Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Lipianach

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

2003 r.


Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
Zarządzenie Nr 86/2003 w sprawie umożenia należności cywilnoprawnych 2004-04-15 15:45:51
Zarządzenie Nr 84/2003 w sprawie ustalenia układu wykonawczego do Uchwały Rady Miejskiej Nr IX/87/2003 z dnia 30 grudnia 2003r. 2004-04-15 15:39:43
Zarządzenie Nr 83/2003 w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2003 oraz ustalenia układu wykonawczego 2004-04-15 15:39:31
Zarządzenie Nr 82/2003 w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z Cmentarza Komunalnego w Lipianach i jego urządzeń 2004-04-15 15:39:12
Zarządzenie Nr 81/2003 w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2003 oraz ustalenia układu wykonawczego 2004-04-15 15:38:53
Zarządzenie Nr 80/2003 w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2003 oraz ustalenia układu wykonawczego 2004-04-15 15:38:40
Zarządzenie Nr 79/2003 w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych od pracy 2004-04-15 15:38:26
Zarządzenie Nr 78/2003 w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2003 oraz ustalenia uskładu wykonawczego 2004-04-15 15:38:10
Zarządzenie Nr 77/2003 w sprawie przepisania umowy dzierżawy 2004-04-15 15:37:56
Zarządzenie Nr 76/2003 w sprawie umorzenia i rozłożenia na raty należności cywilnoprawnych 2004-04-15 15:37:43
Zarządzenie Nr 75/2003 w sprawie rozłożenia na raty należności cywilnoprawnych 2004-04-15 14:54:02
Zarządzenie Nr 74/2003 w sprawie wydzierżawienia działki oznaczonej numerem 62/4 położonej w Obrębie Jedlice gmina Lipiany 2004-04-15 14:53:43
Zarządzenie Nr 72/2003 w sprawie ustalenia układu wykonawczego do Uchwały Rady Miejskiej Nr VIII/80/2003 z dnia 18 listopada 2003r. 2004-04-15 14:53:31
Zarządzenie Nr 72/2003 w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2003 oraz ustalenia układu wykonawczego 2004-04-15 14:53:20
Zarządzenie Nr 71/2003 w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości niezabudowanej położonej w Obrębie 1 m. Lipiany przy ul. Makuszyńskiego 2004-04-15 14:42:14
Zarządzenie Nr 70/2003 w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania dodatkowego wynagrodzenia rocznego w Urzędzie Miejskim w Lipianach 2004-04-15 14:42:01
Zarządzenie Nr 69/2003 w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2003 oraz ustalenia układu wykonawczego 2004-04-15 14:41:50
Zarządzenie Nr 68/2003 w sprawie przepisania umowy dzierżawy 2004-04-15 14:39:12
Zarządzenie Nr 67/2003 w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2003 oraz ustalenia układu wykonawczego 2004-04-15 14:38:54
Zarządzenie Nr 66/2003 w sprawie zmian planu finasowego Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2003 ... 2004-04-15 14:37:53
Zarządzenie Nr 65/2003 w sprawie nieodpłatnego wydawania pracownikom napoi 2004-04-15 14:37:39
Zarządzenie Nr 64/2003 w prawie rodzaju prac, które powinny być wykonywane przez co najmniej dwie osoby 2004-04-15 14:37:20
Zarządzenie Nr 63/2003 w sprawie wydzierżawienia części działki oznaczonej numerem 226/2 położonej w Obrębie 2 m. Lipiany przy ul. Górna - Kościuszki 2004-04-15 14:36:10
Zarządzenie Nr 62/2003 w sprawie wydzierżawienia części działki oznaczonej numerem 236 położonej w Obrębie 2 m. Lipiany przy ul. Wodnej 2004-04-15 14:35:55
Zarządzenie Nr 61/2003 w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy Urzędu Miejskiego w Lipianach 2004-04-15 14:35:42
Zarządzenie Nr 60/2003 w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2003 oraz ustalenia układu wykonawczego 2004-04-15 14:33:24
Zarządzenie Nr 59/2003 w sprawie odwołania Pani Albertyny Zaleskiej - Iwanow ze stanowiska zastępcy Burmistrza Lipian 2004-04-15 14:33:06
Zarządzenie Nr 58/2003 w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2003 oraz ustalenia układu wykonawczego 2004-04-15 14:32:53
Zarządzenie Nr 57/2003 w sprawie ustalenia układu wykonawczego do Uchwały Rady Miejskiej Nr VII/65/2003 z dnia 10 września 2003r. 2004-04-15 14:32:35
Zarządzenie Nr 56/2003 w sprawie powołania komisji odbioru 2004-04-15 14:32:13
Zarządzenie Nr 55/2003 w sprawie powołania Pani Albertyny Zaleskiej - Iwanow na stanowisko Zastępcy Burmistrza Lipian 2004-04-15 14:31:57
Zarządzenie Nr 54/2003 w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości niezabudowanej położonej w Obrębie Osetna Gmina Lipiany 2004-04-15 14:31:07
Zarządzenie Nr 53/2003 w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2003 oraz ustalenia układu wykonawczego 2004-04-15 14:30:55
Zarządzenie Nr 52/2003 w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2003 oraz ustalenia układu wykonawczego 2004-04-15 14:30:28
Zarządzenie Nr 51/2003 w sprawie w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej 2004-04-15 14:30:15
Zarządzenie Nr 50/2003 w sprawie wydzierżawienia części działki oznaczonej numerem 176/6 położonej w Obrębie 1 m. Lipiany przy ul. Makuszyńskiego 2004-04-15 11:44:38
Zarządzenie Nr 49/2003 w sprawie wydzierżawienia działki oznaczonej numerem 431 położonej w Obrębie 2 m. Lipiany przy ul. Wodnej 2004-04-15 11:44:20
Zarządzenie Nr 48/2003 w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2003 oraz ustalenia układu wykonawczego 2004-04-15 11:44:01
Zarządzenie Nr 47/2003 w sprawie wydzierżawienia stodoły usytuowanej na działce oznaczonej numerem 83 położonej w Obrębie 3 m. Lipiany przy ul. Barlineckiej 2004-04-15 11:43:43
Zarządzenie Nr 46/2003 w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości niezabudowanej położonej w Obrębie 1 m. Lipiany 2004-04-15 11:43:25
Zarządzenie Nr 45/2003 w sprawie powołania komisji odbioru 2004-04-15 11:43:05
Zarządzenie Nr 44/2003 w sprawie ustalenia układu wykonawczego do Uchwały Rady Miejskiej Nr VI/52/03 z dnia 01 lipca 2003r. 2004-04-15 11:27:31
Zarządzenie Nr 43/2003 w sprawie ekwiwalentu pieniężnego za pranie odzieży i środki czystości 2004-04-15 11:27:11
Zarządzenie Nr 42/2003 w sprawie ustalenia wysokości opłat za udostępnienie motopompy OSP Lipiany na potrzeby inne niż pożarnicze 2004-04-15 11:26:51
Zarządzenie Nr 41/2003 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego sie o awans na stopień nauczyciela mianowanego 2004-04-15 11:26:29
Zarządzenie Nr 40/2003 w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2003 oraz ustalenia układu wykonawczego 2004-04-15 11:16:51
Zarządzenie Nr 39/2003 w sprawie zmian planu finasowego Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2003 oraz ustalenia układu wykonawczego 2004-04-15 11:15:55
Zarządzenie Nr 38/2003 w sprawie w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2003 oraz ustalenia układu wykonawczego 2004-04-15 11:15:28
Zarządzenie Nr 37/2003 w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości niezabudowanej położonej w Obrębie Osetna Gmina Lipiany 2004-04-15 11:15:08
Zarządzenie Nr 36/2003 w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości niezabudowanej położonej w Obrębie Osetna Gmina Lipiany 2004-04-15 11:14:49
Zarządzenie Nr 35/2003 w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości niezabudowanej położonej Obrębie Osetna Gmina Lipiany 2004-04-15 11:14:29
Zarządzenie Nr 34/2003 w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2003 oraz ustalenia układu wykonawczego 2004-04-15 11:14:07
Zarządzenie Nr 33/2003 w sprawie wydzierżawienia części działki oznaczonej numerem 215 położonej w Obrębie 2 m. Lipiany przy ul. Oświęcimskiej 2004-04-15 11:13:48
Zarządzenie Nr 32/2003 w sprawie instrukcji o organizacji i zakresie działania archiwum zakładowego w Urzędzie Miejskim w Lipianach 2004-04-15 11:13:26
Zarządzenie Nr 31/2003 w sprawie wydzierżawienie działki oznaczonej numerem 140 o pow. 0,0630 ha położonej w Obrębie 2 m. Lipiany ... 2004-04-15 09:32:54
Zarządzenie Nr 30/2003 w sprawie ogłaszania informacji w Biuletynie Informacji Publicznej 2004-04-15 09:32:31
Zarządzenie Nr 29/2003 w sprawie powołania komisji ds. przyznawania stypendiów z budżetu gminy 2004-04-15 09:31:44
Zarządzenie Nr 28/2003 w sprawie ustalenia ceny umownej na dzierżawę gruntu na terenie miasta i gminy Lipiany 2004-04-15 09:31:16
Zarządzenie Nr 27/2003 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżawy 2004-04-15 09:30:57
Zarządzenie Nr 26/2003 w sprawie powołania komisji przetargowej 2004-04-15 09:30:39
Zarządzenie Nr 25/2003 w sprawie przetargu na "Bbudowę sieci wodociągowej w miejscowościach: Chwasty, Osetna i Mokronos" 2004-04-15 09:30:16
Zarządzenie Nr 24/2003 w sprawie powołania komisji przetargowej 2004-04-15 09:29:55
Zarządzenie Nr 22/2003 w sprawie ustalenia układ wykonawczego do Uchwały Rady Miejskiej Nr V/45/2003 z dnia 15 kwietnia 2003r. 2004-04-15 09:29:39
Zarządzenie Nr 21/2003 w sprawie ustalenia układu wykonawczego do Uchwały Rady Miejskiej Nr V/45/2003 z dnia 15 kwietnia 2003r. 2004-04-15 09:28:48
Zarządzenie Nr 20/2003 w sprawie wprowadzenia nowego Regulaminu Płacowego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Lipianach 2004-04-15 09:28:29
Zarządzenie Nr 19/2003 w sprawie prowadzenia "Rejestru instytucji kultury" 2004-04-15 09:28:08
Zarządzenie Nr 18/2003 w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2003 oraz ustalenia układu wykonawczego 2004-04-15 09:27:48
Zarządzenie Nr 16/2003 w sprawie rozłożenia na raty należności cywilnoprawnych 2004-04-15 09:27:28
Zarządzenie Nr 15/2003 w sprawie zmiany do Regulaminu wynagradzania Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipianach 2004-04-15 09:27:09
Zarządzenie Nr 14/2003 w sprawie przetargu na "Budowę sieci wodociągowej w miejscowościach: Chwasty i Osetna" 2004-04-15 09:26:47
Zarządzenie Nr 13/2003 w sprawie powołania komisji przetargowej 2004-04-15 09:26:25
Zarządzenie Nr 12/2003 w sprawie ustalenia wysokości opłaty za dowóz wody do zbiorników w miejscowości Dębiec wozem strażackim ... 2004-04-15 09:26:05
Zarządzenie Nr 11/2003 w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2003 oraz ustalenia układu wykonawczego 2004-04-15 09:25:47
Zarządzenie Nr 10/2003 w sprawie ustalenia układu wykonawczego uchwały budżetowej Rady Miejskiej w Lipianach Nr IV/28/03 z dnia 28 stycznia 2003r. 2004-04-15 09:25:24
Zarządzenie Nr 9/2003 w sprawie zmiany ceny umownej na dzierżawę gruntu na terenie gminy Lipiany 2004-04-15 09:25:05
Zarządzenie Nr 8/2003 w sprawie rozłożenia na raty należności cywilnoprawnych 2004-04-15 09:24:45
Zarządzenie Nr 7/2003 w sprawie rozłożenia na raty należności cywilnoprawnych 2004-04-15 09:24:26
Zarządzenie Nr 6/2003 w sprawie rozłożenia na raty należności cywilnoprawnych 2004-04-15 09:24:09
Zarządzenie Nr 5/2003 w sprawie ustalenia zaliczki stałej na rok 2003 2004-04-15 09:23:47
Zarządzenie Nr 4/2003 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Kierownikowi Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Lipianach do reprezentowania przed Sądami 2004-04-15 09:23:29
Zarządzenie Nr 3/2003 w sprawie ustanowienia służebności przejazdu (drogi koniecznej) na części działki Nr 40 położonej w Obrębie 2 m. Lipiany przy ul. Polnej 2004-04-15 09:23:09
Zarządzenie Nr 2/2003 w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umów dzierżawy nieruchomości rolnych 2004-04-15 09:22:51
Zarządzenie Nr 1/2003 w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umów dzierżawy 2004-04-15 09:22:25

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Redaktor Michał Ziobrowski

Data wytworzenia:
26 mar 2004

Osoba dodająca informacje

Michał Ziobrowski

Data publikacji:
26 mar 2004, godz. 11:34

Osoba aktualizująca informacje

Michał Ziobrowski

Data aktualizacji:
26 mar 2004, godz. 11:34