Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Lipianach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu/zakładki Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Uchwała nr XLVI/380/2022 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 27 września 2022 r. zmieniająca uchwałę Nr XLIII/357/2022 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 31 maja 2022 r. w sprawie przystąpienia do opracowania projektu "Strategii Rozwoju Gminy Lipiany na lata 2023-2030" Linda Verheijen 2022-10-06 13:34:13 dodanie dokumentu
Uchwała nr XLVI/379/2022 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 27 września 2022 r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej odcinka drogi gminnej poprzez wyłączenie z użytkowania Linda Verheijen 2022-10-06 13:24:15 dodanie dokumentu
Uchwała nr XLVI/378/2022 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 27 września 2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lipiany na lata 2022-2035 Linda Verheijen 2022-10-06 13:22:12 dodanie dokumentu
Uchwała nr XLVI/377/2022 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 27 września 2022 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Lipiany na 2022 rok Linda Verheijen 2022-10-06 13:20:06 dodanie dokumentu
Uchwała nr XLVI/376/2022 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 27 września 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na umorzenie części pożyczki udzielonej Stowarzyszeniu Lipiański Klub Sportów Wodnych Linda Verheijen 2022-10-06 13:19:04 dodanie dokumentu
Uchwała nr XLVI/375/2022 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 27 września 2022 r. w sprawie dopłat do ceny zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków Linda Verheijen 2022-10-06 13:17:24 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 98/2022 Burmistrza Lipian z dnia 30 września 2022 roku w sprawie zmiany planu finansowego wydatkowania środków Funduszu Pomocy gromadzonych na wydzielonym rachunku bankowym Linda Verheijen 2022-10-06 10:41:52 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 97/2022 Burmistrza Lipian z dnia 30 września 2022 roku w sprawie zmiany planu finansowego wydatkowania środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 gromadzonych na wydzielonych rachunkach bankowych Linda Verheijen 2022-10-06 10:30:10 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 96/2022 Burmistrza Lipian z dnia 30 września 2022 roku w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Lipiany na rok 2022 Linda Verheijen 2022-10-06 10:27:34 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 93/2022 Burmistrza Lipian z dnia 27 września 2022 roku w sprawie zmiany planu finansowego wydatkowania środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 gromadzonych na wydzielonych rachunkach bankowych Linda Verheijen 2022-09-28 14:40:49 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 92/2022 Burmistrza Lipian z dnia 27 września 2022 roku w sprawie ustalenia planu wykonawczego do uchwały nr XLVI/377/2022 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 27 września 2022 roku w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Lipiany na 2022 rok Linda Verheijen 2022-09-28 14:31:57 dodanie dokumentu
Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania na wybór podmiotu, który zorganizuje nabycie obligacji komunalnych emitowanych przez Gminę Lipiany Linda Verheijen 2022-09-28 14:26:03 dodanie dokumentu
sierpień 2022 Anna Borys 2022-09-26 14:56:05 dodanie dokumentu
sierpień 2022 Anna Borys 2022-09-26 14:56:03 dodanie dokumentu
Uchwała nr 50-61/4/2022 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w sprawie wydania opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Lipiany za pierwsze półrocze 2022 roku Linda Verheijen 2022-09-26 10:35:16 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 51-61/2/2022 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 23 września 2022 r. w sprawie wydania opinii o możliwości wykupu obligacji emitowanych przez gminę Lipiany Linda Verheijen 2022-09-23 12:11:01 dodanie dokumentu
Oferta PZERiI Linda Verheijen 2022-09-23 08:54:57 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 91/2022 Burmistrza Lipian z dnia 21 września 2022 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola Miejskiego im. Kubusia Puchatka w Lipianach Linda Verheijen 2022-09-22 08:41:45 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 90/2022 Burmistrza Lipian z dnia 15 września 2022 roku w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Lipiany na rok 2022 Linda Verheijen 2022-09-22 08:35:37 dodanie dokumentu
Informacja o wyniku pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego zorganizowanego w Urzędzie Miejskim w Lipianach w dniu 13 września 2022 r. o godzinie 11:00 Linda Verheijen 2022-09-21 11:44:17 dodanie dokumentu
Informacja o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego zorganizowanego w Urzędzie Miejskim w Lipianach w dniu 13 września 2022 r. o godzinie 12:00 Linda Verheijen 2022-09-21 11:43:24 dodanie dokumentu
Informacja o wyniku piątego przetargu ustnego nieograniczonego zorganizowanego w Urzędzie Miejskim w Lipianach w dniu 13 września 2022 r. o godzinie 13:00 Linda Verheijen 2022-09-21 11:42:33 dodanie dokumentu
Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: "Rozbudowa wraz z modernizacją amfiteatru przy MGOK wraz z zagospodarowaniem terenu wokół na terenie działek o nr ewid. gr. 98 i 99 obręb 2 miasta Lipiany. Linda Verheijen 2022-09-21 11:40:24 dodanie dokumentu
Paulina Kruk - Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipianach Linda Verheijen 2022-09-20 13:19:55 dodanie dokumentu
Burmistrz Lipian ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lipiany. Nieruchomość położona w miejscowości Krasne na działce nr ewid. 44/1, obręb Krasne gm. Lipiany o powierzchni 2385 m2, w udziale 23/100 części. Nieruchomość zabudowana budynkiem mieszkalnym oraz dwoma budynkami gospodarczymi. Nabywca będzie korzystał z lokalu mieszkalnego w budynku mieszkalnym o powierzchni użytkowej 44,80 m2. Dla nieruchomości gruntowej Sąd Rejonowy w Stargardzie VI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Pyrzycach prowadzi księgę wieczystą nr SZ2T/00008329/8, nr lokalowej SZ2T/00025090/8 Linda Verheijen 2022-09-19 11:09:30 dodanie dokumentu
Burmistrz Lipian ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na zbycie nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność gminy Lipiany. Działka niezabudowana położona w obrębie 3 m. Lipiany przy ul. W. Sikorskiego w Lipianach oznaczona numerem ewidencyjnym 169/1 o pow. 1844 m2, KW numer SZ2T/00011222/2, pod zabudowę turystyczną, usługową, wypoczynkową. Linda Verheijen 2022-09-19 11:05:55 dodanie dokumentu
Burmistrz Lipian ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na zbycie nieruchomości stanowiącej własność gminy Lipiany. Nieruchomość zabudowana budynkiem mieszkalnym czterorodzinnym w zwartej zabudowie, o powierzchni użytkowej 152,41 m2, położona w miejscowości Lipiany, na działce nr ewid. gr. 285/2, obręb 2 m. Lipiany, o powierzchni 515 m2. Linda Verheijen 2022-09-19 11:02:57 edycja dokumentu
Burmistrz Lipian ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na zbycie nieruchomości stanowiącej własność gminy Lipiany. Nieruchomość zabudowana budynkiem mieszkalnym czterorodzinnym w zwartej zabudowie, o powierzchni użytkowej 152,41 m2, położona w miejscowości Lipiany, na działce nr ewid. gr. 285/2, obręb 2 m. Lipiany, o powierzchni 515 m2. Linda Verheijen 2022-09-19 11:00:31 dodanie dokumentu
Formularz Partnera- proces oceny wniosku Anna Borys 2022-09-16 14:53:08 dodanie dokumentu
Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: "Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 "PLAY" nr PYR1101A na terenie działki o nr ewid. gr. 115 obręb Krasne gmina Lipiany" Linda Verheijen 2022-09-15 11:10:03 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLV/371/2022 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 23 sierpnia 2022 roku Linda Verheijen 2022-09-13 14:18:31 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLV/370/2022 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 23 sierpnia 2022 roku Linda Verheijen 2022-09-13 14:17:56 dodanie dokumentu
Informacja w sprawie braku przeciwko jednostce postepowań egzekucyjnych oraz braku opóźnień w spłacie kredytów, pożyczek lub obligacji Linda Verheijen 2022-09-13 14:16:29 dodanie dokumentu
XLV/374/2022 Linda Verheijen 2022-09-12 10:43:47 dodanie dokumentu
XLV/373/2022 Linda Verheijen 2022-09-12 10:43:21 dodanie dokumentu
XLV/372/2022 Linda Verheijen 2022-09-12 10:43:03 dodanie dokumentu
XLV/371/2022 Linda Verheijen 2022-09-12 10:42:49 dodanie dokumentu
XLV/370/2022 Linda Verheijen 2022-09-12 10:42:15 dodanie dokumentu
Zobowiązania - tytuły dłużne na dzień 07.09.2022 r. Linda Verheijen 2022-09-09 12:52:13 dodanie dokumentu
Zaproszenie do składania ofert na wybór podmiotu, który zorganizuje nabycie obligacji komunalnych emitowanych przez Gminę Lipiany Linda Verheijen 2022-09-09 12:48:54 dodanie dokumentu