Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Lipianach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Akty prawne przekazane do publikacji 2021 r.

 

Lp. Uchwały Rady Miejskiej w Lipianach  Publikacja w Dzienniku Urzędowym oraz dane promulgacyjne 
1.  Uchwała Nr XXVIII/233/2021 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 23 lutego 2021 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Lipiany na 2021 rok

DZ. URZ. WOJ. 2021.902
Ogłoszony: 01.03.2021

2. Uchwała Nr XXVIII/229/2021 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 23 lutego 2021 r. w sprawie zasad odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych

DZ. URZ. WOJ. 2021.1115
Ogłoszony: 17.03.2021

3.

Uchwała Nr XXIX/235/2021 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Lipiany na 2021 rok

DZ. URZ. WOJ. 2021.1431
Ogłoszony: 02.04.2021

4. Uchwała Nr XXIX/239/2021 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Lipiany na 2021 rok

DZ. URZ. WOJ. 2021.1866
Ogłoszony: 29.04.2021

5. Uchwała Nr XXX/240/2021 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 27 kwietnia 2021 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Lipiany na 2021 rok

DZ. URZ. WOJ. 2021.1916
Ogłoszony: 04.05.2021

6. Uchwała Nr XXXI/249/2021 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 25 maja 2021 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego

DZ. URZ. WOJ. 2021.2649
Ogłoszony: 17.06.2021

7.

Uchwała Nr XXXI/250/2021 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 25 maja 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Lipiany na 2021 rok

DZ. URZ. WOJ. 2021.2325
Ogłoszony: 31.05.2021

8. Uchwała Nr XXXI/251/2021 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 25 maja 2021 r. w sprawie ustalenia inkasentów pobierających podatek od nieruchomości, podatek rolny, leśny oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso podatków

DZ. URZ. WOJ. 2021.2326
Ogłoszony: 31.05.2021

9. Uchwała Nr XXXII/263/2021 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 29 czerwca 2021 r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców inwestujących na terenie Gminy Lipiany w ramach pomocy de minimis

DZ. URZ. WOJ. 2021.2996
Ogłoszony: 02.07.2021

10. Uchwała Nr XXXII/264/2021 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 29 czerwca 2021 r. w sprawie ustalenia inkasentów pobierających podatek od nieruchomości, podatek rolny, leśny oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso podatków

DZ. URZ. WOJ. 2021.2997
Ogłoszony: 02.07.2021

11. Uchwała Nr XXXII/265/2021 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 29 czerwca 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Lipiany na 2021 rok

DZ. URZ. WOJ. 2021.2998
Ogłoszony: 02.07.2021

12. Uchwała Nr XXXIV/272/2021 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 28 września 2021 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Lipiany na 2021 rok

DZ. URZ. WOJ. 2021.4121
Ogłoszony: 05.10.2021

 

13. Uchwała Nr XXIX/238/2021 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie zwolnienia i zwrotu części opłaty należnej w roku 2021 za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży

DZ. URZ. WOJ. 2021.2197
Ogłoszony: 24.05.2021

14 Uchwała Nr XXXIV/270/2021 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 28 września 2021 r. zmieniająca uchwałę nr XXV/217/2020 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 29 grudnia 2020 roku ogłoszonej w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego w dniu 26 stycznia 2021 roku, poz. 402 w sprawie ustalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lipiany

DZ. URZ. WOJ. 2021.4458
Ogłoszony: 02.11.2021

 

15. Uchwała Nr XXXII/258/2021 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 28 czerwca 2021 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych oraz w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi

DZ. URZ. WOJ. 2021.3351
Ogłoszony: 21.07.2021

 

16.

Uchwała Nr XXXIV/268/2021 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 28 września 2021 r. w sprawie określenia średniej ceny jednostek paliwa w Gminie Lipiany na rok szkolny 2021/2022

DZ. URZ. WOJ. 2021.4456
Ogłoszony: 02.11.2021

 

17.

Uchwała Nr XXXIV/269/2021 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 28 września 2021 r. w sprawie ustalenie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych oraz w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi

DZ. URZ. WOJ. 2021.4457
Ogłoszony: 02.11.2021

 

18. Uchwała Nr XXXIV/274/2021 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 28 września 2021 r. w sprawie "Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Lipiany"

DZ. URZ. WOJ. 2021.4459
Ogłoszony: 02.11.2021

 

19. Uchwała Nr XXXV/275/2021 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 30 września 2021 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych

DZ. URZ. WOJ. 2021.4488
Ogłoszony: 02.11.2021

 

20. Uchwała Nr XXXVI/276/2021 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 26 października 2021 r. w sprawie nadania nazwy urzędowej ulicy w Lipianach

DZ. URZ. WOJ. 2021.5151
Ogłoszony: 30.11.2021

 

21.

Uchwała Nr XXXVI/277/2021 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 26 października 2021 r. w sprawie nadania nazwy urzędowej ulicy w Lipianach

DZ. URZ. WOJ. 2021.5154
Ogłoszony: 30.11.2021

22. Uchwała Nr XXXVI/278/2021 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 26 października 2021 r. w sprawie nadania nazwy urzędowej ulicy w Lipianach

DZ. URZ. WOJ. 2021.5158
Ogłoszony: 30.11.2021

23.

Uchwała Nr XXXVI/279/2021 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 26 października 2021 r. w sprawie nadania nazwy urzędowej ulicy w Lipianach

DZ. URZ. WOJ. 2021.5188
Ogłoszony: 30.11.2021

24. Uchwała Nr XXXVI/280/2021 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 26 października 2021 r. w sprawie nadania nazwy urzędowej ulicy w Lipianach

DZ. URZ. WOJ. 2021.5189
Ogłoszony: 30.11.2021

25. Uchwała Nr XXXVI/281/2021 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 26 października 2021 r. w sprawie nadania nazwy urzędowej ulicy w Lipianach

DZ. URZ. WOJ. 2021.5190
Ogłoszony: 30.11.2021

26. Uchwała Nr XXXVI/282/2021 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 26 października 2021 r. w sprawie nadania nazwy urzędowej ulicy w Lipianach

DZ. URZ. WOJ. 2021.5191
Ogłoszony: 30.11.2021

27. Uchwała Nr XXXVI/284/2021 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 26 października 2021 r. w sprawie nadania nazwy urzędowej ulicy w Lipianach

DZ. URZ. WOJ. 2021.5192
Ogłoszony: 30.11.2021

28. Uchwała Nr XXXVI/285/2021 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 26 października 2021 r. w sprawie nadania nazwy urzędowej ulicy w Lipianach

DZ. URZ. WOJ. 2021.5136
Ogłoszony: 30.11.2021

 

29. Uchwała Nr XXXVI/286/2021 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 26 października 2021 r. w sprawie nadania nazwy urzędowej ulicy w Lipianach

DZ. URZ. WOJ. 2021.5193
Ogłoszony: 30.11.2021

30. Uchwała Nr XXXVI/287/2021 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 26 października 2021 r. w sprawie nadania nazwy urzędowej ulicy w Lipianach

DZ. URZ. WOJ. 2021.5140
Ogłoszony: 30.11.2021

31. Uchwała Nr XXXVI/288/2021 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 26 października 2021 r. w sprawie nadania nazwy urzędowej ulicy w Lipianach

DZ. URZ. WOJ. 2021.5194
Ogłoszony: 30.11.2021

32. Uchwała Nr XXXVI/289/2021 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 26 października 2021 r. w sprawie nadania nazwy urzędowej ulicy w Lipianach

DZ. URZ. WOJ. 2021.5195
Ogłoszony: 30.11.2021

33. Uchwała Nr XXXVI/291/2021 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 26 października 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Lipiany na 2021 rok

DZ. URZ. WOJ. 2021.4576
Ogłoszony: 03.11.2021

34.

Uchwała Nr XXXVII/297/2021 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od nieruchomości

DZ. URZ. WOJ. 2021.5255
Ogłoszony: 02.12.2021

35. Uchwała Nr XXXVII/298/2021 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych

DZ. URZ. WOJ. 2021.5257
Ogłoszony: 02.12.2021

36.

Uchwała Nr XXXVII/299/2021 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na 2022 rok

DZ. URZ. WOJ. 2021.5258
Ogłoszony: 02.12.2021

37. Uchwała Nr XXXVII/300/2021 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Lipiany na 2021 rok

DZ. URZ. WOJ. 2021.5259
Ogłoszony: 02.12.2021

38. Uchwała Nr XXXVII/303/2021 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Lipiany z organizacjami pozarządowymi

DZ. URZ. WOJ. 2021.5560
Ogłoszony: 14.12.2021

39. Uchwała Nr XXXVIII/308/2021 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lipiany na rok 2022

DZ. URZ. WOJ. 2021.5904
Ogłoszony: 23.12.2021

40. Uchwała Nr XXXVIII/310/2021 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 19 grudnia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Lipiany na 2021 rok

DZ. URZ. WOJ. 2021.5906
Ogłoszony: 23.12.2021

41. Uchwała Nr XXXVIII/311/2021 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XVIII/138/2016 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 28 czerwca 2016 roku w sprawie nadania statutu Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej im. Agnieszki Osieckiej w Lipianach

DZ. URZ. WOJ. 2021.5907
Ogłoszony: 23.12.2021

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Anna Borys 15-03-2021 11:34:44
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Anna Borys 15-03-2021
Ostatnia aktualizacja: Anna Borys 17-01-2022 13:51:27