Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Lipianach

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Tag: stanowisko do spraw kontroli i informacji publicznej


Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
Zarządzenie Nr 25/2020 Burmistrza Lipian z dnia 10 marca 2020 r. w sprawie zmiany składu stałej komisji likwidacyjnej w Urzędzie Miejskim w Lipianach 2020-05-28 12:11:11
Zarządzenie Nr 24/2020 Burmistrza Lipian z dnia 10 marca 2020 r. zmieniające załącznik do zarządzenia w sprawie norm zużycia paliw płynnych pojazdów samochodowych i sprzetu silnikowego eksploatowanych w Ochotniczej Straży Pożarnej w Lipianach 2020-05-28 12:09:03
Zarządzenie Nr 139/2019 Burmistrza Lipian z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizacje zadań publicznych w 2020 r . 2019-12-19 14:18:44
Zarządzenie Nr 131/2019 Burmistrza Lipian z dnia 4 grudnia 2019 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego 2019-12-16 13:22:50
Projekt programu na 2020 r. 2019-10-28 09:16:30
Zarządzenie nr 116/2019 Burmistrza Lipian z dnia 25 października 2019 r. w sprawie podjęcia konsultacji społecznych w przedmiocie projektu "Programu Gminy Lipiany z organizacyjnymi pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. na 2020" 2019-10-28 09:14:14
Zarządzenie Nr 106/2019 Burmistrza Lipian z dnia 13 września 2019 r. w sprawie powołania koordynatora gminnego oraz operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych 2019-09-16 12:47:13
Zarządzenie nr 93/2019 Burmistrza Lipian z dnia 12 sierpnia 2019 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w II otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych i ustalenia regulaminu jej pracy 2019-08-23 07:02:56
II zapytanie ofertowe - przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi w zakresie dowozu i odwozu dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy Lipiany wraz z opieką zapewnioną przez Wykonawcę do Niepublicznego Przedszkola "BRATEK" w Barlinku w okresie od dnia 02.09.2019 r. do dnia 26.06.2020 r., w dni nauki szkolnej. 2019-08-22 13:31:08
Zarządzenie nr 65/2019 Burmistrza Lipian z dnia 11 czerwca 2019 roku w sprawie powołania komisji stypendialnej 2019-06-18 14:45:57
Zarządzenie Nr 63/2019 Burmistrza Lipian z dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko na dyrektora Zespołu Szkół w Lipianach 2019-06-12 08:07:34
Zarządzenie Nr 44/2019 Burmistrza Lipian z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie powołania koordynatora gminnego ds. informatyki oraz operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych 2019-05-09 11:56:42
Zarządzenie Nr 47/2019 Burmistrza Lipian w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Lipianach 2019-05-08 09:45:04
za 2018 rok 2019-04-30 07:38:24
Zarządzenie Nr 6/2019 Burmistrza Lipian z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie planu kontroli na 2019 rok 2019-02-21 07:40:24
Zarządzenie nr 7/2019 Burmistrza Lipian z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym na rok szkolny 2019/2020 do przedszkola, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i klas pierwszych szkół podstawowych 2019-02-01 11:34:15
Zarządzenie Nr 3/2019 Burmistrza Lipian z dnia 10 stycznia 2019 r. w sprawie powołania Kapituły wyróżnień okolicznościowych Gminy Lipiany 2019-01-30 10:13:18
Zarządzenie Nr 121/2018 Burmistrza Lipian z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych i ustalenia regulaminu jej pracy 2019-01-02 09:21:31
Zarządzenie Nr 114/2018 Burmistrza Lipian z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu na realizację zadań publicznych w 2019 r. 2018-11-27 11:46:08
Zarządzenie Nr 102/2018 Burmistrza Lipian z dnia 25 października 2018 r. w sprawie zmiany planu kontroli na 2018 rok 2018-10-26 09:39:00
Uchwała w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Lipiany z organizacjami pozarządowymi 2018-09-20 12:41:08
Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Lipiany 2018-09-20 12:39:52
Uchwała w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 2018-09-20 12:38:29
Informacja o wynikach konsultacji Programu na 2019 r. 2018-09-18 10:19:29
Projekt programu na 2019 r. 2018-08-31 09:54:59
Zarządzenie Nr 82/2018 Burmistrza Lipian z dnia 31 sierpnia 2018 roku w sprawie podjecia konsultacji społecznych w przedmiocie projektu "Programu współpracy Gminy Lipiany z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. na rok 2019" 2018-08-31 09:50:43
Zarządzenie Nr 68/2018 Burmistrza Lipian z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie przyznania stypendium Burmistrza Lipian 2018-08-24 08:37:28
Zarządzenie Nr 66/2018 Burmistrza Lipian z dnia 31 lipca 2018 roku w sprawie powołania komisji stypendialnej 2018-08-03 07:45:44
za 2017 rok 2018-06-28 13:22:51
Projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Lipianach 2018-06-15 11:59:52
Projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Lipiany 2018-06-15 11:32:24
Projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Lipiany 2018-06-15 11:31:37
Zarządzenie Nr 11/2018 Burmistrza Lipian z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie planu kontroli na 2018 rok 2018-03-01 13:24:03
Zarządzenie nr 9/2018 Burmistrza Lipian z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym na rok szkolny 2018/2019 do przedszkola, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i klas pierwszych szkół podstawowych 2018-03-01 13:19:33
Informacja o rozstrzygnięciu konkursu ofert na realizacje zadań publicznych w 2018 r. w obszarze " Kultury, Sztuki, Ochrony Dóbr Kultury i Dziedzictwa Narodowego" 2018-02-01 09:53:15
Zarządzenie Nr 125/2017 Burmistrza Lipian z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych i ustalenia regulaminu jej pracy 2018-01-17 08:23:24
Zarządzenie Nr 103/2017 Burmistrza Lipian z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu na realizację zadań publicznych w 2018 r. 2017-11-23 13:14:35
Zarządzenie Nr 102/2017 Burmistrza Lipian z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie zmiany planu kontroli na 2017 rok 2017-11-23 13:12:37
Protokół nr XXIX/2017 Nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Lipianach, która odbyła się dnia 18 lipca 2017 r. w Urzędzie Miejskim w Lipianach. 2017-09-29 09:35:02
Uchwała w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Lipianach 2017-09-15 08:59:35
Zarządzenie Nr 30/2017 Burmistrza Lipian z dnia 19 kwietnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji postępowania w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu 2017-04-21 08:46:17
Zarządzenie Nr 27/2017 Burmistrza Lipian z dnia 04 kwietnia 2017 r. w sprawie powołania komisji 2017-04-18 08:13:11
Zarządzenie Nr 7/2017 Brumistrza Lipian z dnia 16 stycznia 2017 r. w sprawie planu kontroli na 2017 rok 2017-03-03 10:20:58
Zarządzenie Nr 116/2016 Burmistrza Lipian z dnia 1 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany planu kontroli na 2016 rok. 2016-12-01 12:22:54
Zarządzenie Nr 100/2016 Burmistrza Lipian z dnia 14 października 2016 r. w sprawie przeprowadzenia okresowej inwentaryzacji 2016-11-09 13:23:00
Uchwały przekazane do publikacji 2016-03-07 13:14:29
Zarządzenie Nr 6/2016 Burmistrza Lipian z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie planu kontroli na 2016 rok 2016-02-05 14:03:13