Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Lipianach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Udzielenie kredytu bankowego dla Gminy Lipiany na lata 2011-2021 - UWAGA ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT

 

GMINA   LIPIANY       

 Plac Wolności 1

74-240 LIPIANY

 

 

tel./091/ 56 41 069      fax /091/ 56 41 385

 

zaprasza do złożenia ofert w przetargu nieograniczonym na:

  

„UDZIELENIE KREDYTU BANKOWEGO DLA GMINY LIPIANY”

/CPV 66113000/

 

Oferty należy składać w terminie do dnia 22 sierpnia  2011 r.  do godz. 1200

w pok. nr 18 /sekretariat/ Urzędu Miejskiego Plac Wolności 1  74-240 Lipiany

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 22 sierpnia  2011 r. o godz. 1215  w pok.  19 Urzędu Miejskiego    w Lipianach

 

O udzielenie zamówienia mogą  ubiegać się wykonawcy, którzy spełnią warunki określone w art. 22 ust. 1   i nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych /Tekst. jedn. Dz. U. z 2007 r., Nr  223, poz. 1655 z późn. zmianami/.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest spełnienie warunków ustawowych oraz wykonaniew okresie trzech lat od 30 czerwca 2008 r., a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to  w tym okresie, min. dwóch zamówień z zakresu będącego przedmiotem niniejszego zamówienia o wartości kredytu łącznie nie mniejszej niż 50 % wartości kredytu.

Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków uczestnictwa w przetargu zgodnie z zasadami podanymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, którą można otrzymać bezpłatnie  w siedzibie zamawiającego (p. Krzysztof Walerowski tel. 91/56 41 069 w. 114)albo pocztą po złożeniu lub przesłaniu faxem pisemnego wniosku o jej przekazanie. Termin osobistego odbioru specyfikacji istotnych warunków zamówienia w siedzibie zamawiającego należy uzgodnić telefonicznie.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia jest również udostępniona na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem internetowym www.bip.lipiany.pl.

Przedmiotem zamówienia jest udzielenie kredytu bankowego w wysokości 2.080.000,- zł PLN (dwa miliony osiemdziesiąt tysięcy) na sfinansowanie planowanego deficytu, wydatków inwestycyjnych  oraz rozchodów  Gminy Lipiany w  2011 r.

Szczegółowy opis i zakres zamówienia został podany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych lub częściowych oraz nie zamierza zawrzeć umowy ramowej, ustanowić dynamicznego systemu zakupów lub zastosować do wyboru oferty aukcji elektronicznej.

Udział w postępowaniu wymaga wpłaty wadium w wysokości 10.000 PLN

 

Wymagany termin wykonania zamówienia:      od dnia 01.09.2011 r. do dnia 30.11.2021 r.

Termin związania z ofertą:                                 60 dni od terminu składania ofert.

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:                 cena brutto oferty 100 %.

 

Ogłoszenie opublikowano w dniu 15.07.2011r. w  Urzędzie Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich pod numerem 223012-2011

Ogłoszenie umieszczono w dniu 15.07.2011 w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 202562-2011

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 228397_2011.pl_ts.pdf (PDF, 76.KB) 2011-07-21 12:08:59 76.KB 492 razy
2 223012_2011.pl_ts.pdf (PDF, 163KB) 2011-07-15 15:38:52 163KB 510 razy
3 zmiana_ogloszenia.mht (MHT, 16.KB) 2011-07-18 10:41:52 16.KB 477 razy
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 zaswiadczenie_o_niezaleganiu_w_oplacaniu_skladek_ZUS.pdf 2011-07-28 10:36:15 398KB 446 razy
2 sprawozdania_budzetowe_drugi_kwartal__2011.rar 2011-07-27 07:38:41 27.MB 461 razy
3 Specyfikacja_Istotnych_WarunkA_w_ZamA_wienia.pdf 2011-07-15 15:38:52 135KB 586 razy
4 zaswiadczenie_o_wyborze_Burmistrz.pdf 2011-07-28 12:46:41 216KB 456 razy
5 informacje_dla_oferenta.rar 2011-07-18 12:12:35 74.MB 616 razy
6 opinie_RIO__budzet_gminy_na_2011r.rar 2011-08-19 13:10:27 2.7MB 134 razy
7 INFORMACJA_O_STANIE_ZOBOWIAZAN_-KREDYTY,_POZYCZKI_NA__30.06.11_r..pdf 2011-08-17 13:09:07 29.KB 234 razy
8 Opinia_RIO_w_sprawie_mozliwosci_splaty_kredytu_przez_Gmine_Lipiany.pdf 2011-08-01 13:39:10 969KB 373 razy
9 uchwala_w_sprawie_powolania_Skarbnika_Gminy.pdf 2011-07-28 12:47:09 266KB 458 razy
10 UchwaA_a__Rady_Miejskiej_w_Lipianach_w_sprawie_zaciA_gniA_cia_kredytu.pdf 2011-08-01 13:38:27 317KB 364 razy
11 zaswiadczenie_o_niezaleganiu_w_podatkach.pdf 2011-07-28 11:53:31 676KB 462 razy
Odwołania
1 przedluzenie_terminu-kredyt.pdf (PDF, 14.KB) 2011-08-17 14:51:34 14.KB 510 razy
Wynik postępowania
1 zawiad._o_wyb.oferty.pdf (PDF, 25.KB) 2011-08-29 14:41:02 25.KB 540 razy
Udzielenie zamówienia
1 ogloszenie_o_udzieleniu_zamowienia.PDF (PDF, 1.2MB) 2011-09-01 14:33:02 1.2MB 572 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Agnieszka Kosiorek 15-07-2011 15:38:52
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Agnieszka Kosiorek 15-07-2011
Ostatnia aktualizacja: Agnieszka Kosiorek 01-09-2011 14:33:02