Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Lipianach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr XXVII/223/2005 w sprawie zamiaru ustanowienia Fundacji pod nazwą "Lider Pojezierza" z siedzibą w Barlinku


UCHWAŁA NR XXVII/223/2005

RADY MIEJSKIEJ W LIPIANACH

z dnia 29 grudnia 2005r.

w sprawie zamiaru ustanowienia Fundacji pod nazwą "Lider Pojezierza” z siedzibą w Barlinku

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984; Nr 153, poz. 1271; Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717; Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055; Nr 116, poz. 1203; Nr 167, poz. 1759; z 2005r. Nr 172, poz. 1441; Nr 175, poz. 1457) uchwala się, co następuje:

§ 1.1. Gmina Lipiany wyraża zamiar ustanowienia Fundacji pod nazwą "Lider Pojezierza”, z udziałem gmin oraz innych osób prawnych i fizycznych.

2. Siedzibą Fundacji będzie Miasto Barlinek

§ 2.1. Celem Fundacji jako Lokalnej Grupy Działania (LGD) w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 września 2004r. w sprawie Uzupełnienia Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006” (Dz. U. Nr 207 poz.2117 z późniejszymi zmianami), jest działanie na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, a w szczególności:

1) opracowanie Zintegrowanej Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich (ZSROW) w rozumieniu przepisów SPO, dla obszaru gmin: Barlinek, Boleszkowice, Dębno, Myślibórz, Nowogródek Pomorski, Krzęcin, Pełczyce, Lipiany i Przelewice,

2) wspieranie działań na rzecz realizacji ZSROW dla obszaru gmin, o których mowa w pkt 1,

3) promocja obszarów wiejskich położonych w gminach, o których mowa w pkt 1,

4) mobilizowanie ludności do wzięcia aktywnego udziału w procesie rozwoju obszarów wiejskich położonych w gminach, o których mowa w pkt 1),

5) upowszechnianie i wymiana informacji o inicjatywach związanych z aktywizacją ludności na obszarach wiejskich położonych w gminach, o których mowa w pkt 1)

2. Ponadto Fundacja została powołana w celach:

  1. stymulowania i wspierania lokalnych i regionalnych inicjatyw gospodarczo-społecznych,

  2. wspomagania inicjatyw lokalnych i regionalnych w zakresie rozwoju myśli naukowo-technicznej oraz informacji, doradztwa i szkolenia,

  3. wspierania przedsięwzięć gospodarczych, kulturalnych, oświatowych mających na celu rozwój i aktywizację gmin,

  4. skupiania wokół idei Fundacji osób zainteresowanych rozwojem gmin i regionu inicjatywami w dziedzinie przedsiębiorczości, zgodnych z lokalnymi i regionalnymi potrzebami.

  5. działalności naukowej, naukowo-technicznej, oświatowej, kulturalnej, w zakresie kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska, wspierania inicjatyw społecznych, dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej inwalidów oraz kultu religijnego.

3. Fundacja nie będzie prowadziła działalności gospodarczej.

§ 3. Udział Gminy Lipiany w majątku Fundacji będzie wynosił 1.000 zł (jeden tysiąc złotych) i zostanie pokryty gotówką.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrz Lipian.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Agnieszka Kosiorek 06-03-2006 10:39:56
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Agnieszka Kosiorek 06-03-2006
Ostatnia aktualizacja: Agnieszka Kosiorek 06-03-2006 10:39:56