Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Lipianach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwały opublikowane

Uchwały Rady opublikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego

 

Lp. Uchwały Publikacja
w Dzienniku Urzędowym
Rok 2009
1.

Uchwała nr XXI/175/2008 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 1 grudnia 2008 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Lipiany.

(treść uchwały .....)

 
2.

Uchwała nr XXII/177/2008 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lipiany na rok 2009.

(treść uchwały ....)

 
3.

Uchwała nr XXIII/193/2009 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie: zasad udzielania dotacji na prace remontowo budowlane oraz konserwatorskie dla obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków.

(treść uchwały ...)

 
4.

Uchwała nr XXIII/194/09 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie uchwalenia programu wspierania właścicieli budynków mieszkalnych w działaniach zmierzających do poprawy estetyki gminy poprzez udzielenie pożyczek z budżetu gminy na poprawę estetyki i stanu technicznego budynków mieszkalnych.

(treść uchwały ...)

 
5.

Uchwała nr XXIV/207/2009 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 30 marca 2009 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy w latach 2009 - 2013.

(treść uchwały ...)

 
6.

Uchwała nr XXIV/210/2009 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 30 marca 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania.

(treść uchwały ....)

7.

Uchwała nr Nr XXVII/233/2009 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 29 czerwca 2009 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/147/2008 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Lipiany

(treść uchwały ...)

8.

Uchwała nr XXX/254/2009 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 5 listopada 2009 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportu

(treść uchwały ....)

9.

Uchwała nr XXX/253/2009 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 5 listopada 2009 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od nieruchomości.

(treść uchwały ...)

 
10.

Uchwała nr XXX/255/2009 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 5 listopada 2009 r. w sprawie ustalenia inkasentów pobierających podatek od nieruchomości, podatek rolny, leśny oraz opłatę targową.

(treść uchwały...)

11.

Uchwała nr XXX/257/2009 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 5 listopada 2009 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Lipiany.

(treść uchwały ....)

załącznik nr 1 .....

załącznik nr 2 .....

12.

Uchwała nr XXXII/267/2009 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 17 grudnia 2009 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Lipianach Nr XIX/155/2004 z dnia 28 grudnia 2004 r. w sprawie ustalenia wzoru informacji od osób fizycznych oraz deklaracji od osób prawnych na podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny.

(treść uchwały....

załącznik...)

ROK 2010
1.

Uchwała nr XXXIII/268/2010 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Lipiany na rok 2010

(treść uchwały

załączniki....)

2.

Uchwała nr XXXIII/275/2010 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Lipianach Nr XXXII/267/2009 z dnia 17 grudnia 2009 r. w sprawie ustalenia wzoru informacji od osób fizycznych oraz deklaracji od osób prawnych na podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny.

(treść uchwały ......

załącznik .....)

 
3.

Uchwała nr XXXIV/278/2010 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 25 marca 2010 r. w sprawie zwolnień w podatkach lokalnych

(treść uchwały ......)

 
4.

Uchwała nr XXXIV/279/2010 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 25 marca 2010 r. w sprawie: uchylenia uchwały Nr XXII/195/2001 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 26 kwietnia 2001 roku w sprawie ustalenia stawki opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości wynikającej z podziału nieruchomości, budowy infrastruktury technicznej

(treść uchwały ...)

5.

Uchwała nr XXXVII/293/2010 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 27 maja 2010 r. w sprawie zmiany w Statucie Instytucji Kultury pn. "Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna im. Agnieszki Osieckiej" w Lipianach przyjętego uchwałą Nr VIII/71/2003 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 28 listopada 2003 r.

(treść uchwały...)

6.

Uchwała nr XXXVIII/298/2010 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie: określenia warunków i trybu wspierania finansowego przez gminę Lipiany dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku a realizujących zadania z zakresu sportu kwalifikowanego.

(treść uchwały....

- załącznik nr 1....

- załącznik nr 2 ....)

7.

Uchwała Nr XXXIX/307/2010 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 28 września 2010 r. w sprawie ustalenia odpłatności za korzystanie z gminnych obiektów sportowych

(treść uchwały....)

8.

Uchwała Nr XLI/322/2010 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 4 listopada 2010 r. w sprawie: określenia warunków i trybu wspierania finansowego przez gminę Lipiany dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku a realizujących zadania z zakresu sportu.

(treść uchwały ....)

9.

Uchwała Nr XLI/318/2010 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 4 listopada 2010 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych.

(treść uchwały ....)

10.

Uchwała Nr XLI/319/2010 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 4 listopada 2010 r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Lipiany

(treść uchwały....

załącznik...)

11.

Uchwała Nr III/11/2010 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie zasad i trybu korzystania z gminnych obiektów sportowych i rekreacyjnych

(treść uchwały ....)

załączniki

ROK 2011
1.

Uchwała Nr IV/20/2011 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 8 lutego 2011 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/194/09 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie uchwalenia programu wspierania właścicieli budynków mieszkalnych w działaniach zmierzających do poprawy estetyki gminy poprzez udzielenie pożyczek z budżetu gminy na poprawę estetyki i stanu technicznego budynków mieszkalnych

(treść uchwały...)

2.

Uchwała Nr IV/21/2011 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 8 lutego 2011 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych w gminie Lipiany

(treść uchwały ...)

3.

Uchwała Nr IV/15/2011 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 8 lutego 2011 r. w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Lipiany na rok 2011

(treść uchwały ......

załączniki....)

 

4.

Uchwała Nr IV/19/2011 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 8 lutego 2011 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 5 listopada 2009 r. Nr XXX/253/2009 w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od nieruchomości.

(treść uchwały...)

5.

Uchwała Nr V/34/2011 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 29 marca 2011 r. w sprawie zapewnienia publicznego dostępu i korzystania z boisk wiejskich na terenie gminy Lipiany

(treść uchwały ....

załącznik nr 1 ....)

6.

Uchwała Nr VI/44/2011 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 24 maja 2011 r. w sprawie ustalenia inkasentów pobierających podatek od nieruchomości, podatek rolny, leśny oraz opłatę targową

(treść uchwały .... )

7.

Uchwała Nr VI/43/2011 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 24 maja 2011 r. w sprawie wprowadzenia zmiany w uchwale Nr XXI/175/2008 z dnia 1 grudnia 2008 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Lipiany

(treść uchwały ...)

8.

Uchwała Nr VI/52/2011 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 24 maja 2011 r. w sprawie: wprowadzenia zmian do zasad i trybu korzystania z gminnych obiektów sportowych i rekreacyjnych

(treść uchwały ....)

9.

Uchwała Nr VI/51/2011 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 24 maja 2011 r. w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez Przedszkole Miejskie w Lipianach

(treść uchwały ....)

10.

Uchwała Nr IX/70/2011 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 28 września 2011 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień w tym podatku

(treść uchwały ...)

11.

Uchwała Nr IX/71/2011 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 28 września 2011 r. w sprawie: ustalenia stawki opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości wynikającej z podziału nieruchomości, budowy infrastruktury technicznej

(treść uchwały ...)

12.

Uchwała Nr IX/76/2011 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 28 września 2011 r. w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez Przedszkole Miejskie w Lipianach

(treść uchwały ...)

13.

Uchwała Nr X/85/2011 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 25 października 2011 r. w sprawie zmian do uchwały Nr IX/76/2011 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 28 września 2011 r. w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez Przedszkole Miejskie w Lipianach

(treść uchwały ...)

14.

Uchwała Nr X/78/2011 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 25 października 2011 r. w sprawie ustalenia inkasentów pobierających podatek od nieruchomości, podatek rolny, leśny oraz opłatę targową

(treść uchwały ...)

15

Uchwała Nr X/83/2011 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 25 października 2011 r. w sprawie pozbawienia drogi kategorii drogi gminnej oznaczonej numerem 30/3 obręb Józefin gm. Lipiany

(treść uchwały ...)

16.

Uchwała Nr X/84/2011 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 25 października 2011 r. w sprawie pozbawienia drogi kategorii drogi gminnej oznaczonej numerem 403 obręb Będzin gm. Lipiany

(treść uchwały ...)

17.

Uchwała Nr XI/94/2011 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie pozbawienia drogi kategorii drogi gminnej oznaczonej numerem 20 obręb Głębokie gm. Lipiany

(treść uchwały...)

18.

Uchwała Nr XI/90/2011 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie uchwalenia statutów sołectw gminy Lipiany

(treść uchwały

załącznik nr 1  ....

załącznik nr 2 ....

załącznik nr 3 .....

załącznik nr 4 .....

załącznik nr 5 .....

załącznik nr 6 .....

załącznik nr 7.....

załącznik nr 8 .....

załącznik nr 9 .....

załącznik nr 10 ....

załącznik nr 11 ....

załącznik nr 12 ....) 

19.

Uchwała Nr XI/87/2011 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie podziału Sołectwa Krasne na dwa odrębne sołectwa Krasne i Połczyno

(treść uchwały ....)

20.

Uchwała Nr XI/88/2011 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie podziału Sołectwa Nowice na dwa odrębne sołectwa Nowice i Batowo

(treść uchwały ...)

21.

Uchwała Nr XI/91/2011 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych

(treść uchwały .... )

22.

Uchwała Nr XI/89/2011 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/147/2008 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Lipiany

(treść uchwały ....)

 
23.

Uchwała Nr XI/92/2011 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie ustalenia dziennej stawki opłaty targowej

(treść uchwały ....)

 
24.

Uchwała Nr XI/93/2011 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie obniżenia ceny skupu 1 q żyta przyjmowanej jako podstawę do obliczenia podatku rolnego na 2012 rok oraz zarządzenia poboru w drodze inkasa.

(treść uchwały .....)

25.

Uchwała Nr XII/102/2011 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Lipiany na rok 2012

(treść uchwały ....

załączniki...)

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Agnieszka Kosiorek 15-04-2015 11:03:03
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: ------- 15-04-2015
Ostatnia aktualizacja: Agnieszka Kosiorek 11-12-2015 11:18:40