Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Lipianach

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Zamówienia publiczne do kwoty 130.000 zł.


Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
Informacja o dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty na realizację zadania: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn.: "Modernizacja budynku przy ul. Armii Krajowej 41 w Lipianach" 2024-05-08 14:49:01
Informacja z otwarcia ofert na "Modernizacja budynku przy ul. Armii Krajowej 41 w Lipianach" 2024-05-07 13:03:04
Zapytanie ofertowe z 25 kwietnia 2024 r. na "Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. "Modernizacja budynku przy ul. Armii Krajowej 41 w Lipianach". 2024-04-26 12:28:56
Zawiadomienie o wynikach postępowania o udzielenie zamówienia na "Świadczenie usług audytu wewnętrznego" 2024-04-15 14:20:49
Informacja z otwarcia ofert na "Świadczenie usług audytu wewnętrznego" 2024-04-11 11:28:05
Informacja o dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty na realizację zadania „Opracowanie raportu z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Lipiany na lata 2018-2021 z perspektywą do roku 2025 za lata 2022-2023” 2024-04-09 11:27:51
Zapytanie ofertowe z dnia 2 kwietnia 2024 r. na zadanie "Świadczenie usług audytu wewnętrznego" 2024-04-03 07:44:05
Zapytanie ofertowe z dnia 22 marca 2024 r. na zadanie "Opracowanie raportu z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Lipiany na lata 2018-2021 z perspektywą do roku 2025" 2024-03-22 14:54:23
Zmiana treści zapytania ofertowego - wydłużenie terminu składania ofert - dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania ofertowego pn. "Usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej" 2024-03-20 14:39:09
Zapytanie ofertowe z dnia 19.03.2024 r. na "Usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej" 2024-03-19 11:05:36
Informacja o dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty na "Dostawa i instalacja systemu monitoringu wizyjnego przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Skrzynka" 2024-03-15 09:06:12
Zmiana treści i zapytania ofertowego wydłużenie terminu składania ofert dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania ofertowego pn. "Dostawa i instalacja systemu monitoringu wizyjnego przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Skrzynka" 2024-03-05 12:45:30
Zapytanie ofertowe na zadanie "Dostawa i instalacja systemu monitoringu wizyjnego przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Skrzynka" 2024-02-29 08:24:31
Zapytanie ofertowe z dnia 19.02.2023 r. na "Instalację, konfigurację oraz dostawę sygnału internetowego do świetlicy wiejskiej w miejscowości Skrzynka" 2024-02-19 14:28:30
Informacja o dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty na realizację zadania pn.: "Monitoring zrekultywowanej kwatery składowiska w miejscowości Dębiec, gmina Lipiany" 2024-02-09 09:45:42
Zapytanie ofertowe z dnia 01.02.2024 r. na zadanie "Monitoring zrekultywowanej kwatery składowiska w miejscowości Dębiec, gmina Lipiany" 2024-02-01 14:29:17
Zapytanie ofertowe z dnia 14.12.2023 r. na "Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie 2023-2024 w tym: usuwanie - łagodzenie śliskości i odśnieżanie" 2023-12-14 11:01:28
Zapytanie ofertowe z dnia 4.12.2023 r. na "Wyłapywanie i utrzymanie w schronisku bezdomnych zwierząt z terenu gminy Lipiany w 2024 r." 2023-12-04 13:44:20
Informacja o dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty na: "Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie 2023/2024 w tym: usuwanie - łagodzenie śliskości i odśnieżanie" 2023-11-24 11:43:04
Zapytanie ofertowe z dnia 10.11.2023 r. na realizację zadania pn.: "Wykonanie usługi koszenia poboczy dróg gminnych drugi etap" 2023-11-10 10:57:23
Zapytanie ofertowe z dnia 08.11.2023 r. na "Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie 2023/2024 w tym: usuwanie - łagodzenie śliskości i odśnieżanie" 2023-11-08 13:09:51
Zapytanie ofertowe z dnia 02.11.2022 r. "Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie 2022/2023 w tym: usuwanie - łagodzenie śliskości i odśnieżanie" 2022-11-02 11:28:53
Obsługa bankowa w latach 2023-2025 2022-10-10 10:15:39
Zapytanie ofertowe z dnia 3 marca 2022 r."Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania pn.: Przebudowa drogi gminnej w Lipianach w ciągu ul. Wiśniowej o długości ok. 550mb" 2022-03-03 10:17:58
Zapytanie ofertowe z dnia 30.11.2021 r. "Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie 2021/2022 w tym: usuwanie-łagodzenie śliskości i odśnieżanie" 2021-11-30 14:05:15

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Redaktor Administrator BIP

Data wytworzenia:
30 lis 2021

Osoba dodająca informacje

Michał Ziobrowski

Data publikacji:
30 lis 2021, godz. 14:05

Osoba aktualizująca informacje

Administrator BIP

Data aktualizacji:
30 lis 2021, godz. 14:05