Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Lipianach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwały przekazane do publikacji

Uchwały Rady Miejskiej w Lipianach przekazane do publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego

Lp. Uchwały Rady Miejskiej w Lipianach     Publikacja
w Dzienniku Urzędowym
oraz dane promulgacyjne
1. Uchwała Nr XXXIV/240/2018 Rady  Miejskiej w Lipianach z dnia 23 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lipiany na rok 2018

DZ. URZ. WOJ. 2018.644
Ogłoszony: 01.02.2018

 

2. Uchwała Nr XXXIV/241/2018 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 23 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia inkasentów pobierających podatek od nieruchomości, podatek rolny, leśny, opłatę targową oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso podatków i opłat lokalnych

DZ. URZ. WOJ. 2018.645
Ogłoszony: 01.02.2018

3. 

Uchwała Nr XXXV/242/2018 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Lipiany na 2018 rok

DZ. URZ. WOJ. 2018.1086
Ogłoszony: 05.03.2018

 

4.

Uchwała Nr XXXV/246/2018 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie zniesienia pomnika przyrody

DZ. URZ. WOJ. 2018.1393
Ogłoszony: 27.03.2018

5. Uchwała Nr XXXV/247/2018 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Lipiany na 2018 rok

DZ. URZ. WOJ. 2018.1394
Ogłoszony: 27.03.2018

6. 

Uchwała Nr XXXV/249/2018 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych

DZ. URZ. WOJ. 2018.1395
Ogłoszony: 27.03.2018

7. Uchwała Nr XXXVI/253/2018 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Lipiany na 2018 rok

DZ. URZ. WOJ. 2018.1549
Ogłoszony: 06.04.2018

8. Uchwała Nr XXXVI/254/2018 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Lipiany na stałe obwody głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

DZ. URZ. WOJ. 2018.1923
Ogłoszony: 25.04.2018

 

9. Uchwała Nr XXXVI/255/2018 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Lipiany na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu

DZ. URZ. WOJ. 2018.1924
Ogłoszony: 25.04.2018

10.

Uchwała Nr XXXVI/258/2018 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie zmiany aglomeracji Lipiany

DZ. URZ. WOJ. 2018.1925
Ogłoszony: 25.04.2018

 

11.

Uchwała Nr XXXVI/256/2018 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości wynikającej z jej podziału oraz budowy infrastruktury technicznej

DZ. URZ. WOJ. 2018.2078
Ogłoszony: 27.04.2018

 

12. Uchwała Nr XXXVII/260/2018 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Lipiany na 2018 rok

DZ. URZ. WOJ. 2018.2695
Ogłoszony: 04.06.2018

13. Uchwała Nr XXXVII/261/2018 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie nadania nazwy urzędowej ronda w Lipianach

DZ. URZ. WOJ. 2018.2995
Ogłoszony: 26.06.2018

14. Uchwała Nr XXXVIII/268/2018 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Lipiany na 2018 rok

DZ. URZ. WOJ. 2018.3213
Ogłoszony: 05.07.2018

15. Uchwała Nr XXXVIII/275/2018 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Lipiany

DZ. URZ. WOJ. 2018.3564
Ogłoszony: 26.07.2018

16. Uchwała Nr XXXVIII/276/2018 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie gminy Lipiany miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

DZ. URZ. WOJ. 2018.3633
Ogłoszony: 27.07.2018

Uwaga rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Zachodnipomorskiego 

            Rozstrzygnięcie nadzorcze  Nr P-1.4131.170.2018.KN Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 23 lipca 2018 r. stwierdzające nieważność § 2 uchwały Nr XXXVIII/276/2018 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie gminy Lipiany miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
17.  Uchwała Nr XXXVIII/277/2018 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie wprowadzenia odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscu publicznym na terenie gminy Lipiany

DZ. URZ. WOJ. 2018.3674
Ogłoszony: 30.07.2018

18. Uchwała Nr XXXVIII/279/2018 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Lipiany

DZ. URZ. WOJ. 2018.3692
Ogłoszony: 30.07.2018

19. Uchwała Nr XXXVIII/280/2018 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Lipiany

DZ. URZ. WOJ. 2018.3565
Ogłoszony: 26.07.2018

20. Uchwała Nr XXXIX/282/2018 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 24 września 2018 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Lipiany na 2018 rok

DZ. URZ. WOJ. 2018.4355
Ogłoszony: 28.09.2018

 

21. Uchwała Nr XXXIX/284/2018 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 24 września 2018 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od nieruchomości

DZ. URZ. WOJ. 2018.4356
Ogłoszony: 28.09.2018

 

22.

Uchwała Nr XXXIX/285/2018 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 24 września 2018 r. w sprawie Statutu Gminy Lipiany

DZ. URZ. WOJ. 2018.4819
Ogłoszony: 25.10.2018

23. Uchwała Nr XXXIX/287/2018 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 24 września 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego

DZ. URZ. WOJ. 2018.4820
Ogłoszony: 25.10.2018

 

24. Uchwała Nr XXXIX/288/2018 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 24 września 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Lipiany

DZ. URZ. WOJ. 2018.4821
Ogłoszony: 25.10.2018

 

25. Uchwała Nr II/8/2018 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023.

DZ. URZ. WOJ. 2018.6027
Ogłoszony: 28.12.2018

26.  Uchwała Nr II/9/2018 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023 DZ. URZ. WOJ. 2018.6028
Ogłoszony: 28.12.2018
27. Uchwała Nr II/10/2018 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia programu osłonowego Gminy Lipiany „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023. DZ. URZ. WOJ. 2018.6029
Ogłoszony: 28.12.2018
28. Uchwała Nr III/12/2018 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Lipiany na 2018 rok DZ. URZ. WOJ. 2018.6005
Ogłoszony: 27.12.2018
29. Uchwała Nr III/13/2018 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lipiany na rok 2019

DZ. URZ. WOJ. 2018.6006
Ogłoszony: 27.12.2018

30.

Uchwała Nr III/17/2018 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie określenia warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Lipiany

DZ. URZ. WOJ. 2019.539
Ogłoszony: 18.01.2019

31. Uchwała Nr III/18/2018 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Lipiany”

DZ. URZ. WOJ. 2019.540
Ogłoszony: 18.01.2019

32. Uchwała Nr III/19/2018 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie zwolnienia dyrektora przedszkola z obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych

DZ. URZ. WOJ. 2019.541
Ogłoszony: 18.01.2019

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Agnieszka Kosiorek 05-03-2018 12:50:22
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Agnieszka Kosiorek 05-03-2018
Ostatnia aktualizacja: Agnieszka Kosiorek 01-02-2019 13:15:44