Ogłoszenie nr 90846 - 2017 z dnia 2017-05-31 r.
Lipiany:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 509871-N-2017
Data: 31/05/2017
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gmina Lipiany, Krajowy numer identyfikacyjny 52839100000, ul. Pl. Wolności  1, 74240   Lipiany, woj. zachodniopomorskie, państwo Polska, tel. 091-5641-049, e-mail umig@lipiany.pl, faks .
Adres strony internetowej (url):
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: IV.1.2
W ogłoszeniu jest: 2) Termin wnoszenia wadium upływa w dniu: 16.06.2017 r. r. o godzinie 12:00.
W ogłoszeniu powinno być: 2) Termin wnoszenia wadium upływa w dniu: 19.06.2017 r. r. o godzinie 12:00.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: IV.6.2
W ogłoszeniu jest: Data: 2017-06-16, godzina: 12:00,
W ogłoszeniu powinno być: Data: 2017-06-19, godzina: 12:00,Zwiększ rozmiar czcionki Ustaw domyślny rozmiar czcionki Zmniejsz rozmiar czcionki