Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Lipianach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu/zakładki Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Wykonanie robót budowlanych wraz z rozruchem dla zadania "Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Lipiany" UWAGA ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT, ZMIANA SIWZ, ZMIANA OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU Małgorzata Kuczyńska 2021-01-25 16:39:25 edycja dokumentu
Wykonanie robót budowlanych wraz z rozruchem dla zadania "Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Lipiany" UWAGA ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT, ZMIANA SIWZ, ZMIANA OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU Małgorzata Kuczyńska 2021-01-25 16:36:49 edycja dokumentu
Wykonanie robót budowlanych wraz z rozruchem dla zadania "Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Lipiany" UWAGA ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT, ZMIANA SIWZ, ZMIANA OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU Małgorzata Kuczyńska 2021-01-25 16:29:13 edycja dokumentu
Wykonanie robót budowlanych wraz z rozruchem dla zadania "Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Lipiany" UWAGA ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT, ZMIANA SIWZ, ZMIANA OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU Małgorzata Kuczyńska 2021-01-25 16:28:53 edycja dokumentu
Wykonanie robót budowlanych wraz z rozruchem dla zadania "Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Lipiany" UWAGA ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT, ZMIANA SIWZ, ZMIANA OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU Małgorzata Kuczyńska 2021-01-25 16:28:13 edycja dokumentu
Wykonanie robót budowlanych wraz z rozruchem dla zadania "Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Lipiany" UWAGA ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT, ZMIANA SIWZ, ZMIANA OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU Małgorzata Kuczyńska 2021-01-25 16:26:33 edycja dokumentu
Wykonanie robót budowlanych wraz z rozruchem dla zadania "Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Lipiany" UWAGA ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT, ZMIANA SIWZ, ZMIANA OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU Małgorzata Kuczyńska 2021-01-25 16:25:31 edycja dokumentu
Mariola Dębecka - Dyrektor MiGBP im. Agnieszki Osieckiej w Lipianach Anna Borys 2021-01-22 13:18:34 edycja dokumentu
Mariola Dębecka - Dyrektor MiGBP im. Agnieszki Osieckiej w Lipianach Anna Borys 2021-01-22 13:18:20 edycja dokumentu
Mariola Dębecka - Dyrektor MiGBP im. Agnieszki Osieckiej w Lipianach Anna Borys 2021-01-22 13:17:58 dodanie dokumentu
Protokół zawierający wyniki konsultacji przeprowadzonych z mieszkańcami miasta Lipiany i obszaru obejmującego sołectwo Miedzyń,Osetna, Dębiec gmina Lipiany w przedmiocie zmiany granic administracyjnych miasta Lipiany, części obszaru obrębu Będzin, Osetna, Józefin, Dębiec i Głębokie. Anna Borys 2021-01-22 08:50:19 edycja dokumentu
Protokół zawierający wyniki konsultacji przeprowadzonych z mieszkańcami miasta Lipiany i obszaru obejmującego sołectwo Miedzyń,Osetna, Dębiec gmina Lipiany w przedmiocie zmiany granic administracyjnych miasta Lipiany, części obszaru obrębu Będzin, Osetna, Józefin, Dębiec i Głębokie. Anna Borys 2021-01-22 08:48:40 edycja dokumentu
Uchwała Nr XIII.34.2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 13 stycznia 2020 r. w sprawie wydania opinii o możliwości deficytu przedstawionego w budżecie Gminy Lipiany na 2020 rok Anna Borys 2021-01-21 14:07:12 edycja dokumentu
Uchwała Nr XXV.81.2021 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 19 stycznia 2021 r. w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Lipiany. Anna Borys 2021-01-21 14:06:51 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXV.80.2021 Składu Orzekającego Regionalnej Izby obrachunkowej w Szczecinie z dnia 19 stycznia 2021 r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w uchwale budżetowej Gminy Lipiany na 2021 rok. Anna Borys 2021-01-21 14:03:47 dodanie dokumentu
Uchwała NR CCXLVI.500.2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie budżetu Gminy Lipiany na 2021 r. Anna Borys 2021-01-21 14:00:51 edycja dokumentu
Uchwała NR CCXLVI.501.2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie wydania opinii o projekcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lipiany na lata 2021-2032. Anna Borys 2021-01-21 14:00:45 edycja dokumentu
Obwieszczenie o wezwaniu inwestora do uzupełnienia karty informacyjnej przedsięwzięcia polegającego na "Budowie farmy fotowoltanicznej o mocy do 1,0 MW wraz z infrastrukturą techniczną na działce nr 11 w obrębie Mielęcinek, gmina Lipiany". Anna Borys 2021-01-20 12:56:30 edycja dokumentu
Obwieszczenie Burmistrza Lipian z dnia 10.12.2020 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizacje inwestycji dla przedsięwzięcia "Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 39 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewidencyjnych 96, 97/1,98/2,99/1, 99/2, 105, 106, 107, 110, 238/1 oraz na części działki o nr ewidencyjnym 96 stanowiącej drogę w obrębie Osetna w Gminie Lipiany. Anna Borys 2021-01-20 12:52:35 edycja dokumentu
Obwieszczenie Burmistrza Lipian z dnia 20 lipca 2020 r. o wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji - punkt skupu złomu Anna Borys 2021-01-20 12:52:17 edycja dokumentu
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 4 stycznia 2021 r. o wydaniu decyzji Nr 21/2020 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa gazociągu w/c DN700 MOP 8,4 MPa relacji Przywodzie- Dolna Odra" Przyłączenie do sieci przesyłowej Elektrowni Dolna Odra". Anna Borys 2021-01-20 12:51:57 edycja dokumentu
Zawiadomienie Burmistrza Lipian z dnia 17.12.2020 r. o wezwaniu Inwestora do uzupełnienia informacji zawartych w Karcie Informacyjnej Przedsięwzięcia pn.: "Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy 3 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o numerach ewidencyjnych 124/1, 125, 126 w obrębie Mielęcinek, w miejscowości Mielęcinek w Gminie Lipiany". Anna Borys 2021-01-20 12:51:46 edycja dokumentu
Obwieszczenie Burmistrza Lipian z dnia 20.01.2021 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dot. sprawy znak: BUD-P.6733.1.2021. Anna Borys 2021-01-20 12:48:28 edycja dokumentu
Obwieszczenie Burmistrza Lipian z dnia 31.12.2020 r. o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn.: Budowa elektrowni słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. 44/7 (obręb 16) w miejscowości Jedlice, gmina Lipiany. Anna Borys 2021-01-20 12:48:17 edycja dokumentu
Obwieszczenie Burmistrza Lipian o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację inwestycji dla przedsięwzięcia: Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 12 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewidencyjnych 185/2, 186, 199, 215/4, 224, 223/3, 197, 214 w miejscowości Osetna w Gminie Lipiany. Anna Borys 2021-01-20 12:48:02 edycja dokumentu
Zawiadomienie Burmistrza Lipian z dnia 17.12.2020 r. o wezwaniu Inwestora do uzupełnienia informacji zawartych w Karcie Informacyjnej Przedsięwzięcia pn.: "Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy 3 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o numerach ewidencyjnych 124/1, 125, 126 w obrębie Mielęcinek, w miejscowości Mielęcinek w Gminie Lipiany". Anna Borys 2021-01-20 12:47:47 edycja dokumentu
Obwieszczenie z dnia 18.12.2020 r. o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji Inwestycji celu publicznego dla zamierzenia Inwestycyjnego pn.:" Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Krasne wraz z zagospodarowaniem terenu na działce nr 23, obr. Krasne gmina Lipiany." Anna Borys 2021-01-20 12:47:09 edycja dokumentu
Obwieszczenie Burmistrza Lipian z dnia 10.12.2020 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizacje inwestycji dla przedsięwzięcia "Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 39 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewidencyjnych 96, 97/1,98/2,99/1, 99/2, 105, 106, 107, 110, 238/1 oraz na części działki o nr ewidencyjnym 96 stanowiącej drogę w obrębie Osetna w Gminie Lipiany. Anna Borys 2021-01-20 12:47:01 edycja dokumentu
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 4 stycznia 2021 r. o wydaniu decyzji Nr 21/2020 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa gazociągu w/c DN700 MOP 8,4 MPa relacji Przywodzie- Dolna Odra" Przyłączenie do sieci przesyłowej Elektrowni Dolna Odra". Anna Borys 2021-01-20 12:46:45 edycja dokumentu
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 4 stycznia 2021 r. o wydaniu decyzji Nr 21/2020 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa gazociągu w/c DN700 MOP 8,4 MPa relacji Przywodzie- Dolna Odra" Przyłączenie do sieci przesyłowej Elektrowni Dolna Odra". Anna Borys 2021-01-20 12:46:38 edycja dokumentu
Obwieszczenie Burmistrza Myśliborza z dnia 23 grudnia 2020 r. o wydaniu postanowienia o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn. "Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy 10 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewidencyjnym 498/2 w obrębie Sulimierz, w miejscowości Sulimierz, w gminie Myślibórz". Anna Borys 2021-01-20 12:46:30 edycja dokumentu
Obwieszczenie Burmistrza Myśliborza z dnia 23 grudnia 2020 r. o wydaniu postanowienia o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn. "Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy 10 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewidencyjnym 498/2 w obrębie Sulimierz, w miejscowości Sulimierz, w gminie Myślibórz". Anna Borys 2021-01-20 12:46:24 edycja dokumentu
Obwieszczenie Burmistrza Lipian z dnia 11.01.2021 r. o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: "Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Krasne wraz z zagospodarowaniem terenu na działce nr 23, obr. Krasne, gmina Lipiany" Anna Borys 2021-01-20 12:46:15 edycja dokumentu
Obwieszczenie Burmistrza Lipian z dnia 11.01.2021 r. o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: "Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Krasne wraz z zagospodarowaniem terenu na działce nr 23, obr. Krasne, gmina Lipiany" Anna Borys 2021-01-20 12:46:15 edycja dokumentu
Obwieszczenie Burmistrza Lipian z dnia 20.01.2021 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dot. sprawy znak: BUD-P.6733.1.2021. Anna Borys 2021-01-20 12:46:06 edycja dokumentu
Obwieszczenie Burmistrza Lipian z dnia 19.01.2021 r. o wezwaniu inwestora do uzupełnienia karty informacyjnej przedsięwzięcia "Budowa Farmy fotowoltaicznej o mocy 12 MW wraz z niezbędna infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewidencyjnych 185/2, 186, 215/4, 224, 223/3, 197, 214 w miejscowości Osetna w Gminie Lipiany". Anna Borys 2021-01-20 12:45:59 edycja dokumentu
Obwieszczenie Burmistrza Myśliborza z dnia 23 grudnia 2020 r. o wydaniu postanowienia o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn. "Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy 10 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewidencyjnym 498/2 w obrębie Sulimierz, w miejscowości Sulimierz, w gminie Myślibórz". Anna Borys 2021-01-20 12:45:48 edycja dokumentu
Obwieszczenie Burmistrza Lipian z dnia 31.12.2020 r. o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn.: Budowa elektrowni słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. 44/7 (obręb 16) w miejscowości Jedlice, gmina Lipiany. Anna Borys 2021-01-20 12:45:39 edycja dokumentu
Obwieszczenie Burmistrza Myśliborza z dnia 23 grudnia 2020 r. o wydaniu postanowienia o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn. "Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy 10 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewidencyjnym 498/2 w obrębie Sulimierz, w miejscowości Sulimierz, w gminie Myślibórz". Anna Borys 2021-01-20 12:45:24 edycja dokumentu
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 4 stycznia 2021 r. o wydaniu decyzji Nr 21/2020 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa gazociągu w/c DN700 MOP 8,4 MPa relacji Przywodzie- Dolna Odra" Przyłączenie do sieci przesyłowej Elektrowni Dolna Odra". Anna Borys 2021-01-20 12:45:13 edycja dokumentu