Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Lipianach

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Zamówienia publiczne na podstawie ustawy PZP

Tytuł Data publikacji
Wykonanie robót budowlanych wraz z rozruchem dla zadania "Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Lipiany" UWAGA ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT, ZMIANA SIWZ, ZMIANA OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU
Minął termin składania ofert
2020-12-31 13:46:03
Dowóz i odwóz dzieci wraz z opieką do Zespołu Szkół w Lipianach i Przedszkola Miejskiego w Lipianach w roku szkolnym 2020/2021 oraz 2021/2022 w okresie do 31 grudnia 2021 r. w dni nauki szkolnej realizowana w oparciu o komunikację regularną na podstawie biletów miesięcznych wystawionych przez wykonawcę UWAGA ZMIANA SIWZ, ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT
Minął termin składania ofert
2020-12-14 15:28:10
Dowóz i odwóz dzieci niepełnosprawnych wraz z opieką zamieszkałych na terenie Gminy Lipiany do Niepublicznego Przedszkola Miejskiego "Puchatek" w Pyrzycach, Niepublicznego Przedszkola Miejskiego "Bratek" w Laskowie, Niepublicznego Ośrodka Edukacyjno - Rehabilitacyjno - Wychowawczego w Nowielinie oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Jana Brzechwy w Pyrzycach w roku szkolnym 2020/2021 i 2021/2022 w dni nauki szkolnej - cz. 2 zamówienia
Minął termin składania ofert
2020-10-02 10:33:27
Dowóz i odwóz dzieci niepełnosprawnych wraz z opieką zamieszkałych na terenie Gminy Lipiany do Niepublicznego Przedszkola Miejskiego "Puchatek" w Pyrzycach, Niepublicznego Przedszkola Miejskiego "Bratek" w Laskowie, Niepublicznego Ośrodka Edukacyjno - Rehabilitacyjno - Wychowawczego w Nowielinie oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Jana Brzechwy w Pyrzycach w roku szkolnym 2020/2021 i 2021/2022 w dni nauki szkolnej UWAGA! DRUGA ZMIANA W SIWZ, ZMIANA TERMINU OTWARCIA OFERT
Minął termin składania ofert
2020-07-24 15:11:11
Dowóz i odwóz dzieci wraz z opieką do Zespołu Szkół w Lipianach i Przedszkola Miejskiego w Lipianach w roku szkolnym 2019/2020 oraz 2020/2021 w okresie do 31 grudnia 2020 r. w dni nauki szkolnej realizowana w oparciu o komunikację regularną na podstawie biletów miesięcznych wystawionych przez wykonawcę
Minął termin składania ofert
2020-02-10 16:24:28
Kompleksowa dostawa (sprzedaż) energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej wraz z usługą konserwacji na potrzeby oświetlenia ulicznego Gminy Lipiany będącego własnością ENEA Oświetlenie Sp. z o.o. siedzibą w Szczecinie.
Minął termin składania ofert
2019-11-22 11:42:34
DRUGI PRZETARG NIEOGRANICZONY : Budowa nowej drogi gminnej w miejscowości Lipiany - łączącej drogę nr 119 (ul. Pyrzycka) i tereny przyszłej zabudowy techniczno - produkcyjnej P1 wraz z przejazdem kolejowym na skrzyżowaniu z Linią kolejową Pyrzyce -Głazów
Minął termin składania ofert
2019-10-30 15:39:57
Przetarg nieograniczony : Budowa nowej drogi gminnej w miejscowości Lipiany - łączącej drogę nr 119 (ul. Pyrzycka) i tereny przyszłej zabudowy techniczno - produkcyjnej P1 wraz z przejazdem kolejowym na skrzyżowaniu z Linią kolejową Pyrzyce - Głazów.
Minął termin składania ofert
2019-10-03 11:27:04
Przetarg nieograniczony: Modernizacja wraz z remontem Przedszkola Miejskiego w Lipianach - UWAGA ZMIANA SIWZ, ZMIANA ZAŁĄCZNIKÓW, ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT
Minął termin składania ofert
2019-04-29 15:41:14
"Dowóz i odwóz dzieci wraz z opieką do Zespołu Szkół w Lipianach i Przedszkola Miejskiego w Lipianach w dni nauki szkolnej realizowaną w oparciu o komunikację regularną na podstawie biletów miesięcznych wystawionych przez wykonawcę" - Zamówienie dotyczy II cz.- UWAGA ZMIANA TREŚCI SIWZ i ZMIANA TERMINU SKŁADANA OFERT
Minął termin składania ofert
2019-01-30 15:06:24
Przetarg nieograniczony: Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie zimowych 2019 r. w tym: łagodzenie śliskości i odśnieżanie
Minął termin składania ofert
2019-01-11 14:43:27
Kompleksowa dostawa (sprzedaż) energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej wraz z usługą konserwacji na potrzeby oświetlenia ulicznego Gminy Lipiany będącego własnością ENEA Oświetlenie Sp. z o.o. siedzibą w Szczecinie.- OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY
Minął termin składania ofert
2018-12-05 11:04:23
Przetarg nieograniczony pn. "Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie 2018/2019 w tym: łagodzenie śliskości i odśnieżanie"
Minął termin składania ofert
2018-12-04 14:19:37
Przetarg nieograniczony - Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: "Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Lipiany" oraz prowadzenie nadzoru autorskiego przy jego realizacji- UWAGA ZMIANA SIWZ i OGŁOSZENIA ZAMÓWIENIU - zmiana terminu składania ofert
Minął termin składania ofert
2018-11-08 12:15:47
Przetarg nieograniczony : Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych wraz z rozruchem dla zadania pn. "Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Lipiany"- UWAGA ZMIANA SIWZ I OGŁOSZENIA
Minął termin składania ofert
2018-08-13 12:51:02
Powtórzony przetarg nieograniczony na: "Przebudowę drogi gminnej wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną w miejscowości Osetna" UWAGA ZMIANA SIWZ I OGŁOSZENIA
Minął termin składania ofert
2018-08-07 13:48:24
Przebudowa drogi gminnej wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną w miejscowości Osetna - zamówienie z wolnej ręki
Minął termin składania ofert
2018-07-27 11:30:55
Przebudowa drogi gminnej wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną w miejscowości Osetna
Minął termin składania ofert
2018-07-18 14:26:16
Przetarg nieograniczony pn. "Przebudowa drogi gminnej wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną w miejscowości Osetna"
Minął termin składania ofert
2018-06-20 14:57:40
"Kompleksowa dostawa (sprzedaż) energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej wraz z usługą konserwacji na potrzeby oświetlenia ulicznego Gminy Lipiany będącego własnością ENEA Oświetlenie Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie." OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY -
Minął termin składania ofert
2017-12-14 09:35:54
Przetarg nieograniczony - Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie 2017/2018 w tym: usuwanie , łagodzenie śliskości i odśnieżanie
Minął termin składania ofert
2017-11-21 10:04:32
Sprzedaż energii elektrycznej
Minął termin składania ofert
2017-10-30 15:15:35
Przetarg nieograniczony - Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Dębiec
Minął termin składania ofert
2017-09-05 08:19:13
Przetarg nieograniczony na: "Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 1.450.000 PLN dla Gminy Lipiany"
Minął termin składania ofert
2017-08-17 14:32:46
"Dowóz i odwóz dzieci niepełnosprawnych wraz z opieką zamieszkałych na terenie Gminy Lipiany do Ośrodka Edukacyjno _Rehabilitacyjno _ Wychowawczego w Nowielinie oraz Niepublicznego Przedszkola Specjalnego "Puchatek" w Nowielinie w roku szkolnym 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 w dni nauki szkolnej."
Minął termin składania ofert
2017-07-26 14:39:37
Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku kotłowni przy przedszkolu miejskim na salę dydaktyczną wraz z pomieszczeniami socjalno - technicznymi, usytuowanego na działce nr ewid. 139/2 w obrębie ewidencyjnym nr 3 miasta Lipiany.
Minął termin składania ofert
2017-06-08 14:14:28
Przebudowa drogi w miejscowości Mielęcinek
Minął termin składania ofert
2017-05-31 14:25:01
Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku kotłowni przy przedszkolu miejskim na salę dydaktyczną wraz z pomieszczeniami socjalno - technicznymi, usytuowanego na działce nr ewid. 139/2 w obrębie ewidencyjnym nr 3 miasta Lipiany.
Minął termin składania ofert
2017-05-09 14:47:16
Przebudowa drogi w miejscowości Mielęcinek UWAGA ZMIANA SIWZ i OGŁOSZENIA
Minął termin składania ofert
2017-03-31 13:04:06
Kompleksowa dostawa (sprzedaż) energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej wraz z usługą konserwacji na potrzeby oświetlenia ulicznego Gminy Lipiany będącego własnością ENEA Oświetlenie Sp. z o.o. siedzibą w Szczecinie. OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - Usługi
Minął termin składania ofert
2016-12-02 14:49:50
Przetarg nieograniczony - Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie 2016/2017 w tym: usuwanie , łagodzenie śliskości i odśnieżanie
Minął termin składania ofert
2016-11-29 13:42:28
Sprzedaż energii elektrycznej- zmiana treści SIWZ i zmiana terminu składania ofert
Minął termin składania ofert
2016-10-28 14:31:48
Przebudowa trzech dróg w Gminie Lipiany - roboty budowlane
Minął termin składania ofert
2016-06-30 14:11:41
Kompleksowa dostawa (sprzedaż) energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej wraz z usługą konserwacji na potrzeby oświetlenia ulicznego Gminy Lipiany będącego własnością ENEA Oświetlenie Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu. Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy
Minął termin składania ofert
2015-11-27 15:10:28
Ogłoszenie o zamiarze wyboru operatora publicznego transportu zbiorowego
Minął termin składania ofert
2015-11-12 17:42:39
Przetarg nieograniczony - zakup energii elektrycznej. Uwaga zmiana terminu składania ofert i zmiana SIWZ
Minął termin składania ofert
2015-10-23 14:36:12
Kompleksowa dostawa (sprzedaż) energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej wraz z usługą konserwacji na potrzeby oświetlenia ulicznego Gminy Lipiany będącego własnością Eneos Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu
Minął termin składania ofert
2014-12-23 10:35:10
Przetarg nieograniczony - przedmiotem zamówienia jest zakup energii elektrycznej
Minął termin składania ofert
2014-09-23 11:00:20
Przetarg nieograniczony.Przedmiot zamówienia : zakup energii elektrycznej
Minął termin składania ofert
2014-09-09 10:35:26
Przetarg nieograniczony - roboty budowalne - ZAGOSPODAROWANIE TERENU WOKÓŁ ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W BATOWIE POPRZEZ BUDOWĘ BOISKA DO SIATKÓWKI O NAWIERZCHNI Z TRAWY NATURALNEJ Z OBRAMOWANIEM BOISKA, ZAMONTOWANIEM PIŁKOCHWYTÓW I WYPOSAŻENIEM BOISKA - działka nr 17/8 w gminie Lipiany
Minął termin składania ofert
2014-03-21 13:35:59
MODERNIZACJA I URZĄDZENIE PLAŻY MIEJSKIEJ I TRYBUNY STADIONU MIEJSKIEGO PRZY UL. LIPOWEJ W LIPIANACH ZAMWIAJĄCY UDZIELA ZAMÓWIENIA W DWÓCH CZĘŚCIACH NA: ZAGOSPODAROWANIE TERENU PLAŻY MIEJSKIEJ W LIPIANACH ORAZ REMONT TRYBUNY STADIONU MIEJSKIEGO W LIPIANACH
Minął termin składania ofert
2014-03-12 14:53:59
Przetarg nieograniczony na dostawę i montaż parkowych lamp solarnych
Minął termin składania ofert
2014-01-17 14:38:19
Przetarg nieograniczony - Odbiór, wywóz i utylizacja odpadów komunlanych stałych z terenów i obiektów użyteczności publicznej w Gminie Lipiany
Minął termin składania ofert
2013-11-29 11:40:21
Przetarg nieograniczony : Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie gminy Lipiany w sezonie 2013/2014
Minął termin składania ofert
2013-11-22 12:43:33
Przetarg nieograniczony "Udzielenie kredytu bankowego dla Gminy Lipiany w wysokości 624.000 zł na okres 2013-2023"
Minął termin składania ofert
2013-09-04 12:52:00
Przetarg nieograniczony : Sprzedaż energii elektrycznej - UWAGA ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT I SIWZ
Minął termin składania ofert
2013-08-08 09:44:23
Przetarg nieograniczony: "Udzielenie kredytu bankowego dla Gminy Lipiany w wysokości 624.000 zł na okres 2013-2023 rok"
Minął termin składania ofert
2013-08-02 10:33:52
Przetarg nieograniczony - Dowóz i odwóz dzieci wraz z opieką do Zespołu Szkół w Lipianach i Przedszkola Miejskiego w Lipianach w roku szkolnym 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016 realizowany w oparciu o komunikację regularną na podstawie biletów miesięcznych wystawionych przez wykonawcę. UWAGA ZMIENIONE ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ
Minął termin składania ofert
2013-07-01 13:57:12
Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipianach- przetarg nieograniczony " Przygotowanie posiłków dla uczniów Zespołu Szkół w Lipianach korzystających z pomocy dożywiania" UWAGA ZMIANA SIWZ
Minął termin składania ofert
2013-05-21 10:33:44
Dostawa zestawów PC, komputerów stacjonarnych, laptopów i urządzeń wielofunkcyjnych wraz z ich oprogramowaniem oraz dostawa ruterów i szaf dystrybucyjnych w ramach realizacji projektu pod nazwą "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Lipiany" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 8.3. "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu- eInclusion" osi priorytetowej 8."Społeczeństwo informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodark
Minął termin składania ofert
2013-02-15 13:05:59
Przetarg nieograniczony Wywóz nieczystości płynnych z miejscowości położonych na terenie Gminy Lipiany: Krasne, Połczyno. Skrzynka. ZAMAWIAJĄCY: Gminny Zakład Komunalny
Minął termin składania ofert
2012-09-25 12:05:52
Przetarg nieograniczony - Udzielenie kredytu bankowego dla Gminy Lipiany w wysokości 598.000 zł na okres 2012-2022 rok
Minął termin składania ofert
2012-08-22 14:19:40
Dowóz i odwóz dzieci wraz z opieką do Zespołu Szkół i Przedszkola Miejskiego w Lipianach oraz do Ośrodka Edukacyjno - Rehabilitacyjno - Wychowawczego w Nowielinie w roku szkolnym 2012/2013
Minął termin składania ofert
2012-07-27 13:27:26
Budowa kanalizacji sanitarnej w Lipianach - zakończenie II etapu operacji - UWAGA ZMIANA SIWZ I OGŁOSZENIA
Minął termin składania ofert
2012-07-18 13:39:38
Zagospodarowanie terenu nad J. Wądół poprzez urządzenie ścieżki pieszo-rowerowej z miejscami przystankowymi, pomostami, miejscami do odpoczynku, rekreacji i placem zabaw na odcinku od parku przy ul. Sikorskiego wzdłuż ul. Okrzei aż do ul. Lipowej w Lipianach
Minął termin składania ofert
2012-05-17 14:04:39
Budowa pomostu rekreacyjnego wraz z dojściem nad j. Wądół w Lipianach.- przetarg nieograniczony roboty budowalne - UWAGA ! ZMIANA OGŁOSZENIA I SIWZ
Minął termin składania ofert
2012-04-30 15:46:45
Przetarg nieograniczony, którego przedmiotem jest sprzedaż energii elektrycznej na potrzeby grupy zakupowej utworzonej na podstawie udzielonych pełnomocnictw, które upoważniają Gminę Lipiany do roli Zamawiającego - UWAGA ZMIANA SIWZ
Minął termin składania ofert
2012-04-16 13:06:18
Przetarg nieograniczony - roboty budowlane: Budowa pomostu rekreacyjnego wraz z dojściem nad j. Wądół w Lipianach
Minął termin składania ofert
2012-04-06 12:53:11
Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów dydaktycznych w ramach projektu pn. Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III w Gminie Lipiany. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Poddziałanie 9.1.2. - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różni
Minął termin składania ofert
2012-01-09 13:03:19
Przetarg nieograniczony - Dostawa materiałów dydaktycznych.W ramach projektu pn. Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III w Gminie Lipiany. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Poddziałanie 9.1.2. - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w
Minął termin składania ofert
2011-12-05 15:55:39
Przetarg nieogranioczny : "Zimowe utrzymanie dróg gminych na terenie gminy Lipiany w sezonie zimowym 2011/2012"
Minął termin składania ofert
2011-11-16 10:30:09
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Mironów wraz z przepompownią i przyłączami, z odprowadzeniem do przepompowni ścieków w miejscowości Przywodzie, gm. Lipiany. Projekt jest współfinansowany ze środków Programu Rozowju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Minął termin składania ofert
2011-10-17 14:38:04
DOWÓZ I ODWÓZ DZIECI WRAZ Z OPIEKĄ DO ZESPOŁU SZKÓŁ W LIPIANACH I DO PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO W LIPIANACH ORAZ DO OŚRODKA EDUKACYJNO - REHABILITACYJNO - WYCHOWAWCZEGO W NOWIELINIE - UWAGA ! ZMIANA SPECYFIKACJI
Minął termin składania ofert
2011-08-08 16:37:08
Udzielenie kredytu bankowego dla Gminy Lipiany na lata 2011-2021 - UWAGA ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT
Minął termin składania ofert
2011-07-15 15:38:52
Przetarg nieograniczony " Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Batowie, w tym poprzez budowę boiska sportowego do piłki nożnej oraz dostawę i montaż urządzeń placu zabaw".
Minął termin składania ofert
2011-03-18 09:25:35
Przetarg nieograniczony: "Udzielenie kredytu bankowego dla Gminy Lipiany"
Minął termin składania ofert
2010-08-09 06:32:36
Przetarg nieograniczony : "Budowa szkolnego placu zabaw w ramach rządowego programu Radosna Szkoła przy Zespole Szkół w Lipianach"
Minął termin składania ofert
2010-07-29 09:49:04
Budowa szkolnego placu zabaw w ramach rządowego programu Radosna Szkoła przy Zespole Szkół w Lipianach
Minął termin składania ofert
2010-07-14 13:27:09
Przetarg nieograniczony: "Budowa kanalizacji sanitarnej w Lipianach"
Minął termin składania ofert
2010-05-17 13:41:19
Przetarg nieograniczony : "Przygotowanie posiłków dla uczniów Zespołu Szkół w Lipianach korzystających z pomocy dożywiania"
Minął termin składania ofert
2010-04-27 11:11:29
Przetarg nieograniczony na :"Wywóz nieczystości płynnych z miejscowości położonych na terenie Gminy Lipiany:Krasne, Mironów, Połczyno, Skrzynka"
Minął termin składania ofert
2009-11-18 11:57:03
Przetarg nieograniczony na : "Wywóz nieczystości stałych z komunalnego zasobu mieszkaniowego miasta Lipiany"
Minął termin składania ofert
2009-11-04 13:16:27
Przetarg nieograniczony na :"Wywóz nieczystości płynnych z miejscowości położonych na terenie Gminy Lipiany: Krasne, Mironów, Połczyno, Skrzynka"
Minął termin składania ofert
2009-11-03 15:11:01
Budowa świetlicy wiejskiej w m. Batowo gm. Lipiany
Minął termin składania ofert
2009-10-23 17:30:16
Pełnienie obowiązków insepktora nadzoru inwestorskiego wielobranżowego przy realizacji zadania pn. "Budowa hali rekreacyjno-sportowej przy ul. Kopernika w Lipianach"
Minął termin składania ofert
2009-09-28 15:55:29
Przetarg nieograniczony na "Udzielenie kredytu bankowego dla Gminy Lipiany w wysokości 1.640.000 zł na okres 2009-2017 rok".
Minął termin składania ofert
2009-08-31 18:50:32
Budowa Hali Rekreacyjno-Sportowej w Lipianach z finansowaniem inwestycji przez okres 14 lat. UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Minął termin składania ofert
2009-08-12 15:10:50
Remont budynku zaplecza socjalnego boisk sportowych oraz budowa pochylni dla potrzeb osób niepełnosprawnych w ramach programu-Orlik 2012 w Lipianach
Minął termin składania ofert
2009-07-21 15:21:40
Budowa hali rekreacyjno-sportowej w Lipianach z finansowaniem inwestycji przez okres 10 lat UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Minął termin składania ofert
2009-06-25 17:33:19
Przetarg nieograniczony "Budowa zespołu boisk sportowych-Orlik 2012"
Minął termin składania ofert
2009-05-21 14:42:00
Przetarg nieograniczony na " Udzielenie kredytu bankowego dla Gminy Lipiany"
Minął termin składania ofert
2008-10-27 09:04:12
Przetarg nieograniczony na " Dowóz dzieci wraz z opieką do Zespołu Szkół w Lipianach i do Przedszkola Miejskiego w Lipianach oraz do Ośrodka Edukacyjno-Rehabilitacyjno-Wychowawczego w Nowielinie".
Minął termin składania ofert
2008-08-04 09:23:36
Przetarg nieograniczony na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę dla zadania " Budowa hali rekreacyjno-sportowej przy ul. Kopernika w Lipianach wraz z urządzeniami budowlanymi, zagospodarowaniem terenu i wyposażeniem techniczno-sportowym hali" zgodnie z założeniami techniczno-funkcjonalnymi
Minął termin składania ofert
2008-04-22 11:08:43
Przetarg nieograniczony na " Dostawa samochodu dostawczego" zamawiający Gminny Zakład Komunlany
Minął termin składania ofert
2007-11-22 09:46:03
Przetarg nieograniczony na " Dostawa samochodu dostawczego" zamawiający Gminny Zakład Komunlany
Minął termin składania ofert
2007-10-31 11:55:49
Korekta : Przetarg nieograniczony na "Przebudowa części drogi ul. Barlinecka-Baraki"
Minął termin składania ofert
2007-10-22 10:02:15
Przetarg nieograniczony na "Przebudowa części drogi ul. Barlinecka-Baraki"
Minął termin składania ofert
2007-10-10 09:09:26
Przetarg nieograniczony na "Udzielenie kredytu bankowego dla zadań inwestycyjnych i wydatków bieżących realizowanych przez Gminę Lipiany"
Minął termin składania ofert
2007-08-16 13:08:55
Przetarg nieograniczony na " Przebudowa drogi śródpolnej Lipiany-Mironów""
Minął termin składania ofert
2007-08-06 11:42:40
Przetarg nieograniczony na "Odbudowa Budynku Mieszkalnego Nr 13 Usytuowanego przy ulicy Kościuszki w Lipianach "
Minął termin składania ofert
2007-06-05 11:00:29
Przygotowanie posiłków dla uczniów Zespołu Szkół w Lipianach korzystających z pomocy dożywiania
Minął termin składania ofert
2007-04-11 12:05:20
Przetarg nieograniczony na ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej gminy Lipiany
Minął termin składania ofert
2007-03-06 13:35:49
Przetarg nieograniczony na wywóz nieczystości płnnych z miejscowości : Krasne, Mironów, Połczyno, Skrzynka
Minął termin składania ofert
2006-12-19 14:39:18
Przetarg nieograniczony na wywóz nieczystości stałych z komunalnego zasobu mieszkaniowego miasta Lipian
Minął termin składania ofert
2006-12-19 14:13:09
Przetarg nieograniczony na wywóz nieczystości płynnych z miejscowości : Krasne, Mironów, Połczyno, Skrzynka
Minął termin składania ofert
2006-11-29 13:34:37
Przetarg nieograniczony na wywóz nieczystości stałych z komunalnego zasobu mieszkaniowego miasta Lipiany
Minął termin składania ofert
2006-11-29 13:33:51
Przetarg nieograniczony na remont drogi dz. nr 28 i 4/2 obr. 3 m. Lipiany ul. Sikorskiego
Minął termin składania ofert
2006-11-06 11:10:10
Przetarg nieograniczony na wykonanie i montaż wraz z parapetami stolarki okiennej w budynku szkolnym 1A - przetarg II
Minął termin składania ofert
2006-08-17 13:12:25
Przetarg nieograniczony na wykonanie i montaż wraz z parapetami stolarki okiennej w budynku szkolnym 1A
Minął termin składania ofert
2006-08-04 14:53:55

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Redaktor Administrator BIP

Data wytworzenia:
14 maj 2003

Osoba dodająca informacje

Michał Ziobrowski

Data publikacji:
14 maj 2003, godz. 13:42

Osoba aktualizująca informacje

Administrator BIP

Data aktualizacji:
14 maj 2003, godz. 13:42