Ogłoszenie nr 80668 - 2017 z dnia 2017-05-09 r.
Lipiany:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 503965-N-2017
Data: 09/05/2017
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gmina Lipiany, Krajowy numer identyfikacyjny 52839100000, ul. Pl. Wolności  1, 74240   Lipiany, woj. zachodniopomorskie, państwo Polska, tel. 091-5641-049, e-mail umig@lipiany.pl, faks .
Adres strony internetowej (url):
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.2) Tekst, który należy dodać
Miejsce, w którym należy dodać tekst:
Numer sekcji: II
Punkt: 5
Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: Dodatkowe kody CPV: 45300000-0

Miejsce, w którym należy dodać tekst:
Numer sekcji: II
Punkt: 8
Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: Data zakończenia 17.08.2017 r.Zwiększ rozmiar czcionki Ustaw domyślny rozmiar czcionki Zmniejsz rozmiar czcionki