)  informacje o przeznaczeniu do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę:

            - sprzedaż na własność w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

12)  termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2.

            - termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu tj. do dnia 13 kwietnia 2010 r.


 ZAŁĄCZNIK NR 2

 

 

Działka niezabudowana nr 39/7 położona w obrębie 3 m. Lipiany

przy ul. Barlineckiej  w Lipianach

 

1)    oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości :

            - KW 17676, oznaczenie wg ewidencji gruntów jako działka nr 39/7, obręb 3 m. Lipiany

2)     powierzchnia nieruchomości:        

            - 715 m2

3)     opis nieruchomości:

            - działka niezabudowana

            - działka uzbrojona w urządzenia komunalne – woda, kanalizacja, energia elektryczna

4)     przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:

            - teren, na którym znajduje się nieruchomość przeznaczony był w planie zagospodarowania przestrzennego miasta Lipiany, obowiązującym do końca 2003 r., pod zabudowę mieszkaniową; w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania miasta funkcja została zachowana

            - działka niezabudowana

5)     termin zagospodarowania nieruchomości:

            - po uzyskaniu niezbędnych pozwoleń

6)    cena nieruchomości:

            -  38.000,00 zł (słownie: trzydzieści osiem tysięcy złotych) plus należny podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami;

7)      wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego:

            - nie dotyczy

8)      wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy:

            - nie dotyczy

9)    terminy wnoszenia opłat:

            - opłata jednorazowa płatna przed aktem notarialnym

10)  zasady aktualizacji opłat:

            - nie dotyczy

11)  informacje o przeznaczeniu do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę:

            - sprzedaż na własność w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

12)  termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2.

            - termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu tj. do dnia 13 kwietnia 2010 r.


ZAŁĄCZNIK NR 3

 

 

Działka niezabudowana nr 39/8 położona w obrębie 3 m. Lipiany

przy ul. Barlineckiej  w Lipianach

 

1)    oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości :

            - KW 17676, oznaczenie wg ewidencji gruntów jako działka nr 39/8, obręb 3 m. Lipiany

2)     powierzchnia nieruchomości:        

            - 710 m2

3)     opis nieruchomości:

            - działka niezabudowana

            - działka uzbrojona w urządzenia komunalne – woda, kanalizacja, energia elektryczna

4)     przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:

            - teren, na którym znajduje się nieruchomość przeznaczony był w planie zagospodarowania przestrzennego miasta Lipiany, obowiązującym do końca 2003 r., pod zabudowę mieszkaniową; w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania miasta funkcja została zachowana

            - działka niezabudowana

5)     termin zagospodarowania nieruchomości:

            - po uzyskaniu niezbędnych pozwoleń

6)    cena nieruchomości:

            -  38.000,00 zł (słownie: trzydzieści osiem tysięcy złotych) plus należny podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami;

7)      wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego:

            - nie dotyczy

8)      wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy:

            - nie dotyczy

9)    terminy wnoszenia opłat:

            - opłata jednorazowa płatna przed aktem notarialnym

10)  zasady aktualizacji opłat:

            - nie dotyczy

11)  informacje o przeznaczeniu do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę:

            - sprzedaż na własność w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

12)  termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2.

            - termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu tj. do dnia 13 kwietnia 2010 r.


ZAŁĄCZNIK NR 4

 

 

Działka niezabudowana nr 39/9 położona w obrębie 3 m. Lipiany

przy ul. Barlineckiej  w Lipianach

 

1)    oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości :

            - KW 17676, oznaczenie wg ewidencji gruntów jako działka nr 39/9, obręb 3 m. Lipiany

2)     powierzchnia nieruchomości:        

            - 680 m2

3)     opis nieruchomości:

            - działka niezabudowana

            - działka uzbrojona w urządzenia komunalne – woda, kanalizacja, energia elektryczna

4)     przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:

            - teren, na którym znajduje się nieruchomość przeznaczony był w planie zagospodarowania przestrzennego miasta Lipiany, obowiązującym do końca 2003 r., pod zabudowę mieszkaniową; w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania miasta funkcja została zachowana

            - działka niezabudowana

5)     termin zagospodarowania nieruchomości:

            - po uzyskaniu niezbędnych pozwoleń

6)    cena nieruchomości:

            -  36.000,00 zł (słownie: trzydzieści sześć tysięcy złotych) plus należny podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami;

7)      wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego:

            - nie dotyczy

8)      wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy:

            - nie dotyczy

9)    terminy wnoszenia opłat:

            - opłata jednorazowa płatna przed aktem notarialnym

10)  zasady aktualizacji opłat:

            - nie dotyczy

11)  informacje o przeznaczeniu do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę:

            - sprzedaż na własność w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

12)  termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2.

            - termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu tj. do dnia 13 kwietnia 2010 r.


ZAŁĄCZNIK NR 5

 

 

Lokal mieszkalny nr 3 w budynku nr 10 przy ul. Armii Krajowej usytuowany na działce nr 271 w obrębie 2 m. Lipiany

 

1)    oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości :

            - oznaczenie wg ewidencji gruntów jako działka nr 271, obręb 2 m. Lipiany, KW 9179

            - lokal mieszkalny nr 3 w budynku nr 10 przy ul. Armii Krajowej w Lipianach wraz z przynależną piwnicą, KW brak

2)     powierzchnię nieruchomości:        

            - działka -  482 m2 w udziale 98/1000 części,

            - lokal mieszkalny – 21,40 m2,

            - piwnica – 5,32 m2

3)     opis nieruchomości:

            - działka zabudowana budynkiem mieszkalnym

            - lokal mieszkalny znajduje się na I piętrze w budynku mieszkalnym i składa się z pokoju, kuchni, w.c.

4)     przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:

            - teren, na którym znajduje się przedmiotowa nieruchomość przeznaczony był w planie zagospodarowania przestrzennego miasta Lipiany pod zabudowę mieszkaniową, usługową.
W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania miasta funkcja została zachowana

            - działka zabudowana

5)     termin zagospodarowania nieruchomości:

            - nieruchomość zagospodarowana

6)    cena nieruchomości:

            -  udziału w działce gruntowej – 9.452,00 zł

            -  lokalu mieszkalnego nr 3 – 2.548,00 zł

7)      wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego:

            - 20% (pierwsza opłata)

            - 1% (opłaty roczne)

8)      wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy:

            - 509,60 zł plus należny podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami (pierwsza opłata)

            - 25,48 zł plus należny podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami (opłaty roczne)

9)    terminy wnoszenia opłat:

            - przed aktem notarialnym – pierwsza opłata

            - do 31 marca każdego roku – opłaty roczne

10)  zasady aktualizacji opłat:

            - nie częściej niż raz w roku, jeżeli wartość nieruchomości ulegnie znacznej zmianie      11)       informacje o przeznaczeniu do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste,     użytkowanie, najem lub dzierżawę:

            - sprzedaż na własność na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego

            - oddanie w wieczyste użytkowanie gruntu w udziale 98/1000 części

12)  termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2.

            - termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu tj. do dnia 13 kwietnia 2010 r.


ZAŁĄCZNIK NR 6

 

 

Lokal mieszkalny nr 2 w budynku nr 15A przy ul. Szkolnej usytuowany na działce nr 341 w obrębie 2 m. Lipiany

 

1)    oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości :

            - oznaczenie wg ewidencji gruntów jako działka nr 341, obręb 2 m. Lipiany, KW 65174

            - lokal mieszkalny nr 2 w budynku nr 15A przy ul. Szkolnej w Lipianach wraz z przynależną piwnicą, KW brak

2)     powierzchnię nieruchomości:        

            - działka - 850 m2 w udziale 104/1000 części,

            - lokal mieszkalny – 35,37 m2,

            - piwnica – 8,90 m2

3)     opis nieruchomości:

            - działka zabudowana budynkiem mieszkalnym, 

            - lokal mieszkalny znajduje się na parterze w budynku mieszkalnym i składa się z dwóch pokoi, kuchni, łazienki z w.c.

4)     przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:

            - teren, na którym znajduje się przedmiotowa nieruchomość przeznaczony był w planie zagospodarowania przestrzennego miasta Lipiany pod zabudowę mieszkaniową, usługową.
W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania miasta funkcja została zachowana

            - działka zabudowana

5)     termin zagospodarowania nieruchomości:

            - nieruchomość zagospodarowana

6)    cena nieruchomości:

            -  udziału w działce gruntowej – 15.372,00 zł

            -  lokalu mieszkalnego nr 2 – 4.628,00 zł

7)      wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego:

            - 20% (pierwsza opłata)

            - 1% (opłaty roczne)

8)      wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy:

            - 925,60 zł plus należny podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami (pierwsza opłata)

            - 46,28 zł plus należny podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami (opłaty roczne)

9)    terminy wnoszenia opłat:

            - przed aktem notarialnym – pierwsza opłata

            - do 31 marca każdego roku – opłaty roczne

10)  zasady aktualizacji opłat:

            - nie częściej niż raz w roku, jeżeli wartość nieruchomości ulegnie znacznej zmianie      11)       informacje o przeznaczeniu do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste,     użytkowanie, najem lub dzierżawę:

            - sprzedaż na własność na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego

            - oddanie w wieczyste użytkowanie gruntu w udziale 104/1000 części

12)  termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2.

            - termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu tj. do dnia 13 kwietnia 2010 r.


ZAŁĄCZNIK NR 7

 

 

Działka zabudowana nr 103/3 położona w obrębie Wołczyn gm. Lipiany

 

1)    oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości :

            - KW 25100, oznaczenie wg ewidencji gruntów jako działka nr 103/3, obręb Wołczyn gm. Lipiany

2)     powierzchnia nieruchomości:        

            - 7.065 m2

3)     opis nieruchomości:

            - działka zabudowana dwoma budynkami wielorodzinnymi oraz nieużytkowanym pawilonem handlowym

            - działka uzbrojona w urządzenia komunalne – woda, kanalizacja, energia elektryczna

4)     przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:

            - teren, na którym znajduje się nieruchomość przeznaczony był w planie zagospodarowania przestrzennego miasta Lipiany, obowiązującym do końca 2003 r., pod oprawy polowe oraz mieszkalnictwo zagrodowe wielorodzinne; w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy nieruchomość położona jest na terenie oznaczonym jako grunty orne korzystne, teren zabudowy mieszkaniowej

            - działka zabudowana dwoma budynkami wielorodzinnymi oraz nieużytkowanym pawilonem handlowym

5)     termin zagospodarowania nieruchomości:

            - po uzyskaniu niezbędnych pozwoleń

6)    cena nieruchomości:

            -  118.000,00 zł (słownie: sto osiemnaście tysięcy złotych) plus należny podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami;

7)      wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego:

            - nie dotyczy

8)      wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy:

            - nie dotyczy

9)    terminy wnoszenia opłat:

            - opłata jednorazowa płatna przed aktem notarialnym

10)  zasady aktualizacji opłat:

            - nie dotyczy

11)  informacje o przeznaczeniu do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę:

            - sprzedaż na własność w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

12)  termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2.

            - termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu tj. do dnia 13 kwietnia 2010 r.


ZAŁĄCZNIK NR 8

 

 

Część działki niezabudowanej nr 114/2 położonej
w obrębie 2 miasta Lipiany, przy ul. Jedności Narodowej

 

1)    oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości :

            - oznaczenie wg ewidencji gruntów jako działka nr 114/2, obręb 2 m. Lipiany, KW 79418

2)     powierzchnię nieruchomości:        

            - 559 m2

3)     opis nieruchomości:

            - działka zabudowana budynkiem mieszkalnym i budynkami gospodarczymi

4)     przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:

            - zgodnie z planem ogólnym zagospodarowania przestrzennego i rewaloryzacji starego miasta, który stracił ważność 31.12.2003 r. – teren położony w strefie mieszkalno-usługowej starego miasta, objęty ścisłą ochroną konserwatorską

            - część działki niezabudowanej o pow. 69 m2 przeznaczonej pod dzierżawę pod ogród

5)     termin zagospodarowania nieruchomości:

            - 3 miesiące od dnia podpisania umowy dzierżawy

6)    cenę nieruchomości:

            - stawka czynszu miesięcznego za 1 m2 terenu zajętego pod ogród wynosi 0,14 zł słownie: zero złotych i 14/100

7)      wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego:

            - nie dotyczy

8)      wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy:

            - 9,66 zł słownie: dziewięć złotych i 66/100 plus należny podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami

9)    terminy wnoszenia opłat:

            - do 30 czerwca każdego roku

10)  zasady aktualizacji opłat:

            - w przypadku wzrostu stawek za dzierżawę na podstawie Zarządzenia Burmistrza

11)  informacje o przeznaczeniu do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę:

            - część działki przeznaczona do dzierżawy w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

12)  termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2.

            - termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu tj. do dnia 13 kwietnia 2010 r.


ZAŁĄCZNIK NR 9

 

 

Część działki zabudowanej nr 226/2 położonej
w obrębie 2 miasta Lipiany, przy ul. Kościuszki

 

1)    oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości :

            - oznaczenie wg ewidencji gruntów jako działka nr 226/2, obręb 2 m. Lipiany, KW 9745

2)     powierzchnię nieruchomości:        

            - 3.384 m2

3)     opis nieruchomości:

            - działka zabudowana garażami blaszanymi

4)     przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:

            - zgodnie z planem ogólnym zagospodarowania przestrzennego i rewaloryzacji starego miasta, który stracił ważność 31.12.2003 r. – teren położony w strefie mieszkalno-usługowej starego miasta, objęty ścisłą ochroną konserwatorską

            - część działki zabudowanej o pow. 33 m2 przeznaczonej pod dzierżawę pod garaże blaszane

5)     termin zagospodarowania nieruchomości:

            - 3 miesiące od dnia podpisania umowy dzierżawy

6)    cenę nieruchomości:

            -  cena wywoławcza stawki czynszu miesięcznego za 1 m2 terenu zajętego pod zabudową wynosi 1,14 zł słownie: jeden złoty i 14/100 należny podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami

7)      wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego:

            - nie dotyczy

8)      wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy:

            - wylicytowane stawki czynszu dzierżawnego z przetargu

9)    terminy wnoszenia opłat:

            - raty kwartalne - I kw. do dnia 25 marca, II kw. do dnia 25 czerwca, III kw. do dnia 25 września, IV kw. do dnia 30 listopada każdego roku kalendarzowego

10)  zasady aktualizacji opłat:

            - w przypadku wzrostu stawek za dzierżawę na podstawie Zarządzenia Burmistrza

11)  informacje o przeznaczeniu do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę:

            - część działki przeznaczona do dzierżawy w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

12)  termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2.

            - termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu tj. do dnia 13 kwietnia 2010 r.

 


ZAŁĄCZNIK NR 10

 

 

Działka niezabudowana nr 160 położona w obrębie Osetna gm. Lipiany

 

1)    oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości :

            - oznaczenie wg ewidencji gruntów jako działka nr 160, obręb Osetna gm. Lipiany

2)     powierzchnię nieruchomości:

            - pow. działki0,93 ha

3)     opis nieruchomości:

            - działka niezabudowana, rolna

4)     przeznaczenie nieruchomości:

            - zgodnie z planem ogólnym zagospodarowania przestrzennego i rewaloryzacji starego miasta, który stracił ważność 31.12.2003 r. – teren przeznaczony był pod uprawy polowe

5)   sposób zagospodarowania nieruchomości:

            - działka przeznaczona pod dzierżawę z przeznaczeniem na cele produkcji rolnej

5)     termin zagospodarowania nieruchomości:

            - 12 miesięcy od dnia podpisania umowy dzierżawy

6)    cena nieruchomości:

            - stawka czynszu rocznego za 1 ha gruntów rolnych zostanie naliczony zgodnie z obowiązującymi stawkami oraz klasami gruntów

7)      wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego:

            - nie dotyczy

8)      wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy:

1.       za wydzierżawienie 1 ha gruntów rolnych  sklasyfikowanych

-          Klasa I

-          Klasa II

-          Klasa III a

-          Klasa III b

-          Klasa IV a

-          Klasa IV b

-          Klasa V

-          Klasa VI

-          Nieużytki

2.       za wydzierżawienie 1 ha użytków zielonych

-          Klasa I

-          Klasa II

-          Klasa III

-          Klasa IV

-          Klasa V

-          Klasa VI i nieużytki

 

Grunty nie użytkowane rolniczo przez okres co najmniej 3 lat w pierwszym roku dzierżawy podlegają zwolnieniu z czynszu dzierżawnego w wysokości 100 %

 

5,10 q żyta*

4,60 q żyta*

4,10 q żyta*

3,70 q żyta*

2,80 q żyta*

2,10 q żyta*

1,20 q żyta*

nieodpłatnie

nieodpłatnie

 

5,00 q żyta*

4,10 q żyta*

3,20 q żyta*

2,30 q żyta*

1,20 q żyta*

nieodpłatnie

9)    terminy wnoszenia opłat:

            - do 30 czerwca każdego roku

10)  zasady aktualizacji opłat:

            - w przypadku wzrostu stawek za dzierżawę na podstawie Zarządzenia Burmistrza

11)  informacje o przeznaczeniu do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę:

            - działka przeznaczona do dzierżawy w drodze bezprzetargowej zgodnie z art. 37 ust. 4 ustawy o gospodarce nieruchomościami

12)    termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2.

            - termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu tj. do dnia 13 kwietnia 2010 r.


ZAŁĄCZNIK NR 11

 

 

Lokal użytkowy w budynku nr 14 w Jedlicach usytuowany

na działce nr 181 w obrębie Jedlice gm. Lipiany

 

1)    oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości :

            - oznaczenie wg ewidencji gruntów jako działka nr 181, obręb Jedlice gm. Lipiany, KW 4403

            - lokal użytkowy w budynku nr 14 w Jedlicach, KW brak

2)     powierzchnię nieruchomości:        

            - lokal użytkowy – 64,22 m2,

            - działka – 2.057 m2, w udziale 21/100

3)     opis nieruchomości:

            - działka zabudowana budynkiem mieszkalno-użytkowym, 

            - lokal użytkowy znajduje się na parterze w budynku mieszkalno-użytkowym i składa się z sześciu pomieszczeń.

4)     przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:

            - teren, na którym znajduje się przedmiotowa nieruchomość przeznaczony był w planie zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę zagrodową do dalszego wykorzystania, usługi handlowe (sklep), kulturalne (świetlica) do dalszego użytkowania.
W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania terenu zabudowy mieszkaniowej, zagrodowej.

            - działka zabudowana

5)     termin zagospodarowania nieruchomości:

            - 3 m-ce od dnia podpisania umowy najmu

6)    cena nieruchomości:

            -  cena wywoławcza stawki czynszu miesięcznego za 1 m2 lokalu użytkowego wynosi 8,00zł słownie: osiem złotych plus należny podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami

7)      wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego:

            - nie dotyczy

8)      wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy:

            - wylicytowana stawka czynszu z przetargu

9)    terminy wnoszenia opłat:

            - do 10-ego każdego miesiąca

10)  zasady aktualizacji opłat:

            - w przypadku wzrostu stawek na podstawie Zarządzenia Burmistrza

11)  informacje o przeznaczeniu do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę:

            - lokal użytkowy przeznaczony do wynajęcia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

12)  termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2.

            - termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu tj. do dnia 13 kwietnia 2010 r.

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Agnieszka Kosiorek 02-03-2010 07:53:17
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Agnieszka Kosiorek 01-03-2010
Ostatnia aktualizacja: Agnieszka Kosiorek 03-03-2010 08:53:26