Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Lipianach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwał Nr XXVII/234/2005 w sprawie dopłaty do ceny wody i ścieków dla odbiorców ścieków z gospodarstw domowych


Uchwała Nr XXVII/234/2005

Rady Miejskiej w Lipianach

z dnia 29 grudnia 2005 r.

w sprawie dopłaty do ceny wody i ścieków dla odbiorców usług z gospodarstw domowych

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca l 990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U.Nr142 z 2001 r. poz.159l, zmiany: Dz. U. z 2002r.: Nr23 poz.220; Nr62 poz.558; Nrl13 poz.984; Nr153 poz. 1271; Nr2l4 poz.1806; z 2003r.: Nr80 poz.717; Nr162 poz.1568; z 2004r.: Nr102 poz.1055; Nr116 poz.1203; Nr167 poz.1759; z 2005r.: Nr172 poz.1441; Nr175 poz.1457) oraz art.24 ust. 6 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U.Nr72 poz.747, zmiany: z 2002r.: Dz.U.Nr113 poz.984, z 2004r.: Nr96 poz.959, Nr173 poz.1808, z 2005r.: Nr85 poz.729, Nr130, poz.1088) uchwala się, co następuje:

§1. Ustala się dopłatę do ceny wody i ścieków ustalonych uchwałą z dnia 29 grudnia 2005r. NrXXVII/233/2005 Rady Miejskiej w Lipianach dla odbiorców usług z gospodarstw domowych w następującej wysokości:

  1. 0,10 zł. do ceny za pobór 1m3 wody z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę administrowanych przez Gminny Zakład Komunalny w Lipianach,

  2. 0,16 zł. do ceny za 1m3 ścieków odprowadzanych do zbiorczych urządzeń kanalizacyjnych włączonych do oczyszczalni w Lipianach.

§2. Dopłaty określone w §1 mają zastosowanie do dostaw wody i odbioru ścieków dokonanych w okresie od dnia 03 lutego 2006 roku do dnia 02 lutego 2007 roku.

§3. Dopłata przekazywana będzie z budżetu gminy:

  1. do 10 -tego każdego miesiąca za miesiąc poprzedni na podstawie zestawienia sprzedaży

wody i ścieków wykonanego przez Gminny Zakład Komunalny w Lipianach,

  1. do 20-tego grudnia za miesiąc grudzień, zaliczkowo w wysokości jak za miesiąc listopad.

§4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lipian.

§5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia

03 lutego 2006 r. i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń przed i w Urzędzie Miejskim.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Stanisław Jurkiewicz

U z a s a d n i e n i e

do Uchwały Nr........

Rady Miejskiej w Lipianach

z dnia ......................

Zgodnie z art.24 ust.6 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U.Nr72, poz.747), Rada Miejska podjęła uchwałę o dopłacie do ceny wody i ścieków dla odbiorców usług z gospodarstw domowych obsługiwanych przez Gminny Zakład Komunalny w Lipianach, mając przede wszystkim na względzie bardzo trudną ekonomiczną sytuację mieszkańców (wysokie bezrobocie, niskie dochody). Stosownie do wielkości zabezpieczonych środków na dopłaty w budżecie na rok 2005, zaproponowano kolejne obniżenie dopłaty do ceny 1m3 wody o ............. zł i ścieków o ..........zł.

Zaoszczędzone w ten sposób środki wykorzystane zostaną na niezbędne inwestycje w gminie.

Uwzględniając powyższe uwarunkowania Rada Miejska w Lipianach podjęła uchwałę jak w sentencji.

Uchwała Nr XIX/158/2004

Rady Miejskiej w Lipianach

z dnia 28 grudnia 2004r.

w sprawie dopłaty do ceny wody i ścieków dla odbiorców usług z gospodarstw domowych

Na podstawie art.18 ust.2 pkt15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U.Nr142 z 2001 r., poz.1591, zmiany: Dz. U. z 2002r. Nr23, poz.220 i Nr62, poz.558, Nr113 poz.984, Nr214 poz.1806; z 2003r. Nr80 poz.717, Nr162 poz.1568, z 2004r.: Nr102 poz.1055, Nr116 poz.1203) oraz art.24 ust.6 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U.Nr72, poz.747, zmiany: z 2002r.: Nr113 poz.984, z 2004r.: NrNr96 poz.959, Nr173 poz.1808) uchwala się, co następuje:

§1. Ustala się dopłatę do ceny wody i ścieków ustalonych uchwałą z dnia 28 grudnia 2004r. Nr XIX/157/2004 Rady Miejskiej w Lipianach dla odbiorców usług z gospodarstw domowych w następującej wysokości:

  1. 0,20 zł. do ceny za pobór 1m3 wody z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę administrowanych przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Lipianach,

  2. 0,33 zł. do ceny za 1m3 ścieków odprowadzanych do zbiorczych urządzeń kanalizacyjnych włączonych do oczyszczalni w Lipianach.

§2. Dopłaty określone w §1 mają zastosowanie do dostaw wody i odbioru ścieków dokonanych w okresie od dnia 03 lutego 2005 roku do dnia 02 lutego 2006 roku.

§3. Dopłata przekazywana będzie z budżetu gminy:

  1. do 10 -tego każdego miesiąca za miesiąc poprzedni na podstawie zestawienia sprzedaży

wody i ścieków wykonanego przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Lipianach,

  1. do 20-tego grudnia za miesiąc grudzień, zaliczkowo w wysokości jak za miesiąc listopad.

§4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lipian.

§5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia

03 lutego 2005 r. i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń przed i w Urzędzie Miejskim.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Stanisław Jurkiewicz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Agnieszka Kosiorek 06-03-2006 10:49:59
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Agnieszka Kosiorek 06-03-2006
Ostatnia aktualizacja: Agnieszka Kosiorek 06-03-2006 10:49:59