Numer ogłoszenia: 204216 - 2013; data zamieszczenia: 27.05.2013

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 196552 - 2013 data 21.05.2013 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipianach, ul. Myśliborska 3, 74-240 Lipiany, woj. zachodniopomorskie, tel. 91 5641482, fax. 91 5641482.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić: