Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Lipianach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Stanowisko ds. zamówień publicznych, oświaty i współpracy z organizacjami pozarządowymi

1) W zakresie oświaty :

 1. współpraca z jednostkami oświatowymi w zakresie przejmowania placówek oświatowych, ich prowadzenia, rozwoju i ewentualnej likwidacji,
 2. nadzór nad organizacją dowozu i opieki w czasie dowozu dzieci do szkół na terenie gminy,
 3. analiza arkuszy organizacyjnych szkół, przedkładanie ich do zatwierdzenia i nadzorowanie wykonania przez jednostki oświatowe,
 4. sprawowanie nadzoru z ramienia gminy realizacji zadań oświatowych przejętych od administracji rządowej przez jednostki oświatowe,
 5. bieżące współdziałanie z jednostkami organizacyjnymi gminy realizującymi zadania oświatowe
 6. i wychowawcze,
 7. przygotowanie i obsługa konkursów na dyrektorów placówek oświatowych,
 8. uczestniczenie w przygotowywaniu projektu budżetu na realizację zadań oświatowych bieżących                i inwestycyjnych – koordynacja i nadzór realizacji budżetu w tym zakresie,
 9. załatwianie wszelkich spraw związanych z awansem zawodowym nauczycieli,
 10. nadzór nad obowiązkiem szkolnym oraz obowiązkiem nauki: kontrola wykonywania obowiązków przez rodziców dzieci podlegającym obowiązkowi szkolnemu, a wynikających z ustawy o systemie oświaty.

 

2) Prowadzenie spraw dotyczących ochrony zdrowia na terenie gminy, w tym związanych z realizacją                programów polityki zdrowotnej.

 

3) W zakresie spraw organizacyjnych:

a) wydawanie zaświadczeń o stanie majątkowym na rzecz organów ścigania, sądowych i innych.

 

4) W zakresie informatyzacji:

a) udzielanie pomocy pracownikom urzędu w obsłudze sprzętu komputerowego i programów.

 

5) W zakresie organizacji pozarządowych:

a) współpraca z organizacjami pozarządowymi,

b) przygotowywanie projektów uchwał w zakresie dotacji dla organizacji pozarządowych,

c) rozliczanie organizacji z dotacji na zadania ujęte w konkursie.

 

6) W zakresie obsługi jednostek pomocniczych gminy:

 1. wykonywanie ustawowych czynności dotyczących tworzenia, łączenia i reorganizacji sołectw, udzielanie pomocy w zakresie wyborów sołtysów i organów samorządu wiejskiego oraz współdziałania sołectw z organami Gminy,
 2. prowadzenie zbiorów protokołów zebrań wiejskich i rad sołeckich, a także rejestru uchwał tych organów,
 3. informowanie Burmistrza o treści projektów uchwał i podjętych uchwałach,
 4. ustalanie harmonogramu zebrań wiejskich oraz zapewnianie udziału w nich przedstawicieli organów, zgodnie z tematyką zebrania,
 5. współpraca z sołtysami wsi, organizowanie pomocy w zakresie realizacji statutowych zadań,
 6. aktualizowanie statutów sołectw, przedkładanie Burmistrzowi projektu zmian zgodnie
 7. z obowiązującymi przepisami,
 8. przekazywanie sołtysom informacji o wysokości środków przypadających na sołectwo w danym roku,
 9. przyjmowanie i sprawdzanie prawidłowości sporządzenie wniosków zebrań wiejskich w sprawie przeznaczenia środków funduszu sołeckiego,
 10. monitorowanie harmonogramu czynności, związanych z tworzeniem i realizacją funduszu sołeckiego i kontrola merytoryczna wydatków funduszu sołeckiego.

 

 1. wykonywanie czynności pełnomocnika ds. przeciwdziałania wprowadzenia do obrotu gospodarczego wartości z nieujawnionych źródeł.
 2. prowadzenie dokumentacji dotyczących przeciwdziałaniu wprowadzeniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł.
 3. Przygotowania projektów planów finansowych w zakresie właściwości.
 4. Przygotowania sprawozdań z planów finansowych oraz realizacji planów objętych uchwałami Rady Miejskiej oraz zarządzeniami Burmistrza.
 5. Obsługa zbiorów danych osobowych zgodnie z posiadanymi upoważnieniami.

 

12) W zakresie zamówień publicznych:

a) przeprowadzanie procedur udzielania zamówień publicznych przy realizacji inwestycji gminnych                  i prac remontowych polegające przede wszystkim na:

 • opracowanie części formalnoprawnej specyfikacji warunków zamówienia dla postępowań prowadzonych w trybie podstawowym,
 • opracowanie wzorów umów w sprawie zamówienia publicznego załączonego do specyfikacji warunków zamówienia,
 • opracowywanie odpowiedzi na zapytania wykonawców do specyfikacji warunków zamówienia oraz do wzorów umów,
 • udział w ocenie ofert,
 • przygotowywanie zawiadomienia o wynikach postępowań, w tym zawiadomienia                                       o ewentualnym odrzuceniu ofert,
 • opracowywanie wszelkiej pozostałej korespondencji kierowanej do uczestników postępowania,
 • opracowywanie odpowiedzi na ewentualne odwołania składane w trakcie postępowania,
 • prowadzenie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
 • opracowanie ogłoszeń o udzieleniu zamówienia.
 • zamieszczanie materiałów przetargowych na dedykowanej do prowadzenia postępowania stronie internetowej i bieżące zarządzanie materiałami publikowanymi na wskazanej stronie internetowej.
 1. udzielanie pomocy merytorycznym pracownikom Urzędu w prowadzeniu przez nich procedur zamówień publicznych leżących w sferze ich działania,
 2. koordynacja procedur dotyczących zamówień publicznych realizowanych przez Urząd w zakresie inwestycji i remontów.

 

11) Obsługa zbiorów danych osobowych zgodnie z posiadanymi upoważnieniami.

12) Przeciwdziałanie wprowadzeniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących
z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Agnieszka Kosiorek 09-06-2014 08:45:59
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: ------- 09-06-2014
Ostatnia aktualizacja: Anna Borys 30-07-2021 10:38:41