Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Lipianach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu/zakładki Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Uchwała nr L/408/2023 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 27 stycznia 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lipiany Linda Verheijen 2023-02-01 10:19:14 dodanie dokumentu
Uchwała nr L/407/2023 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 27 stycznia 2023 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi opróżniania zbiorników bezodpływowych, osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transport nieczystości ciekłych z nieruchomości na terenie Gminy Lipiany Linda Verheijen 2023-02-01 10:17:54 dodanie dokumentu
Uchwała nr L/406/2023 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 27 stycznia 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Miasto Szczecin dotyczącego powierzenia realizacji zadania publicznego polegającego na objęciu programem interwencyjno-motywacyjnym osób z terenu Gminy Lipiany zatrzymanych do wytrzeźwienia w Miejskiej Izbie Wytrzeźwień w Szczecinie w roku 2023 Linda Verheijen 2023-02-01 10:14:54 dodanie dokumentu
Uchwała nr L/405/2023 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 27 stycznia 2023 r. w sprawie przystąpienia Gminy Lipiany do realizacji Programu "Korpus Wsparcia Seniorów" na rok 2023 Linda Verheijen 2023-02-01 09:43:37 dodanie dokumentu
Uchwała nr L/404/2023 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 27 stycznia 2023 r. w sprawie zmiany uchwały nr II/8/2018 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnej pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 Linda Verheijen 2023-02-01 09:42:39 dodanie dokumentu
Uchwała nr L/403/2023 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 27 stycznia 2023 r. w sprawie zmiany uchwały nr II/9/2018 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 Linda Verheijen 2023-02-01 09:40:35 edycja dokumentu
Uchwała nr L/403/2023 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 27 stycznia 2023 r. w sprawie zmiany uchwały nr II/9/2018 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 Linda Verheijen 2023-02-01 09:39:56 dodanie dokumentu
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: "Przebudowa, rozbudowa (modernizacja) stacji uzdatniania wody wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Lipowej w Lipianach, gmina Lipiany" Linda Verheijen 2023-01-31 13:14:43 dodanie dokumentu
Informacja o wyniku pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego zorganizowanego w Urzędzie Miejskim w Lipianach w dniu 19 stycznia 2023 r. o godzinie 12:00 Linda Verheijen 2023-01-30 09:21:00 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Burmistrza Lipian o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lipiany Linda Verheijen 2023-01-26 11:07:30 dodanie dokumentu
Informacja o wyniku naboru przeprowadzonego na podstawie ogłoszenia o naborze na stanowisko ds. inwestycyjnych, obsługi inwestora i pozyskiwania środków zewnętrznych II w Urzędzie Miejskim w Lipianach Linda Verheijen 2023-01-25 14:32:52 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 142/2021 Burmistrza Lipian z dnia 31 grudnia 2021 roku w sprawie zmiany zasad (polityki) rachunkowości Linda Verheijen 2023-01-25 13:02:06 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 122/2022 Burmistrza Lipian z dnia 24 listopada 2022 roku w sprawie zmiany zasad (polityki) rachunkowości Linda Verheijen 2023-01-25 13:00:09 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 5/2022 Burmistrza Lipian z dnia 12 stycznia 2023 r. w sprawie wyznaczenia osoby wykonującej czynności z zakresu prawa pracy wobec Zastępcy Burmistrza Lipian w przypadku nieobecności Burmistrza Linda Verheijen 2023-01-24 13:35:07 dodanie dokumentu
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: ?Rozbudowa sieci wodociągowej miejscowości Osetna, na działkach o nr ewid. gr.: 117/37; 117/69;; 117/80; 117/76; 117/77; 117/78; 117/79; 117/81; 117/82; 117/83; 117/84 obręb Osetna gmina Lipiany Anna Borys 2023-01-23 10:07:04 dodanie dokumentu
Uchwała nr 50.61.2.2023 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 18 stycznia 2023 r. w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Lipiany Linda Verheijen 2023-01-20 08:39:43 dodanie dokumentu
Uchwała nr 50.61.1.2023 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 18 stycznia 2023 r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania przedstawionego w budżecie Gminy Lipiany na 2023 rok Linda Verheijen 2023-01-20 08:26:08 dodanie dokumentu
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn.:"Budowa wieży widokowej o konstrukcji drewnianej o wysokości około 16 metrów, na działce o nr ewid. gr. 1/5 obręb 2 miasta Lipiany". Linda Verheijen 2023-01-19 11:18:57 dodanie dokumentu
Ogłoszenie Burmistrza Lipian z dnia 17 stycznia 2023 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia oraz oddania w dzierżawę Linda Verheijen 2023-01-17 13:48:36 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 3/2023 Burmistrza Lipian z dnia 10 stycznia 2023 roku w sprawie planu finansowego wydatkowania środków Funduszu Pomocy gromadzonych na wydzielonym rachunku bankowym oraz zasad (polityki) rachunkowości obowiązujących przy realizacji zadań finansowanych z Funduszu Linda Verheijen 2023-01-17 07:27:21 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 2/2023 Burmistrza Lipian z dnia 10 stycznia 2023 roku w sprawie zmiany planu finansowego wydatkowania środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 gromadzonych na wydzielonych rachunkach bankowych Linda Verheijen 2023-01-17 07:23:20 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 1/2023 Burmistrza Lipian z dnia 10 stycznia 2023 roku w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Lipiany na rok 2023 Linda Verheijen 2023-01-17 07:21:37 dodanie dokumentu
Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: "Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 "PLAY" nr PYR1101A na terenie działki o nr ewid. gr. 115 obręb Krasne gmina Lipiany." Linda Verheijen 2023-01-16 14:33:44 dodanie dokumentu
Opiniowanie projektu "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Lipiany w roku 2023" Linda Verheijen 2023-01-12 12:24:28 dodanie dokumentu
Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Szczecinie Linda Verheijen 2023-01-12 10:50:11 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 144/2022 Burmistrza Lipian z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie planu finansowego wydatkowania środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 gromadzonych na wydzielonych rachunkach bankowych Linda Verheijen 2023-01-12 08:41:49 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 143/2022 Burmistrza Lipian z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie zmiany planu finansowego wydatkowania środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 gromadzonych na wydzielonych rachunkach bankowych Linda Verheijen 2023-01-12 08:40:18 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 142/2022 Burmistrza Lipian z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Lipiany na rok 2022 Linda Verheijen 2023-01-12 08:38:59 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 141/2022 Burmistrza Lipian z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie udzielenia upoważnienia do zaciągania zobowiązań Linda Verheijen 2023-01-12 08:37:39 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 140/2022 Burmistrza Lipian z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie planu finansowego Urzędu Miejskiego w .Lipianach na rok 2023 Linda Verheijen 2023-01-12 08:36:05 edycja dokumentu
Zarządzenie nr 140/2022 Burmistrza Lipian z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie planu finansowego Urzędu Miejskiego w .Lipianach na rok 2023 Linda Verheijen 2023-01-12 08:35:37 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 139/2022 Burmistrza Lipian z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie ustalenia planu wykonawczego do uchwały Nr XLIX/396/2022 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 20 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lipiany na rok 2023 Linda Verheijen 2023-01-12 08:32:19 edycja dokumentu
Zarządzenie nr 139/2022 Burmistrza Lipian z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie ustalenia planu wykonawczego do uchwały Nr XLIX/396/2022 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 20 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lipiany na rok 2023 Linda Verheijen 2023-01-12 08:31:58 edycja dokumentu
Zarządzenie nr 139/2022 Burmistrza Lipian z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie ustalenia planu wykonawczego do uchwały Nr XLIX/396/2022 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 20 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lipiany na rok 2023 Linda Verheijen 2023-01-12 08:31:22 dodanie dokumentu
Kinga Piotrowska - Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipianach Linda Verheijen 2023-01-11 14:43:58 dodanie dokumentu
Budżet na 2023 rok Linda Verheijen 2023-01-10 12:06:34 dodanie dokumentu
Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Szczecinie Linda Verheijen 2023-01-09 10:16:58 dodanie dokumentu
Postanowienie z dnia 4 stycznia 2023 r. ROA.Ś.6220.11.2022 Anna Borys 2023-01-05 12:17:28 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Burmistrza Lipian z dnia 4 stycznia 2023 r. o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację inwestycji. Anna Borys 2023-01-05 12:15:44 dodanie dokumentu
Paulina Kruk - Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipianach Linda Verheijen 2023-01-02 11:00:01 dodanie dokumentu