Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Lipianach

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Tag: stanowisko do spraw zatrudnienia i handlu


Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
Zarządzenie Nr 126/2020 Burmistrza Lipian z dnia 3 grudnia 2020 roku w sprawie zmiany Regulaminu wynagrodzenia pracowników Urzędu Miejskiego w Lipianach. 2020-12-07 09:57:37
Zarządzenie Nr 125/2020 Burmistrza Lipian z dnia 3 grudnia 2020 r. w sprawie ustalenia dnia wolnego dla pracowników Urzędu Miejskiego w Lipianach w zamian za dzień świąteczny przypadający w sobotę. 2020-12-04 13:05:53
Burmistrz Lipian ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej im. Agnieszki Osieckiej w Lipianach. 2020-11-30 13:16:47
Zarządzenie Nr 117/2020 Burmistrza Lipian z dnia 30 listopada 2020 roku w sprawie ogłoszenie konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej im. Agnieszki Osieckiej w Lipianach. 2020-11-30 13:10:01
Zarządzenie Nr 107/2020 Burmistrza Lipian z dnia 2 listopada 2020 r. w sprawie wyznaczenia koordynatora czynności kancelaryjnych w Urzędzie Miejskim w Lipianach. 2020-11-27 14:53:57
Zarządzenie Nr 113/2020 Burmistrza Lipian z dnia 17 listopada 2020 r. w sprawie powołania komisji wyborczej do przeprowadzenia wyboru reprezentacji osób zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Lipianach w Pracowniczych Planach Kapitałowych. 2020-11-17 13:22:36
Zarządzenie Nr 99/2020 Burmistrza Lipian z dnia 13 października 2020 r. w sprawie powołania Komisji Socjalnej w Urzędzie Miejskim w Lipianach 2020-10-27 08:25:51
Zarządzenie Nr 96/2020 Burmistrza Lipian z dnia 2 października 2020 roku w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Lipianach 2020-10-27 08:12:50
Zarządzenie Nr 49/2020 Burmistrza Lipian z dnia 9 czerwca 2020 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Lipianach 2020-06-09 17:24:10
KWESTIONARIUSZ OSOBOWY DLA OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ O ZATRUDNIENIE 2020-06-05 11:19:05
Zarządzenie Nr 136/2019 Burmistrza Lipian z dnia 13 grudnia 2019 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Lipianach 2019-12-16 14:22:11
OGÓLNY SCHEMAT PROCEDURY KONTROLI PRZESTRZEGANIA ZASAD I WARUNKÓW KORZYSTANIA Z ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH W GMINIE LIPIANY 2019-08-06 09:05:54
Zarządzenie nr 90/2019 Burmistrza Lipian z dnia 31 lipca 2019 roku w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Lipianach 2019-08-01 14:57:43
Zarządzenie nr 86/2019 Burmistrza Lipian z dnia 24 lipca 2019 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Lipianach 2019-07-24 14:21:25
Burmistrz Lipian ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Lipianach - stanowisko ds. administracyjnych i archiwum zakładowego 2019-07-24 14:11:33
Informacja o wyniku naboru na stanowisko ds. administracyjnych i archiwum zakładowego 2019-07-24 13:39:27
Zarządzenie nr 83/2019 Burmistrza Lipian z dnia 8 lipca 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie używania pojazdów prywatnych do celów służbowych 2019-07-22 13:23:07
Zarządzenie nr 68/2019 Burmistrza Lipian z dnia 17 czerwca 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Pracy Urzędu Miejskiego w Lipianach 2019-07-11 08:19:11
Zarządzenie nr 81/2019 Burmistrza Lipian z dnia 8 lipca 2019 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Lipianach 2019-07-08 14:30:40
Informacja o wyniku naboru na stanowisko ds. gospodarki wodnej i ochrony środowiska 2019-06-28 08:58:10
Zarządzenie Nr 59/2019 Burmistrza Lipian z dnia 30 maja 2019 roku w sprawie Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze 2019-06-12 08:12:38
Zarządzenie Nr 41/2019 Burmistrza Lipian z dnia 18 kwietnia 2019 roku w sprawie ustalenia zasad i norm przydziału środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego a także środków czystości 2019-06-07 13:53:02
BURMISTRZ LIPIAN OGŁASZA NABÓR NA WOLNE OD DNIA 01 LIPCA 2019 ROKU STANOWISKO URZĘDNICZE W URZĘDZIE MIEJSKIM W LIPIANACH - stanowisko ds. gospodarki wodnej i ochrony środowiska w Referacie Ogólno-Organizacyjnym 2019-05-31 14:44:51
Zarządzenie Nr 60/2019 Burmistrza Lipian z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Lipianach 2019-05-31 14:43:15
Burmistrz Lipian ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Lipianach 2019-04-03 11:09:32
Zarządzenie Nr 34/2019 Burmistrza Lipian z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie wzoru umowy określającej warunki organizacyjno-fiansowe działalności oraz programu działania Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Lipianach 2019-04-02 13:34:32
Zarządzenie Nr 33/2019 Burmistrza Lipian z dnia 29 marca 2019 roku w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Miejsko-Gminnego Osrodka Kultury w Lipianach 2019-04-02 13:32:34
Zarządzenie Nr 32/2019 Burmistrza Lipian z dnia 29 marca 2019 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Lipianach 2019-04-02 13:30:54
Zarządzenie Nr 26/2019 Burmistrza Lipian z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie ustalenia zasad wynagradzania dyrektorów samorządowych instytucji kultury, dla których organizatorem jest gmina Lipiany 2019-03-29 08:03:45
Zarządzenie nr 18/2019 Burmistrza Lipian z dnia 14 lutego 2019 r. w sprawie zmiany do Regulaminu Pracy Urzędu Miejskiego w Lipianach 2019-03-13 09:20:31
Zarządzenie Nr 99/2018 Burmistrza Lipian z dnia 18 października 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie używania pojazdów prywatnych do celów służbowych 2018-10-18 14:06:34
Zarządzenie Nr 69/2018 Burmistrza Lipian z dnia 03 sierpnia 2018 r. w sprawie skrócenia czasu pracy Urzędu Miejskiego w Lipianach 2018-08-03 11:10:14
Zarządzenie Nr 64/2018 Burmistrza Lipian z dnia 30 lipca 2018 r. w sprawie skrócenia czasu pracy Urzędu Miejskiego w Lipianach 2018-08-02 12:59:14
Zarządzenie Nr 56/2018 Burmistrza Lipian z dnia 02 lipca 2018 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miejskiego w Lipianach 2018-08-02 12:53:24
Projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na działce nr 97 obręb 3 m. Lipiany 2018-06-15 11:59:02
Projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Lipiany 2018-06-15 11:37:13
Projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie gminy Lipiany miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych 2018-06-15 11:35:59
Projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie wprowadzenia odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscu publicznym na terenie gminy Lipiany 2018-06-15 11:35:05
Projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Lipian 2018-06-15 11:33:33
Zarządzenie Nr 37/2018 Burmistrza Lipian z dnia 10 maja 2018 r. w sprawie uchylenia zarządzenia 2018-05-14 09:36:11
Zarządzenie Nr 30/2018 Burmistrza Lipian z dnia 10 kwietnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miejskim w Lipianach 2018-04-20 07:40:43
Zarządzenie Nr 124/2017 Burmistrza Lipian z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miejskiego w Lipianach 2017-12-21 14:35:21
Zarządzenie Nr 123/2017 Burmistrza Lipian z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie używania pojazdów prywatnych do celów służbowych 2017-12-21 14:30:27
Zarządzenie Nr 122/2017 Burmistrza Lipian z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie zasad przydziału oraz refundacji kosztów okularów korygujących wzrok pracownikom zatrudnionym na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe 2017-12-21 14:25:59
Zarządzenie Nr 120/2017 Burmistrza Lipian z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia dodatkowego dnia wolnego od pracy w Urzędzie Miejskim w Lipianach za święto przypadające w sobotę 2017-12-21 14:22:35
Zarządzenie Nr 119/2017 Burmistrza Lipian z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia wykazu prac, które powinny być wykonywane przez co najmniej dwie osoby 2017-12-21 14:19:45
Zarządzenie Nr 118/2017 Burmistrza Lipian z dnia 15 grudnia 2017 roku w sprawie zapewnienia napoi pracownikom Urzędu Miejskiego w Lipianach 2017-12-21 14:16:45
Zarządzenie Nr 117/2017 Burmistrza Lipian z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie wyznaczenia pracowników urzędu do udzielania pierwszej pomocy oraz do wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników 2017-12-21 14:14:43
Zarządzenie Nr 116/2017 Burmistrza Lipian z dnia 15 grudnia 2017 roku w sprawie zasad przydziału odzieży i obuwia, środków ochrony indywidualnej, środków czystości, ekwiwalentów za pranie dla pracowników Urzędu Miejskiego w Lipianach 2017-12-21 14:10:35
Zarządzenie Nr 115/2017 Burmistrza Lipian z dnia 15 grudnia 2017 roku w sprawie Regulaminu Pracy Urzędu Miejskiego w Lipianach 2017-12-21 14:06:21
Stanowisko urzędnicze ds. budownictwa i planowania przestrzennego 2017-12-04 08:24:54
Zarządzenie Nr 106/2017 Burmistrza Lipian z dnia 29 listopada 2017 roku w sprawie powołania komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Lipianach 2017-12-01 13:15:22
Zarządzenie Nr 104/2017 Burmistrza Lipian z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie wprowadzenia Regualminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miejskim w Lipianach 2017-12-01 08:02:06
Burmistrz Lipian ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Lipianach - pracownik ds. gospodarki nieruchomościami i dzierżaw. Dokumenty aplikacyjne należy składać do 31.10.2017 r. do godz. 15.00 2017-10-17 13:30:27
Zarządzenie Nr 80/2017 Burmistrza Lipian z dnia 05 października 2017 r. w sprawie ustalenia dodatkowego dnia wolnego od pracy w Urzędzie Miejskim w Lipianach za święto przypadające w sobotę 2017-10-06 10:40:19
Zarządzenie Nr 44/2017 Burmistrza Lipian z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy 2017-06-01 13:57:53
Zarządzenie Nr 43/2017 Burmistrza Lipian z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie uchylenia zarządzenia 2017-06-01 13:55:58
Zarządzenie Nr 32/2017 Burmistrza Lipian z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu przyznawania nagrody rocznej kierownikowi samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2017-05-08 08:57:32
Zarządzenie Nr 120/2016 Burmistrza Lipian z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miejskiego w Lipianach 2016-12-20 08:24:29
Zarządzenie Nr 119/2016 Burmistrza Lipian z dnia 14 grudnia 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Pracy Urzędu Miejskiego w Lipianach 2016-12-20 08:22:30
Zarządzenie Nr 117/2016 Burmistrza Lipian z dnia 08 grudnia 2016 roku w sprawie używania pojazdów prywatnych do celów służbowych 2016-12-14 08:45:03
Zarządzenie Nr 89/2016 Burmistrza Lipian z dnia 1 września 2016 r. w sprawie wprowadzenia legitymacji służbowych dla pracowników Urzędu Miejskiego w Lipianach 2016-09-09 11:04:04
Zarządzenie Nr 41/2016 Burmistrza Lipian z dnia 10 maja 2016 r. w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy 2016-05-17 13:32:06
Zarządzenie Nr 40/2016 Burmistrza Lipian z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą 2016-05-06 10:02:38
Zarządzenie Nr 38/2016 Burmistrza Lipian z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu przyznawania nagrody rocznej dyrektorom instytucji kultury, dla których organizatorem jest Gmina Lipiany 2016-04-29 08:10:23
Samodzielne stanowisko urzędnicze ds. obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego 2016-01-13 11:11:34
Zarządzenie Nr 47/2015 Burmistrza Lipian z dnia 1 kwietnia 2015 r. w sprawie wyznaczenia osoby wykonującej czynności z zakresu prawa pracy wobec Burmistrza Lipian 2015-04-10 11:26:14