Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Lipianach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Ostatnio dodane

Lp. Nazwa dokumentu
1 Uchwała nr L/408/2023 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 27 stycznia 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lipiany
2 Uchwała nr L/407/2023 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 27 stycznia 2023 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi opróżniania zbiorników bezodpływowych, osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transport nieczystości ciekłych z nieruchomości na terenie Gminy Lipiany
3 Uchwała nr L/406/2023 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 27 stycznia 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Miasto Szczecin dotyczącego powierzenia realizacji zadania publicznego polegającego na objęciu programem interwencyjno-motywacyjnym osób z terenu Gminy Lipiany zatrzymanych do wytrzeźwienia w Miejskiej Izbie Wytrzeźwień w Szczecinie w roku 2023
4 Uchwała nr L/405/2023 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 27 stycznia 2023 r. w sprawie przystąpienia Gminy Lipiany do realizacji Programu "Korpus Wsparcia Seniorów" na rok 2023
5 Uchwała nr L/404/2023 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 27 stycznia 2023 r. w sprawie zmiany uchwały nr II/8/2018 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnej pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023
6 Uchwała nr L/403/2023 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 27 stycznia 2023 r. w sprawie zmiany uchwały nr II/9/2018 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023
7 Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: "Przebudowa, rozbudowa (modernizacja) stacji uzdatniania wody wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Lipowej w Lipianach, gmina Lipiany"
8 Informacja o wyniku pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego zorganizowanego w Urzędzie Miejskim w Lipianach w dniu 19 stycznia 2023 r. o godzinie 12:00
9 Obwieszczenie Burmistrza Lipian o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lipiany
10 Informacja o wyniku naboru przeprowadzonego na podstawie ogłoszenia o naborze na stanowisko ds. inwestycyjnych, obsługi inwestora i pozyskiwania środków zewnętrznych II w Urzędzie Miejskim w Lipianach