Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Lipianach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Stanowisko do spraw zatrudnienia i handlu

Stanowisko do spraw zatrudnienia i handlu

1) W zakresie kadr i szkolenia:

a) przygotowanie projektów decyzji i aktów z zakresu gospodarki etatami i funduszem płac na potrzeby Burmistrza,

b) prowadzenie akt osobowych pracowników urzędu,

c) prowadzenie rejestru pracowników,

d) prowadzenie spraw związanych z przestrzeganiem dyscypliny pracy, a w szczególności listy obecności, rejestru godzin nadliczbowych i książki wyjścia w godzinach służbowych,

e) prowadzenie spraw socjalno-bytowych pracowników i ich rodzin,

f) prowadzenie spraw szkolenia i doskonalenia zawodowego pracowników urzędu,

g) współpraca przy dokonywaniu okresowych ocen i przeglądów kadrowych,

h) opracowanie na zlecenie Burmistrza wniosków o nadanie odznaczeń państwowych odznak,

i) rozliczanie urlopów wypoczynkowych,

j) przygotowywanie projektów regulaminów: pracy, wynagradzania, funduszy socjalnych , nagród i innych przewidzianych przepisami prawa pracy,

k) przeciwdziałanie wprowadzeniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł,

l) sporządzanie wniosków o nabór stażystów do pracy w urzędzie w ramach preferencji z Urzędu Pracy oraz nadzór w zakresie prawa pracy,

m) sporządzanie wniosków o nabór bezrobotnych do przygotowania zawodowego skierowanych z Urzędu Pracy oraz nadzór w zakresie prawa pracy,

n) nadzór nad terminowym złożeniem oświadczeń majątkowych przez pracowników urzędu oraz podległych jednostek (dotyczy osób wobec których istnieje wymóg prawny),

o) organizowanie konkursów na kandydatów do pracy w urzędzie,

p) przygotowywanie dokumentów do listy wypłat dla osób wykonujących prace społecznie użyteczne,

r) sporządzanie wniosków o prace interwencyjne i roboty publiczne.

2) W zakresie sprzedaży i podawania napoi alkoholowych:

a) przygotowywanie projektów uchwał dotyczących liczby punktów i usytuowania placówek handlowych i gastronomicznych,

b) przygotowanie decyzji w sprawach zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży,

c) przygotowanie zezwoleń na dodatkowe punkty sprzedaży napojów alkoholowych,

d) współdziałanie z organami kontroli z zakresu przestrzegania ustawy o wychowaniu
w trzeźwości,

e) cofanie i odmowa wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,

f) prowadzenie ewidencji wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,

g) kontrola realizacji opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

3) W zakresie działalności gospodarczej:

a) prowadzenie spraw związanych z obsługą Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), a w szczególności:

- przyjmowanie wniosków składanych przez przedsiębiorców o dokonanie wpisu bądź zmianę wpisu, zawieszenie lub wznowienie działalności gospodarczej oraz wykreślenie wpisu w CEIDG,

- wzywanie przedsiębiorców do skorygowania lub uzupełnienia niepoprawnych wniosków,

- przekształcanie wniosków na formę dokumentu elektronicznego i przesyłanie ich do CEIDG,

 - kompletowanie wniosku oraz dokumentacji z nim związanej w formie papierowej celem ich archiwizacji,

- weryfikacja wpisów przeniesionych z gminnej bazy do CEIDG,

b) współpraca z Urzędem Skarbowym, Urzędem Statystycznym i ZUS/KRUS,

c) wydawanie zaświadczeń przedsiębiorcom z gminnej ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez burmistrza, którzy zakończyli swoją działalność przed 1 lipca 2011 r.,

d) udzielanie informacji i przygotowywanie wypisów z gminnej ewidencji działalności gospodarczej.

4) W zakresie zaopatrzenia w odzież i obuwie robocze, środki czystości :

a) zaopatrzenie i wydawanie (z obowiązkiem rozliczenia się) pracownikom Urzędu Miejskiego odzieży i obuwia roboczego oraz środków higieny osobistej zgodnie z normami określonymi w Zakładowym Regulaminie Pracy i przepisach szczególnych,

b) naliczanie ekwiwalentów pieniężnych zgodnie z przepisami.

5) Przygotowanie projektów planów finansowych  oraz sprawozdań związanych z zakresem zadań realizowanych na stanowisku oraz realizacja planów objętych uchwałami Rady Miejskiej oraz zarządzeniami Burmistrza.

6) Obsługa zbiorów danych osobowych zgodnie z posiadanymi upoważnieniami

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Agnieszka Kosiorek 09-06-2014 09:04:27
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: ------- 09-06-2014
Ostatnia aktualizacja: Agnieszka Kosiorek 19-08-2020 13:53:29