Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Lipianach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zarządzenie Nr 13/2004 w sprawie określenia składu Gminnego Zespołu Reagowania Kryzysowego oraz ustalenie regulaminu pracy tego zespołu


Zarządzenie Nr 13/2004

Burmistrz Lipian

z dnia 12 marca 2004 r.

w sprawie określenia składu

Gminnego Zespołu Reagowania Kryzysowego

oraz ustalenie regulaminu pracy tego zespołu.

Na podstawie art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 18 kwietnia 2002 roku o stanie klęski żywiołowej (Dz.U.Nr 62, poz. 558 z późniejszymi zmianami) oraz § 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu tworzenia gminnego zespołu reagowania, gminnego i wojewódzkiego zespołu reagowania kryzysowego oraz Rządowego Zespołu Koordynacji Kryzysowej i ich funkcjonowania (Dz.U. Nr 215, poz. 1818) zarządza się, co następuje:

§ 1. Gminny Zespół Reagowania Kryzysowego, zwany dalej „Zespołem”, stanowią:

1) Szef Zespołu - Burmistrz Lipian;

2) zastępca szefa Zespołu - Pełnomocnik Komendanta Gminnej Państwowej
ds. ratownictwa Straży Pożarnej w Pyrzycach;

3) zastępca szefa Zespołu - Podinspektor ds. obrony cywilnej i spraw obronnych;
ds. planowania

4) grupy robocze o charakterze stałym, stanowiące Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego:

a) grupa planowania cywilnego w składzie:

 • kierownik grupy, Sekretarz Urzędu Miejskiego,

 • podinspektor ds. obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego, spraw obronnych

 • pełnomocnik Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Pyrzycach,

b) grupa monitorowania, prognoz i analiz:

- Naczelnik Ochotniczej Straży Pożarnej w Lipianach - kierownik grupy,

 • Kierownik Posterunku Policji w Lipianach

 • służba dyspozytorska Posterunku Policji w Lipianach.

5). Grupy robocze o charakterze czasowym:

a) grupa operacji i organizacji działań w składzie:

 • podinspektor ds. inwestycji Urzędu Miejskiego -kierownik grupy

 • podinspektor ds. budownictwa

b). grupa zabezpieczenia logistycznego:

 • Sekretarz Urzędu Miejskiego, - kierownik grupy

 • Skarbnik Urzędu Miejskiego,

 • Inspektor leśnictwa Ochrony Środowiska, w Lipianach

 • podinspektor Infrastruktury Technicznej i Komunikacji i Rolnictwa w Urzędzie Miejskim,

c). grupa opieki zdrowotnej i pomocy społeczno-bytowej:

 • Kierownik Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej - kierownik grupy,

 • Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej,

 • podinspektor Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki w Urzędzie Miejskim

2. Szef Zespołu, uwzględniając bieżące potrzeby w zakresie organizacji działań, może uzupełniać skład grup roboczych o przedstawicieli określonych instytucji, służb i organizacji, a także specjalistów i ekspertów.

§ 2. Osoby do składu Zespołu wyznacza imiennie Burmistrz Lipian, których wymieniono w § 1 ust. 1 pkt 4 i 5.

§ 3. Pracami grup wchodzących w skład Gminnego Zespołu kierują:

1). grupami o charakterze stałym - zastępca szefa Zespołu - podinspektor ds. obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego, spraw obronnych

2). grupami o charakterze czasowym - zastępca szefa Zespołu - pełnomocnik Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Pyrzycach.

§ 4. Za ogólne przygotowanie i koordynację działań grup roboczych Gminnego Zespołu odpowiada szef Zespołu, a za przygotowanie specjalistyczne i realizację zadań poszczególnych grup roboczych odpowiadają zastępcy szefa Zespołu

§ 5. Miejscem pracy Zespołu w czasie obowiązywania stanu klęski żywiołowej jest siedziba Urzędu Miejskiego w Lipianach Plac Wolności 1 (pomieszczenia Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego).

§ 6. Pomieszczenia:

- służby dyżurnej,

- operacyjne do pracy i ćwiczeń Zespołu,

- zaplecza socjalnego, sanitarnego i technicznego,

spełniające warunki techniczne do pracy Zespołu oraz możliwość korzystania z systemów łączności przewodowej i informatycznej zapewni, każdy w swoim zakresie, - podinspektor ds. obrony cywilnej i, spraw obronnych i współpracy z powiatowymi służbami i strażami.

§7. Środki finansowe na działania Zespołu uwzględni, w odpowiednim dziale budżetu Urzędu Miejskiego, Skarbnik Urzędu.

Zastępca szefa Zespołu - podinspektor ds. obrony cywilnej i spraw obronnych, do dnia 30 września 2004 r. przedstawi plan potrzeb w zakresie środków finansowych niezbędnych do zapewnienia standardowego wyposażenia Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego.

§8. Obsługę kancelaryjno - biurową Zespołu zapewni Urząd Miejski w Lipianach.

§9. Szczegółowy zakres działania oraz zasady funkcjonowania i zadania Zespołu określa „Regulamin bieżących prac oraz działań w sytuacjach zagrożeń katastrofą naturalną lub awarią techniczną noszącą znamiona klęski żywiołowej Gminnego Zespołu Reagowania Kryzysowego", stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§10. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. Zarządzenie otrzymują wszyscy członkowie Gminnego Zespołu .

Burmistrz Lipian

Bożena Iwasiuk

2

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Michał Ziobrowski 26-03-2004 10:03:19
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Michał Ziobrowski 26-03-2004
Ostatnia aktualizacja: Michał Ziobrowski 26-03-2004 10:03:19