Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Lipianach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument Zarządzenie nr 1 /2022 Burmistrza Lipian z dnia 3 stycznia 2022 roku w sprawie upoważnienia Zastępcy Burmistrza. 2022-01-17 09:38:53
dokument Zarządzenie nr 2/2022 Burmistrza Lipian z dnia 3 stycznia 2022 roku w sprawie upoważnienia Zastępcy Burmistrza do dokonywania niektórych czynności z zakresu prawa pracy wobec pracowników Urzędu Miejskiego w Lipianach i kierowników podległych jednostek organizacyjnych. 2022-01-17 09:40:35
dokument Zarządzenie nr 3 /2022 Burmistrza Lipian z dnia 3 stycznia 2022 r. w sprawie wyznaczenia osoby wykonującej czynności z zakresu prawa pracy wobec Burmistrza Lipian. 2022-01-17 09:43:02
dokument Zarządzenie nr 4/2022 Burmistrza Lipian z dnia 4 stycznia 2022 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu na realizacje zadań publicznych w 2022 r. 2022-01-05 13:48:58
dokument Zarządzenie nr 5/2022 Burmistrza Lipian z dnia 5 stycznia 2022 roku w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Lipiany na rok 2022. 2022-01-17 09:46:19
dokument Zarządzenie nr 6/2022 Burmistrza Lipian z dnia 5 stycznia 2022 roku w sprawie zmiany planu finansowego wydatkowania środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 gromadzonych na wydzielonych rachunkach bankowych 2022-01-17 12:14:59
dokument Zarządzenie nr 7/2022 Burmistrza Lipian z dnia 5 stycznia 2022 roku w sprawie zasad prowadzenia wyodrębnionej ewidencji środków związanych z finansowaniem lub dofinansowaniem projektów i programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w tym wydatków budżetu środków europejskich. 2022-01-17 12:18:48
dokument Zarządzenie nr 8/2022 Burmistrza Lipian z dnia 18 stycznia 2022 roku w sprawie ustalenia planu wykonawczego do uchwały Nr XXXIX/315/2022 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 17 stycznia 2022 roku w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Lipiany na 2022 rok. 2022-01-24 08:19:41
dokument Zarządzenie nr 9/2022 BURMISTRZA LIPIAN z dnia 18 stycznia 2022 roku w sprawie zmiany planu finansowego wydatkowania środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 gromadzonych na wydzielonych rachunkach bankowych. 2022-01-24 08:23:23
dokument ZARZĄDZENIE NR 10/2022 Burmistrza Lipian z dnia 19 stycznia 2022 r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań oraz wydawania rozstrzygnięć w sprawach dodatków osłonowych. 2022-01-20 08:40:53
dokument Zarządzenie Nr 11/2022 Burmistrza Lipian z dnia 24 stycznia 2022 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym na rok szkolny 2022/2023 do przedszkola, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i klas pierwszych szkół podstawowych. 2022-01-26 09:44:55
dokument Zarządzenie Nr 12/2022 Burmistrza Lipian z dnia 25 stycznia 2022 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych i ustalenia regulaminu jej pracy. 2022-01-26 14:35:58
dokument Zarządzenie nr 13/2022 Burmistrza Lipian z dnia 31 stycznia 2022 roku w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Lipiany na rok 2022. 2022-02-04 14:37:41
dokument Zarządzenie nr 15/2022 Burmistrza Lipian z dnia 31 stycznia 2022 r. w sprawie ustalenia ceny wywoławczej za nieruchomości stanowiące własność Gminy Lipiany. 2022-02-04 14:39:15
dokument Zarządzenie Nr 16/2022 Burmistrza Lipian z dnia 09 lutego 2022 roku w sprawie powołania komisji stypendialnej w celu rozpatrzenia wniosków i przyznania stypendiów szkolnych o charakterze socjalnym. 2022-02-18 10:53:54
dokument Zarządzenie nr 17/2022 Burmistrza Lipian z dnia 15 lutego 2022 roku w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Lipiany na rok 2022 2022-02-18 10:57:01
dokument Zarządzenie nr 18/2022 Burmistrza Lipian z dnia 15 lutego 2022 roku w sprawie zmiany zasad prowadzenia wyodrębnionej ewidencji środków związanych z finansowaniem lub dofinansowaniem projektów i programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w tym wydatków budżetu środków europejskich. 2022-02-18 11:02:35
dokument Zarządzenie nr 20 Burmistrza Lipian z dnia 24 lutego 2022 roku w sprawie ustalenia planu wykonawczego do uchwały nr XL/330/2022 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 24 lutego 2022 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Lipiany na 2022 rok 2022-03-18 07:39:01
dokument Zarządzenie nr 22/2022 Burmistrza Lipian z dnia 28 lutego 2022 r. w sprawie zmiany składu Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 2022-03-18 07:44:54
dokument Zarządzenie nr 23/2022 Burmistrza Lipian z dnia 28 lutego 2022 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Lipiany na rok 2022 2022-03-18 07:47:51
dokument Zarządzenie nr 24/2022 Burmistrza Lipian z dnia 4 marca 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania koordynatora oraz zespołu ds. dostępności 2022-03-18 07:49:18
dokument Zarządzenie nr 25/2022 Burmistrza Lipian z dnia 4 marca 2022 r. w sprawie wyznaczenia przewodniczącego oraz członków komisji przetargowej do przeprowadzania przetargów i rokowań na zbycie, oddanie w użytkowanie wieczyste najem i dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy Lipiany oraz ustalenia Regulaminu przetargów i rokowań 2022-03-18 09:03:47
dokument Zarządzenie nr 26/2022 Burmistrza Lipian z dnia 4 marca 2022 r. w sprawie przyjęcia planu działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności Urzędu Miejskiego w Lipianach osobom ze szczególnymi potrzebami na lata 2022-2023 2022-03-18 07:53:42
dokument Zarządzenie nr 27/2022 Burmistrza Lipian z dnia 14 marca 2022 roku w sprawie zatwierdzenia struktury organizacyjnej Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipianach 2022-03-18 07:55:01
dokument Zarządzenie nr 28/2022 Burmistrza Lipian z dnia 14 marca 2022 r. w sprawie zmiany składu Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 2022-03-18 07:57:39
dokument Zarządzenie nr 29/2022 Burmistrza Lipian z dnia 17 marca 2022 roku w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Lipiany na rok 2022 2022-03-23 07:21:53
dokument Zarządzenie nr 30/2022 Burmistrza Lipian z dnia 18 marca 2022 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu przyznawania nagrody rocznej dyrektorom instytucji kultury, dla których organizatorem jest Gmina Lipiany 2022-05-11 13:19:39
dokument Zarządzenie nr 31/2022 Burmistrza Lipian z dnia 21 marca 2022 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej im. Agnieszki Osieckiej w Lipianach za rok 2021 2022-05-11 13:17:33
dokument Zarządzenie nr 32/2022 Burmistrza Lipian z dnia 21 marca 2022 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Lipianach za rok 2021 2022-05-11 13:15:21
dokument Zarządzenie nr 33/2022 Burmistrza Lipian z dnia 21 marca 2022 r. w sprawie ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lipiany 2022-05-11 13:07:33
dokument Zarządzenie nr 34/2022 Burmistrza Lipian z dnia 29 marca 2022 r. w sprawie ustalenia planu wykonawczego do uchwały nr XLI/332/2022 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 29 marca 2022 roku w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Lipiany na 2022 rok 2022-04-05 11:28:51
dokument Zarządzenie nr 35/2022 Burmistrza Lipian z dnia 29 marca 2022 roku w sprawie zmiany planu finansowego wydatkowania środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 gromadzonych na wydzielonych rachunkach bankowych 2022-04-05 11:32:37
dokument Zarządzenie nr 36/2022 Burmistrza Lipian z dnia 29 marca 2022 roku w sprawie planu finansowego wydatkowania środków Funduszu Pomocy gromadzonych na wydzielonym rachunku bankowym oraz zasad (polityki) rachunkowości obowiązujących przy realizacji zadań finansowanych z Funduszu 2022-04-20 13:14:19
dokument Zarządzenie nr 37/2022 Burmistrza Lipian z dnia 30 marca 2022 roku w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Lipiany na rok 2022 2022-04-13 07:19:18
dokument Zarządzenie nr 38/2022 Burmistrza Lipian z dnia 31 marca 2022 roku w sprawie zmiany zasad (polityki) rachunkowości 2022-04-20 13:16:07
dokument Zarządzenie nr 40/2022 Burmistrza Lipian z dnia 22 kwietnia 2022 r. w sprawie przyjęcia planu wykorzystania zasobu nieruchomości gminnych 2022-05-11 12:41:09
dokument Zarządzenie nr 41/2022 Burmistrza Lipian z dnia 31 marca 2022 roku w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Lipiany na rok 2022 2022-04-20 13:21:57
dokument Zarządzenie nr 42/2022 Burmistrza Lipian z dnia 22 kwietnia 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę części działki nr ewid. 177/7 położonej w obrębie 2 m. Lipiany, przy ul. Górnej 31, 33 w Lipianach stanowiącej współwłasność Gminy Lipiany w drodze bezprzetargowej 2022-05-11 12:21:45
dokument Zarządzenie nr 43/2022 Burmistrza Lipian z dnia 25 kwietnia 2022 roku w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Zakładu Komunalnego w Lipianach za rok 2021 2022-04-29 08:30:40
dokument Zarządzenie nr 44/2022 Burmistrza Lipian z dnia 25 kwietnia 2022 roku w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Lipiany na rok 2022 2022-04-29 08:32:34
dokument Zarządzenie nr 45/2022 Burmistrza Lipian z dnia 27 kwietnia 2022 roku w sprawie ustalenia planu wykonawczego do uchwały nr XLII/347/2022 w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Lipiany na 2022 rok 2022-04-29 08:03:52
dokument Zarządzenie nr 46/2022 Burmistrza Lipian z dnia 27 kwietnia 2022 roku w sprawie zmiany planu finansowego wydatkowania środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 gromadzonych na wydzielonych rachunkach bankowych 2022-04-29 08:19:48
dokument Zarządzenie nr 47/2022 Burmistrza Lipian z dnia 27 kwietnia 2022 roku w sprawie zmiany planu finansowego wydatkowania środków Funduszu Pomocy gromadzonych na wydzielonym rachunku bankowym 2022-04-29 08:26:45
dokument Zarządzenie nr 48/2022 Burmistrza Lipian z dnia 27 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany składu Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 2022-05-11 13:06:00
dokument Zarządzenie nr 49/2022 Burmistrza Lipian z dnia 29 kwietnia 2022 roku w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Lipiany na rok 2022 2022-05-04 08:17:43
dokument Zarządzenie nr 50/2022 Burmistrza Lipian z dnia 29 kwietnia 2022 roku w sprawie zmiany planu finansowego wydatkowania środków Funduszu Pomocy gromadzonych na wydzielonym rachunku bankowym 2022-05-04 08:22:02
dokument Zarządzenie nr 52/2022 Burmistrza Lipian z dnia 12 maja 2022 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Lipiany na rok 2022 2022-05-26 13:38:42
dokument Zarządzenie nr 53/2022 Burmistrza Lipian z dnia 12 maja 2022 r. w sprawie zmiany planu finansowego wydatkowania środków Funduszu Pomocy gromadzonych na wydzielonym rachunku bankowym 2022-05-26 13:43:53
dokument Zarządzenie nr 57/2022 Burmistrza Lipian z dnia 27 maja 2022 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Lipiany na rok 2022 2022-06-09 14:23:23
dokument Zarządzenie nr 58/2022 Burmistrza Lipian z dnia 27 maja 2022 r. w sprawie zmiany planu finansowego wydatkowania środków Funduszu Pomocy gromadzonych na wydzielonym rachunku bankowym 2022-06-09 14:25:33
dokument Zarządzenie nr 59/2022 Burmistrza Lipian z dnia 27 maja 2022 r. w sprawie ustalenia zakładowych norm zużycia paliwa dla urządzeń będących na stanie Referatu Sportu i Turystyki w Lipianach 2022-05-30 09:07:39
dokument Zarządzenie nr 60/2022 Burmistrza Lipian z dnia 31 maja 2022 r. w sprawie ustalenia planu wykonawczego do uchwały nr XLIII/351/2022 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 31 maja 2022 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Lipiany na 2022 rok 2022-06-09 14:29:56
dokument Zarządzenie nr 63/2022 Burmistrza Lipian z dnia 14 czerwca 2022 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Lipiany na rok 2022 2022-06-22 13:26:12