Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Lipianach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zarządzenie Nr 11/2004 w sprawie ustalenia układu wykonawczego uchwały budżetowej Rady Miejskiej w Lipianach Nr X/88/2004 z dnia 24 lutego 2004r.


ZARZĄDZENIE NR 11/2004 BURMISTRZA LIPIAN

z dnia 15 marca 2004 r.

w sprawie ustalenia układu wykonawczego uchwały budżetowej Rady Miejskiej w Lipianach nr X/88/2004 z dnia 24 lutego 2004 r.

Na podstawie art. 126 ust. l pkt l ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U- z 2003 r. Nr 15, póz. 148, zm. z 2001 r. Nr 88, póz. 1447 i Nr 154, póz 1800, z 2002 r. Nr 25, póz. 253, Nr 74, póz. 676, Nr 113, póz. 984, Nr 961, z 2002 r. Nr 153, póz. 1271, z 2003 r. Nr 45, póz. 391, Nr 65, póz. 594, Nr 96, póz. 874, oraz z 2003 r. Nr l, póz. 15 i Nr 80, póz. 717, póz. 720 i póz. 721) zm. Dz. U. Nr 45, póz. 39, Nr 166 póz. 16111 Nr 189,póz. 1851) zarządza się co następuje:

§ l. Ustala się układ wykonawczy do uchwały budżetowej Rady Miejskiej w Lipianach Nr X/88/2004 z dnia 24 lutego 2004 r. według poniższych załączników:

a) dochodów zgodnie z załącznikiem nr l i nr 2,

b) wydatków zgodnie z załącznikiem nr l i nr 3,

c) plan finansowy na zadania zlecone zgodnie z załącznikiem nr 4,

d) plan dochodów i wydatków związane z realizacją zadań bieżących Powiatu Pyrzyckiego realizowanych na podstawie porozumień zgodnie z załącznikiem nr 5

e) dochodów za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zgodnie 2 załącznikiem nr 6,

f) wydatków inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem nr 7,

g) limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne zgodnie z załącznikiem

nr 8,

h) wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z

funduszy strukturalnych i funduszy spójności Unii Europejskiej zgodnie z

załącznikiem nr 9,

i) plan przychodów i wydatków gminnego funduszu ochrony środowiska i

gospodarki wodnej zgodnie z załącznikiem nr 10,

j) plan przychodów i kosztów środka specjalnego przy Urzędzie Miejskim zgodnie z

załącznikiem nr 11,

k) dotacji dla gospodarki pozabudżetowej i instytucji kultury zgodnie z załącznikiem

nr 12,

l) dotacji celowej dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych

zgodnie z załącznikiem nr 13,

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy, Skarbnikowi Gminy oraz kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Lipiany

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Lipian

Bożena Iwasiuk

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Michał Ziobrowski 26-03-2004 10:02:48
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Michał Ziobrowski 26-03-2004
Ostatnia aktualizacja: Michał Ziobrowski 26-03-2004 10:02:48