Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Lipianach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwał Nr XXVII/228/2005 w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2005


UCHWAŁA NR XXVII/228/2005

RADY MIEJSKIEJ W LIPIANACH

z dnia 29 grudnia 2005 r.

w sprawie zmian budżetu gminy Lipiany na rok 2005

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, zm. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, zm. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, zm. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203,zm. 2005 Nr 172 poz. 1441 ) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 52.407 z tego:

Dział 758 - Różne rozliczenia

Rozdział 75801 - część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

§ 2920 - subwencje ogólne z budżetu państwa 52.407 zł,

§ 2. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 3.500 z tego:

Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczna, gaz i wodę

Rozdział 40002 - dostarczanie wody 3.500 zł (wydatki bieżące)

§ 3 . Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 55.907 z tego:

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 - szkoły podstawowe 19.531 zł (wydatki na wynagrodzenia)

Rozdział 80110 - gimnazja 11.188 zł (wydatki na wynagrodzenia)

Rozdział 80120 - licea ogólnokształcące 21.688 zł (wydatki na wynagrodzenia)

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 3.500 zł w tym;

Rozdział 90001 - gospodarka ściekowa i ochrona wód 3.500 zł (wydatki bieżące)

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrz Lipian.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Stanisław Jurkiewicz

Uzasadnienie

Zwiększenie wydatków dopłaty do odbioru ścieków dla gospodarstw domowych wynika ze zwiększonych wydatków realizowanych na ten cel z budżetu gminy, kwota ta wynika z mniejszych wydatków na dopłaty do dostarczania wody.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Agnieszka Kosiorek 06-03-2006 10:47:24
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Agnieszka Kosiorek 06-03-2006
Ostatnia aktualizacja: Agnieszka Kosiorek 06-03-2006 10:47:24