Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Lipianach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu/zakładki Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Załącznik nr 2 formularz oferty ul. Wiśniowa Linda Verheijen 2022-03-03 10:21:35 usunięcie dokumentu
Załącznik nr 2 formularz oferty ul. Wiśniowa Linda Verheijen 2022-03-03 10:21:12 edycja dokumentu
Załącznik nr 2 formularz oferty ul. Wiśniowa Linda Verheijen 2022-03-03 10:20:32 dodanie dokumentu
"Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania pn.: Przebudowa drogi gminnej w Lipianach w ciągu ul. Wiśniowej o długości ok. 550mb" Małgorzata Kuczyńska 2022-03-03 10:08:36 dodanie dokumentu
Żarnowo Anna Borys 2022-03-02 11:58:58 edycja dokumentu
Żarnowo Anna Borys 2022-03-02 11:56:20 dodanie dokumentu
Żarnowo Anna Borys 2022-03-01 10:30:55 dodanie dokumentu
Sprawozdania za IV kwartał Anna Borys 2022-02-28 15:44:24 dodanie dokumentu
Weryfikacja miesięczna rok 2022 Anna Borys 2022-02-28 15:37:44 usunięcie dokumentu
styczeń 2022 Anna Borys 2022-02-28 15:37:11 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 18/2022 Burmistrza Lipian z dnia 15 lutego 2022 roku w sprawie zmiany zasad prowadzenia wyodrębnionej ewidencji środków związanych z finansowaniem lub dofinansowaniem projektów i programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w tym wydatków budżetu środków europejskich. Anna Borys 2022-02-18 11:02:35 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 17/2022 Burmistrza Lipian z dnia 15 lutego 2022 roku w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Lipiany na rok 2022 Anna Borys 2022-02-18 10:57:01 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 16/2022 Burmistrza Lipian z dnia 09 lutego 2022 roku w sprawie powołania komisji stypendialnej w celu rozpatrzenia wniosków i przyznania stypendiów szkolnych o charakterze socjalnym. Anna Borys 2022-02-18 10:53:54 dodanie dokumentu
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: "Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 "PLAY" nr PYR1101A." Anna Borys 2022-02-18 10:36:39 dodanie dokumentu
Uchwały, projekty uchwał (zakładka menu) Anna Borys 2022-02-10 14:02:11 edycja pozycji menu
Zarządzenie nr 15/2022 Burmistrza Lipian z dnia 31 stycznia 2022 r. w sprawie ustalenia ceny wywoławczej za nieruchomości stanowiące własność Gminy Lipiany. Anna Borys 2022-02-04 14:39:15 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 13/2022 Burmistrza Lipian z dnia 31 stycznia 2022 roku w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Lipiany na rok 2022. Anna Borys 2022-02-04 14:37:41 dodanie dokumentu
Justyna Jakubowicz-Dziduch Anna Borys 2022-02-03 10:00:31 edycja dokumentu
Justyna Jakubowicz-Dziduch Anna Borys 2022-02-03 09:59:21 usunięcie załacznika
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: "Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 PLAY nr PYR1101A." Anna Borys 2022-02-03 08:47:27 edycja dokumentu
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: "Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 PLAY nr PYR1101A." Anna Borys 2022-02-03 08:46:46 dodanie dokumentu
BURMISTRZ LIPIAN OGŁASZA TRZECI PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA ZBYCIE NIERUCHOMOŚCI NIEZABUDOWANEJ STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY LIPIANY Działka niezabudowana położona w obrębie 2 m. Lipiany przy ul. Armii Krajowej w Lipianach oznaczona numerem ewidencyjnym 124/2 o pow. 786 m2, KW numer SZ2T/00019662/4, pod zabudowę mieszkaniową, usługową. Anna Borys 2022-02-02 10:54:31 dodanie dokumentu
BURMISTRZ LIPIAN OGŁASZA TRZECI PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA ZBYCIE NIERUCHOMOŚCI NIEZABUDOWANEJ STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY LIPIANY Działka niezabudowana położona w obrębie 2 m. Lipiany przy ul. Armii Krajowej w Lipianach oznaczona numerem ewidencyjnym 123, o pow. 1431 m2, KW numer SZ2T/00006090/9, pod zabudowę mieszkaniową, usługową. Anna Borys 2022-02-02 10:52:30 dodanie dokumentu
BURMISTRZ LIPIAN OGŁASZA TRZECI PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA ZBYCIE NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY LIPIANY Nieruchomość zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w zabudowie bliźniaczej, o powierzchni użytkowej 47,40 m2, położona w miejscowości Batowo, na działce nr ewid. gr. 205, obręb Batowo gm. Lipiany, o powierzchni 494 m2. Dla nieruchomości gruntowej Sąd Rejonowy w Stargardzie VI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Pyrzycach prowadzi księgę wieczystą nr SZ2T/00016767/9. Anna Borys 2022-02-02 10:49:15 dodanie dokumentu
Uchwała nr CCLXV.679.2021 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 31 grudnia 2021 r. w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Lipiany. Anna Borys 2022-01-28 09:48:34 dodanie dokumentu
Uchwała nr CCLXV.678.2021 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 31 grudnia 2021 r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w budżecie Gminy Lipiany na 2022 rok. Anna Borys 2022-01-28 08:37:55 dodanie dokumentu
Justyna Jakubowicz-Dziduch Anna Borys 2022-01-27 13:53:23 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 12/2022 Burmistrza Lipian z dnia 25 stycznia 2022 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych i ustalenia regulaminu jej pracy. Anna Borys 2022-01-26 14:35:58 dodanie dokumentu
Przedłożenie do zaopiniowania programu opieki nad zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Lipiany w 2022 r. Anna Borys 2022-01-26 14:32:59 edycja dokumentu
Przedłożenie do zaopiniowania programu opieki nad zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Lipiany w 2022 r. Anna Borys 2022-01-26 14:32:42 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 11/2022 Burmistrza Lipian z dnia 24 stycznia 2022 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym na rok szkolny 2022/2023 do przedszkola, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i klas pierwszych szkół podstawowych. Anna Borys 2022-01-26 09:44:55 dodanie dokumentu
Weryfikacja miesięczna- grudzień 2021 r. Anna Borys 2022-01-24 13:58:55 edycja dokumentu
Weryfikacja miesięczna- grudzień 2021 r. Anna Borys 2022-01-24 13:57:51 dodanie dokumentu
Weryfikacja miesięczna- grudzień 2021 r. Anna Borys 2022-01-24 13:57:31 usunięcie dokumentu
Weryfikacja miesięczna- grudzień 2021 r. Anna Borys 2022-01-24 13:56:53 usunięcie dokumentu
Weryfikacja miesięczna- grudzień 2021 r. Anna Borys 2022-01-24 13:56:39 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 9/2022 BURMISTRZA LIPIAN z dnia 18 stycznia 2022 roku w sprawie zmiany planu finansowego wydatkowania środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 gromadzonych na wydzielonych rachunkach bankowych. Anna Borys 2022-01-24 08:23:23 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 8/2022 Burmistrza Lipian z dnia 18 stycznia 2022 roku w sprawie ustalenia planu wykonawczego do uchwały Nr XXXIX/315/2022 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 17 stycznia 2022 roku w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Lipiany na 2022 rok. Anna Borys 2022-01-24 08:19:41 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 139/2021 Burmistrza Lipian z dnia 31 grudnia 2021 r. w sprawie umorzenia należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny. Anna Borys 2022-01-20 08:49:08 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 10/2022 Burmistrza Lipian z dnia 19 stycznia 2022 r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań oraz wydawania rozstrzygnięć w sprawach dodatków osłonowych. Anna Borys 2022-01-20 08:40:53 dodanie dokumentu