Gmina Lipiany
Zamawiający
Ogłoszenie nr 540548946-N-2020 z dnia 18.12.2020 r.
Lipiany:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 766595-N-2020
Data: 14.12.2020
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gmina Lipiany, Krajowy numer identyfikacyjny 52839100000000, ul. Pl. Wolności  1, 74-240  Lipiany, woj. zachodniopomorskie, państwo Polska, tel. 091-5641-049, e-mail umig@lipiany.pl, faks .
Adres strony internetowej (url): bip.lipiany.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV.
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest: Data: 22.12.2020, godzina: 12:00,
W ogłoszeniu powinno być: Data: 28.12.2020, godzina: 12:00,

 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych