Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Lipianach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwały przekazane do publikacji

Uchwały Rady Miejskiej w Lipianach przekazane do publikacji
w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego

Lp. Uchwały Rady Miejskiej

Publikacja
w Dzienniku Urzędowym

oraz dane promulgacyjne

1.

Uchwała Nr IV/17/2015 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 24 lutego 2015 r.  w sprawie zmian i w budżecie Gminy Lipiany na 2015 rok.

(treść uchwały.......

załącznik do uchwały .......)

 

 

2.

Uchwała Nr IV/18/2015 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 24 lutego 2015 r. w sprawie ustalenia dziennej stawki opłaty targowej oraz zarządzenia poboru w drodze inkasa.

(treść uchwały .....)

 
 
3.

Uchwała Nr IV/27/2015 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 24 lutego 2015 r.  w sprawie zasad wyajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Lipiany.

(treść uchwały .....)

Uchwała uchylona
4.

Uchwała Nr IV/28/2015 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 24 lutego 2015 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Lipiany, warunków i zasad korzystania z nich oraz ustalenia stawki opłaty za korzystanie z tych przystanków .

(treść uchwały......

załącznik nr 1 .......

załącznik nr 2 ........)

 

5.

Uchwała Nr V/29/2015 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 31 marca 2015 r.  w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Lipiany na 2015 rok

(treść uchwały.....

załącznik nr 1....

załącznik nr 2...

załącznik nr 3....

załącznik nr 4 ....)

6.

Uchwała Nr V/31/2015 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczej straży pożarnej

(treść uchwały....)

7.

Uchwała Nr V/32/2015 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Lipiany.

(treść uchwały....

załącznik...)

8.

Uchwała Nr V/33/2015 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 31 marca 2015r. w sprawie sposobu sprawienia pogrzebu oraz określenia zasad zwrotu wydatków na pokrycie kosztów pogrzebu

(treść uchwały ....)

9.

Uchwała Nr V/34/2015 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Lipiany

(treść uchwały...)

10.

Uchwała Nr VI/35/2015 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie zmian  budżetu i w budżecie Gminy Lipiany na  2015 rok.

(treść uchwały ......

załącznik nr 1 ......

załącznik nr 2 .....

załącznik nr 3 ....)

DZ. URZ. WOJ. 2015.2211

Ogłoszony: 2015-06-02

11.

Uchwała Nr VI/37/2015 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie ustalenia inkasentów pobierających podatek od nieruchomości, podatek rolny, leśny, opłatę targową oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso podatków i opłat lokalnych

(treść uchwały .....)

DZ. URZ. WOJ. 2015.2212

Ogłoszony: 2015-06-02

12.

Uchwała Nr VII/46/2015 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Lipiany na 2015 rok

(treść uchwały ....

załącznik nr 1 ....

załącznik nr 2 .....)

 
13.

Uchwała Nr VII/53/2015 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia zarządzenia Burmistrza Lipian w sprawie zakazu używania wody z sieci wodociągowej do podlewania ogrodów i trawników

(treść uchwały ...

załącznik ... )

 
14.

Uchwała Nr VII/54/2015 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 30 czerwca 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia regulainu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lipiany

(treść uchwały ...)

 
15.

Uchwała Nr VIII/57/2015 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 16 lipca 2015 r. w sprawie miejscowego planu  zagospodarowania przestrzennego dla terenu w obrębie Żarnowo gm. Lipiany

(treść uchwały ....

załącznik nr 1

załącznik nr 2

załącznik nr 3 ......)

Uchwała uchylona
16.

Uchwała Nr IX/59/2015 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 20 sierpnia 2015 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w obrębie Żarnowo gm. Lipiany

(treść uchwały...

załącznik nr 1

załącznik nr 2

załącznik nr 3...)

DZ. URZ. WOJ. 2015.3537
Ogłoszony: 18.09.2015

 
17.

Uchwała Nr IX/60/2015 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 20 sierpnia 2015 r. w sprawie pozbawienia drogi kategorii drogi gminnej

(treść uchwały....

załącznik Nr 1

załącznik Nr 2)

DZ. URZ. WOJ. 2015.3538
Ogłoszony: 18.09.2015

 
18.

Uchwała Nr X/63/2015 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 28 września 2015 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Lipiany na 2015 rok.

(treść uchwały...

załącznik...)

DZ. URZ. WOJ. 2015.3819
Ogłoszony: 07.10.2015

19.

Uchwała Nr X/66/2015 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 28 września 2015 roku w sprawie pozbawienia drogi kategorii drogi gminnej oznaczonej jako działka nr 23/1 obręb 3 m. Lipiany

(treść uchwały)

DZ. URZ. WOJ. 2015.5120
Ogłoszony: 07.12.2015

20.

Uchwała Nr X/68/2015 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 28 września 2015 r. w sprawie przyjęcia programu osłonowego Gminy Lipiany "Pomoc gminy w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020

(treść uchwały...)

DZ. URZ. WOJ. 2015.4140
Ogłoszony: 30.10.2015

21.

Uchwała Nr X/69/2015 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 28 września 2015 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finasowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państrwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020

(treść uchwały...)

DZ. URZ. WOJ. 2015.4141
Ogłoszony: 30.10.2015

22.

Uchwała Nr X/70/2015 Rady Miejksiej w Lipianach z dnia 28 września 2015 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad przyznawania i odpłatnośći za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczególowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat jak również tryb ich pobierania

(treść uchwały..)

DZ. URZ. WOJ. 2015.4142
Ogłoszony: 30.10.2015

23.

Uchwała Nr X/71/2015 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 28 września 2015 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości stanowiących pomoc de minimis dla przedsiębiorców realizaujących nowe inwestycje i tworzących nowe miejsca pracy na terenie gminy Lipiany

(uchwała wraz z  załącznikami)

DZ. URZ. WOJ. 2015.3820
Ogłoszony: 07.10.2015

24.

Uchwała Nr XI/73/2015 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 28 października 2015 r. w sprawie zmian budżet i w budżecie Gminy Lipiany na 2015 rok

(uchwała wraz z załącznikami)

DZ. URZ. WOJ. 2015.4395
Ogłoszony: 09.11.2015

25.

Uchwała Nr XI/80/2015 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 28 października 2015 r. w sprawie ustalenia dziennej stawki opłaty targowej oraz zarządzenia poboru w drodze inkasa

(treść uchwały..)

DZ. URZ. WOJ. 2015.4396
Ogłoszony: 09.11.2015

26.

Uchwała Nr XI/81/2015 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 28 października 2015 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od nieruchomości

(treść uchwały...)

DZ. URZ. WOJ. 2015.4397
Ogłoszony: 09.11.2015

27.

Uchwała Nr XII/84/2015 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od nieruchomości

(treść uchwały...)

DZ. URZ. WOJ. 2015.4907
Ogłoszony: 02.12.2015

28.

Uchwała Nr XII/85/2015 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych

(treść uchwały ...)

DZ. URZ. WOJ. 2015.4908
Ogłoszony: 02.12.2015

29.

Uchwała Nr XII/86/2015 Rady Miejskiej w  Lipianach z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

(treść uchwały ... )

DZ. URZ. WOJ. 2015.5093
Ogłoszony: 04.12.2015

30.

Uchwała Nr XII/87/2015 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 25 listopada 2015 r.  w sprawie ustalenia inkasentów pobierających podatek od nieruchomości, podatek rolny, leśny,
opłatę targową oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso podatków i opłat lokalnych

(treść uchwały ...)

DZ. URZ. WOJ. 2015.4909
Ogłoszony: 02.12.2015

31.

Uchwała Nr XII/88/2015 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie opłaty targowej

(treść uchwały ..)

DZ. URZ. WOJ. 2015.4910
Ogłoszony: 02.12.2015

32.

Uchwała Nr XIII/92/2015 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Lipiany na 2015 r.

(treść uchwały....

załącznik....)

DZ. URZ. WOJ. 2016.181
Ogłoszony: 12.01.2016

 

33.

Uchwała Nr XIII/93/2015 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lipiany na rok 2016

(treść uchwały wraz z załącznikami....)

DZ. URZ. WOJ. 2016.314
Ogłoszony: 15.01.2016

 
33.

Uchwała Nr XIII/103/2015 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie zaliczenia dróg kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu

(uchwała wraz z załącznikami.....)

 

DZ. URZ. WOJ. 2016.584
Ogłoszony: 03.02.2016

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Agnieszka Kosiorek 02-01-2015 08:58:30
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Agnieszka Kosiorek 02-01-2015
Ostatnia aktualizacja: Agnieszka Kosiorek 29-04-2016 14:31:24