Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Lipianach

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Ochrona Środowiska


Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
Decyzja Burmistrza Lipian z dnia 25.07.2023 r. zezwalająca na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych 2023-07-26 10:55:33
Obwieszczenie Burmistrza Lipian z dnia 11.05.2023 r., że na wniosek Pani Anety Chrzanowskiej, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, dla przedsięwzięcia pn.: Budowa instalacji fotowoltaicznej z mocą 3 MWp na działce ewidencyjnej 321203_5.0012.247/17 obręb Będzin w miejscowości Lipiany. - (artykuł stracił ważność) 2023-05-12 14:51:56
Obwieszczenie Burmistrza Lipian z dnia 05.04.2023 r. informujące o tym, że w dniu 05 kwietnia 2023 r. została wydana decyzja o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: Budowie instalacji do dystrybucji i magazynowania produktów naftowych w ramach projektu budowy stacji paliw wraz z towarzyszącymi obiektami i urządzeniami budowlanymi na działce o nr ewid. 65 przy - (artykuł stracił ważność) 2023-04-05 12:46:09
Rozporządzenie nr 5/2023 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 17 lutego 2023 r. w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) 2023-02-17 18:20:54
ROZPORZĄDZENIE NR 3/2023 WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO z dnia 3 lutego 2023 r. w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie województwa zachodniopomorskiego 2023-02-08 14:35:51
Obwieszczenie Burmistrza Lipian z dnia 19.11.2021 r. w sprawie wydania decyzji o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: Budowie farm fotowoltaicznych o mocy do 12 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewidencyjnych 185/2, 199, 200, 184, 192, 197, 214 w obrębie Osetna w gminie Lipiany planowanego do realizacji przez firmę PVE 173 Sp. - (artykuł stracił ważność) 2021-11-19 12:37:03
Obwieszczenie Burmistrza Lipian z dnia 15 listopada 2021 r. o wydaniu decyzji o ustaleniu środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia polegającego na: Realizacji punktu skupu złomu na działce nr 30 ul. Sikorskiego w miejscowości Lipiany planowanego do realizacji przez Inwestora ? Pana Artura Jankowskiego za pośrednictwem jego Pełnomocnika Pana Edwarda Urbanowskiego, Zakład Ochrony Środowiska i BHP "B&E", Broniewskiego 12, 74 - 300 Myślibórz. 2021-11-15 12:24:37
Obwieszczenie Burmistrza Barlinka z dnia 19 października 2021 r. o zakończeniu postępowania administracyjnego wszczętego na wniosek PVE 93 Sp. z o.o. ul. Jana i Jędrzeja Śniadeckich 21, 80-011 Bydgoszcz. - (artykuł stracił ważność) 2021-10-27 09:10:31
Obwieszczenie Burmistrza Lipian z dnia 25.10.2021 r. o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację inwestycji. - (artykuł stracił ważność) 2021-10-26 10:14:50
Obwieszczenie Burmistrza Barlinka z dnia 14 września 2021 r. o zakończeniu postępowania dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy 50 MW wraz z niezbędna infrastrukturą techniczną na działkach o nr ew. 332/17, 336/1, 344 obręb Dziedzice w Gminie Barlinek. - (artykuł stracił ważność) 2021-09-17 12:45:04
Obwieszczenie Burmistrza Barlinka z dnia 16 sierpnia 2021 r. o prowadzonym postępowaniu dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy 50 MW wraz z niezbędna infrastrukturą techniczną na działkach o nr ew. 332/17, 336/1, 344 obręb Dziedzice w Gminie Barlinek, którego celem jest wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach ww. przedsięwzięcia. - (artykuł stracił ważność) 2021-08-18 09:37:43
Decyzja Burmistrza Lipian z dnia 6 sierpnia 2021 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na: Budowie farm fotowoltaicznych o mocy do 12 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewid. 1/1 w obrębie Żarnowo w gminie Lipiany. 2021-08-06 13:12:14
Opiniowanie projektu "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Lipiany w roku 2020" 2020-02-17 11:01:42
Obwieszczenie Burmistrza Lipian o odostępieniu od sporządzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko 2015-04-20 09:51:54
Regualmin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lipiany 2014-08-14 10:48:52
Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Lipiany 2014-08-14 10:39:44
Wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na obszarze Gminy Lipiany. 2014-08-14 10:26:08
Wymagania, jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na obszarze Gminy Lipiany 2014-08-14 10:15:42
Rejestr działalności regulowanej 2012-02-22 11:08:03
Sprawy dotyczące rekultywacji nieczynnego składowiska odpadów komunalnych w miejscowości Dębiec 2014-10-09 14:35:49
Informacja dot. jakości wód na terenie miasta i gminy Lipiany 2010-02-01 09:33:21
Informacje i ogłoszenia dot. ochrony środowiska 2008-09-26 12:46:38
Decyzje w sprawie wszczętych postępowań administracyjnych w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 2007-10-23 10:39:31
Obwieszczenia o wszczęciu postępowania, wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 2007-08-13 08:31:57
Informacje dotyczące jakości wody z kąpielisk 2007-08-08 10:39:10
Informacje dotyczące oceny jakości wody przeznaczonej do spożycia 2007-07-20 13:44:24
Program Ochrony Środowiska dla Gminy Lipiany 2007-02-01 13:14:40
Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Lipiany 2006-12-14 14:59:07

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Redaktor Administrator BIP

Data wytworzenia:
06 gru 2006

Osoba dodająca informacje

Michał Ziobrowski

Data publikacji:
06 gru 2006, godz. 14:33

Osoba aktualizująca informacje

Administrator BIP

Data aktualizacji:
06 gru 2006, godz. 14:33