Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Lipianach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Burmistrz Lipian zaprasza do składania ofert w otwartych konkursach na realizację w 2011 r. zadań publicznych będących zadaniami własnymi gminy Lipiany w dziedzinie spraw społecznych

 

 

BURMISTRZ LIPIAN ZAPRASZA

do składania ofert w otwartych konkursach na realizację w 2011 r. zadań

publicznych będących zadaniami własnymi gminy Lipiany

w dziedzinie spraw społecznych

 

                Celem konkursów jest wyłonienie Podmiotów, które przedstawią najlepsze oferty re­alizacji zadań publicznych, będących zadaniami własnymi gminy w dziedzinie spraw spo­łecznych. Wykaz zadań objętych konkursami, na które przewidziano dofinansowanie w 2011 r. z budżetu gminy ilustruje poniższa tabela:

 

Rodzaj zadania

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na zadanie w 2011r.

Termin realizacji

Informacja o środkach na zadania w 2010r.

Wysokość wkładu własnego

Organizacja zlotu motorowego

7.000

23 luty 2011 -

31 grudnia 2011

7.000

5 %

Szkolenie młodzieży w zakresie łączności radiowej oraz zlot łącznościowców

4.000

23 luty 2011 -

31 grudnia 2011

4.000

5 %

Organizacja imprez turystycznych

3.500

23 luty 2011 -

31 grudnia 2011

3.500

5 %

Organizacja zawodów wędkarskich

5.000

23 luty 2011 -

31 grudnia 2011

5.000

5%

Szkolenie dzieci i młodzieży w sportach żeglarskich i wioślarskich

6.800

23 luty 2011 -

31 grudnia 2011

6.800

5 %

Organizacja i prowadzenie wypoczynku feryjnego i wakacyjnego oraz świetlicy dla dzieci i młodzieży

6.200

23 luty 2011 -

31 grudnia 2011

6.200

5 %

Organizacja nauki muzyki oraz konkursów muzycznych

7.000

23 luty 2011 -

31 grudnia 2011

7.000

5%

Organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych na terenie Gminy Lipiany

8.200

23 luty 2011 -

31 grudnia 2011

8.200

 5 %

Organizacja imprez rolniczych   

 

5.000

        

 

23 luty 2011 -

31 grudnia 2011

      

5.000

        

       5 %

 

Podmioty przystępujące do konkursów otrzymają niniejsze ogłoszenie otwartego konkursu ofert wraz

z wzorem oferty na realizację zadania. W/w dokumenty oraz wszelkie informacje na temat konkursów oferenci mogą uzyskać w pok. nr 10 Urzędu Miejskiego w Lipianach ul. Plac Wolności 1.

                 Warunkiem uczestnictwa w konkursach jest złożenie kom­pletnej oferty na wniosku  określonym

w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010r. w sprawie wzoru oferty   i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania(Dz. U z 2011r. Nr 6  poz. 25) i dostarczenie wszelkich dodatkowych dokumentów w nim określonych.

                 Oferty należy składać do  dnia 16 lutego 2011r. (liczy się data wpływu do Urzędu)w sekretariacie  Urzędu Miejskiego w Lipianach, Plac Wolności 1, 74 – 240 Lipiany  pokój nr 18.

Konkursy zostaną rozstrzygnięte przez Komisję Konkursową na posiedzeniu, które odbędzie się 21 lutego  2011r. o godz. 1200 w Sali nr 19.                

Oferty złożone na innych drukach, niekompletne lub złożone po terminie, z przyczyn formalnych nie będą rozpatrywane.

Oferty  złożone przez stowarzyszenia, które nie mają uregulowanych spraw statutowych pozostaną bez rozpatrzenia.

Przy rozpatrywaniu ofert Komisja będzie brała pod uwagę w szczególności:

  1. ocenia możliwość realizacji zadania publicznego przez organizację pozarządową lub podmioty,
  2. ocenia przedstawioną kalkulację kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,
  3. ocenia proponowaną jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których organizacja pozarządowa lub podmioty będą realizować zadanie publiczne,
  4. uwzględnia planowany przez organizację pozarządową lub podmioty udział środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego,
  5. uwzględnia planowany przez organizację pozarządową lub podmioty wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków,
  6.  uwzględnia analizę i ocenę realizacji zleconych zadań publicznych w przypadku organizacji pozarządowej lub podmiotów, które w latach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków.

Wyniki konkursu podlegają zatwierdzeniu przez Burmistrza Lipian. Oferenci zostaną poinformowani o rozstrzygnięciu konkursów i ich wynikach na piśmie.

Burmistrz Lipian:

  1. zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz do przesunięcia terminu składania ofert,
  2. zastrzega sobie prawo do zmiany wielkości dotacji w przypadku zmiany zakresu rzeczo­wego zadania.

 

 

 

               Burmistrz Lipian

 

inż. Krzysztof Ireneusz Boguszewski

 

  

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Agnieszka Kosiorek 26-01-2011 08:37:29
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Agnieszka Kosiorek 18-01-2011
Ostatnia aktualizacja: Agnieszka Kosiorek 26-01-2011 08:37:29