Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Lipianach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwał Nr XXVII/233/2005 w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków


Uchwała Nr XXVII/233/2005

Rady Miejskiej w Lipianach

z dnia 29 grudnia 2005 r.

w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca l 990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U.Nr142 z 2001 r. poz.159l, zmiany: Dz. U. z 2002r.: Nr23 poz.220; Nr62 poz.558; Nrl13 poz.984; Nr153 poz. 1271; Nr2l4 poz.1806; z 2003r.: Nr80 poz.717; Nr162 poz.1568; z 2004r.: Nr102 poz.1055; Nr116 poz.1203; Nr167 poz.1759; z 2005r.: Nr172 poz.1441; Nr175 poz.1457) oraz art.24 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U.Nr72 poz.747, zmiany: z 2002r.: Dz.U.Nr113 poz.984, z 2004r.: Nr96 poz.959, Nr173 poz.1808, z 2005r.: Nr85 poz.729, Nr130, poz.1088) uchwala się, co następuje:

§1. Zatwierdza się dla Gminnego Zakładu Komunalnego w Lipianach taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§2. Taryfy określone w § l mają zastosowanie do dostaw wody i odbioru ścieków dokonanych w okresie od dnia 03 lutego 2006 roku do dnia 02 lutego 2007 roku.

§3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lipian.

§4. Traci moc uchwała Nr XIX/157/2004 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 28 grudnia 2004 roku w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

§5. Gminny Zakład Komunalny w Lipianach ogłasza Taryfy w sposób zwyczajowo przyjęty w terminie do 7 dni od daty podjęcia uchwały.

§6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 03 lutego 2006 roku i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń przed i w Urzędzie Miejskim.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Stanisław Jurkiewicz


Załącznik

do uchwały Nr XXVII/233/2005

z dnia 29 grudnia 2005r.

Rady Miejskiej w Lipianach

Lp.

Taryfowa grupa odbiorców

Wyszczególnienie

Cena netto

Cena brutto

Jednostka miary

1

Gospodarstwa domowe, przemysłowi i pozaprzemysłowi odbiorcy usług

cena za 1 m3

dostarczonej wody

2,38

2,55

zł/m3

stawka opłaty

abonamentowej

1,78

1,90

zł. miesiąc/ odbiorcę

2

Gmina za wodę pobraną z publicznych studni i zdrojów ulicznych, do zasilania publicznych fontann i na cele przeciwpożarowe oraz do zraszania ulic i publicznych terenów zielonych

cena za 1 m3

dostarczonej wody

2,38

2,55

zł/m3

Tabela 1. Wysokość cen i stawek opłat za dostarczoną wodę.

Tabela 2.Wysokość cen i stawek opłat za odebrane ścieki.

Lp.

Taryfowa grupa odbiorców

Wyszczególnienie

Cena netto

Cena brutto

Jednostka miary

1

Gospodarstwa domowe, przemysłowi i pozaprzemysłowi odbiorcy usług zrzucający ścieki do urządzeń kanalizacyjnych

Cena za 1m3 odebranych ścieków

3,06

3,27

zł/m3

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Agnieszka Kosiorek 06-03-2006 10:49:06
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Agnieszka Kosiorek 06-03-2006
Ostatnia aktualizacja: Agnieszka Kosiorek 06-03-2006 10:49:06