Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Lipianach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwały przekazane do publikacji

Uchwały Rady Miejskiej w Lipianach przekazane do publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego

Lp.  Uchwały Rady Miejskiej  Publikacja
w Dzienniku Urzędowym
oraz dane promulgacyjne
1.  Uchwała NR XXIV/166/2017 Rady Miejskiej w  Lipianach z dnia 27 lutego 2017 r.  w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie gminy Lipiany na 2017 rok

DZ. URZ. WOJ. 2017.1289
Ogłoszony: 28.03.2017

2.  Uchwała  NR XXIV/167/2017 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego

DZ. URZ. WOJ. 2017.1290
Ogłoszony: 28.03.2017

3.  Uchwała  NR XXIV/171/2017 Rady Miejskiej w Lipianach 
z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Lipiany na 2017 rok

DZ. URZ. WOJ. 2017.990
Ogłoszony: 06.03.2017

4. Uchwała Nr XXV/174/2017 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Lipiany na 2017 rok 

DZ. URZ. WOJ. 2017.1430
Ogłoszony: 05.04.2017

5.  Uchwała Nr XXV/175/2017 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie kryteriów naboru do samorządowych przedszkoli na drugim etapie postepowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów 

DZ. URZ. WOJ. 2017.1451
Ogłoszony: 06.04.2017

6. Uchwała Nr XXV/176/2017 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zasad i trybu korzystania z gminnych obiektów sportowych i rekreacyjnych  Uchylona 
7.  Uchwała Nr XXV/181/2017 Rady Miejskiej w Lipianch z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą-Prawo oświatowe

DZ. URZ. WOJ. 2017.2165
Ogłoszony: 10.05.2017

8. Uchwała Nr XXVI/182/2017 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie ustalenia inkasentów pobierających podatek od nieruchomości, podatek rolny, leśny, opłatę targową oraze określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso podatków i opłat lokalnych 

DZ. URZ. WOJ. 2017.1886
Ogłoszony: 04.05.2017

 

9. Uchwała Nr XXVI/183/2017 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie zasad i trybu korzystania z gminnych obiektów sportowych i rekreacyjnych 

DZ. URZ. WOJ. 2017.2288
Ogłoszony: 16.05.2017

10. Uchwała Nr XXVI/186/2017 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Lipiany na 2017 rok 

DZ. URZ. WOJ. 2017.1887
Ogłoszony: 04.05.2017

11. Uchwała Nr XXVII/190/2017 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie zmian budżetu i w budzecie Gminy Lipiany na 2017 rok

DZ. URZ. WOJ. 2017.2513
Ogłoszony: 01.06.2017

12.  Uchwała Nr XXVII/191/2017 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 29 maja 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Gminy Lipiany na okregi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych na kazdym okregu

DZ. URZ. WOJ. 2017.2758
Ogłoszony: 24.06.2017

13. Uchwała Nr XXVII/192/2017 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 29 maja 2017 r. zmieniająca uchwałe w sprawie podziału Gminy Lipiany na stałe obwody głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz siedzib obowodowych komisji wyborczych 

DZ. URZ. WOJ. 2017.2759
Ogłoszony: 24.06.2017

14. Uchwała Nr XXVIII/197/2017 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Lipiany na 2017 rok 

DZ. URZ. WOJ. 2017.2928
Ogłoszony: 03.07.2017

15. Uchwała Nr XXVIII/200/2017 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie uchwalenia regualminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lipiany  Wycofana z publikacji, będzie podejmowana nowa uchwała. 
16. Uchwała Nr XXVIII/201/2017 Rady Miejskiej w Lipianch z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków znajdujących się na terenie Gminy Lipiany 

DZ. URZ. WOJ. 2017.2929
Ogłoszony: 03.07.2017

17.  Uchwała Nr XXVIII/202/2017 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia zarządzenia Burmistrza Lipian w sprawie zakazu używania wody z sieci wodociągowej do podlewania ogrodów  i trawników 

DZ. URZ. WOJ. 2017.3249
Ogłoszony: 26.07.2017

18. Uchwała Nr XXX/203/2017 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 26 września 2017 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Lipiany na 2017 r. 

DZ. URZ. WOJ. 2017.4003
Ogłoszony: 05.10.2017

19. Uchwała Nr XXX/205/2017 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 26 września 2017 r. w sprawie niedochodzenia należności o charakterze cywilnoprawnym przypadających Gminie Lipiany i jednostkom organizacyjnym, których kwota wraz z odsetkami nie przekracza 100,00 zł

DZ. URZ. WOJ. 2017.4025
Ogłoszony: 06.10.2017

20. Uchwała Nr XXX/206/2017 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 26 września 2017 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Lipiany 

DZ. URZ. WOJ. 2017.4255
Ogłoszony: 25.10.2017

21. Uchwała Nr XXX/207/2017 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 26 września 2017 r. w sprawie uchwalenia regialminu określającego zasady i tryb korzystania ze świetlic wiejskich na terenie Gminy Lipiany 

DZ. URZ. WOJ. 2017.4256
Ogłoszony: 25.10.2017

22. Uchwała Nr XXX/209/2017 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 26 wrzesnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków znajdujących się na terenie Gminy Lipiany 

DZ. URZ. WOJ. 2017.4004
Ogłoszony: 05.10.2017

23. Uchwała Nr XXX/211/2017 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 26 września 2017 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu 

DZ. URZ. WOJ. 2017.4257
Ogłoszony: 25.10.2017

24. Uchwała Nr XXX/212/2017 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 26 września 2017 r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lipiany 

DZ. URZ. WOJ. 2017.4258
Ogłoszony: 25.10.2017

25. Uchwała Nr XXX/215/2017 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 26 września 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipianach 

DZ. URZ. WOJ. 2017.4259
Ogłoszony: 25.10.2017

26. Uchwała Nr XXXI/217/2017 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 26 października 2017 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Lipiany na 2017 rok  

DZ. URZ. WOJ. 2017.4427
Ogłoszony: 03.11.2017

27. Uchwała Nr XXXI/218/2017 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 26 października 2017 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków i opłat za pomocą innego instrumentu płatniczego, w tym instrumentu płatniczego, na którym przechowywany jest pieniądz elektroniczny 

DZ. URZ. WOJ. 2017.4424
Ogłoszony: 03.11.2017

28. Uchwała Nr XXXI/219/2017 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 26 października 2017 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od nieruchomości 

DZ. URZ. WOJ. 2017.4425
Ogłoszony: 03.11.2017

29. Uchwała Nr XXXI/223/2017 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 26 października 2017 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych 

DZ. URZ. WOJ. 2017.4426
Ogłoszony: 03.11.2017

30. Uchwała Nr XXXII/225/2017 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg, o których mowa w art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania podmiotów uprawnionych do udzielania tych ulg

DZ. URZ. WOJ. 2017.5455
Ogłoszony: 22.12.2017

31. Uchwała Nr XXXII/229/2017 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Lipiany na 2017 rok

DZ. URZ. WOJ. 2017.4996
Ogłoszony: 04.12.2017

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Agnieszka Kosiorek 03-03-2017 12:57:09
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Agnieszka Kosiorek 03-03-2017
Ostatnia aktualizacja: Agnieszka Kosiorek 06-04-2018 10:16:40