Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Lipianach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Przetarg nieograniczony na wywóz nieczystości stałych z komunalnego zasobu mieszkaniowego miasta Lipian


GMINNY ZAKŁAD KOMUNALNY

UL.LIPOWA 4

74-240 LIPIANY

tel./091/ 56 41 545 fax /091/ 56 41 545

 

zaprasza do złożenia ofert w przetargu nieograniczonym na:

„WYWÓZ NIECZYSTOŚCI STAŁYCH Z KOMUNALNEGO

ZASOBU MIESZKANIOWEGO MIASTA LIPIANY”

 

Oferty należy składać w terminie do dnia 27 grudnia 2006r do godz. 1200

w biurze Gminnego Zakładu Komunalnego ul. Lipowa 4 , 74-240 Lipiany

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełnią warunki określone w art. 22 ust. 1 i nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych /Dz. U. z 2004r., nr 19, poz. 177 z późniejszymi zmianami/.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest spełnienie warunków ustawowych oraz :

- posiadanie odpowiedniego potencjału technicznego tj. minimum jednego samochodu specjalistycznego, przystosowanego do wywozu nie segregowanych odpadów komunalnych.

 

Zamawiający dokona oceny spełniania warunków uczestnictwa w przetargu zgodnie z zasadami podanymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, która jest zamieszczona w wersji elektronicznej na stronie internetowej www.lipiany.pl W wersji papierowej specyfikację można otrzymać w siedzibie zamawiającego ( biuro GZK w Lipianach p. Paweł Muzyk tel. 091/5641545) albo pocztą po złożeniu lub przesłaniu faxem pisemnego wniosku o jej przekazanie

Termin osobistego odbioru specyfikacji istotnych warunków zamówienia w siedzibie zamawiającego należy uzgodnić telefonicznie.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług z zakresu ochrony środowiska polegających na wywozie i unieszkodliwianiu nieczystości stałych z komunalnego zasobu mieszkaniowego miasta Lipiany. Wartość zamówienia została ustalona na kwotę 57.960,00 PLN. Szczegółowy opis i zakres zamówienia został podany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 

Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej, ustanowić dynamicznego systemu zakupów lub zastosować do wyboru najkorzystniejszej oferty aukcji elektronicznej.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych lub ofert częściowych.

Udział w postępowaniu nie wymaga wpłaty wadium.

 

0x08 graphic

Wymagany termin wykonania zamówienia: od styczeń 2007r do dn. 31 grudzień 2009r

Termin związania z ofertą: 30 dni od terminu składania ofert.

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: cena brutto oferty 100%

0x08 graphic

Lipiany 15 grudnia 2006r

 

 

 

 

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 Ogloszenie-stale_.doc (DOC, 15KB) 2006-12-19 14:13:09 15KB 528 razy
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 Stale-SIWZ_.doc 2006-12-19 14:13:09 186KB 233 razy
Wynik postępowania
1 ZAWIADOMIENIE_sta_e.doc (DOC, 20KB) 2007-01-04 12:45:07 20KB 513 razy
Udzielenie zamówienia
1 ZAWIADOMIENIE_o_zawarciu_umowy.doc (DOC, 20KB) 2007-01-23 11:24:56 20KB 507 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Agnieszka Kosiorek 19-12-2006 14:13:09
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Agnieszka Kosiorek 19-12-2006
Ostatnia aktualizacja: Agnieszka Kosiorek 23-01-2007 11:24:56