Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Lipianach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwał Nr XXVII/226/2005 w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2005


UCHWAŁA NR XXVII/226/2005

RADY MIEJSKIEJ W LIPIANACH

z dnia 29 grudnia 2005r.

w sprawie: ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2005.

Na podstawie art. 130 ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (T.j. Dz.U. z 2003 r. Nr 15 poz. 148, Dz.U. Nr 45 poz. 391, Dz.U. Nr 65 poz. 594, Dz.U. Nr 96 poz. 874 Dz.U. Nr 166 poz. 1611, Dz.U. Nr 189 poz. 1851, zm. z 2004 r. Dz.U. Nr 19 poz. 177, Dz.U. Nr 93 poz. 890, Dz.U. Nr 121 poz. 1264, Dz.U. Nr 123 poz. 1291, Dz.U. Nr 210 poz. 2135) uchwala się co następuje:

§ 1. Ustala się wydatki nie wygasające z upływem roku budżetowego 2005 w kwocie 107.000 zł w tym;

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 107.000 zł w tym:

Rozdział 90001 - gospodarka ściekowa i ochrona wód 107.000 zł (wydatki inwestycyjne)

§ 2. Ustala się ostateczny termin dokonania wydatków do dnia 30 maja 2006 r.

§ 3. Wydatki nie dokonane w terminie wymienionym w § 2 podlegają przekazaniu na dochody budżetu gminy do dnia 10 czerwca 2006 r.

§ 4. Ustala się plan finansowy wydatków nie wygasających zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrz Lipian.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Stanisław Jurkiewicz

Uzasadnienie

Wykonawca dokumentacji technicznej na kanalizację sanitarną w m. Nowice, krasne, Wołczyn, Połczyno, Skrzynka, Batowo, zawiadomił Urząd Miejski , że ze względu na przedłużający się okres uzyskania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego nie zostaną wykonane prace projektowe przewidziane na rok 2005 . Przewiduje on że w roku 2006 będzie możliwe zafakturowanie całości prac objętych umową . W związku z tym w roku 2005 zostanie nie zostanie zafakturowana i nie zostanie wydatkowana kwota 107.000 zł. By nie obciążać wydatków roku 2006 proponuje się podjecie powyższej uchwały. Środki finansowe na te wydatki zostaną zgromadzone na odrębnym rachunku bankowym i w sprawozdaniu z wykonania budżetu za rok 2005 będą wykazywane jako wydatkowane. W przypadku gdy nie zostaną wydatkowane staną się dochodami roku 2006 i można je będzie ponownie rozdysponować.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Agnieszka Kosiorek 06-03-2006 10:41:47
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Agnieszka Kosiorek 06-03-2006
Ostatnia aktualizacja: Agnieszka Kosiorek 06-03-2006 10:41:47