Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Lipianach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu/zakładki Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Zamówienia publiczne do kwoty 130.000 zł. (zakładka menu) Anna Borys 2021-11-30 14:19:15 usunięcie pozycji menu
Zapytanie ofertowe z dnia 30.11.2021 r. "Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie 2021/2022 w tym: usuwanie-łagodzenie śliskości i odśnieżanie" Anna Borys 2021-11-30 14:11:00 edycja dokumentu
Zapytanie ofertowe z dnia 30.11.2021 r. "Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie 2021/2022 w tym: usuwanie-łagodzenie śliskości i odśnieżanie" Anna Borys 2021-11-30 14:05:15 dodanie dokumentu
Zamówienia publiczne do kwoty 130.000 zł. (zakładka menu) Anna Borys 2021-11-30 14:02:09 dodanie pozycji menu
Zamówienia publiczne do kwoty 130.000 zł. (zakładka menu) Anna Borys 2021-11-30 14:02:08 dodanie pozycji menu
Uchwała nr CCXIII.461.2021 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie wydania opinii o projekcie uchwały w sprawie uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lipiany na lata 2022-2032. Anna Borys 2021-11-30 11:11:47 dodanie dokumentu
Uchwała nr CCXIII.460.2021 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie budżetu Gminy Lipiany na 2022 r. Anna Borys 2021-11-30 11:05:38 dodanie dokumentu
Uchwała nr CCXIII.459.2021 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie wydania opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Lipiany na 2022 rok. Anna Borys 2021-11-30 10:56:37 dodanie dokumentu
Wystąpienie pokontrolne Anna Borys 2021-11-30 09:05:24 dodanie dokumentu
Kontrole (zakładka menu) Anna Borys 2021-11-30 08:58:29 edycja pozycji menu
Kontrole (zakładka menu) Anna Borys 2021-11-30 08:58:17 dodanie pozycji menu
Burmistrz Lipian ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Lipianach na stanowisko do spraw inwestycyjnych, obsługi inwestora i pozyskiwania środków zewnętrznych II. Anna Borys 2021-11-26 10:37:15 edycja dokumentu
Burmistrz Lipian ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Lipianach na stanowisko do spraw inwestycyjnych, obsługi inwestora i pozyskiwania środków zewnętrznych II. Anna Borys 2021-11-26 10:37:14 edycja dokumentu
Burmistrz Lipian ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Lipianach na stanowisko do spraw inwestycyjnych, obsługi inwestora i pozyskiwania środków zewnętrznych II. Anna Borys 2021-11-26 10:35:23 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 117/2021 Burmistrza Lipian z dnia 26 listopada 2021 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Lipianach . Anna Borys 2021-11-26 10:28:57 dodanie dokumentu
Weryfikacja miesięczna- październik 2021 r. Anna Borys 2021-11-25 09:48:51 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Burmistrza Lipian z 25.11.2021 r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w obrębie Żarnowo. Anna Borys 2021-11-25 09:45:40 dodanie dokumentu
Weryfikacja miesięczna- wrzesień 2021 Anna Borys 2021-11-23 12:47:20 edycja dokumentu
Weryfikacja miesięczna- wrzesień 2021 Anna Borys 2021-11-23 12:47:14 usunięcie załacznika
Weryfikacja miesięczna- wrzesień 2021 Anna Borys 2021-11-23 12:47:07 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 80/2021 Burmistrza Lipian z dnia 11 sierpnia 2021 roku w sprawie zmiany procedury realizacji przez Gminę Lipiany obowiązków w zakresie identyfikacji schematów podatkowych oraz przekazywania informacji o schematach podatkowych. Anna Borys 2021-11-23 12:41:09 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 103/2021 Burmistrza Lipian z dnia 20 października 2021 r. w sprawie powołania zespołu spisowego w celu inwentaryzacji drogą spisu z natury składników majątkowych zakupionych w ramach projektu "pl.ID-Polska ID karta" Anna Borys 2021-11-23 09:49:23 dodanie dokumentu
Burmistrz Lipian ogłasza pierwszy publiczny przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę części działki położonej przy ul. Armii Krajowej na działce nr ewid. 286 obręb 2 m. Lipiany, - KW SZ2T/00065129/3. Anna Borys 2021-11-23 09:22:52 edycja dokumentu
Burmistrz Lipian ogłasza pierwszy publiczny przetarg ustny ograniczony na dzierżawę budynku położonego na działce nr ewid. 276/2 obręb 2 m. Lipiany, - KW SZ2T/00015369/2. Anna Borys 2021-11-23 09:14:27 edycja dokumentu
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lipiany na lata 2021-2032 Anna Borys 2021-11-22 14:38:13 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lipiany na lata 2022-2032 Anna Borys 2021-11-22 14:37:10 usunięcie dokumentu
Projekt uchwały budżetowej wraz z załącznikami. Anna Borys 2021-11-22 14:28:23 edycja dokumentu
Projekt uchwały budżetowej wraz z załącznikami. Anna Borys 2021-11-22 14:28:03 edycja dokumentu
Projekt uchwały budżetowej wraz z załącznikami. Anna Borys 2021-11-22 14:27:25 edycja dokumentu
Projekt uchwały budżetowej wraz z załącznikami. Anna Borys 2021-11-22 14:26:36 edycja dokumentu
Projekt uchwały budżetowej wraz z załącznikami. Anna Borys 2021-11-22 14:26:06 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 111/2021 Burmistrza Lipian z dnia 2 listopada 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę części działki o numerze ewidencyjnym 209 położonej w obrębie Osetna gm. Lipiany, stanowiącej własność Gminy Lipiany w drodze bezprzetargowej. Anna Borys 2021-11-22 13:36:22 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 103/2021 Burmistrza Lipian z dnia 20 października 2021 r. w sprawie powołania zespołu spisowego w celu inwentaryzacji drogą spisu z natury składników majątkowych zakupionych w ramach projektu "pl.ID-Polska ID karta". Anna Borys 2021-11-22 12:51:58 edycja dokumentu
Zarządzenie nr 103/2021 Burmistrza Lipian z dnia 20 października 2021 r. w sprawie powołania zespołu spisowego w celu inwentaryzacji drogą spisu z natury składników majątkowych zakupionych w ramach projektu "pl.ID-Polska ID karta". Anna Borys 2021-11-22 12:51:43 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 106/2021 Burmistrza Lipian z dnia 27 października 2021 roku w sprawie ustalenia planu wykonawczego do uchwały Nr XXXVI/291/2021 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 26 października 2021 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Lipiany na 2021 rok. Anna Borys 2021-11-22 12:44:59 edycja dokumentu
Zarządzenie nr 110/2021 Burmistrza Lipian z dnia 29 października 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę części działki o numerze ewidencyjnym 1/1 położonej w obrębie Żarnowo gm. Lipiany, stanowiącej własność Gminy Lipiany. w drodze bezprzetargowej Anna Borys 2021-11-22 12:44:22 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 115/2021 Burmistrza Lipian z dnia 15 listopada 2021 roku w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Lipiany na rok 2021. Anna Borys 2021-11-22 12:36:39 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 116/2021 Burmistrza Lipian z dnia 15 listopada 2021 roku w sprawie w sprawie powołania komisji ds. wyceny nieruchomości ujętych w gminnym zasobie nieruchomości, których wartość nie została określona. Anna Borys 2021-11-22 12:29:10 dodanie dokumentu
Burmistrz Lipian ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na zbycie udziału stanowiącego własność gminy Lipiany Nieruchomość zabudowana budynkiem mieszkalnym, położona na działce o nr. ewid. gr. 276/1, obręb 2 m. Lipiany, przy ul. Romualda Traugutta nr 5, w udziale 117/1000 części. Dla nieruchomości gruntowej Sąd Rejonowy w Stargardzie VI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Pyrzycach prowadzi księgę wieczystą nr SZ2T/00013102/9. Anna Borys 2021-11-22 11:59:18 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 114/2021 Burmistrza Lipian z dnia 10 listopada 2021 r. w sprawie wyznaczenia przewodniczącego oraz członków komisji przetargowej Anna Borys 2021-11-22 11:56:26 dodanie dokumentu