Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Lipianach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Ogłoszenie Burmistrza Lipian o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie Mironów gmina Lipiany wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Ogłoszenie Burmistrza Lipian

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie Mironów gmina Lipiany wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

 

  Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 zpóżn. zm.) oraz art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227z późn. zm.), podaję do publicznej wiadomości informację o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie Mironów gmina Lipiany wraz z prognozą oddziaływania na środowisko o w dniach od 15 lutego 2012 r.  do  09 marca  2012 r.w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lipianach ul. Plac Wolności 1, 74-240 Lipianyw godzinachod 8 do 15.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami odbędzie się w dniu 09 marca 2012r. o godz.13:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lipianach(sala konferencyjna).

  Zgodnie z art.18 ust.1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

  Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Lipian z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25 marca 2012 r.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 21 ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, zamieszczono informacje:

- o projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie Mironów gmina Lipiany

- o prognozie oddziaływania na środowisko ww. dokumentu,

- o stanowiskach organów właściwych do uzgadniania i opiniowania projektów planów.

Zgodnie z art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, wyżej wymieniony projekt podlega strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, z zapewnieniem możliwości udziału społeczeństwa - w okresie wyłożenia do publicznego wglądu, o którym mowa wcześniej. Uwagi i wnioski w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, stosownie do przepisu art. 54 ust. 3 ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, należy składać na piśmie do Burmistrza Lipian w formie pisemnej, ustnie do protokołu w  pok. nr 15 oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres umig@lipiany.pl, lub planowanie@lipiany.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25 marca 2012r.Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Lipian.

 

 

 

Burmistrz Lipian

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Agnieszka Kosiorek 03-02-2012 11:12:06
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Agnieszka Kosiorek 26-01-2012
Ostatnia aktualizacja: Agnieszka Kosiorek 03-02-2012 11:12:06