Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Lipianach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument Zarządzenie nr 1/2021 Burmistrza Lipian z dnia 4 stycznia 2021 r. w sprawie powołania dyrektora Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej im. Agnieszki Osieckiej w Lipianach. 2021-02-02 09:14:00
dokument Zarządzenie nr 2/2021 Burmistrza Lipian z dnia 13 stycznia 2021r. w sprawie zmiany składu Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. 2021-02-02 09:17:52
dokument Zarządzenie nr 3/2021 Burmistrza Lipian z dnia 13 stycznia 2021 r. w sprawie ustalenie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym na rok szkolny 2021/2022 do przedszkola, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i klas pierwszych szkół podstawowych. 2021-02-02 09:23:44
dokument Zarządzenie nr 4/2021 z dnia 18 stycznia 2021 roku w sprawie zmiany Instrukcji obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych w Urzędzie Miejskim w Lipianach. 2021-02-02 09:27:44
dokument Zarządzenie nr 5/2021 Burmistrza Lipian z dnia 18 stycznia 2021 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 107/2018 Burmistrza Lipian z dnia 13 listopada 2018 r. 2021-02-02 09:36:33
dokument Zarządzenie nr 6/2021 Burmistrza Lipian z dnia 18 stycznia 2021 roku w sprawie zmiany budżety gminy Lipiany na rok 2021. 2021-02-02 09:38:49
dokument Zarządzenie nr 7/2021 Burmistrza Lipian z dnia 18 stycznia 2021 r. w sprawie planu kontroli na 2021 rok. 2022-01-04 07:28:17
dokument Zarządzenie nr 8/2021 Burmistrza Lipian z dnia 19 stycznia 2021 r. w sprawie utworzenia Gminnego Biura Spisowego i wyznaczenia Zastępcy Gminnego Komisarza Spisowego dla przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego na terenie Gminy Lipiany w 2021 r. 2021-02-02 09:49:23
dokument Zarządzenie nr 9/2021 Burmistrza Lipian z dnia 22 stycznia 2021 roku w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych i ustalenia jej pracy. 2021-02-02 09:54:54
dokument Zarządzenie nr 10/2021 Burmistrza Lipian z dnia 29 stycznia 2021. w sprawie ustalenia ceny wywoławczej za nieruchomość stanowiącą własność Gminy Lipiany. 2021-04-19 13:49:56
dokument Zarządzenie nr 11/2021 Burmistrza Lipian z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Lipiany na rok 2021. 2021-02-08 13:50:39
dokument Zarządzenie nr 12/2021 Burmistrza Lipian z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie oddania w użyczenie pomieszczenia budynku Urzędu Miejskiego w Lipianach położonego na działce nr ewid.206 obręb 2 m. Lipiany. 2021-02-08 13:55:14
dokument Zarządzenie nr 13/2021 Burmistrza Lipian z dnia 01 lutego 2021 r. w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli pobieranych przez uczelnie oraz specjalności i form kształcenia na które dofinansowanie będzie przyznane w roku 2021. 2021-02-08 14:14:06
dokument Zarządzenie nr 14/2021 Burmistrza Lipian z dnia 12 lutego 2021 roku w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Lipiany na rok 2021. 2021-02-23 08:52:29
dokument Zarządzenie nr 15/2021 Burmistrza Lipian z dnia 15 lutego 2021 r. w sprawie zmiany składu Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. 2021-02-23 09:04:24
dokument Zarządzenie nr 16/2021 Burmistrza Lipian z dnia 15 lutego 2021 roku w sprawie powołania komisji stypendialnej do opiniowania wniosków o przyznanie stypendium Burmistrza Lipian 2021-02-23 09:10:02
dokument Zarządzenie nr 17/2021 Burmistrza Lipian z dnia 16 lutego 2021 r. w sprawie przyznania stypendium Burmistrza Lipian. 2021-02-23 09:24:13
dokument Zarządzenie nr 18/2021 Burmistrza Lipian z dnia 19 lutego 2021 roku w sprawie powołania komisji stypendialnej w celu rozpatrzenia wniosków i przyznania stypendiów o charakterze socjalnym. 2021-02-23 09:34:44
dokument Zarządzenie nr 19/2021 Burmistrza Lipian z dnia 22 lutego 2021 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym na rok szkolny 2021/2022 do przedszkola, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i klas pierwszych szkół podstawowych. 2021-03-08 13:07:13
dokument Zarządzenie nr 20/2021 Burmistrza Lipian z dnia 23 lutego 2021 roku w sprawie wyznaczenia przewodniczącego oraz członków komisji przetargowej. 2021-03-08 13:28:41
dokument Zarządzenie nr 21/2021 Burmistrza Lipian z dnia 23 lutego 2021 roku w sprawie wyznaczenie przewodniczącego oraz członków komisji przetargowych. 2021-03-08 13:33:45
dokument Zarządzenie nr 22/2021 Burmistrza Lipian z dnia 24 lutego 2021 roku w sprawie ustalenia planu wykonawczego do uchwały Nr XXVIII/233/2021 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 23 lutego 2021roku w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Lipiany na 2021 rok. 2021-03-08 13:41:24
dokument Zarządzenie nr 23/2021 Burmistrza Lipian z dnia 24 lutego 2021 roku w sprawie zmiany planu finansowego rachunku Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. 2021-03-08 13:47:00
dokument Zarządzenie nr 24/2021 z dnia 26 lutego 2021 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Lipiany na rok 2021. 2021-03-08 13:50:31
dokument Zarządzenie nr 25/2021 Burmistrza Lipian z dnia 10 marca 2021 r. w sprawie ustalenia zasad udostępniania nieruchomości Gminy Lipiany, nieruchomości będących przedmiotem użytkowania wieczystego Gminy Lipiany, a także udziału w nieruchomościach gruntowych, których Gmina Lipiany jest współwłaścicielem, na potrzeby infrastruktury technicznej uzbrojenia terenu w celu budowy, przebudowy, naprawy, modernizacji, konserwacji, eksploatacji inwestycji wraz z urządzeniami towarzyszącymi oraz stawek opłat w związku z umieszczeniem lub wymianą urządzeń infrastruktury technicznej wraz z urządzeniami towarzyszącymi. 2021-03-29 11:36:08
dokument Zarządzenie nr 26/2021 Burmistrza Lipian z dnia 12 marca 2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy Lipiany na rok 2021. 2021-03-16 09:36:36
dokument Zarządzenie nr 27/2021 Burmistrza Lipian z dnia 12 marca 2021 roku w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości obowiązujących przy realizacji zadań finansowanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. 2021-04-21 09:11:42
dokument Zarządzenie nr 28/2021 Burmistrza Lipian z dnia 24 marca 2021 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Lipianach za rok 2020r 2021-03-29 12:00:47
dokument Zarządzenie nr 30/2021 Burmistrza Lipian z dnia 24 marca2021 r. w sprawie upoważnienia zastępcy burmistrza. 2021-03-29 12:16:23
dokument Zarządzenie nr 31/2021 Burmistrza Lipian z dnia 31 marca 2021 w sprawie ustalenia planu wykonawczego do uchwały Nr XXIX/235/2021 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 30 marca 2021 roku w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Lipiany na 2021 rok. 2021-04-12 14:55:57
dokument Zarządzenie nr 32/2021 Burmistrza Lipian z dnia 31 marca 2021 roku w sprawie planu finansowego wydatkowania środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 gromadzonych na wydzielonych rachunków bankowych. 2021-04-21 09:49:44
dokument Zarządzenie nr 33/2021 Burmistrza Lipian w sprawie zmiany (polityki) rachunkowości z dnia 31 marca 2021 roku. 2021-04-21 09:34:22
dokument Zarządzenie nr 34/2021 Burmistrza Lipian w sprawie ustalenia dnia wolnego dla pracowników Urzędu Miejskiego w Lipianach w zamian za dzień świąteczny przypadający 1 maja 2021 roku. 2021-04-12 14:57:31
dokument Zarządzenie nr 35/2021 Burmistrza Lipian z dnia 6 kwietnia 2021 r. w sprawie przyjęcia procedury udzielania zamówień, których wartość, bez podatku od towarów i usług, jest mniejsza niż kwota 130 000 złotych. 2021-05-13 08:23:12
dokument Zarządzenie nr 37/2021 Burmistrza Lipian z dnia 12 kwietnia 2021 roku w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Zakładu Komunalnego w Lipianach za rok 2020. 2021-04-21 09:45:50
dokument Zarządzenie nr 38/2021 Burmistrza Lipian z dnia 14 kwietnia 2021 r. w sprawie wyznaczenia zastępstwa za nieobecnego dyrektora Przedszkola Miejskiego im. Kubusia Puchatka w Lipianach, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Lipiany. 2021-04-28 12:40:10
dokument Zarządzenie nr 39/2021 Burmistrza Lipian z dnia 15 kwietnia 2021 roku w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Lipiany. 2021-04-21 12:05:06
dokument Zarządzenie nr 40/2021 Burmistrza Lipian z dnia 15 kwietnia 2021 r. w sprawie wyznaczenia przewodniczącego oraz członków komisji przetargowej. 2021-04-28 13:33:50
dokument Zarządzenie nr 41/2021 Burmistrza Lipian z dnia 27 kwietnia 2021 r. w sprawie ustalenia planu wykonawczego do uchwały Nr XXX/240/2021 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 27 kwietnia 2021 roku w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Lipiany na 2021 rok. 2021-04-28 14:10:25
dokument Zarządzenie nr 42/2021 Burmistrza Lipian z dnia 27 kwietnia 2021 roku w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Lipiany na rok 2021. 2021-05-10 12:06:46
dokument Zarządzenie nr 43/2021 Burmistrza Lipian z dnia 27 kwietnia 2021 roku w sprawie zmiany planu finansowego wydatkowania środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 gromadzonych ma wydzielonych rachunkach bankowych. 2021-05-10 12:10:18
dokument Zarządzenie nr 44/2021 Burmistrza Lipian z dnia 28 kwietnia 2021 roku w sprawie ustalenia zasad odpłatnego przejmowania przez Gminę Lipiany za pośrednictwem Gminnego Zakładu Komunalnego w Lipianach urządzeń wodociągowych i/lub kanalizacyjnych od osób fizycznych i prawnych, które te urządzenia wybudowały z własnych środków. 2021-09-10 14:02:37
dokument Zarządzenie nr 45/2021 Burmistrza Lipian z dnia 29 kwietnia 2021 roku w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Lipiany na rok 2021. 2021-05-10 12:12:49
dokument Zarządzenie nr 46/2021 Burmistrza Lipian z dnia 10 maja 2021 r. w sprawie ustalenia ceny wywoławczej za nieruchomość stanowiącą własność Gminy Lipiany. 2021-05-27 13:48:10
dokument Zarządzenie nr 47/2021 Burmistrza Lipian z dnia 11 maja 2021 r. w sprawie użyczenia nieruchomości zabudowanej będącej własnością Gminy Lipiany. 2021-05-27 13:50:22
dokument Zarządzenie nr 48/2021 Burmistrza Lipian z dnia 13 maja 2021 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej. 2021-05-27 12:57:19
dokument Zarządzenie nr 49/2021 Burmistrza Lipian z dnia 14 maja 2021 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Lipiany na rok 2021. 2021-05-21 13:04:27
dokument Zarządzenie nr 50/2021 Burmistrza Lipian z dnia 14 maja 2021 r. w sprawie wyznaczenia przewodniczącego oraz członków komisji przeprowadzającej rokowania. 2021-05-27 13:56:48
dokument Zarządzenie nr 51/2021 Burmistrza Lipian z dnia 14 maja 2021 r. w sprawie wyznaczenia przewodniczącego oraz członków komisji przetargowej. 2021-05-27 13:58:36
dokument Zarządzenie nr 52/2021 Burmistrza Lipian z dnia 24 maja 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Lipiany. 2021-05-27 14:05:25
dokument Zarządzenie nr 53/2021 Burmistrza Lipian z dnia 25 maja 2021 r. w sprawie ustalenia planu wykonawczego do uchwały Nr XXXI/250/2021 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 25 maja 2021 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Lipiany na 2021 rok. 2021-05-27 14:09:25
dokument Zarządzenie nr 55/2021 Burmistrza Lipian z dnia 31 maja 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Lipiany na 2021 rok. 2021-06-04 07:45:06
dokument Zarządzenie nr 56/2021 Burmistrza Lipian z dnia 31 maja 2021 r. w sprawie zmiany planu finansowego wydatkowania środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 gromadzonych na wydzielonych rachunkach bankowych. 2021-06-04 07:49:29
dokument Zarządzenie nr 57/2021 Burmistrza Lipian z dnia 15 czerwca 2021 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Lipiany na rok 2021. 2021-06-22 08:15:25
dokument Zarządzenie Nr 58/2021 Burmistrza Lipian z dnia 22.06.2021 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola Miejskiego im. Kubusia Puchatka w Lipianach 2021-06-24 13:03:07
dokument Zarządzenie nr 61/2021 Burmistrza Lipian z dnia 25.06.2021 r. w sprawie wprowadzenia Polityki ochrony danych osobowych w Urzędzie Miejskim w Lipianach. 2021-07-01 10:52:44
dokument Zarządzenie NR 63/2021 Burmistrza Lipian z dnia 30 czerwca 2021 roku w sprawie ustalenia planu wykonawczego do uchwały Nr XXXII/265/2021 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 29 czerwca 2021 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Lipiany na 2021 rok. 2021-07-13 10:26:11
dokument Zarządzenie NR 64/2021 Burmistrza Lipian z dnia 30 czerwca 2021 roku w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Lipiany na rok 2021. 2021-07-13 10:28:53
dokument Zarządzenie NR 65/2021 Burmistrza Lipian z dnia 30 czerwca 2021 roku w sprawie zmiany planu finansowego wydatkowania środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 gromadzonych na wydzielonych rachunkach bankowych. 2021-07-13 10:33:35
dokument Zarządzenie NR 66/2021 Burmistrza Lipian z dnia 30 czerwca 2021 roku w sprawie zmiany zasad prowadzenia wyodrębnionej ewidencji środków związanych z finansowaniem lub dofinansowaniem projektów i programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w tym wydatków budżetu środków europejskich. 2021-07-13 10:37:09
dokument Zarządzenie NR 67/2021 Burmistrza Lipian z dnia 30 czerwca 2021 roku w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Lipiany na rok 2021. 2021-07-13 11:02:45
dokument Zarządzenie nr 70/2021 Burmistrza Lipian z dnia 5 lipca 2021 r. w sprawie wyznaczenia przewodniczącego oraz członków komisji przetargowej i rokowań. 2021-08-06 08:28:55
dokument Zarządzenie nr 72/2021 Burmistrza Lipian z dnia 09.07.2021 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola Miejskiego im. Kubusia Puchatka w Lipianach. 2021-07-09 22:24:00
dokument Zarządzenie Nr 73/2021 Burmistrza Lipian z dnia 09 lipca 2021 r. w sprawie: powołania członków Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej. 2021-07-12 14:43:52
dokument Zarządzenie nr 74/2021 Burmistrza Lipian z dnia 12 lipca 2021 r. w sprawie ustalenia ceny wywoławczej za nieruchomości stanowiące własność Gminy Lipiany. 2021-08-06 08:26:03
dokument Zarządzenie 75/2021 Burmistrza Lipian z dnia 13 lipca 2021 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnych dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego. 2021-07-15 12:04:56
dokument Zarządzenie nr 76/2021 Burmistrza Lipian z dnia 15 lipca 2021 roku w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Lipiany na rok 2021. 2021-07-21 08:04:09
dokument Zarządzenie nr 77/2021 Burmistrza Lipian z dnia 19 lipca 2021 r. w sprawie wyznaczenia przewodniczącego oraz członków komisji przeprowadzającej publiczne przetargi ustne nieograniczone. 2021-09-10 14:06:34
dokument Zarządzenie nr 78/2021 Burmistrza Lipian z dnia 30 lipca 2021 roku w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Lipiany na rok 2021. 2021-08-05 14:54:48
dokument Zarządzenie nr 79/2021 Burmistrza Lipian z dnia 11 sierpnia 2021 roku w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Lipiany na rok 2021. 2021-08-16 13:53:12
dokument Zarządzenie nr 80/2021 Burmistrza Lipian z dnia 11 sierpnia 2021 roku w sprawie zmiany procedury realizacji przez Gminę Lipiany obowiązków w zakresie identyfikacji schematów podatkowych oraz przekazywania informacji o schematach podatkowych. 2021-09-08 12:08:24
dokument Zarządzenie nr 81/2021 Burmistrza Lipian z dnia 30 sierpnia 2021 roku w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Lipiany na rok 2021. 2021-09-08 12:12:43
dokument Zarządzenie nr 82/2021 Burmistrza Lipian z dnia 30 sierpnia 2021 roku w sprawie zmiany planu finansowego wydatkowania środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 gromadzonych na wydzielonych rachunkach bankowych oraz zmiany zasad rachunkowości przy realizacji tych zadań. 2021-09-08 12:15:53
dokument Zarządzenie nr 83/2021 Burmistrza Lipian z dnia 31 sierpnia 2021 roku w sprawie powołania komisji ds. rozstrzygnięcia konkursu ?Najpiękniejszy Wieniec Dożynkowy?. 2021-09-08 13:44:36
dokument Zarządzenie Nr 85 /2021 Burmistrza Lipian z dnia 08 września 2021 roku w sprawie powołania komisji stypendialnej w celu rozpatrzenia wniosków i przyznania stypendiów szkolnych o charakterze socjalnym. 2021-09-08 13:49:17
dokument Zarządzenie nr 86/2021 Burmistrza Lipian z dnia 8 września 2021 r. w sprawie wyznaczenia przewodniczącego oraz członków komisji przetargowej. 2021-09-10 14:11:55
dokument Zarządzenie nr 88/2021 Burmistrza Lipian z dnia 13 września 2021 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Lipiany na rok 2021. 2021-09-17 12:55:09
dokument Zarządzenie Nr 91/2021 Burmistrza Lipian z dnia 17.09.2021 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola Miejskiego im. Kubusia Puchatka w Lipianach. 2021-09-17 13:20:59
dokument Zarządzenie nr 94/2021 Burmistrza Lipian z dnia 30 września 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę działek o numerach ewidencyjnych 22, 26, 27 położonych w obrębie 4 m. Lipiany, stanowiących własność Gminy Lipiany w drodze bezprzetargowej. 2021-10-08 14:28:48
dokument Zarządzenie nr 95/2021 Burmistrza Lipian z dnia 30 września 2021 roku w sprawie ustalenia planu wykonawczego do uchwały Nr XXXIV/272/2021 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 28 września 2021 roku w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Lipiany na 2021 rok. 2021-10-12 14:21:34
dokument Zarządzenie nr 96/2021 Burmistrza Lipian z dnia 30 września 2021 roku w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Lipiany na rok 2021. 2021-10-12 14:24:45
dokument Zarządzenie nr 97/2021 Burmistrza Lipian z dnia 30 września 2021 roku w sprawie zmiany planu finansowego wydatkowania środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 gromadzonych na wydzielonych rachunkach bankowych. 2021-10-12 14:34:20
dokument Zarządzenie nr 98/2021 Burmistrza Lipian z dnia 30 września 2021 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Lipiany na rok 2021. 2021-10-12 14:37:28
dokument Zarządzenie nr 100/2021 Burmistrza Lipian z dnia 15 października 2021 roku w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Lipiany na rok 2021. 2021-10-20 13:09:52
dokument Zarządzenie nr 102/2021 Burmistrza Lipian z dnia 20 października 2021 r. w sprawie podjęcia konsultacji społecznych w przedmiocie projektu " Programu współpracy Gminy Lipiany z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. na rok 2022". 2021-10-20 13:31:26
dokument Zarządzenie Nr 103/2021 Burmistrza Lipian z dnia 20 października 2021 r. w sprawie powołania zespołu spisowego w celu inwentaryzacji drogą spisu z natury składników majątkowych zakupionych w ramach projektu "pl.ID-Polska ID karta" 2021-11-23 09:49:23
dokument Zarządzenie nr 103/2021 Burmistrza Lipian z dnia 20 października 2021 r. w sprawie powołania zespołu spisowego w celu inwentaryzacji drogą spisu z natury składników majątkowych zakupionych w ramach projektu "pl.ID-Polska ID karta". 2021-11-22 12:51:43
dokument Zarządzenie nr 104/2021 Burmistrza Lipian z dnia 25 października 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie nieruchomości gruntowej o numerze ewidencyjnym 72/3 położonej w obrębie 3 m. Lipiany, stanowiącej własność Gminy Lipiany. 2021-10-27 10:58:35
dokument Zarządzenie nr 105/2021 Burmistrza Lipian z dnia 26 października 2021 roku w sprawie Regulaminu Pracy Urzędu Miejskiego w Lipianach. 2021-10-29 09:24:17
dokument Zarządzenie nr 106/2021 Burmistrza Lipian z dnia 27 października 2021 roku w sprawie ustalenia planu wykonawczego do uchwały Nr XXXVI/291/2021 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 26 października 2021 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Lipiany na 2021 rok. 2021-11-22 11:34:37
dokument Zarządzenie nr 107/2021 Burmistrza Lipian z dnia 27 października 2021 roku w sprawie zmiany planu finansowego wydatkowania środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 gromadzonych na wydzielonych rachunkach bankowych oraz zmiany zasad rachunkowości przy realizacji tych zadań. 2021-11-22 11:37:42
dokument Zarządzenie nr 108/2021 Burmistrza Lipian z dnia 29 października 2021 roku w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Lipiany na rok 2021. 2021-11-22 11:41:14
dokument Zarządzenie nr 109/2021 Burmistrza Lipian z dnia 29 października 2021 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Urzędzie Miejskim w Lipianach. 2021-11-22 11:50:33
dokument Zarządzenie nr 110/2021 Burmistrza Lipian z dnia 29 października 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę części działki o numerze ewidencyjnym 1/1 położonej w obrębie Żarnowo gm. Lipiany, stanowiącej własność Gminy Lipiany. w drodze bezprzetargowej 2021-11-22 12:44:22
dokument Zarządzenie nr 111/2021 Burmistrza Lipian z dnia 2 listopada 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę części działki o numerze ewidencyjnym 209 położonej w obrębie Osetna gm. Lipiany, stanowiącej własność Gminy Lipiany w drodze bezprzetargowej. 2021-11-22 13:36:22
dokument Zarządzenie nr 112 /2021 Burmistrza Lipian z dnia 10 listopada 2021 roku w sprawie wprowadzenia oceny ryzyka zawodowego w Urzędu Miejskiego w Lipianach. 2021-11-22 10:50:25
dokument Zarządzenie nr 113/2021 Burmistrza Lipian z dnia 10 listopada 2021 roku w sprawie ustalenia wykazu prac szczególnie niebezpiecznych wykonywanych w Urzędzie Miejskim w Lipianach. 2021-11-22 11:01:01
dokument Zarządzenie nr 114/2021 Burmistrza Lipian z dnia 10 listopada 2021 r. w sprawie wyznaczenia przewodniczącego oraz członków komisji przetargowej 2021-11-22 11:56:26
dokument Zarządzenie nr 114/2021 Burmistrza Lipian z dnia 10 listopada 2021 r. w sprawie wyznaczenia przewodniczącego oraz członków komisji przetargowej. 2021-11-19 14:38:42
dokument Zarządzenie nr 115/2021 Burmistrza Lipian z dnia 15 listopada 2021 roku w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Lipiany na rok 2021. 2021-11-22 12:36:39
dokument Zarządzenie nr 116/2021 Burmistrza Lipian z dnia 15 listopada 2021 roku w sprawie w sprawie powołania komisji ds. wyceny nieruchomości ujętych w gminnym zasobie nieruchomości, których wartość nie została określona. 2021-11-22 12:29:10
dokument Zarządzenie nr 117/2021 Burmistrza Lipian z dnia 26 listopada 2021 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Lipianach . 2021-11-26 10:28:57
dokument Zarządzenie nr 118/2021 Burmistrza Lipian z dnia 29 listopada 2021 roku w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Lipiany na rok 2021. 2021-12-07 11:54:01
dokument Zarządzenie nr 119/2021 Burmistrza Lipian z dnia 30 listopada 2021 roku w sprawie ustalenia planu wykonawczego do uchwały Nr XXXVII/300/2021 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 30 listopada 2021 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Lipiany na 2021 rok. 2021-12-07 12:06:40
dokument Zarządzenie nr 120/2021 Burmistrza Lipian z dnia 30 listopada 2021 roku w sprawie zmiany planu finansowego wydatkowania środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 gromadzonych na wydzielonych rachunkach bankowych oraz zmiany zasad rachunkowości przy realizacji tych zadań 2021-12-15 14:36:20
dokument Zarządzenie nr 121/2021 Burmistrza Lipian z dnia 30 listopada 2021 roku w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Lipiany na rok 2021. 2021-12-07 12:11:53
dokument Zarządzenie nr 122/2021 Burmistrza Lipian z dnia 3 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia dnia wolnego dla pracowników Urzędu Miejskiego w Lipianach w zamian za dzień świąteczny przypadający w sobotę. 2021-12-07 11:49:23
dokument Zarządzenie nr 123/2021 Burmistrza Lipian z dnia 6 grudnia 2021 roku w sprawie wyboru długości okresu średniej arytmetycznej stosowanego do wyliczenia relacji określonej w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. 2021-12-15 14:39:15
dokument Zarządzenie Nr 124/2021 Burmistrza Lipian z dnia 6 grudnia 2021 roku w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Lipianach. 2021-12-07 12:27:57
dokument Zarządzenie Nr 125 /2021 w sprawie zmiany Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miejskiego w Lipianach Burmistrza Lipian z dnia 8 grudnia 2021 roku. 2021-12-28 13:50:55
dokument Zarządzenie nr 126/2021Burmistrza Lipian z dnia 15 grudnia 2021 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Lipiany na rok 2021. 2021-12-28 13:11:27
dokument Zarządzenie Nr 127/2021 Burmistrza Lipian z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Przedszkola Miejskiego im. Kubusia Puchatka w Lipianach. 2021-12-28 13:20:08
dokument Zarządzenie nr 128/2021 Burmistrza Lipian z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie wyznaczenia przewodniczącego oraz członków komisji przetargowej. 2021-12-28 14:20:03
dokument Zarządzenie nr 129/2021 Burmistrza Lipian z dnia 20 grudnia 2021 roku w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Lipiany na rok 2021. 2021-12-28 14:22:43
dokument Zarządzenie nr 130/2021 Burmistrza Lipian z dnia 20 grudnia 2021 roku w sprawie ustalenia planu wykonawczego do uchwały Nr XXXVIII/310/2021 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 20 grudnia 2021 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Lipiany na 2021 rok. 2021-12-28 14:24:46
dokument Zarządzenie nr 131 /2021 Burmistrza Lipian z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia dnia wolnego dla pracowników Urzędu Miejskiego w Lipianach w zamian za dzień świąteczny przypadający 1 stycznia 2022 roku. 2021-12-28 13:08:13
dokument Zarządzenie nr 132/2021 Burmistrza Lipian z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 135/2020 Burmistrza Lipian z dnia 23 grudnia 2020 r. 2022-01-13 12:57:59
dokument Zarządzenie Nr 133/2021 Burmistrza Lipian z dnia 31 grudnia 2021 r. w sprawie odwołania Zastępcy Burmistrza Gminy Lipiany. 2022-01-03 14:11:23
dokument Zarządzenie Nr 134/2021 Burmistrza Lipian z dnia 31 grudnia 2021 r. w sprawie powołania Zastępcy Burmistrza Gminy Lipiany. 2022-01-03 13:56:36
dokument Zarządzenie nr 135/2021 Burmistrza Lipian z dnia 31 grudnia 2021r. w sprawie ustalenia planu wykonawczego do uchwały Nr XXXVIII/308/2021 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 20 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lipiany na rok 2022. 2022-01-05 14:33:58
dokument Zarządzenie 136/2021 Burmistrza Lipian z dnia 31 grudnia 2021 roku w sprawie planu finansowego Urzędu Miejskiego w Lipianach na rok 2022. 2022-01-05 14:41:10
dokument Zarządzenie nr 137/2021 Burmistrza Lipian z dnia 31 grudnia 2021 roku w sprawie udzielenia upoważnienia do zaciągania zobowiązań. 2022-01-05 14:44:31
dokument Zarządzenie 138/2021 Burmistrza Lipian z dnia 31 grudnia 2021 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Lipiany na rok 2021. 2022-01-05 14:48:21
dokument Zarządzenie nr 139/2021 Burmistrza Lipian z dnia 31 grudnia 2021 r. w sprawie umorzenia należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny. 2022-01-20 08:49:08
dokument Zarządzenie nr 140/2021 Burmistrza Lipian z dnia 31 grudnia 2021 roku w sprawie planu finansowego wydatkowania środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 gromadzonych na wydzielonych. 2022-01-17 08:50:57
dokument Zarządzenie nr 141/2021 Burmistrza Lipian z dnia 31 grudnia 2021 roku w sprawie Instrukcji obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych w Urzędzie Miejskim w Lipianach. 2022-01-17 08:56:18