Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Lipianach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zamówienia publiczne do kwoty 30.000 EURO

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument "Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania pn.: Przebudowa drogi gminnej w Lipianach w ciągu ul. Wiśniowej o długości ok. 550mb" 2022-03-03 10:08:36
dokument "Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji pn. Remont drogi gminnej nr 640023Z w miejscowości Wołczyn" 2021-10-14 09:35:50
dokument Zapytanie ofertowe dotyczące wykonania i montażu stacji meteorologicznej z zasilaniem autonomicznym. 2021-10-08 14:05:38
dokument Zapytanie ofertowe pn. " Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji pn. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Osetna". 2021-09-20 11:40:16
dokument Remont elewacji frontowej budynku mieszkalnego przy Placu Wolności 13 w Lipianach 2021-09-17 14:26:01
dokument Zapytanie ofertowe dla zadania pn. "Docieplenie oraz wykonanie elewacji imitującej mur pruski dla budynku przy ul. Plac Wolności 13 w Lipianach na działce nr ewid. 212, obręb Lipiany 2, gmina Lipiany". 2021-09-01 08:15:55
dokument Zapytanie ofertowe na " Wymianę ogrodzenia przy ul. Lipowej działka ewid. 6 obręb 2 Lipiany" 2021-08-13 07:36:38
dokument Przygotowywanie posiłków dla uczniów Zespołu Szkół w Lipianach oraz osób uprawnionych do korzystania z programu Posiłek w szkole i w domu w roku szkolnym 2021/2022 - dokument stracił ważność 2021-08-12 11:17:04
dokument Stowarzyszenie Lipiański Klub Sportów Wodnych w Lipianach zaprasza do składania ofert na zadanie pn. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej - przystań kajakowa przy ul. Lipowej w Lipianach - dokument stracił ważność 2021-08-02 17:09:36
dokument Zapytanie ofertowe dotyczące przedsięwzięcia pn. "Utwardzenie terenu części działki przy targowisku w kierunku Hali sportowo-rekreacyjnej, na działce nr 226/2 obręb 2 m. Lipiany". 2021-06-14 13:57:21
dokument Zapytanie ofertowe na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego (PFU) pn. "Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Batowo" 2021-06-08 14:20:05
dokument Zapytanie ofertowe dotyczące przedsięwzięcia pn. "Remont drogi gminnej na dz. 321 w Lipianach". 2021-06-08 11:57:08
dokument Zapytanie ofertowe dotyczące przedsięwzięcia pn. "Remont ciągu pieszego przy ul. Herbowej w Lipianach". 2021-06-08 11:52:27
dokument OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM NA REALIZACJĘ ZADANIA PN. "ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG GMINNYCH W SEZONIE 2020/2021 W TYM: USUWANIE - ŁAGODZENIE ŚLISKOŚCI I ODŚNIEŻANIE" - II POSTĘPOWANIE 2020-12-11 15:10:27
dokument OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM NA REALIZACJĘ ZADANIA PN. "ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG GMINNYCH W SEZONIE 2020/2021 W TYM: USUWANIE - ŁAGODZENIE ŚLISKOŚCI I ODŚNIEŻANIE" - dokument stracił ważność 2020-11-23 14:09:03
dokument Zapytanie ofertowe na wykonanie utwardzenia terenu części działek nr 18/4 i 19/2 obręb 3 m. Lipiany - ul. Bema- UWAGA ! ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT 2020-10-06 15:26:53
dokument Wymiana kotła gazowego w budynku Urzędu Miejskiego w Lipianach 2020-09-30 15:30:51
dokument Zapytanie ofertowe na dostawę i montaż wyposażenia placu zabaw w miejscowości Batowo w ramach projektu pt.: "Bezpieczny plac zabaw we wsi Batowo" - dokument stracił ważność 2020-08-18 11:20:00
dokument Zapytanie ofertowe na dostawę i montaż wyposażenia placu zabaw w miejscowości Połczyno w ramach projektu pt.: "Akcja: Integracja!"nowy plac zabaw we wsi Połczyno - dokument stracił ważność 2020-08-18 11:04:35
dokument Zapytanie ofertowe na opracowanie projektu budowlanego na przebudowę i zmianę sposobu użytkowania budynku przeznaczonego na świetlice w miejscowości Skrzynka 17- dz. ew. nr 71/3 obręb Skrzynka - dokument stracił ważność 2020-07-28 14:46:26
dokument Zapytanie ofertowe na pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad realizacją zadania pn. "Modernizacja kanalizacji deszczowej w miejscowości Lipiany" 2020-06-22 13:14:15
dokument Zapytanie ofertowe na realizację zadania pn. Modernizacja kanalizacji deszczowej w miejscowości Lipiany - rozbudowa wraz z przebudową na dz. nr 430 i 431 w obrębie ew. 2 m. Lipiany 2020-06-03 08:12:01
dokument Zapytanie ofertowe Gminy Lipiany na : "Opracowanie kompletnej dokumentacji na wykonanie studni głębinowej wraz z wyposażeniem i sterowaniem zlokalizowanej na terenie Stadionu Miejskiego im. Jana Roli w Lipianach, gmina Lipiany (dz. ew. 13, obręb ewidencyjny m. Lipiany 2)". Składanie ofert do 14 maja 2020 r. 2020-05-07 10:34:47
dokument Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie 2020 r. w tym: łagodzenie śliskości i odśnieżanie - piąte postępowanie 2020-02-24 13:57:41
dokument Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie 2020 r. w tym: łagodzenie śliskości i odśnieżanie - czwarte postępowanie 2020-02-10 11:47:08
dokument Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie 2020 r. w tym: łagodzenie śliskości i odśnieżanie - trzecie postępowanie 2020-02-03 12:23:10
dokument Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie 2020 w tym: usuwanie - łagodzenie śliskości i odśnieżanie 2020-01-27 10:17:19
dokument Zapytanie ofertowe - Zimowe utrzymanie dróg - dokument stracił ważność 2020-01-17 15:54:48
dokument Zapytanie cenowe : 2019-12-17 14:21:46
dokument Zapytanie ofertowe - przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi w zakresie dowozu i odwozu dziecka niepełnosprawnego z terenu gminy Lipiany wraz z opieką zapewnioną przez Wykonawcę do Specjalistycznego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Pyrzycach ul. Słowackiego 1 w okresie od dnia 09.12.2019 r. do dnia 26.06.2020 r., w dni nauki szkolnej. 2019-11-22 10:46:41
dokument Zapytanie ofertowe na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji pn.: "Budowa drogi gminnej łączącej drogę wojewódzką nr 119 (ul. Pyrzycka) i tereny przyszłej zabudowy techniczno-produkcyjnej P1 wraz z przejazdem kolejowym na skrzyżowaniu z linią kolejową nr 422 Pyrzyce-Głazów" 2019-11-13 14:56:15
dokument II zapytanie ofertowe - przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi w zakresie dowozu i odwozu dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy Lipiany wraz z opieką zapewnioną przez Wykonawcę do Niepublicznego Przedszkola "BRATEK" w Barlinku w okresie od dnia 02.09.2019 r. do dnia 26.06.2020 r., w dni nauki szkolnej. 2019-08-22 13:31:08
dokument Zapytanie ofertowe na dostawę i montaż wyposażenia placu zabaw w miejscowości Krasne w ramach projektu pt.: Historyczno - Edukacyjny Plac Zabaw we wsi Krasne 2019-08-14 17:10:08
dokument ZAPYTANIE OFERTOWE w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30.000 EURO przeprowadzone na podstawie regulaminu udzielania w Urzędzie Miejskim - usługa w zakresie dowozu i odwozu dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy Lipiany wraz z opieką zapewnioną przez Wykonawcę do Niepublicznego Przedszkola "BRATEK" w Barlinku w okresie od dnia 02.09.2019 r. do dnia 26.06.2020 r., w dni nauki szkolnej - dokument stracił ważność 2019-08-14 12:38:56
dokument Zapytanie ofertowe na wykonanie i dostawę jednej tablicy informacyjnej i jednej tablicy pamiątkowej w ramach realizacji projektu pn.: "Modernizacja wraz z remontem Przedszkola Miejskiego w Lipianach" 2019-06-26 17:29:47
dokument Zapytanie ofertowe na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji pn.: "Modernizacja wraz z remontem Przedszkola Miejskiego w Lipianach" 2019-06-21 17:03:12
dokument Prowadzenie kompleksowej obsługi bankowej Gminy Lipiany oraz jej jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej 2019-02-28 16:36:43
dokument Usługę dowozu i odwozu dzieci wraz z opieką do Zespołu Szkół w Lipianach i Przedszkola Miejskiego w Lipianach w dni nauki szkolnej realizowaną w oparciu o komunikację regularną na podstawie biletów miesięcznych wystawionych przez wykonawcę, dla I cz. zamówienia - Usługa dowozu i odwozu dzieci wraz z opieką do Zespołu Szkół w Lipianach i Przedszkola Miejskiego w Lipianach w roku szkolnym 2018/2019 w okresie od 1 stycznia 2019 r. do 28 lutego 2019 r., w dni nauki szkolnej realizowana w oparciu o komunikację regularną na podstawie biletów miesięcznych wystawionych przez wykonawcę- termin składania ofert 21.12.2018 r. godz. 12.30 2018-12-19 11:14:40
dokument Usługa dowozu i odwozu dzieci wraz z opieką do Zespołu Szkół w Lipianach i Przedszkola Miejskiego w Lipianach w roku szkolnym 2018/2019 w okresie od 1 stycznia 2019 r. do 21 czerwca 2019 r., w roku szkolnym 2019/2020 w okresie od 1 września 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. w dni nauki szkolnej realizowana w oparciu o komunikację regulowaną na podstawie biletów miesięcznych wystawianych przez wykonawcę. Termin składania ofert: 12.12.2018 r. godz. 12.00 2018-12-05 11:21:08
dokument Uzupełnianie ubytków w nawierzchniach bitumicznych dróg gminnych na terenie gminy Lipiany 2018-04-05 13:41:42
dokument Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi w miejscowości Osetna 2017-08-04 14:20:17
dokument Zakup i montaż separatora wraz z wykonaniem typowego wylotu odprowadzającego ścieki opadowe. 2017-08-03 13:05:38
dokument Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót przy przebudowie trzech dróg 2016-08-17 13:29:33
dokument Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wszelkich wymaganych uzgodnień, niezbędnych zezwoleń, oraz uzyskaniem prawa do realizacji inwestycji budowy sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Połczyno 2016-07-08 12:38:51
dokument Usługa dowozu i odwozu dzieci wraz z opieką do Zespołu Szkół w Lipianach i Przedszkola Miejskiego w Lipianach w roku szkolnym 2016/2017 w miesiącach od 1 września 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. w dniu nauki szkolnej realizowana w oparciu o komunikację regularną na podstawie biletów miesięcznych wystawionych przez wykonawcę. 2016-06-29 12:16:11