Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Lipianach

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Tag: stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami i dzierżaw


Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
"Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania pn.: Przebudowa drogi gminnej w Lipianach w ciągu ul. Wiśniowej o długości ok. 550mb" 2022-03-03 10:08:36
Zarządzenie Nr 82/2020 Burmistrza Lipian z dnia 28 sierpnia 2020 r. w sprawie ustalenia wywoławczej ceny nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lipiany 2020-11-03 08:03:22
BURMISTRZ LIPIAN OGŁASZA PIERWSZY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA ZBYCIE NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY LIPIANY. Nieruchomość położona w miejscowości Krasne, na działce nr ewid. 44/1, obręb Krasne gm. Lipiany, o powierzchni 2385 m2, w udziale 23/100 części. Nieruchomość zabudowana budynkiem mieszkalnym, oraz dwoma budynkami gospodarczymi. Nabywca będzie korzystał z lokalu mieszkalnego w budynku mieszkalnym o powierzchni użytkowej 44,80 m2. Dla nieruchomości 2020-10-14 13:54:55
BURMISTRZ LIPIAN OGŁASZA PIERWSZY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA ZBYCIE NIERUCHOMOŚCI NIEZABUDOWANEJ STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY LIPIANY. Nieruchomość gruntowa położona przy ul Różanej w Lipianach oznaczona nr ewid. 102/2 o pow. 627 m2 położona w obrębie 3 m. Lipiany, zabudowana drewnianym budynkiem niemieszkalnym o powierzchni 30,00 m2 (budynek częściowo położony na działce sąsiedniej nr ewid. 102/1) posiadająca księgę wieczystą nr SZ2T/00008779/7. Przetarg odbę 2020-10-14 13:52:48
Ogłoszenie Burmistrza Lipian z dnia 12 października 2020 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. 2020-10-12 13:54:08
OGŁOSZENIE BURMISTRZA LIPIAN z dnia 2 grudnia 2019 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, oraz oddania w dzierżawę 2019-12-02 11:10:55
Zarządzenie Nr 91/2019 Burmistrza Lipian z dnia 6 sierpnia 2019 r. wyrażające zgodę na zmianę warunków umowy dzierżawy 2019-08-13 13:12:40
BURMISTRZ LIPIAN OGŁASZA DRUGI PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NIEZABUDOWANEJ STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY LIPIANY - Działka niezabudowana nr ewid. gr. 106/4 o pow. 1 548 m 2 położona w obrębie 3 m. Lipiany przy ul. Myśliborskiej. Przetarg odbędzie się w dniu 13 września 2019 r. o godzinie 11.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lipianach, Plac Wolności 1, sala konferencyjna nr 19 (pierwsze piętro). 2019-08-12 11:08:10
OGŁOSZENIE BURMISTRZA LIPIAN z dnia 5 sierpnia 2019 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste oraz dzierżawy 2019-08-05 07:53:55
Zarządzenie nr 73/2019 Burmistrza Lipian z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie wydzierżawienia części działki będącej własnością Gminy Lipiany z przeznaczeniem na ogród 2019-07-11 14:05:58
Zarządzenie nr 72/2019 Burmistrza Lipian z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie przyjęcia "Programu odpracowania zaległości czynszowych w Gminie Lipiany" dla najemców lokali mieszkalnych stanowiących własność gminy 2019-07-11 09:06:24
BURMISTRZ LIPIAN OGŁASZA PIERWSZY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA ZBYCIE NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY LIPIANY Działka o nr. ewid. gr. 370/4 o pow. 74 m2 położona w obrębie 2 m. Lipiany przy ul. Romualda Traugutta. Przetarg odbędzie się w dniu 22 lipca 2019 r. o godzinie 11.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lipianach, Plac Wolności 1, sala konferencyjna nr 19 (pierwsze piętro) 2019-06-24 18:26:01
Zarządzenie Nr 56/2019 Burmistrza lipian z dnia 23 maja 2019 r. w sprawie ustalenia ceny wywoławczej w rokowaniach na sprzedaż udziału 1/2 części w nieruchomości zabudowanej, położonej na działce o nr ewid. gr. 94, obręb Będzin gm. Lipiany 2019-06-12 09:06:30
Zarządzenie Nr 55/2019 Burmistrza Lipian z dnia 23 maja 2019 r. w sprawie wyznaczenia przewodniczącego oraz członków komisji przetargowej 2019-06-12 09:04:53
Zarządzenie Nr 50/2019 Burmistrza Lipian z dnia 13 maja 2019 r. w sprawie wydzierżawienia części działek będących własnością Gminy Lipiany 2019-06-12 09:03:19
Zarządzenie Nr 48/2019 Burmistrza Lipian z dnia 13 maja 2019 r. w sprawie trybu postępowania w zakresie przygotowania dokumentacji do sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Lipiany 2019-06-12 08:23:42
BURMISTRZ LIPIAN ZAPRASZA DO PIERWSZYCH ROKOWAŃ na sprzedaż udziału 1/2 części nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym, położonej w obrębie Będzin gm. Lipiany. Rokowania będą przeprowadzone przez wyznaczoną komisję w dniu 12 lipca 2019 r. o godz. 11.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lipianach, Plac Wolności 1, sala konferencyjna nr 19 2019-06-12 08:10:16
BURMISTRZ LIPIAN OGŁASZA PIERWSZY PRZETARG USTNY OGRANICZONY NA ZBYCIE NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY LIPIANY. Działka nr ewid. gr. 44/2 o pow. 3507 m 2 położona w obrębie Józefin gm. Lipiany. Przetarg odbędzie się w dniu 12 lipca 2019 r. o godzinie 11.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lipianach, Plac Wolności 1, sala konferencyjna nr 19. 2019-06-11 12:31:33
Zarządzenie Nr 49/2019 Burmistrza Lipian z dnia 13 maja 2019 r. w sprawie wyrażania zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lipiany o nr ewid. gr. 36/6, położonej w obrębie Dębiec gmina Lipiany 2019-06-07 14:13:34
Zarządzenie nr 45/2019 Burmistrza Lipian z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie przyjęcia planu wykorzystania zasobu nieruchomości gminnych 2019-06-07 14:09:51
Zarządzenie Nr 42/2019 Burmistrza Lipian z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie wydzierżawienia części działki będącej własnością Gminy Lipiany 2019-05-09 11:54:37
Zarządzenie Nr 37/2019 Burmistrza Lipian z dnia 4 kwietnia 2019 r. w sprawie podwyższenia wywoławczej ceny nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lipiany 2019-05-09 11:43:34
Zarządzenie Nr 35/2019 Burmistrza Lipian z dnia 4 kwietnia 2019 r. w sprawie cesji umów dzierżawy 2019-05-09 11:37:37
OGŁOSZENIE BURMISTRZA LIPIAN z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i dzierżawy 2019-04-29 14:53:15
BURMISTRZ LIPIAN OGŁASZA PIERWSZY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NIEZABUDOWANEJ STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY LIPIANY . Działka niezabudowana nr ewid. gr. 106/4 o pow. 1 548 m2 położona w obrębie 3 m. Lipiany przy ul. Myśliborskiej, pod realizację budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego. Przetarg odbędzie się w dniu 29 maja 2019 r. o godzinie 11.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lipianach, Plac Wolności 1, sala konferencyjna nr 19 2019-04-29 14:51:31
Zarządzenie Nr 36/2019 Burmistrza Lipian z dnia 4 kwietnia 2019 r. w sprawie wydzierżawienia części działki będącej własnością Gminy Lipiany z przeznaczeniem pod ogród 2019-04-18 09:16:22
Zarządzenie Nr 29/2019 Burmistrza Lipian z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie wyznaczenia przewodniczącego oraz członków komisji przetargowej 2019-04-18 09:01:49
OGŁOSZENIE BURMISTRZA LIPIAN z dnia 11 marca 2019 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i oddania w użytkowanie wieczyste oraz dzierżawy 2019-03-11 14:26:48
BURMISTRZ LIPIAN OGŁASZA TRZECI PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA ZBYCIE UDZIAŁU W NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANEJ STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY LIPIANY- Przedmiotem przetargu jest udział w 1/2 części nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym, położonej w obrębie Będzin gm. Lipiany . Przetarg odbędzie się w dniu 1 kwietnia 2019 r. o godzinie 11.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lipianach, Plac Wolności 1, sala konferencyjna nr 19 2019-03-01 09:48:35
Zarządzenie Nr 126/2018 Burmistrza Lipian z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie wyznaczenia przewodniczącego oraz członków komisji przetargowej 2019-01-30 10:28:30
Zarządzenie Nr 125/2018 Burmistrza Lipian z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za dzierżawę gruntów stanowiących własność Gminy Lipiany 2019-01-30 10:27:05
Zarządzenie Nr 116/2018 Burmistrza Lipian z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umów dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy Lipiany 2019-01-02 08:13:36
Zarządzenie Nr 103/2018 Burmistrza Lipian z dnia 30 października 2018 r. w sprawie przeniesienia praw z umowy dzierżawy 2018-11-15 10:03:04
Zarządzenie Nr 98/2018 Burmistrza Lipian z dnia 17 października 2018 r. w sprawie wydzierżawienia części działki o nr ewid. 177/6 obręb 2 m. Lipiany 2018-10-29 09:39:30
Zarządzenie Nr 97/2018 Burmistrza Lipian z dnia 16 października 2018 r.w sprawie wyznaczenia przewodniczącego oraz członków komisji przetargowej 2018-10-29 09:37:12
Zarządzenie Nr 91/2018 Burmistrza Lipian z dnia 26 września 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lipiany 2018-10-29 09:29:25
Ogłoszenie Burmistrza Lipian z dnia 17 października 2018 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznczonych do sprzedaży i dzierżawy 2018-10-17 17:33:47
Zarządzenie Nr 84/2018 Burmistrza Lipian z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie przeniesienia praw z umów dzierżawy 2018-09-20 13:48:23
Zarządzenie Nr 78/2018 Burmistrza Lipian z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie wyznaczenia przewodniczącego oraz członków komisji przetargowej 2018-09-20 13:31:26
Zarządzenie Nr 77/2018 Burmistrza Lipian z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie terenu z przeznaczeniem pod punkt sprzedaży handlowej i gastronomicznej na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lipiany 2018-09-20 13:29:53
Zarządzenie Nr 73/2018 Burmistrza Lipian z dnia 9 sierpnia 2018 r. w sprawie wyznaczenia przewodniczącego oraz członków komisji przetargowej 2018-09-20 13:09:56
BURMISTRZ LIPIAN OGŁASZA DRUGI PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA ZBYCIE UDZIAŁU W NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANEJ STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY LIPIANY- Przedmiotem przetargu jest udział w 1/2 części nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym, położonej w obrębie Będzin gm. Lipian. Przetarg odbędzie się w dniu 19 października 2018 r. o godzinie 11.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lipianach, Plac Wolności 1, sala konferencyjna nr 19 (pierwsze piętro). 2018-09-19 15:06:57
Zarządzenie Nr 72/2018 Burmistrza Lipian z dnia 8 sierpnia 2018 r. w sprawie przeniesienia praw z umowy dzierżawy 2018-08-09 13:13:02
Zarządzenie Nr 70/2018 Burmistrza Lipian z dnia 3 sierpnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umów dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy Lipiany 2018-08-09 13:11:03
Zarządzenie Nr 67/2018 Burmistrza Lipian z dnia 31 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia wywoławczej ceny nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lipiany 2018-08-08 12:09:11
Zarządzenie Nr 62/2018 Burmistrza Lipian z dnia 30 lipca 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie przeniesienia praw z umowy dzierżawy 2018-08-08 12:06:08
Zarządzenie Nr 60/2018 Burmistrza Lipian z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie przeniesienia praw z umowy dzierżawy 2018-08-08 12:03:06
BURMISTRZ LIPIAN OGŁASZA PIERWSZY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA ZBYCIE LOKALU MIESZKALNEGO WRAZ Z ODDANIEM W UŻYTKOWANIE WIECZYSTE UDZIAŁU W GRUNCIE STANOWIĄCYM WŁASNOŚĆ GMINY LIPIANY. Przedmiotem przetargu jest lokal mieszkalny nr 7 w budynku nr 16 przy ul. Górnej. Przetarg odbędzie się w dniu 31 sierpnia 2018 r. o godzinie 12.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lipianach, Plac Wolności 1, sala konferencyjna nr 19 (pierwsze piętro). 2018-08-01 13:10:32
BURMISTRZ LIPIAN OGŁASZA TRZECI PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NIEZABUDOWANEJ STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY LIPIANY. Działka niezabudowana nr 198/2 położona w obrębie 1 m. Lipiany przy ul. Makuszyńskiego. Przetarg odbędzie się w dniu 31 sierpnia 2018 r. o godzinie 11.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lipianach, Plac Wolności 1, sala konferencyjna nr 19 (pierwsze piętro). 2018-08-01 13:08:52
BURMISTRZ LIPIAN OGŁASZA PIERWSZY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANEJ STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY LIPIANY - Nieruchomość położona w obrębie Jedlice gm. Lipiany. Przetarg odbędzie się w dniu 31 sierpnia 2018 r. o godzinie 10.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lipianach, Plac Wolności 1, sala konferencyjna nr 19 (pierwsze piętro). 2018-08-01 13:07:11
BURMISTRZ LIPIAN OGŁASZA PIERWSZY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA ZBYCIE UDZIAŁU W NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANEJ STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY LIPIANY- Przedmiotem przetargu jest udział w 1/2 części nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym, położonej w obrębie Będzin gm. Lipiany. Przetarg odbędzie się w dniu 10 sierpnia 2018 r. o godzinie 11.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lipianach, Plac Wolności 1, sala konferencyjna nr 19 (pierwsze piętro). 2018-07-10 08:48:14
Zarządzenie Nr 54/2018 Burmistrza Lipian z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie przeniesienia praw z umowy dzierżawy 2018-07-10 07:58:54
Zarządzenie Nr 48/2018 Burmistrza Lipian z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie wyznaczenia przewodniczącego oraz członków komisji przetargowej 2018-07-10 07:39:41
Zarządzenie nr 47/2018 Burmistrza Lipian z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie części działki zabudowanej nr ewid. 7 obręb 2 m. Lipiany, będącej w użyczeniu Stowarzyszenia "Lipiański Klub Sportów Wodnych" 2018-07-10 07:37:58
Zarządzenie Nr 45/2018 Burmistrza Lipian z dnia 11 czerwca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie nieodpłatne nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lipiany 2018-06-26 07:59:30
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste, najem oraz użyczenia położonych na terenie Miasta i Gminy Lipiany - czerwiec 2018-06-18 08:55:50
Zarządzenie Nr 39/2018 Burmistrza Lipian z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na najem terenu z przeznaczeniem pod kontener budowlany na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lipiany 2018-05-23 12:56:50
Zarządzenie Nr 38/2018 Burmistrza Lipian z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na najem nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lipiany 2018-05-23 12:55:17
Zarządzenie Nr 36/2018 Burmistrza Lipian z dnia 10 maja 2018 r. w sprawie przeniesienia praw z umowy dzierżawy 2018-05-23 12:53:47
Zarządzenie Nr 34/2018 Burmistrza Lipian z dnia 10 maja 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lipiany 2018-05-23 12:51:07
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste oraz użyczenie- maj 2018-05-14 08:28:03
Zarządzenie Nr 28/2018 Burmistrza Lipian z dnia 4 kwietnia 2018 r. w sprawie wyznaczenia przewodniczącego oraz członków komisji przetargowej 2018-04-11 08:25:36
Zarządzenie Nr 27/2018 Burmistrza Lipian z dnia 4 kwietnia 2018 r. w sprawie wyznaczenia przewodniczącego oraz członków komisji przetargowej 2018-04-11 08:01:34
Zarządzenie Nr 26/2018 Burmistrza Lipian z dnia 30 marca 2018 r. w sprawie wyznaczenia przewodniczącego oraz członków komisji przetargowej 2018-04-11 07:59:54
INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU USTNEGO OGRANICZONEGO zorganizowanego w Urzędzie Miejskim w Lipianach w dniu 04.04.2018 r. o godzinie 11.00 2018-04-06 11:45:18
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży oraz dzierżawy- marzec 2018-03-28 09:30:34
Informacja o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego zorganizowanego w Urzędzie Miejskim w Lipianach w dniu 23 lutego 2018 r. o godz. 11.00 2018-03-01 14:46:32
Zarządzenie Nr 13/2018 Burmistrza Lipian z dnia 21 lutego 2018 r. w sprawie wyznaczenia przewodniczącego oraz członków komisji przetargowej 2018-03-01 13:26:23
Zarządzenie Nr 6/2018 Burmistrza Lipian z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lipiany 2018-03-01 13:10:24
Zarządzenie nr 2/2018 Burmistrza Lipian z dnia 17 stycznia 2018 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze przetargu ustnego ograniczonego działki nr 239/6 obręb Osetna gm. Lipiany 2018-01-31 14:31:23
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste i dzierżawy położonych na terenie Miasta i Gminy Lipiany- styczeń 2018-01-17 14:26:19
INFORMACJA O WYNIKU PIERWSZEGO PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO zorganizowanego w Urzędzie Miejskim w Lipianach w dniu 14 grudnia 2017 r. o godzinie 12.00 2018-01-03 14:41:31
INFORMACJA O WYNIKU CZWARTYCH ROKOWAŃ przeprowadzonych w Urzędzie Miejskim w Lipianach w dniu 07 grudnia 2017 r. o godzinie 11.00 2018-01-03 14:40:10
INFORMACJA O WYNIKU DRUGIEGO PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO zorganizowanego w Urzędzie Miejskim w Lipianach w dniu 21 listopada 2017 r. o godzinie 12.00 2018-01-03 14:39:12
INFORMACJA O WYNIKU PIERWSZEGO PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO zorganizowanego w Urzędzie Miejskim w Lipianach w dniu 14 grudnia 2017 r. o godzinie 11.00 2018-01-03 14:37:53
INFORMACJA O WYNIKU DRUGIEGO PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO zorganizowanego w Urzędzie Miejskim w Lipianach w dniu 21 listopada 2017 r. o godzinie 11.00 2018-01-03 14:36:08
Zarządzenie Nr 112/2017 Burmistrza Lipian z dnia 06 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za dzierżawę gruntów stanowiących własność Gminy Lipiany 2017-12-20 08:29:32
Zarządzenie Nr 111/2017 Burmistrza Lipian z dnia 05 grudnia 2017 r. w sprawie wyznaczenia przewodniczącego oraz członków komisji przeprowadzającej rokowania 2017-12-20 08:28:09
Zarządzenie Nr 110/2017 Burmistrza Lipian z dnia 04 grudnia 2017 r, w sprawie ustalenia ceny wywoławczej przy sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego działki nr 92/2 obręb Dębiec gm. Lipiany 2017-12-20 08:26:41
Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lipiany na czas dłuższy niż 3 lata 2017-12-08 10:12:52
Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na działce nr 70/5 obręb 3 m. Lipiany 2017-12-08 10:10:35
Uchwała w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na działce nr 70/6 obręb 3 m. Lipiany 2017-12-08 10:09:15
Zarządzenie Nr 105/2017 Burmistrza Lipian z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie wydzierżawienia części działki oznaczonej numerem 203 obręb Mielęcinek gm. Lipiany 2017-12-01 13:12:19
Zarządzenie Nr 96/2017 Burmistrza Lipian z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umów dzierżawy 2017-11-24 09:38:47
Zarządzenie Nr 101/2017 Burmistrza Lipian z dnia 20 listopada 2017 r. w sprawie wydzierżawienia części działki oznaczonej numerem 78/4 obręb 3 m. Lipiany 2017-11-24 09:25:53
Zarządzenie Nr 100/2017 Burmistrza Lipian z dnia 20 listopada 2017 r. w sprawie wyznaczenia przewodniczącego oraz członków komisji przetargowej 2017-11-24 09:24:41
Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lipiany na czas dłuższy niż 3 lata 2017-11-17 07:43:20
Zarządzenie Nr 91/2017 Burmistrza Lipian z dnia 31 października 2017 r. w sprawie wydzierżawienia części działki oznaczonej numerem 27/2 obręb Mielęcinek gm. Lipiany 2017-11-16 10:21:22
BURMISTRZ LIPIAN ZAPRASZA DO CZWARTYCH ROKOWAŃ na sprzedaż lokalu mieszkalnego przy ul. Kościuszki 19/2 w Lipianach wraz ze sprzedażą udziału w gruncie stanowiącego własność Gminy Lipiany 2017-11-06 12:00:55
BURMISTRZ LIPIAN ZAPRASZA DO CZWARTYCH ROKOWAŃ na sprzedaż lokalu mieszkalnego przy ul. Kościuszki 19/2 w Lipianach wraz ze sprzedażą udziału w gruncie stanowiącego własność Gminy Lipiany 2017-11-06 11:59:58
Zarządzenie Nr 88/2017 Burmistrza Lipian z dnia 16 października 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lipiany 2017-10-20 14:50:45
Zarządzenie Nr 87/2017 Burmistrza Lipian z dnia 16 października 2017 r. w sprawie wyznaczenia przewodniczącego oraz członków komisji przeprowadzającej rokowania 2017-10-20 14:49:00
Zarządzenie Nr 85/2017 Burmistrza Lipian z dnia 12 października 2017 r. w sprawie przeniesienia praw z umowy dzierżawy 2017-10-20 14:42:18
Zarządzenie Nr 84/2017 Burmistrza Lipian z dnia 10 października 2017 r. w sprawie wyznaczenia przewodniczącej oraz członków komisji przetargowej 2017-10-20 14:41:14
Zarządzenie Nr 79/2017 Burmistrza Lipian z dnia 04 października 2017 r. w sprawie ustalenia wywoławczej stawki czynszu z tytułu części dzierżawy działki nr 1/3 obręb 2 m. Lipiany 2017-10-20 14:22:57
BURMISTRZ LIPIAN OGŁASZA DRUGIE PRZETARGI USTNE NIEOGRANICZONE NA ZBYCIE NIERUCHOMOŚCI NIEZABUDOWANYCH STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY LIPIANY- Działki niezabudowane położone w obrębie 3 m. Lipiany przy ul. Barlineckiej pod realizację budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego. Przetargi odbędą się w dniu 21 listopada 2017 r. 2017-10-17 14:26:52
Zarządzenie Nr 75/2017 Burmistrza Lipian z dnia 22 września 2017 r. w sprawie wydzierżawienia działki oznaczonej numerem 21 obręb 2 m. Lipiany 2017-10-10 10:42:57
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i dzierżawy położonych na terenie Miasta i Gminy Lipiany - październik 2017-10-06 12:33:12
Zarządzenie Nr 72/2017 Burmistrza Lipian z dnia 7 września 2017 r. w sprawie wydzierżawienia części działki oznaczonej numerem 303/2 obręb 2 m. Lipiany 2017-10-05 08:34:27
BURMISTRZ LIPIAN ZAPRASZA DO TRZECICH ROKOWAŃ na sprzedaż lokalu mieszkalnego przy ul. Kościuszki 19/2 w Lipianach wraz ze sprzedażą udziału w gruncie stanowiącego własność Gminy Lipiany 2017-09-15 12:11:00
BURMISTRZ LIPIAN ZAPRASZA DO TRZECICH ROKOWAŃ na sprzedaż lokalu mieszkalnego przy ul. Kościuszki 19/2 w Lipianach wraz ze sprzedażą udziału w gruncie stanowiącego własność Gminy Lipiany 2017-09-15 12:10:00
Uchwała w sprawie niedochodzenia należności o charakterze cywilnoprawnym przypadających Gminie Lipiany i jednostkom organizacyjnym, których kwota wraz z odsetkami nie przekracza 100,00 zł 2017-09-15 10:41:21
Uchwała w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego działki nr 20 obręb 2 m. Lipiany stanowiącej własność Gminy Lipiany 2017-09-15 08:50:47
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i dzierżawy położonych na terenie Miasta i Gminy Lipiany wrzesień 2017-09-12 13:18:52
BURMISTRZ LIPIAN OGŁASZA PIERWSZE PRZETARGI USTNE NIEOGRANICZONE NA ZBYCIE NIERUCHOMOŚCI NIEZABUDOWANYCH STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY LIPIANY- działki przy ul. Barlineckiej w Lipianach. Przetargi odbędą się 12.10.2017 r. 2017-09-08 14:30:18
Zarządzenie Nr 66/2017 Burmistrza Lipian z dnia 17 sierpnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy nieruchomości stanowiące własność Gminy Lipiany 2017-08-24 14:45:33
Zarządzenie Nr 63/2017 Burmistrza Lipian z dnia 08 sierpnia 2017 r. w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości położonej w obrębie Osetna gm. Lipiany 2017-08-09 14:32:43
Zarządzenie Nr 59/2017 Burmistrza Lipian z dnia 21 lipca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lipiany 2017-08-09 14:25:30
Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie nieruchomości na własność Gminy Lipiany 2017-07-17 08:29:30
Zarządzenie Nr 56/2017 Burmistrza Lipian z dnia 05 lipca 2017 r. w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości położonej w obrębie 3 m. Lipiany 2017-07-07 07:56:29
Zarządzenie Nr 55/2017 Burmistrza Lipian z dnia 04 lipca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lipiany 2017-07-07 07:55:06
Zarządzenie Nr 46/2017 Burmistrza Lipian z dnia 01 czerwca 2017 r. w sprawie rozwiązania umowy dzierżawy Nr N/073/2017 z dnia 18 stycznia 2017 r. 2017-06-14 14:19:30
Uchwała w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego lokalu mieszkalnego 2017-06-14 13:42:07
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i dzierżawy położonych na terenie Miasta i Gminy Lipiany. 2017-06-07 15:00:02
Zarządzenie Nr 42/2017 Burmistrza Lipian z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie ustalenia cen wywoławczych przy sprzedaży nieruchomości w drodze ustnych przetargów nieograniczonych 2017-06-07 12:41:11
Zarządzenie Nr 39/2017 Burmistrza Lipian z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie wyznaczenia przewodniczącego oraz członków komisji przetargowej 2017-06-07 11:03:30
Zarządzenie Nr 37/2017 Burmistrza Lipian z dnia 11 maja 2017 r. w spawie wydzierżawienia części działki oznaczonej numerem 157 obręb 3 m. Lipiany 2017-06-07 10:57:11
Zarządzenie Nr 36/2017 Burmistrza Lipian z dnia 08 maja 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na część działki nr 27/6 obręb 2 m. Lipiany 2017-06-07 10:37:48
Zarządzenie Nr 34/2017 Burmistrza Lipian z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze przetargów ustnych nieograniczonych części działki oznaczonej numerem 60 obręb 2 m. Lipiany 2017-05-12 12:33:04
Zarządzenie Nr 29/2017 Burmistrza Lipian z dnia 14 kwietnia 2017 r. w sprawie wyznaczenia przewodniczącego oraz członków komisji przeprowadzającej rokowania 2017-05-08 08:51:07
O G Ł O S Z E N I E Burmistrz Lipian ogłasza pierwsze publiczne przetargi ustne nieograniczone na dzierżawę części działki oznaczonej numerem 60 obręb 2 m. Lipiany przy ul. Polnej w Lipianach. Przedmiotem przetargów jest miesięczna stawka czynszu dzierżawnego za 1 m2 terenu stanowiącego działkę nr 60 obręb 2 m. Lipiany przeznaczonego na posadowienie 6 garaży blaszanych na samochody osobowe.Przetargi odbywać się będą w dniu 29 maja 2017 roku w sali konferencyjnej Urzędu M 2017-04-28 13:19:41
INFORMACJA O WYNIKU DRUGICH ROKOWAŃ przeprowadzonych w Urzędzie Miejskim w Lipianach w dniu 19 kwietnia 2017 r. o godzinie 11.00 2017-04-27 14:31:53
Informacja o stanie mienia komunalnego według stanu na dzień 31.12.2016 r. 2017-04-04 08:08:46
Zarządzenie Nr 17/2017 Burmistrza Lipian z dnia 10 marca 2017 r. w sprawie wyznaczenia przewodniczącej oraz członków komisji 2017-03-27 14:41:40
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w użytkowanie wieczyste, do sprzedaży i dzierżawy położonych na terenie Miasta i Gminy Lipiany- marzec 2017-03-27 13:57:06
INFORMACJA O WYNIKU PIERWSZEGO PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO zorganizowanego w Urzędzie Miejskim w Lipianach w dniu 14 marca 2017 r. o godzinie 11.00 2017-03-24 10:48:55
Uchwała w sprawie sprzedaży nieruchomości w drodze bezprzetargowej stanowiącej działkę nr 78/6 obręb 1 m. Lipiany 2017-03-21 12:38:51
BURMISTRZ LIPIAN ZAPRASZA DO DRUGICH ROKOWAŃ na sprzedaż lokalu mieszkalnego przy ul. Kościuszki 19/2 w Lipianach wraz ze sprzedażą udziału w gruncie stanowiącego własność Gminy Lipiany. Rokowania będą przeprowadzone przez wyznaczoną komisję w dniu 19 kwietnia 2017 r. o godz. 11.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lipianach, Plac Wolności 1, sala konferencyjna nr 19 (pierwsze piętro). 2017-03-21 10:03:32
BURMISTRZ LIPIAN ZAPRASZA DO DRUGICH ROKOWAŃ na sprzedaż lokalu mieszkalnego przy ul. Kościuszki 19/2 w Lipianach wraz ze sprzedażą udziału w gruncie stanowiącego własność Gminy Lipiany. Rokowania będą przeprowadzone przez wyznaczoną komisję w dniu 19 kwietnia 2017 r. o godz. 11.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lipianach, Plac Wolności 1, sala konferencyjna nr 19 (pierwsze piętro). 2017-03-21 10:02:18
Uchwała w sprawie sprzedaży nieruchomości w drodze bezprzetargowej stanowiącej działkę nr 106 obręb 2 m. Lipiany 2017-02-14 08:44:13
BURMISTRZ LIPIAN OGŁASZA PIERWSZY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NIEZABUDOWANEJ STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY LIPIANY Działka niezabudowana nr 198/1 o pow. 1.116 m2 położona w obrębie 1 m. Lipiany przy ul. Makuszyńskiego, pod realizację budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego. Przetarg odbędzie się w dniu 14 marca 2017 r. o godzinie 11.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lipianach, Plac Wolności 1, sala konferencyjna nr 19 2017-02-09 10:09:35
Zarządzenie Nr 129/2016 Burmistrza Lipian z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie przeniesienia praw z umowy dzierżawy 2017-01-18 08:11:02
Zarządzenie Nr 127/2016 Burmistrza Lipian z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za dzierżawę gruntów stanowiących własność Gminy Lipiany 2017-01-18 08:08:15
Zarządzenie Nr 118/2016 Burmistrza Lipian z dnia 13 grudnia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umów dzierżawy 2017-01-03 09:41:46
Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie sprzedaży nieruchomości w drodze bezprzetargowej stanowiących działki nr 70/1, 70/3 i 76/1 obręb Wołczyn gm. Lipiany 2016-12-12 13:30:17
Zarządzenie Nr 107/2016 Burmistrza Lipian z dnia 9 listopada 2016 r. w sprawie przeniesienia praw z umowy dzierżawy 2016-11-09 13:36:34
Zarządzenie Nr 106/2016 Burmistrza Lipian z dnia 4 listopada 2016 r. w sprawie przeniesienia praw umowy dzierżawy 2016-11-09 13:36:27
Zarządzenie Nr 105/2016 Burmistrza Lipian z dnia 31 października 2016 r. w sprawie przeniesienia praw umowy dzierżawy 2016-11-09 13:36:18
Zarządzenie Nr 102/2016 Burmistrza Lipian z dnia 19 października 2016 r. w sprawie wyznaczenia przewodniczącej oraz członków komisji przeprowadzającej rokowania 2016-11-09 13:35:59
Zarządzenie Nr 95/2016 Burmistrza Lipian z dnia 28 września 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na działkę nr 23/1 obręb 3 m. Lipiany 2016-10-13 09:14:57
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w użytkowanie wieczyste, do sprzedaży i dzierżawy położonych na terenie Miasta i Gminy Lipiany- październik 2016-10-12 14:13:23
Zarządzenie nr 92/2016 Burmistrza Lipian z dnia 16 września 2016 r. w sprawie ustalenia ceny wywoławczej w rokowaniach na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 2 przy ul. Kościuszki 19 w Lipianach 2016-09-23 13:24:18
Zarządzenie Nr 90/2016 Burmistrza Lipian z dnia 7 września 2016 r. w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości stanowiącej działkę nr 104/6 obręb 2 m. Lipiany 2016-09-21 12:27:08
Przedmiotem rokowań jest lokal mieszkalny nr 2 mieszczący się na I piętrze w budynku mieszkalnym przy ul. Kościuszki 19 w Lipianach wraz udziałem. Rokowania będą przeprowadzone przez wyznaczoną Komisję w dniu 20 października 2016 r. o godz. 11.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lipianach, Plac Wolności 1, sala konferencyjna nr 19 (pierwsze piętro) 2016-09-19 11:49:06
Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie nieruchomości na własność Gminy Lipiany 2016-09-19 08:43:55
Uchwała w sprawie sprzedaży nieruchomości w drodze bezprzetargowej stanowiących działki nr 70/1,70/3,76/1 obręb Wołczyn gm. Lipiany 2016-09-19 08:41:23
Uchwala w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonych w obrębie Wołczyn gm. Lipiany 2016-09-19 08:33:31
Zarządzenie Nr 81/2016 Burmistrza Lipian z dnia 04 sierpnia 2016 r. w sprawie przeniesienia praw z umowy dzierżawy 2016-08-16 10:56:50
Zarządzenie Nr 80/2016 Burmistrza Lipian z dnia 04 sierpnia 2016 r. w sprawie przeniesienia praw z umowy dzierżawy 2016-08-16 10:56:44
Zarządzenie Nr 77/2016 Burmistrza Lipian z dnia 1 sierpnia 2016 r. w sprawie przeniesienia praw umowy dzierżawy 2016-08-16 10:20:32
Zarządzenie Nr 73/2016 Burmistrza Lipian z dnia 28 lipca 2016 r. w sprawie powołania komisji ds. oceny stanu, wyceny lub zaniechania realizacji inwestycji pod budownictwo jednorodzinne na ul. Makuszyńskiego w Lipianach o wartości 147 795 zł. 2016-08-16 09:13:12
Zarządzenie Nr 72/2016 Burmistrza Lipian z dnia 27 lipca 2016 r. w sprawie wyznaczenia przewodniczącej oraz członków komisji przeprowadzającej przetargi 2016-08-16 09:06:26
Zarządzenie Nr 71/2016 Burmistrza Lipian z dnia 27 lipca 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na część działki nr 36/5 obręb Dębiec gm. Lipiany 2016-08-16 09:04:56
Zarządzenie Nr 68/2016 Burmistrza Lipian z dnia 22 lipca 2016 r. w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości stanowiących działki nr 39/7,39/8,39/9 obręb 3 m. Lipiany 2016-08-16 08:55:57
Zarządzenie Nr 67/2016 Burmistrza Lipian z dnia 13 lipca 2016 r. w sprawie przepisania umowy dzierżawy 2016-08-16 08:51:03
Zarządzenie Nr 66/2016 Burmistrza Lipian z dnia 13 lipca 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na część działki nr 410/1 obręb 2 m. Lipiany 2016-08-16 08:49:30
INFORMACJA O WYNIKU DRUGIEGO PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO zorganizowanego w Urzędzie Miejskim w Lipianach w dniu 29 lipca 2016 r. o godzinie 12.00 2016-08-08 08:39:40
INFORMACJA O WYNIKU DRUGIEGO PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO zorganizowanego w Urzędzie Miejskim w Lipianach w dniu 29 lipca 2016 r. o godzinie 11.00 2016-08-08 08:38:54
INFORMACJA O WYNIKU PIERWSZEGO PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO zorganizowanego w Urzędzie Miejskim w Lipianach w dniu 28 lipca 2016 r. o godzinie 11.00 2016-08-08 08:35:37
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w użytkowanie wieczyste, sprzedaży oraz dzierżawy - sierpień 2016-08-08 08:31:27
Zarządzenie Nr 58/2016 Burmistrza Lipian z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości położonej w obrębie Osetna gm. Lipiany 2016-07-04 09:27:47
BURMISTRZ LIPIAN OGŁASZA DRUGI PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA ZBYCIE LOKALU MIESZKALNEGO WRAZ UDZIAŁEM W GRUNCIE STANOWIĄCYM WŁASNOŚĆ GMINY LIPIANY Lokal mieszkalny nr 2 mieszczący się na I piętrze w budynku mieszkalnym przy ul. Kościuszki 19 w Lipianach wraz udziałem. Przetarg odbędzie się w dniu 29 lipca 2016 r. o godzinie 12.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lipianach, Plac Wolności 1, sala konferencyjna nr 19 (pierwsze piętro). 2016-06-27 12:45:41
BURMISTRZ LIPIAN OGŁASZA DRUGI PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA ZBYCIE UDZIAŁU W NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANEJ STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY LIPIANY . Przedmiotem przetargu jest udział 1/2 części w nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym, położonej w obrębie Będzin gm. Lipiany oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 94 o pow. 597 m 2. Przetarg odbędzie się w dniu 29 lipca 2016 r. o godzinie 11.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lipianach, Plac Wolności 1, sala konfe 2016-06-27 12:14:45
Burmistrz Lipian ogłasza pierwszy publiczny przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę części działki oznaczonej numerem 20/2 obręb 3 m. Lipiany przy ul. Bema w Lipianach. 16. Przetarg odbędzie się w dniu 28 lipca 2016 roku w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Lipianach, Plac Wolności 1 (sala nr 19) o godz. 11.00. 2016-06-27 12:11:38
Zarządzenie Nr 55/2016 Burmistrza Lipian z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie wydzierżawienia części działki oznaczonej numerem 36/5 obręb Dębiec gm. Lipiany 2016-06-07 12:52:27
Zarządzenie Nr 54/2016 Burmistrza Lipian z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie ustalenia cen wywoławczych w drugich ustnych przetargach nieograniczonych na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 2 przy ul. Kościuszki 19 w Lipianach oraz udziału w działce nr 94 obręb Będzin gm. Lipiany 2016-06-07 12:50:59
Zarządzenie Nr 48/2016 Burmistrza Lipian z dnia 23 maja 2016 r. w sprawie wyznaczenia przewodniczącej oraz członków komisji przeprowadzającej przetargi 2016-06-07 12:36:53
Zarządzenie Nr 42/2016 Burmistrza Lipian z dnia 11 maja 2016 w sprawie wydzierżawienia części działki oznaczonej numerem 282/3 obręb Jedlice gm. Lipiany 2016-05-23 08:38:29
Uchwała w sprawie sprzedaży działki nr 198 obręb Będzin gm. Lipiany w drodze przetargu ustnego ograniczonego 2016-05-20 10:05:54
Zarządzenie nr 36/2016 Burmistrza Lipian z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie wydzierżawienia części działki oznaczonej numerem 309/3 obręb 2 m. Lipiany 2016-04-22 14:18:47
Zarządzenie Nr 33/2016 Burmistrza Lipian z dnia 07 kwietnia 2016 r. w sprawie wydzierżawienia działki oznaczonej numerem 84/8 obręb 3 m. Lipiany 2016-04-22 13:45:00
Informacja o stanie mienia komunalnego według stanu na dzień 31.12.2015 r. 2016-03-31 09:49:51
Zarządzenie Nr 24/2016 Burmistrza Lipian z dnia 23 marca 2016 r. w sprawie wyznaczenia przewodniczącej oraz członków komisji przeprowadzającej przetargi 2016-03-30 14:06:00
Zarządzenie Nr 23/2016 Burmistrza Lipian z dnia 23 marca 2016 r. w sprawie przepisania umowy dzierżawy 2016-03-30 14:05:48
Zarządzenie Nr 22/2016 Burmistrza Lipian z dnia 23 marca 2016 r. w sprawie wydzierżawienia części działki oznaczonej numerem 100/2 obręb 3 m. Lipiany 2016-03-30 14:05:37
Zarządzenie nr 17/2016 Burmistrza Lipian z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie przepisania umowy dzierżawy 2016-03-07 12:56:42
Zarządzenie Nr 16/2016 Burmistrza Lipian z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie wydzierżawienia działki oznaczonej numerem 23/1 obręb 3 m. Lipiany 2016-03-07 12:53:49
Zarządzenie Nr 190/2015 Burmistrza Lipian z dnia 31 grudnia 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia stawek czynszu za dzierżawę gruntu stanowiącego własność Gminy Lipiany 2016-03-07 11:47:31
Uchwała w sprawie sprzedaży nieruchomości w drodze bezprzetargowej stanowiącej działkę nr 23/1 obręb 3 m. Lipiany 2016-02-18 11:29:04
Uchwała w sprawie sprzedaży nieruchomości w drodze bezprzetargowej stanowiącej działkę nr 84/8 obręb 3 m. Lipiany 2016-02-18 11:26:11
Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na działkach nr 39/5 i 45/9 obręb 3 m. Lipiany 2016-02-18 11:23:04
Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na działkach nr 99 i 100/10 obręb 3 m. Lipiany 2016-02-18 11:19:30
Zarządzenie Nr 189/2015 Burmistrza Lipian z dnia 31 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia stawki czynszu dzierżawy gruntu pod pojemnikami na zbiórkę odzieży używanej i innych tekstylii gospodarczych 2016-02-16 12:51:35
Zarządzenie Nr 7/2016 Burmistrza Lipian z dnia 01 lutego 2016 r. w sprawie przepisania umowy dzierżawy 2016-02-05 14:03:24
Zarządzenie Nr 184/2015 Burmistrza Lipian z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie rozwiązania umowy dzierżawy Nr N/012/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. 2016-01-04 08:41:19
Zarządzenie Nr 183/2015 Burmistrza Lipian z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie przepisania umowy dzierżawy 2016-01-04 08:41:07
Zarządzenie Nr 177/2015 Burmistrza Lipian z dnia 10 grudnia 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umów dzierżawy 2015-12-21 08:17:28
Zarządzenie Nr 176/2015 Burmnistrza Lipian z dnia 10 grudnia 2015 r. w sprawie wydzierżawienia działki oznaczonej numerem 44/7 obręb 3 m. Lipiany 2015-12-21 08:17:17
Zarządzenie Nr 169/2015 Burmistrza Lipian z dnia 10 listopada 2015 w sprawie wydzierżawienia działki nr 36/5 obręb Dębiec gm. Lipiany 2015-12-01 09:34:04
Zarządzenie Nr 149/2015 Burmistrza Lipian z dnia 06 października 2015 r.w sprawie oddania w użyczenie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lipiany 2015-10-15 14:32:24
Zarządzenie Nr 28/2015 Burmistrza Lipian z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy 2015-03-02 10:18:44
Zarządzenie Nr 41/2014 Burmistrza Lipian z dnia 04 kwietnia 2014r. w sprawie oddania w użyczenie pomieszczenia mieszczącego się w budynku socjalnym na działce nr 13 obręb 2 m. Lipiany 2014-04-08 14:09:29
Zarządzenie Nr 47/2013 w sprawie ustalenia w pierwszym przetargu wywoławczej stawki czynszu z tytułu dzierżawy działki nr 20/2 obręb 3 m. Lipiany 2013-04-08 14:00:11
Zarządzenie Nr 46/2013 w sprawie przepisania umowy dzierżawy 2013-04-08 13:58:00
Zarządzenie Nr 38/2013 w sprawie wydzierżawienia części działki oznaczonej numerem 100/5 obręb 3 m. Lipiany 2013-03-29 11:45:28
Zarzadzenie Nr 37/2013 w sprawie wydzierżawienia części działek oznaczonych numerami 100/5 i 102/5 obręb 3 m. Lipiany 2013-03-29 11:45:17
Zarządzenie nr 35/2013 w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości oraz ustalenie stawki czynszu dzierżawnego 2013-03-29 11:44:55
Zarządzenie Nr 111/2012 w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze przetargu nieograniczonego lokalu użytkowego mieszczący się w obiekcie Hali Sportowo-Rekreacyjnej w Lipianach oraz ustalenia stawek czynszu dzierżawnego za ww. lokal użytkowy 2012-10-10 14:45:13
Zarządzenie Nr 22/2012 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży domku letniskowego w drodze przetargu nieograniczonego i ustalenia ceny wywoławczej 2012-03-01 14:47:03