Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Lipianach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Stanowisko do spraw kontroli i informacji publicznej

Stanowisko do spraw kontroli i informacji publicznej

1) W zakresie kontroli:

a) prowadzenie zbioru protokołów, wystąpień i zaleceń pokontrolnych uprawnionych organów kontroli zewnętrznej z zakresu realizacji zadań przez gminę i jej jednostki,

b) opracowanie dokumentacji regulujących prowadzenie kontroli w jednostkach organizacyjnych gminy i przedkładanie do zatwierdzenia przez Burmistrza,

c) opracowanie w oparciu o przepisy z zakresu finansów publicznych i ustawy o samorządzie gminnym projektu planu kontroli wraz z tematyką i przedkładanie go do zatwierdzenia przez Burmistrza,

d) wykonywanie planowanych kontroli kompleksowych, problemowych, sprawdzających
i doraźnych pracowników urzędu, w jednostkach organizacyjnych gminy oraz zadań wykonywanych przez stowarzyszenia,

e) występowanie z wnioskami do Burmistrza o wszczęcie postępowania w przypadku ujawnienia w wyniku kontroli przestępstw gospodarczych w tym również niegospodarności, nieprawidłowości w gospodarowaniu mieniem, a także naruszeń dyscypliny budżetowej,

f) uczestnictwo w opracowywaniu dokumentacji wewnętrznej jednostek organizacyjnych gminy z zakresu kontroli oraz gospodarki finansowej i gospodarowania mieniem,

g) badanie spraw interwencyjnych zleconych przez Burmistrza i przedkładanie wniosków
w tym zakresie.

2) W zakresie biuletynu informacji publicznej:

a) bieżące zbieranie informacji i danych od poszczególnych pracowników Urzędu
i kierowników jednostek organizacyjnych gminy oraz bieżące ich publikowanie na stronie internetowej www.bip.lipiany.pl,

b) kontrola aktualności i zakresu informacji umieszczanych w BIP Urzędu.

c) udzielanie i koordynowanie przekazywania do publicznej wiadomości i na wniosek informacji publicznej z Urzędu:

- umieszczanie informacji w Internecie,

- udostępnienie informacji w Urzędzie,

- sporządzenie informacji wraz z określeniem i pobraniem opłaty za jej przygotowanie,

d) przygotowanie decyzji o odmowie udzielenia informacji publicznej.

3) W zakresie windykacji należności cywilnoprawnych:

a) na podstawie wykazów dłużników kierowanie wniosków o zapłatę w drodze postępowania sądowego, postępowania administracyjnego,

b) kierowanie orzeczeń sądowych do realizacji przez komornika,

c) prowadzenie dokumentacji dotyczących windykacji i egzekucji należności cywilnoprawnych,

d) prowadzenie dokumentacji egzekucyjnej w zakresie windykacji należności cywilnoprawnej.

4) W zakresie spraw organizacyjnych:

a) prowadzenie zbiorczej ewidencji skarg i wniosków wpływających do Urzędu, przekazywanie ich na stanowiska pracy oraz innym jednostkom do załatwienie według właściwości,

b) koordynowanie i kontrola terminowego załatwiania skarg i wniosków przez stanowiska oraz opracowanie w tym zakresie zbiorczej informacji i sprawozdań,

c) wykonywanie czynności pełnomocnika ds. przeciwdziałania wprowadzenia do obrotu gospodarczego wartości z nieujawnionych źródeł,

d) prowadzenie dokumentacji dotyczących przeciwdziałaniu wprowadzeniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł.

 1. W zakresie spraw dotyczących Ochotniczej Straży Pożarnej:
 1. prowadzenie spraw związanych z nadzorem nad ochroną p.poż. w urzędzie,
 2. prowadzenie ewidencji członków OSP,
 3. zgłaszanie potrzeb do projektu budżetu oraz wniosków dotyczących funkcjonowania OSP,
 4. współpraca z władzami OSP,
 5. współpraca z organami PSP i policji w zakresie spraw p. poż.,
 6. nadzór nad przygotowaniem dokumentów związanych z wypadkiem w czasie pełnienia dyżurów   bojowych,
 7. dokonywanie okresowych analiz z działalności OSP,
 8. inicjowanie i prowadzenie działalności popularyzacyjnej z zakresu ochrony p. poż.,
 9. nadzór nad mieniem będącym na wyposażeniu OSP,
 10. prowadzenie ewidencji kart pojazdów i  ich wyposażenia,
 11. sporządzanie list ekwiwalentów  za udział w akcjach pożarniczych.

5) Przygotowania projektów planów finansowych oraz sprawozdań  związanych z zakresem  zadań realizowanych na stanowisku oraz realizacja planów objętych uchwałami Rady Miejskiej oraz zarządzeniami Burmistrza.

6) Obsługa zbiorów danych osobowych zgodnie z posiadanymi upoważnieniami.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Agnieszka Kosiorek 09-06-2014 09:16:37
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: ------- 09-06-2014
Ostatnia aktualizacja: Agnieszka Kosiorek 19-08-2020 13:55:53