Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Lipianach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - Młodszy referent ds. dowodów osobistych oraz spraw z zakresu ewidencji ludności i stanu cywilnego, zatrudniony w niepełnym wymiarze czasu pracy tj


BURMISTRZ LIPIAN

o g ł a s z a

NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

W URZĘDZIE MIEJSKIM W LIPIANACH

PLAC WOLNOŚCI 1

74-240 LIPIANY

Wolne stanowisko urzędnicze:

Młodszy referent ds. dowodów osobistych oraz spraw z zakresu ewidencji ludności i stanu cywilnego, zatrudniony w niepełnym wymiarze czasu pracy tj. 1/2 etatu.

Opis stanowiska:

Do głównych zadań pracownika będzie należało wykonywanie obowiązków z zakresu:

1. Dowodów osobistych:

1/ sporządzanie i wydawanie dokumentów tożsamości,

2/ prowadzenie rejestru rozliczeń dowodów tożsamości,

3/ prowadzenie teczek osobowych wydanych dokumentów tożsamości.

2. Aktów stanu cywilnego:

1/ sporządzenie odpisów aktów zarejestrowanych w księgach,

2/ kompletowanie dokumentów wymaganych przepisami do poszczególnych rodzajów akt składanie ich w teczkach stanowiących akta zbiorcze,

3/ zawiadamianie innych USC o sporządzanych aktach,

4/ wypełnianie i przesyłanie formularzy statystycznych do GUS-u,

5/ prowadzenie akt zbiorczych i skorowidzów do ksiąg USC,

6/ prowadzenie innych czynności określonych przepisami prawa,

7/ prowadzenie archiwum i wydawanie wypisów z ksiąg archiwalnych.

3. Ewidencji i kontroli ruchu lud­ności:

1/ prowadzenie kart osobowych mieszkańców oraz wydawanie poświadczeń za­mieszkania,

3/ kontrola książek meldunkowych oraz czynności osób prowadzących księgi meldunkowe,

4/ przyjmowanie zgłoszeń meldunkowych,

5/ prowadzenie skorowidza pobytu czasowego,

6/ prowadzenie skorowidza pobytu czasowego cudzoziemców,

7/ potwierdzenie na wnioskach o wydanie dowodu osobistego zameldowania,

8/ uzupełnianie KOMÓW na podstawie aktów stanu cywilnego, WKU i dowodów osobistych,

9/ zawiadamianie właściwych organów wojskowych o zmianach ewidencyjnych do­tyczących osób podlegających powszechnemu obowiązkowi wojskowemu,

10/ przekazywanie do Centralnego Biura Adresowego oraz innym właściwym organom danych o zmianach ewi­dencyjnych dotyczących stałych mieszkańców i osób przebywających czasowo,

11/ sporządzanie list i zestawień ludności dla potrzeb Służby Zdrowia, organów woj­skowych, szkół i innych organów za zgodą Burmistrza Lipina,

12/ przesyłanie dyrektorom szkół informacji o aktualnym stanie i zmianach w ewidencji dzieci w wieku 3 - 18 lat,

13/ prowadzenie ewidencji testamentów i poświadczeń materialnych w granicach uprawnień Burmistrza i Kierownika USC,

14/ współpraca z innymi organami administracji samorządowej: USC, organami poli­cji, organami samorządu mieszkańców.

Niezbędne wymagania:

 • wykształcenie wyższe

 • niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie

 • ogólna znajomość zagadnień związanych z administracją samorządową

 • znajomość obsługi komputera

 • dobry stan zdrowia

 • nieposzlakowana opinia

Wymagania pożądane:

 • biegła znajomość języka niemieckiego (w mowie)

Oferta powinna zawierać następujące dokumenty:

 1. Życiorys z opisem dotychczasowej działalności zawodowej (CV),

 2. List motywacyjny,

 3. Kopie dyplomów oraz innych dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje,

 4. Kopie świadectw pracy,

 5. Referencje i opinie z dotychczasowych miejsc pracy,

 6. Oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,

 7. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawą z 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 z późn. zm.),

 8. Aktualne zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia,

 9. Ewentualne orzeczenie o niepełnosprawności.

Oferty należy składać lub przesyłać w terminie do: 03 marca 2006 r.

pod adresem:

Urząd Miejski

Sekretariat, pok. 21

Plac Wolności 1

74-240 Lipiany

w zamkniętych kopertach z dopiskiem : „ Nabór na wolne stanowisko urzędnicze Młodszy referent ds. dowodów osobistych oraz spraw z zakresu ewidencji ludności i stanu cywilnego w Urzędzie Miejskim w Lipianach”.

Bliższe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 56 41 049

BURMISTRZ

mgr inż. Bożena Iwasiuk

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Agnieszka Kosiorek 16-02-2006 13:16:26
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Agnieszka Kosiorek 16-02-2006
Ostatnia aktualizacja: Agnieszka Kosiorek 16-02-2006 13:16:26