Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Lipianach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu/zakładki Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
rok 2020 Agnieszka Kosiorek 2020-02-28 08:29:06 dodanie dokumentu
Rozporządzenie Nr 5/2020 Wojewody Zachodnipomorskiego z dnia 19 lutego 2020 r. w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie województwa zachodniopomorskiego Agnieszka Kosiorek 2020-02-25 12:49:05 dodanie dokumentu
Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie 2020 r. w tym: łagodzenie śliskości i odśnieżanie - czwarte postępowanie Agnieszka Kosiorek 2020-02-24 13:58:33 edycja dokumentu
Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie 2020 r. w tym: łagodzenie śliskości i odśnieżanie - piąte postępowanie Agnieszka Kosiorek 2020-02-24 13:57:41 dodanie dokumentu
Gabriela Jaszkin - Ośrodek Pomocy Społecznej Agnieszka Kosiorek 2020-02-21 12:45:39 dodanie dokumentu
Informacja na temat wody z wodociągu Derczewko Agnieszka Kosiorek 2020-02-20 13:07:07 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR 20/2020 PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 17 lutego 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Parlamentu Europejskiego Agnieszka Kosiorek 2020-02-20 09:19:13 dodanie dokumentu
UCHWAŁA Nr 21/2020 PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie określenia właściwości miejscowej, numerów oraz siedzib okręgowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r. Agnieszka Kosiorek 2020-02-20 09:12:42 dodanie dokumentu
Adresy stron internetowych komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r. Agnieszka Kosiorek 2020-02-20 09:07:02 dodanie dokumentu
Informacje Państwowej Komisji Wyborczej Agnieszka Kosiorek 2020-02-20 09:05:41 edycja dokumentu
Opiniowanie projektu "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Lipiany w roku 2020" Agnieszka Kosiorek 2020-02-17 11:04:10 dodanie dokumentu
Opiniowanie projektu "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Lipiany w roku 2020" Agnieszka Kosiorek 2020-02-17 11:01:42 dodanie dokumentu
Sprawozdania za IV kwartał Agnieszka Kosiorek 2020-02-14 13:28:05 dodanie dokumentu
Sprawozdania za IV kwartał Agnieszka Kosiorek 2020-02-14 13:27:10 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XIII.34.2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 13 stycznia 2020 r. w sprawie wydania opinii o możliwości deficytu przedstawionego w budżecie Gminy Lipiany na 2020 rok Agnieszka Kosiorek 2020-02-11 14:02:33 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XII.35.2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 13 stycznia 2020 r. w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Lipiany Agnieszka Kosiorek 2020-02-11 14:00:59 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 132/2019 Burmistrza Lipian z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie powołania Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Agnieszka Kosiorek 2020-02-11 13:50:45 dodanie dokumentu
Informacje Państwowej Komisji Wyborczej Agnieszka Kosiorek 2020-02-11 08:26:04 dodanie dokumentu
WSZYSTKO O WYBORACH PREZYDENTA RP W SERWISIE WYBORY.GOV.PL Agnieszka Kosiorek 2020-02-11 08:23:03 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 146/2019 Burmistrza Lipian z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany Instrukcji obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych w Urzędzie miejskim w Lipianach Agnieszka Kosiorek 2020-02-11 08:17:48 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 145/2019 Burmistrza Lipian z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany zasad (polityki) rachunkowości Agnieszka Kosiorek 2020-02-11 08:16:20 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 150/2019 Burmistrza Lipian z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie planu finansowego Urzędu Miejskiego w Lipianach na rok 2020 Agnieszka Kosiorek 2020-02-11 08:14:10 edycja dokumentu
Zarządzenie nr 150/2019 Burmistrza Lipian z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie planu finansowego Urzędu Miejskiego w Lipianach na rok 2020 Agnieszka Kosiorek 2020-02-11 08:13:53 usunięcie załacznika
Dowóz i odwóz dzieci wraz z opieką do Zespołu Szkół w Lipianach i Przedszkola Miejskiego w Lipianach w roku szkolnym 2019/2020 oraz 2020/2021 w okresie do 31 grudnia 2020 r. w dni nauki szkolnej realizowana w oparciu o komunikację regularną na podstawie biletów miesięcznych wystawionych przez wykonawcę Małgorzata Kuczyńska 2020-02-10 16:24:28 dodanie dokumentu
Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie 2020 r. w tym: łagodzenie śliskości i odśnieżanie - czwarte postępowanie Agnieszka Kosiorek 2020-02-10 11:47:08 dodanie dokumentu
Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie 2020 r. w tym: łagodzenie śliskości i odśnieżanie - trzecie postępowanie Agnieszka Kosiorek 2020-02-10 11:45:26 edycja dokumentu
Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 lutego 2020 r. w sprawie zarządzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Agnieszka Kosiorek 2020-02-06 11:29:10 dodanie dokumentu
BURMISTRZ LIPIAN OGŁASZA PIERWSZY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NIEZABUDOWANEJ STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY LIPIANY - Działka niezabudowana nr 198/2 o pow. 1.058 m2 położona w obrębie 1 m. Lipiany przy ul. Makuszyńskiego. Przetarg odbędzie się w dniu 4 marca 2020 r. o godzinie 12.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lipianach, Plac Wolności 1, sala konferencyjna nr 19 (pierwsze piętro). Agnieszka Kosiorek 2020-02-06 11:26:25 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 9/2020 Burmistrza Lipian z dnia 31.01.2020 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym na rok szkolny 2020/2021 do przedszkola, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i klas pierwszych szkół podstawowych Agnieszka Kosiorek 2020-02-04 14:49:47 dodanie dokumentu
Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie 2020 r. w tym: łagodzenie śliskości i odśnieżanie - trzecie postępowanie Agnieszka Kosiorek 2020-02-03 12:24:14 edycja dokumentu
Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie 2020 r. w tym: łagodzenie śliskości i odśnieżanie - trzecie postępowanie Agnieszka Kosiorek 2020-02-03 12:23:10 dodanie dokumentu
Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie 2020 w tym: usuwanie - łagodzenie śliskości i odśnieżanie Agnieszka Kosiorek 2020-02-03 12:18:21 edycja dokumentu
BURMISTRZ LIPIAN OGŁASZA PIERWSZY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA ZBYCIE NIERUCHOMOŚCI NIEZABUDOWANEJ STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY LIPIANY- Przedmiotem przetargu jest działka niezabudowana położona w obrębie 2 m. Lipiany przy ul. Okrzei w Lipianach oznaczona numerem 466/2 o pow. 892 m2. Przetarg odbędzie się w dniu 4 marca 2020 r. o godzinie 11:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lipianach, Plac Wolności 1, sala konferencyjna nr 19 (pierwsze piętro). Agnieszka Kosiorek 2020-02-03 08:32:33 dodanie dokumentu
BURMISTRZ LIPIAN OGŁASZA PIERWSZY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NIEZABUDOWANEJ STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY LIPIANY - Działka niezabudowana nr 198/2 o pow. 1.058 m2 położona w obrębie 1 m. Lipiany przy ul. Makuszyńskiego. Przetarg odbędzie się w dniu 4 marca 2020 r. o godzinie 12.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lipianach, Plac Wolności 1, sala konferencyjna nr 19 (pierwsze piętro). Agnieszka Kosiorek 2020-02-03 08:28:05 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 147/2019 Burmistrza Lipian z dnia 31 grudnia 2019 roku w sprawie ustalenia procedur pobierania i odprowadzania dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami Agnieszka Kosiorek 2020-01-29 14:52:30 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Burmistrza Lipian z 27.01.2020 r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Osetna Agnieszka Kosiorek 2020-01-28 08:02:29 dodanie dokumentu
Informacja dot. przydatności wody do spożycia z wodociągu w Mielęcinie Agnieszka Kosiorek 2020-01-27 12:31:34 dodanie dokumentu
Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie 2020 w tym: usuwanie - łagodzenie śliskości i odśnieżanie Agnieszka Kosiorek 2020-01-27 10:17:19 dodanie dokumentu
Wykaz pracowników Agnieszka Kosiorek 2020-01-23 11:28:21 edycja dokumentu
Wykaz pracowników Agnieszka Kosiorek 2020-01-23 11:26:55 edycja dokumentu