Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Lipianach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Obwieszczenia

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument Obwieszczenie Burmistrza Lipian o wydaniu postanowienia określającego zakres raportu dla przedsięwzięcia pn.: "Realizacja punktu skupu złomu na działce nr 30 ul. Sikorskiego w Miejscowości Lipiany" planowanego do realizacji na wniosek Zakładu Ochrony środowiska i BHP "B&E", reprezentowanego przez Pana Edwarda Urbanowskiego, działającego w imieniu Pana Artura Jankowskiego. 2020-10-22 13:24:29
dokument Obwieszczenie Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 2 października 2020 r. o sporządzeniu projektu uchwały Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego w sprawie podziału województwa zachodniopomorskiego na obwody łowieckie oraz zaliczenia obwodów łowieckich do kategorii, zwanego dalej "projektem" oraz wyłożenia projektu do publicznego wglądu. 2020-10-06 13:01:11
dokument Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. "Budowa gazociągu w/c DN700MOP 8,4 MPa realizacji Przywodzie-Dolna Odra ,,Przyłączenie do sieci przesyłowej Elektrowni Dolna Odra"" w procedurze zmierzającej do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. 2020-10-02 08:29:23
dokument Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Szczecinie w sprawie zmiany terminu postępowania administracyjnego w sprawie cofnięcia lub ograniczenia bez odszkodowania pozwolenia wodnoprawnego - dokument stracił ważność 2020-08-13 09:33:02
dokument Obwieszczenie Burmistrza Lipian z dnia 6 sierpnia 2020 r. w sprawie wezwania Inwestora do uzupełnienia informacji zawartych w Karcie Informacyjnej Przedsięwzięcia - punkt skupu złomu ul. Sikorskiego w Lipianach 2020-08-07 07:10:19
dokument Obwieszczenie Burmistrza Lipian z dnia 20 lipca 2020 r. o wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji - punkt skupu złomu 2020-07-21 13:34:19
dokument Obwieszczenie Burmistrza Lipian w sprawie powiadomienia o możliwości wglądu wydanego postanowienia 2020-06-17 09:09:10
dokument Obwieszczenie Burmistrza Lipian przyjęciu dokumentów wymagających udziału społeczeństwa 2020-05-22 11:32:38
dokument Obwieszczenie Burmistrza Lipian z dnia 20 maja 2020 r. zawiadamiające o wydanym postanowieniu w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowie Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ewid. 44/7 obręb 0016 w miejscowości Jedlice, Gmina Lipiany" 2020-05-20 08:41:07
dokument Obwieszczenie- Burmistrz Lipian zawiadamia o wydaniu decyzji o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia - budowa farmy solarnej (farmy fotowoltaicznej) na działce ewidencyjnej nr 10 obręb Mielęcinek 2020-05-06 12:30:42
dokument Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Szczecinie w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wszczęciu na wniosek Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie postępowania administracyjnego w sprawie cofnięcia lub ograniczenia bez odszkodowania pozwolenia wodnoprawnego. - dokument stracił ważność 2020-03-27 07:52:01
dokument Obwieszczenie Burmistrza Lipian z 27.01.2020 r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Osetna 2020-01-28 08:02:29
dokument Obwieszczenie Burmistrza Lipian o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w obrębie Osetna 2019-11-13 09:43:36
dokument Obwieszczenie w sprawie zmiany decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci wodociągowej obręb Osetna 2019-09-26 12:36:20
dokument Obwieszczenie o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego- dot. zmiany decyzji Burmistrza Lipian o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego "Budowa odcinka sieci wodociągowej De90 mmPE o długości L-300mb wraz z dwoma przyłączami De 40mm o długości L=10mb każde na terenie działki o nr ewid. gr. 229 obręb Osetna gmina Lipiany 2019-09-04 10:36:50
dokument Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego 2019-08-30 11:52:52
dokument Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego 2019-08-22 08:56:24
dokument Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego 2019-08-22 08:54:32
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego 2019-08-14 12:34:20
dokument Obwieszczenie o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego_ Rozbudowa sieci elektroenergetycznej 15kV i 0,4kV - Wołczyn 2019-07-26 14:16:40
dokument Obwieszczenie o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego_Budowa gazociągu średniego ciśnienia dn63 PE 2019-07-25 13:50:09
dokument Obwieszczenie o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego_ Budowa sieci elektroenergetycznej 15kV i 0,4kV 2019-07-25 13:47:24
dokument Obwieszczenie o zawiadomieniu w sprawie przedłużeniu terminu - ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn. Budowa gazociągu średniego ciśnienia dn 63 PE (...) 2019-07-15 19:08:11
dokument Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Lipiany 2019-07-15 19:02:09
dokument Obwieszczenie Burmistrza Lipian - zawiadomienie o przedłużeniu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego 2019-07-15 16:57:53
dokument Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego 2019-07-02 12:35:28
dokument Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Lipiany - przebudowa rozbudowa i remont oczyszczalni ścieków w miejscowości Lipiany- na terenie działek o nr. ewid. gr.: 83/1; 83/2; 84/3; 85/6; 85/8 obręb Będzin gmina Lipiany. 2019-06-25 14:18:31
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego 2019-06-21 10:54:21
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego 2019-06-19 14:06:31
dokument Obwieszczenie o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego 2019-06-18 13:52:24
dokument Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego "Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Gminie Lipiany" 2019-06-13 11:35:11
dokument Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego 2019-06-10 10:59:36
dokument Obwieszczenie w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w obrębie Osetna oraz przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla sporządzanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 2019-06-06 14:05:26
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego 2019-05-29 14:00:43
dokument Obwieszczenie o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego 2019-05-28 11:40:16
dokument Obwieszczenie Burmistrza Lipian o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego 2019-05-23 13:46:41
dokument Obwieszczenie Burmistrza Lipian o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego 2019-05-09 10:46:23
dokument Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia związanego z budową elektrowni słonecznej wraz z infrastrukturą w miejscowości Jedlice. 2019-05-07 12:11:58
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego 2019-04-17 11:23:10
dokument Obwieszczenie w sprawie umorzenia postępowania w sprawie ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego 2019-03-14 13:40:09
dokument Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego 2018-12-31 12:26:39
dokument Obwieszczenie o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego 2018-12-12 14:12:33
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego 2018-11-08 09:13:51
dokument Obwieszczenie Burmistrza Lipian w sprawie odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla: "Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Lipiany na lata 2017-2023" 2018-09-28 11:10:58
dokument Obwieszczenie Burmistrza Lipian w sprawie zawiadomienia o wydaniu decyzji w przedmiocie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego 2018-08-31 12:18:06
dokument Obwieszczenie Burmistrza Lipian w sprawie zawiadomienia o zakończonym postępowaniu administracyjnym w przedmiocie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego 2018-08-14 10:51:06
dokument Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie dot. przedsięwzięcia pn." Przebudowa drogi gminnej wraz z towarzyszącą infrastrukturą w miejscowości Osetna" 2018-06-07 08:57:56
dokument Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie dot. przedsięwzięcia pn." Przebudowa drogi gminnej wraz z towarzyszącą infrastrukturą w miejscowości Osetna" 2018-06-07 08:57:18
dokument Obwieszczenie Burmistrza Lipian o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na: "Rozbudowie i przebudowie zakładu produkcyjnego wraz z zagospodarowaniem i utwardzeniem terenu, działki nr ewid. 144 i 69/5 obręb Lipiany 3, przy ul. Myśliborskiej 2 w Lipianach" 2018-05-28 13:23:40
dokument Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie dot. przedsięwzięcia pn." Przebudowa drogi gminnej wraz z towarzyszącą infrastrukturą w miejscowości Osetna" 2018-05-11 14:56:53
dokument Obwieszczenie Burmistrza Lipian w sprawie wyznaczenia terminu na zapoznanie się z aktami sprawy dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia firmy Pro-Trailer sp. z o.o. polegającego na : "Rozbudowa i przebudowa zakładu produkcyjnego wraz z zagospodarowaniem i utwardzeniem terenu dz. nr ewid. 144 i 69/5 obręb 3 Lipiany przy ul. Myśliborska 2 w Lipianach 2018-05-11 11:38:34
dokument Obwieszczenie Burmistrza Gminy Lipiany w sprawie miejsca przechowywania książki ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym oraz sposobie udostępniania informacji zawartych w książce ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym i ich zakresie 2018-05-10 11:57:30
dokument Obwieszczenie Burmistrza w sprawie prowadzonych prac związanych ze skierowaniem pod obrady Rady Miejskiej projektu uchwały w sprawie nadania nazwy urzędowej ronda: "Rondo Zesłańców Sybiru" 2018-05-09 09:23:19
dokument Obwieszczenie Burmistrza Lipian dot. "Rozbudowy i przebudowy zakładu produkcyjnego wraz z zagospodarowaniem i utwardzeniem terenu dz. nr. ewid. 144 i 69/5 obręb 3 Lipiany przy. ul. Myśliborskiej 2 w Lipianach 2018-04-09 11:19:37
dokument Obwieszczenie Burmistrza Lipian w sprawie podjęcia zawieszonego postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:"Rozbudowa i przebudowa zakładu produkcyjnego wraz z zagospodarowaniem i utwardzeniem terenu dz. nr ewid. 144 i 69/5 obręb 3 Lipiany przy ul. Myśliborskiej 2 w Lipianach" 2018-03-30 10:44:43
dokument Obwieszczenie Burmistrza w sprawie zawiadomienia o zakończonym postępowaniu administracyjnym wszczętym na wniosek Powiatu Pyrzyckiego 2018-03-21 10:51:17
dokument Obwieszczenie Burmistrza w sprawie zawiadomienia o zakończonym postępowaniu administracyjnym wszczętym na wniosek Wójta Gminy Nowogródek Pomorski 2018-03-21 10:46:08
dokument Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie w sprawie wszczęcia postępowania dot. przedsięwzięcia pn." Przebudowa drogi gminnej wraz z towarzyszącą infrastrukturą w miejscowości Osetna" 2018-03-15 11:10:04
dokument Obwieszczenie Burmistrza jako organu właściwego do załatwienia sprawy związanej z ustaleniem lokalizacji inwestycji celu publicznego dla Powiatu Pyrzyckiego polegającego na: Przebudowa drogi powiatowej (nr P1063) wraz z infrastrukturą towarzyszącą, zlokalizowanej na działce nr ewid. gr. 174, obręb 2 Lipiany obejmująca przebudowę jezdni, chodników, zjazdów oraz kanalizacji deszczowej. 2018-02-27 09:10:36
dokument Obwieszczenie Burmistrza w sprawie odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środkowisko dla dokumentu "Program ochrony środkowiska dla Gminy Lipiany na lata 2018-2021 z perspektywą do roku 2025" 2018-02-16 08:02:34
dokument Obwieszczenie w spawie zawiadomienia o wszczęciu postępowania w przedmiocie ustalenia lokalizacji celu publicznego 2018-01-03 12:19:23
dokument Obwieszczenie w spawie zawiadomienia o wszczęciu postępowania w przedmiocie ustalenia lokalizacji celu publicznego 2017-12-21 14:48:49
dokument Obwieszczenie Burmistrza Lipian o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego - Powiat Pyrzycki 2017-12-21 14:48:28
dokument Obwieszczenie Burmistrza Lipian w sprawie zakończonego postępowania administracyjnego na wniosek Wójta Gminy Nowogródek Pomorski 2017-12-21 09:20:35
dokument Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie 2017-12-15 11:07:15
dokument Obwieszczenie RDOŚ w Szczecinie w sprawie zawiadomienia strony o możliwości zapoznania się z dokumentacją trwającego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Przebudowa drogi gminnej wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną w miejscowości Osetna" 2017-12-12 14:53:06
dokument Obwieszczenie Burmistrza Lipian w sprawie zawiadomienia o zakończonym postępowaniu administracyjnym w sprawie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na ;"Przebudowie istniejącej sieci wodociągowej, na działkach nr 164/4, 164/5, 195 oraz części działki nr 349 obręb Nowogródek Pomorski" 2017-11-21 08:35:19
dokument Obwieszczenie Burmistrza Lipian w sprawie rozpoczęciu konsultacji społecznych dla Programu ochrony środowiska dla Gminy Lipiany na lata 2018-2021 z perspektywą do roku 2025. 2017-11-17 14:39:22
dokument Obwieszczenie Burmistrza Pyrzyc o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego - inwestycja polegająca na rozbudowie sieci kanalizacyjnej deszczowej grawitacyjnej, gmina Lipiany, obręb Lipiany 2 , działka nr 430 i 431 2017-10-26 09:30:43
dokument Burmistrz Lipian zawiadamia o wszczęciu postępowania w przedmiocie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: " Przebudowie istniejącej sieci wodociągowej na działkach nr 164/4; 164/5; 195 oraz na części działki nr 349 obręb Nowogródek Pomorski" 2017-10-20 11:37:25
dokument Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia "Przebudowa drogi w miejscowości Osetna". 2017-08-30 08:18:16
dokument Obwieszczenie Burmistrza Lipian w sprawie zawiadomienie o zakończonym postępowaniu administracyjnym w sprawie dotyczącej lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na : "Budowie sieci wodociągowej, na działkach nr 75 oraz 78/17 obręb 1 Lipiany" 2017-08-16 13:24:09
dokument Obwieszczenie Burmistrza Lipian w sprawie zawiadomienia o wszczęciu postępowania administracyjnego w przedmiocie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania "budowa sieci wodociągowej na działkach Nr 75 oraz 78/17, obręb 1 Lipiany" 2017-08-04 13:35:11
dokument Obwieszczenie Burmistrza Lipian w sprawie odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla "Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Lipiany na lata 2017-2023" 2017-07-06 14:43:15
dokument Obwieszczenie Burmistrza w sprawie zakończenia postępowania administracyjnego wszczętego na wniosek ORANGE POLSKA S.A. 2017-06-09 14:08:46
dokument Obwieszczenie Burmistrza w sprawie zakończenia postępowania administracyjnego wszczętego na wniosek Gminy Pyrzyce 2017-03-23 09:28:18
dokument Obwieszczenie Burmistrza Lipian sprawie zapoznania się z decyzja SKO 2017-03-17 14:51:33
dokument Obwieszczenie Burmistrza Lipian w sprawie zawiadomienia o wszczęciu postępowania administracyjnego w przedmiocie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania polegającego na "Odwodnieniu dróg gminnych br 131/2 i 140/1 obręb Rzepnowo gmina Pyrzyce". 2017-03-07 13:14:33
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego 2017-03-03 11:11:12
dokument Obwieszczenie w spawie zawiadomienia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego - dot. Przedszkola Miejskiego w Lipianach 2017-02-03 12:24:49
dokument Obwieszczenie w spawie zawiadomienia o wszczęciu postępowania w przedmiocie ustalenia lokalizacji celu publicznego 2017-01-13 14:04:40
dokument Obwieszczenie w spawie zawiadomienia o wszczęciu postępowania w przedmiocie ustalenia lokalizacji celu publicznego 2016-12-28 08:14:32
dokument Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie 2016-10-28 13:40:53
dokument Obwieszczenie Burmistrza Lipian o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji 2016-10-13 11:38:35
dokument Obwieszczenie Burmistrza Lipian o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego 2016-09-07 10:10:47
dokument Obwieszczenie Burmistrza Lipian w sprawie zawiadomienie o zakończonym postępowaniu administracyjnym w sprawie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego 2016-08-17 12:14:41
dokument Obwieszczenie Burmistrza Lipian w sprawie zawiadomienia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie decyzji o lokalizacji celu publicznego 2016-07-15 13:00:59
dokument Obwieszczenie Burmistrza Pyrzyc o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego - rozbudowie sieci wodo-kanalizacyjnej, miasto LIPIANY, obręb 3 ul. Barlinecka, działki nr 101, 75/4, 100/2, 100/7, 100/10 i 99. 2016-04-11 08:12:29
dokument Obwieszczenie Burmistrza w sprawie zakończenia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego 2016-04-06 08:21:30
dokument Obwieszczenie Burmistrza Lipian w sprawie zawiadomienia o zakończeniu postepowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego 2016-03-07 12:28:37
dokument Obwieszczenie Burmistrza Lipian w sprawie zawiadomienia o wszczęciu postepowania administracyjnego w sprawie decyzji o lokalizacji celu publicznego 2016-02-24 12:40:49
dokument Obwieszczenie Burmistrza Lipian w sprawie wszczętego postępowania administracyjnego w sprawie decyzji o lokalizacji celu publicznego dla inwestycji 2016-01-29 13:16:19
dokument Obwieszczenie Burmistrza Pyrzyc o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego (budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Połczyno na terenie działek nr 4/14, 4/3, 12, 46, 45, 6/1, 13 z obrębu Połczyno, gmina Lipiany) 2015-12-11 08:58:40
dokument Obwieszczenie Burmistrza Pyrzyc o wydanie decyzji o ustaleniu loalizacji celu publicznego (rozbudowa sieci wodociągowej, miasto LIPIANY, obręb LIPIANY 1, ul. Makuszyńskiego, działki nr 182/7,175/6 i 85/1) 2015-12-11 08:55:36
dokument Obwieszczenie Burmistrza Pyrzyc o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego (rozbudowa sieci wodo-kanalizacyjnej, miasto LIPIANY, obręb 3 ul. Barlinecka, działki nr 101, 75/4,100/2,100/7 i 99) 2015-12-11 08:52:14
dokument Obwieszczenie w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji polegającej na rozbudowie sieci wodociągowej - Lipiany ul. Makuszyńskiego 2015-11-16 08:38:47
dokument Obwieszczenie w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji polegającej na rozbudowie sieci wodono-kanalizacyjnej , miasto Lipiany obręb 3 ul. Barlinecka 2015-11-12 17:38:11
dokument Obwieszczenie w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Połczyno 2015-11-12 17:36:07
dokument Obwieszczenie Burmistrza Lipian w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia decyzji o lokalizacji celu publicznego dla dwóch inwestycji 2015-09-01 15:01:20
dokument Obwieszczenie Burmistrza Lipian o zakończeniu postępowania administracyjnego 2015-07-06 14:19:10
dokument Obwieszczenie o wyłożeniu do konsultacji społecznych: Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Lipiany, Prognozy Oddziaływania na środowisko dla Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Lipiany 2015-06-02 14:52:01
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA LIPIAN o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w obrębie Żarnowo gm. Lipiany 2015-04-27 07:08:18
dokument Obwieszczenie Burmistrza Lipian o odstąpieniu od sporządzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko 2015-04-20 09:56:47
dokument Obwieszczenie Burmistrza Lipian w sprawie wyłożenia do konsultacji społecznych Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Lipiany 2015-03-27 11:58:10
dokument Obwieszczenie Burmistrza Lipian w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego w spawie decyzji o lokalizacji celu publicznego 2015-01-28 14:31:37
dokument Obwieszczenie Burmistrza Lipian w sprawie zawieszenia postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 2014-10-13 12:45:59
dokument Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Szczecinie z dnia 29 września 2014r. o nieprzeprowadzaniu wyborów uzupełniających 2014-10-01 13:48:30
dokument Obwieszczenie Burmistrza Lipian w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie 5-ciu elektrowni wiatrowych 2014-09-26 13:05:34
dokument Obwieszczenie Burmistrza Lipian o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji 2014-08-28 14:21:04
dokument Naczelnik Urzędu Skarbowego w Pyrzycach - Obwieszczenie o licytacji nieruchomości- lokal użytkowy o powierzchni użytkowej 71,42 m2 położony w Lipianach przy ul. Mickiewicza 4. 2014-07-11 11:48:40
dokument Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie dot. realizacji projektu "Opracowanie planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 na obszarze Polski" 2014-04-09 11:47:38
dokument Obwieszczenie Burmistrza Lipian -wszczęcie postępowania administracyjego w sprawie decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego 2014-04-04 10:34:41
dokument Obwieszczenie Burmistrza Lipian w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie decyzji o ustalenie lokalizacji celu publicznego 2014-03-04 09:39:17
dokument Obwieszczenie Burmistrza Lipian 2014-01-02 09:25:22
dokument Obwieszczenie Burmistrza Lipian w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego 2013-12-09 14:05:04
dokument Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecine w sprawie rozpoczęcia konsultacji społecznych projektów planów zadań ochronnych dla 8 obszarów Natura 2000 2013-12-06 13:06:57
dokument Obwieszczenie Burmistrza Lipian w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w obrębie Jedlice gm. Lipiany 2013-10-31 09:50:23
dokument Obwieszczenie o pierwszej licytacji nieruchomości - przy ul. Lipowej w Lipianach 2013-09-23 11:49:40
dokument Obwieszczenie Burmistrza Lipian w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego 2013-05-21 14:04:07
dokument Obwieszczenie Burmistrza w sprawie przypomnienia o obowiązku usuwania nadmiaru śniegu i lodu zalegającego na dachach obiektów budowlanych 2012-12-14 14:08:21
dokument Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Myślibórz w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego na wniosek firmy ENERTRAG-Krajnik sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie w sprawie wydania decyzji o środkowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy wiatrowej w rejonie miejscowości Sitno w gminie Myślibórz wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą. 2012-11-26 10:19:04
dokument Obwieszczenie Burmistrza Lipian o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 2012-06-11 13:04:15
dokument Obwieszczenie Burmistrza Lipian o zakończeniu postępowania 2012-05-11 10:43:59
dokument Obwieszczenie Burmistrza Lipian w sprawie udziału społeczeństwa w postępowaniu 2012-04-11 13:13:19
dokument Obwieszczenie Burmistrza Lipian w sprawie wszczęcia postepowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 2012-03-30 14:11:05
dokument Obwieszczenie Burmistrza Lipian w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 2012-02-17 13:25:42
dokument Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 15 grudnia 2011r. 2011-12-21 11:03:10
dokument OBWIESZCZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W SZCZECINIE - OCENA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DLA PRZEDSIĘWZIĘCIA PN. BUDOWA DROGI S-3 NA ODCINKU SZCZECIN (KLUCZ) WĘZEŁ GORZÓW PÓŁNOC 2011-08-30 12:29:09
dokument OBWIESZCZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W SZCZECINIE Z DNIA 25 SIERPNIA 2011 2011-08-30 12:24:06
dokument Obwieszczenie Starosty Pyrzyckiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 2011-01-05 14:57:43
dokument Obwieszczenie z dnia 26 listopada 2010r. w sprawie zwołania pierwszej sesji nowo wybranej Rady Miejskiej w Lipianach na dzień 1 grudnia 2010r. o godz. 16.00 2010-11-26 12:26:49
dokument Obwieszczenie Starosty Pyrzyckiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 2010-11-25 12:55:02
dokument Obwieszczenie w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na "Rozbudowie i modernizacji zakładu produkcyjnego "PowerCONcept" Sp. z o.o. Batowie na działkach nr ewidencyjny 14/14 i 14/15 w obrębie Batowo, gm. Lipiany." 2009-06-18 15:07:53
dokument Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: "Linia do produkcji pelletu z trocin o wydajności 2 Mg/h prowadzonej przez GK Inwestycje Szczecin, położona w Lipianach przy ul. Myśliborskiej 2 na działkach nr 144 i 69/5 obręb 3 m. Lipiany". 2009-03-23 15:23:36
dokument Obwieszczenie Burmistrza Lipian o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Lipiany 2008-06-11 14:55:16
dokument Zarządzenie Nr 52/2008 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 21.02.2008 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających 2008-02-25 10:38:45
dokument Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Lipianach 2008-02-25 10:34:01
dokument Burmistrz Barlinka zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 2008-01-25 10:58:41
dokument Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 09 stycznia 2008 r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Lipianach 2008-01-10 12:22:48
dokument Burmistrz Lipian podaje do publicznej wiadomości, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 2007-08-13 09:07:43
dokument Burmistrz Lipian podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 28.02.2007r. wydana została dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia 2007-03-13 14:43:40
dokument Burmistrz Lipian podaje do publicznej wiadomości , że w dniu 30.01.2007 r. została wydana dla Roberta Popławskiego prowadzącego Zakład Blacharsko-Lakierniczy "COLOREX" decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia 2007-02-13 15:02:38
dokument Burmistrz Lipian podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 19 grudnia zostało wszczęte postępowanie na wniosek Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 2006-12-22 14:53:30
dokument Burmistrz Lipian podaje do publicznej wiadomości że w dniu 06 listopada 2006 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek Zakładu Blacharsko-Lakierniczego "COLOREX" w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 2006-11-24 15:30:21
dokument Obwieszczenie Przewodniczącego Rady Miejskiej w Lipianach poprzedniej kadencji w sprawie zwołania pierwszej sesji nowo wybranej Rady Miejskiej w Lipianach 2006-11-24 13:44:21
dokument Obwieszczenie w sprawie losowania kandydatów do obwodowych komisji wyborczych 2006-10-16 16:14:08
dokument Obwieszczenie o zakończeniu postępowania administracyjnego 2006-05-24 09:19:16
dokument Obiweszczenie o zakończeniu postępowania o wydanie decyzji środowiskowej 2006-05-22 13:40:09
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego o ustaleniu lokalizacji inwestycji - świetlica Batowo 2006-04-27 12:39:30
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego 2006-04-27 12:38:48
dokument Obwieszczenie Burmistrz Lipian o wszczęciu postępowania administracyjnego 2006-04-11 16:17:41
dokument Burmistrz Lipian podaje do publicznej wiadomości 2006-03-24 14:38:19
dokument Burmistrz Lipian podaje do publicznej wiadomości że w dniu 24 lutego 2006r. wydana została dla Narodowej Fundacji Ochrony Środowiska - Zakład Technicznych Usług Komunalnych, ul. Kaszubska 59/6, 70  2006-02-28 15:14:43
dokument Burmistrz Lipian podaje do publicznej wiadomości że w dniu 30 stycznia 2006r. została wydana dla Spółki “POLKOMTEL S.A. z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 81 decyzja o środowiskowych uwar 2006-02-28 15:12:48
dokument Burmistrz Lipian podaje do publicznej wiadomości że w dniu 23 lutego 2006r. zostało wszczęte postępowanie na wniosek Spółki z o.o. Polska Telefonia Komórkowa “CENTERTEL” z siedzibą w Warsz 2006-02-28 15:11:25
dokument Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze 2006-01-27 11:51:57
dokument Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze 2005-12-29 11:41:41
dokument Lista kandydatów spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Lipianach 2005-12-19 14:28:13
dokument Burmistrz Lipian podaje do publicznej wiadomości, że w niu 08 grudnia 2005r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 2005-12-14 14:54:51
dokument Informacja o wyniku naboru na stanowisko urzędnicze 2005-12-05 08:42:09
dokument Burmistrz Lipian ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze - młodszy referent ds. rolnych i drogownictwa 2005-11-30 13:21:42
dokument Burmistrz Lipian ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola Miejskiego im. Kubusia Puchatka w Lipianach 2005-11-30 09:07:07
dokument Lista kandydatów spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze na wolne stanowisko urzędnicze 2005-11-21 15:04:29
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej 2005-11-14 08:55:41
dokument Burmistrz Lipian ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze 2005-11-04 10:35:47
dokument Obwieszczenie o podaniu do publicznej wiadomości numerów i granic obwodów głosowania oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych 2005-08-26 13:42:42
dokument Obwieszczenia Burmistrza Lipian o zakończeniu postępowania administracyjnego o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 2005-08-23 12:37:22
dokument Burmistrz Lipian zaprasza do składania zgłoszeń udziału w rokowaniach w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej przy ul. Armii Krajowej 45 w Lipianach 2005-08-08 09:30:32
dokument Ogłoszenia w sprawie wyłożenia do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 2005-06-13 14:26:59
dokument Ogłoszenie MGOK w Lipianach w sprawie sprzedaży stalowego masztu antenowego 2005-04-26 15:02:37
katalog Wybory uzupełniające 2004-03-26 11:36:02