Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Lipianach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Stanowisko do spraw rolnych i drogownictwa

Stanowisko do spraw rolnych i drogownictwa

1) W zakresie drogownictwa:

 a) kontrola stanu technicznego i jakości utrzymania oraz ochrony całości sieci drogowej na terenie administrowanym przez urząd,

b) prowadzenie ewidencji dróg i obiektów mostowych,

c) opracowanie projektów planów finansowych i rzeczowych w zakresie budowy, modernizacji, utrzymania i budowy dróg oraz obiektów mostowych,

d) rozpatrywanie skarg, postulatów i wniosków dotyczących stanu sieci drogowej i organizacji ruchu drogowego,

e) wnioskowanie o środki finansowe na roboty drogowe,

f) nadzorowanie realizacji planów drogowych oraz udział w rozliczaniu wykonania tych planów,

g) organizowanie wykonawstwa robót drogowych oraz nadzór nad wykonywaniem i jakością tych prac,

h) uczestnictwo w odbiorach robót drogowo-mostowych wykonywanych na terenie gminy,

i) współpraca z zarządami dróg publicznych oraz innymi organizacjami i instytucjami odpowiedzialnymi za utrzymanie dróg i urządzeń drogowych,

j) ochrona dróg i opieka nad stanem ich zadrzewienia,

k) organizacja przygotowań do zimowego utrzymania dróg, koordynacja utrzymania dróg w okresie zimowym oraz nadzorowanie realizacji planów współdziałania zakładów pracy ze służbami drogowymi oraz z PKP,

 l) prowadzenie spraw związanych ze szkodami na drogach,

m) współdziałanie w przygotowaniu dokumentacji na roboty drogowe oraz w prowadzeniu inwestycji na tych drogach,

n) ewidencjonowanie posiadanych oraz zleconych dokumentacji projektowo-kosztorysowych,

o) wnioskowanie i opiniowanie założeń projektów rozwiązań komunikacyjnych w aspekcie potrzeb transportowych, bezpieczeństwa i organizacji ruchu drogowego, stosowanych technologii i materiałów do robót drogowych,

p) opiniowanie projektów przebiegu linii komunikacji publicznej,

q) kontrola stanu utrzymania przystanków komunikacji publicznej pod względem bezpieczeństwa i ich estetyki,

r) nadzór nad organizacją ruchu drogowego oraz koordynacja zarządzaniem ruchem na drogach,

s) współdziałanie w zakresie bezpieczeństwa i porządku ruchu drogowego z właściwymi jednostkami i organami kontroli,

t) koordynacja działalności instytucji i organizacji społecznych, młodzieżowych, szkolnych itp. w dziedzinie bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu,

u) prowadzenie okresowych kontroli stanu oznakowania dróg i przejazdów kolejowych,

v) popularyzacja przepisów o ruchu drogowym oraz nadzór nad ich przestrzeganiem i stosowaniem,

w) dokonywanie analiz stanu bezpieczeństwa na drogach oraz opracowywanie projektów programów poprawy w tym zakresie,

x) prowadzenie całokształtu spraw związanych z oświetleniem dróg,

y) rozpatrywanie wniosków na zajęcie dróg w sposób szczególny (zawody sportowe, manifestacje, pielgrzymki, procesje itp. inne imprezy na drogach),

z) opiniowanie projektów aktów normatywnych oraz nadzorowanie realizacji postanowień wynikających z obowiązujących przepisów i norm prawnych (np.: ustaw ,,prawo o ruchu drogowym”, ustawa o drogach publicznych itp.),

ź) naliczanie opłat z tytułu zajęcia pasa drogowego i innych opłat z tym związanych.

2) W zakresie spraw rolnych:

a) prowadzenie spraw związanych z ochroną gruntów rolnych:

- kontrola odłogowania gruntów,

- kontrola obowiązku zdjęcia wierzchniej warstwy ziemi uprawnej przy realizowanych robotach ziemnych,

- wykorzystanie gruntów rolnych komunalnych,

 - kontrola realizacji zadań wynikających z przepisów o rekultywacji i ochronie gruntów rolnych i leśnych,

b) prowadzenie teczek gospodarstw rolnych,

c) wydawanie zaświadczeń stwierdzających, że nieruchomość rolna stanowi odrębne gospodarstwo rolne,

d) współpraca z samorządem wiejskim,

e) współudział w pracach związanych ze scalaniem i wymianą gruntów,

f) współdziałanie z KRUS w zakresie świadczeń na rzecz rolników,

g) współudział w opracowywaniu programów oraz projektów planów w zakresie rolnictwa

h) współpraca ze służbami instruktażowo - doradczymi, zrzeszeniami branżowymi w zakresie produkcji rolnej,

i) zbieranie danych do opracowania okresowych informacji oraz sprawozdań z zakresu rolnictwa,

j) przygotowywanie materiałów na narady i zebrania poświęcone przygotowaniu i przebiegowi kampanii w rolnictwie,

k) załatwianie skarg i wniosków z zakresu produkcji rolnej, w tym komisyjne badanie szkód
i strat,

l) prowadzenie spraw związanych z okresowymi spisami rolnymi,

ł) prowadzenie spraw zleconych gminie z zakresu zwalczania zakaźnych chorób zwierzęcych.

3) Przygotowania projektów planów finansowych w zakresie właściwości.

4) Przygotowania sprawozdań z planów finansowych oraz realizacji planów objętych uchwałami Rady Miejskiej oraz zarządzeniami Burmistrza.

5) Obsługa zbiorów danych osobowych zgodnie z posiadanymi upoważnieniami.

6) Przeciwdziałanie wprowadzeniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnego źródła.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Agnieszka Kosiorek 09-06-2014 09:28:33
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: ------- 09-06-2014
Ostatnia aktualizacja: Agnieszka Kosiorek 19-08-2020 14:06:51