Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Lipianach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

DOWÓZ I ODWÓZ DZIECI WRAZ Z OPIEKĄ DO ZESPOŁU SZKÓŁ W LIPIANACH I DO PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO W LIPIANACH ORAZ DO OŚRODKA EDUKACYJNO - REHABILITACYJNO - WYCHOWAWCZEGO W NOWIELINIE - UWAGA ! ZMIANA SPECYFIKACJI

GMINA LIPIANY

Plac Wolności 1

74-240 LIPIANY

tel./91/ 56 41 049 fax /91/ 56 41 385

 

zaprasza do złożenia oferty w przetargu nieograniczonym na:

  

„DOWÓZ I ODWÓZ  DZIECI WRAZ Z OPIEKĄ DO ZESPOŁU SZKÓŁ W LIPIANACH I DO PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO W LIPIANACH ORAZ DO OŚRODKA EDUKACYJNO – REHABILITACYJNO – WYCHOWAWCZEGO W NOWIELINIE”

 

Oferty należy składać w terminie do dnia 18 sierpnia 2011r do godz. 12:00   w pok. Nr 18 /sekretariat/ Urzędu Miejskiego Plac Wolności 1 ,74-240  Lipiany

 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełnią warunki określone w art. 22 ust. 1 i nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 z dnia 29 stycznia 2004roku. Prawo zamówień publicznych /tj. Dz. U. z 2007r., nr 223, poz. 1655/ .

 Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków uczestnictwa w przetargu zgodnie   z zasadami podanymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, którą można  pobrać ze strony internetowej lub  za opłatą za powielenie zgodnie z cennikiem ustalonym w Zarządzeniu Burmistrza Lipian. Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami jest Katarzyna Kacperska tel. 91 564-10-49 wew. 112, pok. Nr 10.

 Szczegółowy opis i zakres zamówienia został podany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

 Udział w postępowaniu wymaga wpłaty wadium w wysokości:

Część 1 – 3.000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych)           

 Część 2  - 300,00 zł ( słownie: trzysta złotych)

  

Wymagany termin wykonania zamówienia: od dn. 01 września 2011r. do dn. 30 czerwca  2012r.

Termin związania z ofertą: 30 dni.

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: cena brutto za 1 km

 

                                                                                              Burmistrz Lipian

                                                                                  Inż. Krzysztof Ireneusz Boguszewski

 

Lipiany, dnia 08 sierpnia 2011r.

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 zmiana_ogloszenia_237974-2011.html (HTML, 3.6KB) 2011-08-10 10:43:13 3.6KB 519 razy
2 index_1_.php_ogloszenie_show_pozycja_235438_rok_2011-08-08 (PHP_OGLOSZENIE_SHOW_POZYCJA_235438_ROK_2011-08-08, 16.KB) 2011-08-08 16:37:08 16.KB 605 razy
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ_dowozy.pdf 2011-08-08 16:37:08 223KB 340 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 Informacja_o_zmianie_SIWZ.pdf (PDF, 283KB) 2011-08-10 10:43:13 283KB 631 razy
Wynik postępowania
1 Zawiadomienie.pdf (PDF, 647KB) 2011-08-22 12:24:40 647KB 987 razy
2 Zawiadomienie_o_ponownym_wyborze_najkorzystniejszej_oferty.pdf (PDF, 308KB) 2011-08-24 14:09:06 308KB 791 razy
Udzielenie zamówienia
1 OGLOSZENIE_O_UDZIELENIU_ZAMOWIENIA.pdf (PDF, 479KB) 2011-08-29 14:40:40 479KB 641 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Agnieszka Kosiorek 08-08-2011 16:37:08
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Agnieszka Kosiorek 08-08-2011
Ostatnia aktualizacja: Agnieszka Kosiorek 30-08-2011 11:52:41