Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Lipianach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwały przekazane do publikacji

Uchwały Rady Miejskiej w Lipianach przekazane do publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego

Lp. Uchwały Rady Miejskiej w Lipianach     Publikacja
w Dzienniku Urzędowym
oraz dane promulgacyjne
1. Uchwała Nr IV/23/2019 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Lipiany na 2019 rok

DZ. URZ. WOJ. 2019.1348
Ogłoszony: 07.03.2019

2.

Uchwała Nr IV/27/2019 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, warunków i zasad korzystania oraz stawki opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Lipiany

DZ. URZ. WOJ. 2019.1627
Ogłoszony: 27.03.2019

3.  Uchwała Nr IV/28/2019 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Lipiany na 2019 rok

DZ. URZ. WOJ. 2019.1628
Ogłoszony: 27.03.2019

4.  Uchwała Nr IV/33/2019 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie zasad stosowanych przy nadawaniu nazw ulicom, placom, drogom wewnętrznym i innym obiektom w Gminie Lipiany

DZ. URZ. WOJ. 2019.1629
Ogłoszony: 27.03.2019

5. Uchwała Nr V/34/2019 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Lipiany na 2019 rok

DZ. URZ. WOJ. 2019.1711
Ogłoszony: 01.04.2019

6. Uchwała Nr VI/37/2019 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 23 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Lipiany oraz określenia granic ich obwodów

DZ. URZ. WOJ. 2019.2826
Ogłoszony: 20.05.2019

7.  Uchwała Nr VI/38/2019 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 23 kwietnia 2019 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy w latach 2019 – 2023

DZ. URZ. WOJ. 2019.2828
Ogłoszony: 20.05.2019

8. Uchwała Nr VI/39/2019 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 23 kwietnia 2019 r. w sprawie uchwalenia warunków udzielania bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów oraz wysokości stawki procentowej

DZ. URZ. WOJ. 2019.2831
Ogłoszony: 20.05.2019

9. Uchwała Nr VI/40/2019 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 23 kwietnia 2019 r. w sprawie uchwalenia warunków udzielania bonifikat przy sprzedaży lokali mieszkalnych oraz wysokości stawki procentowej

DZ. URZ. WOJ. 2019.2833
Ogłoszony: 20.05.2019

10. Uchwała Nr VII/46/2019 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Lipiany na 2019 rok

DZ. URZ. WOJ. 2019.2995
Ogłoszony: 30.05.2019

11. Uchwała Nr VII/47/2019 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie ustalenia inkasentów pobierających podatek od nieruchomości, podatek rolny, leśny, opłatę targową oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso podatków i opłat lokalnych

DZ. URZ. WOJ. 2019.2996
Ogłoszony: 30.05.2019

12. Uchwała Nr VII/54/2019 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie uchwalenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego DZ. URZ. WOJ. 2019.3448
Ogłoszony: 26.06.2019
13. Uchwała Nr VIII/61/2019 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Lipiany na 2019 rok DZ. URZ. WOJ. 2019.3768
Ogłoszony: 08.07.2019
14. Uchwała Nr IX/67/2019 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 26 września 2019 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Lipiany na 2019 rok

DZ. URZ. WOJ. 2019.4939
Ogłoszony: 03.10.2019

15.  Uchwała Nr IX/69/2019 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 26 września 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg, o których mowa w art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania podmiotów uprawnionych do udzielania tych ulg

DZ. URZ. WOJ. 2019.5412
Ogłoszony: 30.10.2019

16. Uchwała Nr IX/70/2019 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 26 września 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipianach

DZ. URZ. WOJ. 2019.5354
Ogłoszony: 28.10.2019

 

17. Uchwała Nr X/73/2019 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 29 października 2019 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Lipiany na 2019 rok

DZ. URZ. WOJ. 2019.5562
Ogłoszony: 04.11.2019

18.

Uchwała Nr X/74/2019 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 29 października 2019 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od nieruchomości

DZ. URZ. WOJ. 2019.5563
Ogłoszony: 04.11.2019

19. Uchwała Nr X/75/2019 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 29 października 2019 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych

DZ. URZ. WOJ. 2019.5564
Ogłoszony: 04.11.2019

20. Uchwała Nr X/71/2019 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 29 października 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Lipiany

DZ. URZ. WOJ. 2019.6121
Ogłoszony: 28.11.2019

21. Uchwała Nr XI/84/2019 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Lipiany na 2019 rok

DZ. URZ. WOJ. 2019.6253
Ogłoszony: 02.12.2019

22. Uchwała Nr XI/83/2019 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Lipiany na lata 2018-2021

DZ. URZ. WOJ. 2019.6686
Ogłoszony: 16.12.2019

 

23.

Uchwała Nr XI/86/2019 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania wspierania rozwoju sportu na terenie Gminy Lipiany

DZ. URZ. WOJ. 2019.6676
Ogłoszony: 16.12.2019

24.

Uchwała Nr XII/95/2019 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie budżetu i w budżecie Gminy Lipiany na 2019 rok

DZ. URZ. WOJ. 2019.6950
Ogłoszony: 30.12.2019

25. Uchwała Nr XII/89/2019 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lipiany na rok 2020

DZ. URZ. WOJ. 2019.6948
Ogłoszony: 30.12.2019

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Agnieszka Kosiorek 25-03-2019 12:03:07
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Agnieszka Kosiorek 25-03-2019
Ostatnia aktualizacja: Agnieszka Kosiorek 07-01-2020 08:23:45