Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Lipianach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Przetarg nieograniczony na "Odbudowa Budynku Mieszkalnego Nr 13 Usytuowanego przy ulicy Kościuszki w Lipianach "


GMINA LIPIANY

Plac Wolności 1

74-240 LIPIANY

tel./091/ 56 41 069 fax /091/ 56 41 385

 

zaprasza do złożenia ofert w przetargu nieograniczonym na:

„ODBUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO NR 13

USYTUOWANEGO PRZY ULICY KOŚCIUSZKI W LIPIANACH”

/CPV 45211100-0/

Oferty należy składać w terminie do dnia 11 lipca 2007r do godz. 1200

w sekretariacie Urzędu Miejskiego Plac Wolności 1 74-240 Lipiany

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 11.07.2007r o godz. 1300 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Lipianach

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać wykonawcy, którzy spełnią warunki określone w art. 22 ust. 1 i nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych /Dz. U. z 2004r., nr 19, poz. 177 z póź. zmianami/.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest spełnienie warunków ustawowych oraz:

- zrealizowanie w okresie pięciu lat przed datą złożenia oferty, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, min trzech robót z zakresu budowy, przebudowy lub remontu obiektów budowlanych o wartości nie mniejszej niż 50 % ceny oferty,

  • posiadanie przez kierownika budowy i kierowników robót branżowych uprawnień i ubezpieczeń wymaganych prawem budowlanym,

  • dysponowanie środkami finansowymi w wielkości niemniejszej niż 75% ceny oferty,

  • posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności.

Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków uczestnictwa w przetargu zgodnie z zasadami podanymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, która jest zamieszczona w wersji elektronicznej na stronie internetowej www.bip.lipiany.pl W wersji papierowej specyfikację można otrzymać do dnia 05.07.2007r w siedzibie zamawiającego (pok. 15 p. Henryk Kicka tel 091/56 41 069 w. 106) albo pocztą po złożeniu lub przesłaniu faxem pisemnego wniosku o jej przekazanie. Cena specyfikacji 24,40 zł brutto. Cena specyfikacji nie obejmuje kosztów powielenia i oprawy projektu budowlanego, specyfikacji technicznych i przedmiaru robót. Pisemny wniosek powinien zawierać informacje niezbędne do wystawienia faktury VAT oraz zobowiązanie do zapłaty uzgodnionych kosztów powielenia i oprawy projektu budowlanego, specyfikacji technicznych i przedmiaru robót. Termin osobistego odbioru specyfikacji istotnych warunków zamówienia w siedzibie zamawiającego należy uzgodnić telefonicznie.

Przedmiotem zamówienia są roboty ogólnobudowlane, elektryczne, instalacyjne /wod.-kan. i c.o./ oraz budowa i przebudowa części dachu. Szczegółowy opis i zakres zamówienia został podany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Wartość zamówienia została ustalona na kwotę 404.995,34 zł PLN.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych lub częściowych.

Udział w postępowaniu nie wymaga wpłaty wadium.

Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej, ustanowić dynamicznego systemu zakupów lub zastosować do wyboru najkorzystniejszej oferty aukcji elektronicznej.

 

 

Wymagany termin wykonania zamówienia: w ciągu 210 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy wykonawczej.

Termin związania z ofertą: 30 dni od terminu składania ofert.

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: cena brutto oferty 100 %.

Lipiany 04.06.2007r.

 

 

 

 

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 Og_._o_przet._rob._budowl..pdf (PDF, 30.KB) 2007-06-05 13:33:21 30.KB 514 razy
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 Architektura.part01.exe 2007-06-06 11:01:09 878KB 283 razy
2 Spec._tech._rob._budowl..pdf 2007-06-05 14:11:01 3.5MB 230 razy
3 Architektura.part12.rar 2007-06-06 13:23:45 878KB 228 razy
4 Architektura.part14.rar 2007-06-06 13:27:06 878KB 239 razy
5 Inst._elektrycz.pdf 2007-06-05 14:33:57 791KB 935 razy
6 Konstrukcja.PDF 2007-06-05 14:26:26 1.5MB 4116 razy
7 Architektura.part02.rar 2007-06-06 14:14:56 878KB 242 razy
8 Architektura.part11.rar 2007-06-06 13:21:37 878KB 235 razy
9 Architektura.part08.rar 2007-06-06 13:13:21 878KB 226 razy
10 Architektura.part09.rar 2007-06-06 13:14:57 878KB 227 razy
11 Architektura.part03.rar 2007-06-06 11:04:27 878KB 250 razy
12 Przedm.roboty_elektr..pdf 2007-06-05 13:54:25 937KB 393 razy
13 Architektura.part10.rar 2007-06-06 13:17:17 878KB 252 razy
14 Architektura.part04.rar 2007-06-06 11:06:03 878KB 238 razy
15 Przed._roboty_wod-kan..pdf 2007-06-05 14:00:16 735KB 247 razy
16 Architektura.part01.rar 2007-06-11 12:24:59 830KB 242 razy
17 Spec._tech._rob._elektr..pdf 2007-06-05 14:16:44 2.1MB 257 razy
18 Architektura.part05.rar 2007-06-06 13:03:27 878KB 225 razy
19 Architektura.part06.rar 2007-06-06 13:06:23 878KB 223 razy
20 SIWZ.pdf 2007-06-05 13:33:21 262KB 278 razy
21 Przedm._roboty_budowl..pdf 2007-06-05 14:03:22 1.1MB 250 razy
22 Architektura.part15.rar 2007-06-06 13:28:23 776KB 234 razy
23 Architektura.part07.rar 2007-06-06 13:10:18 878KB 220 razy
24 Spec._techn._rob._wod-kan..pdf 2007-06-05 14:22:59 2.7MB 228 razy
25 Inst._sanitarne.PDF 2007-06-05 14:32:17 3.1MB 8060 razy
26 Architektura.part13.rar 2007-06-06 13:25:14 878KB 232 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 Zm-tr-siwz.pdf (PDF, 45.KB) 2007-06-11 12:14:37 45.KB 544 razy
2 Wyja_nienia_i_modyfikacje_UWAGA.doc (DOC, 20KB) 2007-06-06 14:50:38 20KB 479 razy
3 Wyja_nienia_i_modyfikacje.doc (DOC, 19.KB) 2007-06-06 15:19:32 19.KB 488 razy
Wynik postępowania
1 Zaw-wyb-ofer.pdf (PDF, 18.KB) 2007-07-31 10:59:39 18.KB 464 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Agnieszka Kosiorek 05-06-2007 11:00:29
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Agnieszka Kosiorek 05-06-2007
Ostatnia aktualizacja: Agnieszka Kosiorek 31-07-2007 10:59:39