Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Lipianach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwał Nr XXVII/231/2005 w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Lipianach Nr XIV/112/04 z dnia 29 czerwca 2004r. w sprawie ulg inwestycyjnych w podatku od nieruchomości


UCHWAŁA NR XXVII/231/2005

RADY MIEJSKIEJ W LIPIANACH

z dnia 29 grudnia 2005r.

w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Lipianach Nr XIV/112/04 z dnia 29 czerwca 2004r. w sprawie ulg inwestycyjnych w podatku od nieruchomości

Na podstawie art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz. U. z 2002 r. Nr 9 , poz. 84 z późn. zmianami) uchwala się co następuje:

§ 1. Zmienia się treść § 3 i 12 Uchwały Rady Miejskiej w Lipianach Nr XIV/112/04 z dnia 29 czerwca 2004r. w sprawie ulg inwestycyjnych w podatku od nieruchomości i nadaje im się brzmienie:

a) „§ 3. Ulgi i zwolnienia, o których mowa w niniejszej uchwale w stosunku do podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą stanowią pomoc de minimis, której udzielanie następuje zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Komisji nr 69/2001 w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy w ramach zasady de minimis (Dz.Urz. WE L nr 10 z 13.01.2001)”

b) „§ 12. Kwota pomocy udzielanej na podstawie niniejszej uchwały, łącznie z wartością innej pomocy de minimis udzielonej podmiotowi prowadzącemu działalność gospodarczą z różnych źródeł i w różnych formach nie może przekroczyć w okresie 3 kolejnych lat 100 tys. euro brutto.”

§ 2.Zmienia się treść w punkcie 12 załącznika nr 1 i nadaje się mu brzmienie:

„12. Oświadczenie o wielkości pomocy de minimis uzyskanej przez podmiot prowadzący działalność gospodarczą w okresie 3 kolejnych lat”

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrz Lipian.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego, nie wcześniej niż z dniem 1 stycznia 2006r. i podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie obwieszczeń na tablicy ogłoszeń oraz w lokalnych mediach.

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ

Stanisław Jurkiewicz

1

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Agnieszka Kosiorek 06-03-2006 10:48:32
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Agnieszka Kosiorek 06-03-2006
Ostatnia aktualizacja: Agnieszka Kosiorek 06-03-2006 10:48:32