Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Lipianach

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Ogłoszenia


Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Szczecinie 2024-04-29 14:54:20
Ogłoszenie o sprzedaży rzeczowych składników majątku ruchomego Gminy Lipiany 2024-04-09 19:16:55
Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Szczecinie 2024-03-28 14:01:14
Ogłoszenie o sprzedaży rzeczowych składników majątku ruchomego Gminy Lipiany 2024-02-01 14:25:09
Ogłoszenie Burmistrza Lipian o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "OZE-Północ" w gminie Lipiany 2023-12-11 14:21:35
Ogłoszenie Burmistrza Lipian o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "OZE-Południe" w gminie Lipiany 2023-12-11 14:19:19
Ogłoszenie o naborze wniosków w ramach Programu pn. "Opieka wytchnieniowa" dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024 2023-11-10 11:35:25
Ogłoszenie Burmistrza Lipian z dnia 26 września 2023 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę 2023-09-26 14:56:26
Ogłoszenie Burmistrza Lipian z dnia 5 września 2023 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia oraz oddania w dzierżawę 2023-09-05 11:50:01
Burmistrz Lipian ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na zbycie ruchomości - pawilonu handlowego stanowiącego własność Urzędu Miejskiego w Lipianach. 2023-09-01 12:44:01
Ogłoszenie o wyłożeniu spisów członków izby rolniczej uprawnionych do udziału w głosowaniu w wyborach do Rady Powiatowej Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej 2023-08-24 09:06:37
Ogłoszenie Burmistrza Lipian z dnia 4 lipca 2023 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia oraz oddania w dzierżawę 2023-07-04 12:44:26
Ogłoszenie dotyczące końcowej sprzedaży węgla 2023-05-09 10:39:55
Informacja o wynikach konsultacji społecznych, których przedmiotem był projekt uchwały w sprawie zmiany statutów Sołectw Gminy Lipiany 2023-03-14 12:17:50
Ogłoszenie Burmistrza Lipian z dnia 14 marca 2023 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia 2023-03-14 12:15:46
Opiniowanie projektu "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Lipiany w roku 2023" 2023-01-12 12:24:28
Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Szczecinie 2023-01-12 10:50:11
Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Szczecinie 2023-01-09 10:16:58
Ogłoszenie o konsultacjach społecznych 2022-11-18 14:01:24
Ogłoszenie Burmistrza Lipian o przystąpieniu do zakupu preferencyjnego paliwa stałego dla gospodarstw domowych 2022-11-08 13:40:06
Ogłoszenie Burmistrza Lipian z dnia 23 sierpnia 2022 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia 2022-08-23 11:52:49
Ogłoszenie Burmistrza Lipian z dnia 2 sierpnia 2022 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia, użyczenie oraz dzierżawę 2022-08-02 10:36:33
Ogłoszenie Burmistrza Lipian z dnia 22 czerwca 2022 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia, oddania w użytkowanie wieczyste oraz dzierżawę 2022-06-22 11:39:15
Ogłoszenie Starosty Pyrzyckiego z dnia 6 czerwca 2022 roku w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa przeznaczonych do dzierżawy w drodze przetargowej na okres do 10 lat 2022-06-06 14:48:01
Ogłoszenie Burmistrza Lipian z dnia 5 kwietnia 2022 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia, oddania w użytkowanie wieczyste oraz dzierżawę 2022-04-05 11:46:33
Przedłożenie do zaopiniowania programu opieki nad zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Lipiany w 2022 r. - (artykuł stracił ważność) 2022-01-26 14:32:42
OGŁOSZENIE BURMISTRZA LIPIAN z dnia 13 stycznia 2022 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia i oddania w użytkowanie i dzierżawę. 2022-01-13 12:33:02
OGŁOSZENIE BURMISTRZA LIPIAN z dnia 13 lipca 2021 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia i oddania w dzierżawę. 2021-07-14 10:18:06
Ogłoszenie Burmistrza Lipian z dnia 25 maja 2021 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia i oddania w dzierżaw. 2021-05-25 07:58:39
ROZPORZĄDZENIE NR 14/2021 WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie wprowadzenia na terenie województwa zachodniopomorskiego zakazu organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów z udziałem ptaków. 2021-04-30 12:17:09
Ogłoszenie Burmistrza Lipian z dnia 13 kwietnia 2021 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia i oddania w dzierżawę. - (artykuł stracił ważność) 2021-04-13 14:37:02
Obowiązkowa ewidencja zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz przydomowych oczyszczalni ścieków. 2021-04-08 09:35:56
Zawiadomienie w sprawie opiniowania projektu "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomnością zwierząt na terenie gminy Lipiany w roku 2021" 2021-02-26 09:15:42
Protokół zawierający wyniki konsultacji przeprowadzonych z mieszkańcami miasta Lipiany oraz miejscowości Osetna i Dębiec gmina Lipiany w przedmiocie ustalenia i zmiany obiektów fizjograficznych na terenie gminy Lipiany. 2021-01-19 14:45:45
Protokół zawierający wyniki konsultacji przeprowadzonych z mieszkańcami miasta Lipiany i obszaru obejmującego sołectwo Miedzyń,Osetna, Dębiec gmina Lipiany w przedmiocie zmiany granic administracyjnych miasta Lipiany, części obszaru obrębu Będzin, Osetna, Józefin, Dębiec i Głębokie. 2021-01-19 14:43:00
OGŁOSZENIE BURMISTRZA. Na podstawie art. 5a ust. 1 i 2 w związku z art. 4b ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 713 ze zm.) oraz Uchwały Rady Miejskiej w Lipianach Nr XXIV/204/2020 z dnia 4 grudnia 2020 r. w sprawie przystąpienia do procedury zmiany granic administracyjnych miasta Lipiany oraz przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami, polegającej na włączeniu w granice miasta części obszarów następujących obrębów: Będz 2020-12-15 15:15:09
OGŁOSZENIE BURMISTRZA. Na podstawie art. 5a ust.1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) oraz w związku z art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 2003 r. o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1443) oraz uchwały Nr XXX/206/2017 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 26 września 2017 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mies 2020-12-15 15:12:28
Ogłoszenie Burmistrza Lipian trzeci przetarg ustny nieograniczony na zbycie lokalu użytkowego stanowiącego własność gminy Lipiany nieruchomość położona w miejscowości Jedlice 2020-10-05 14:21:42
Ogłoszenie Burmistrza Lipian_ pierwszy publiczny przetarg ustny ograniczony na dzierżawę części działki oznaczonej nr ewidencyjnym 36 obr. 2 miasta Lipiany 2020-10-05 14:17:34
Ogłoszenie Burmistrza Lipian trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność gminy Lipiany dz. nr 198/2 obr. 1 miasta Lipiany 2020-10-05 14:12:47
Ogłoszenie Burmistrza Lipian z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 2020-08-31 15:22:55
OGŁOSZENIE BURMISTRZA LIPIAN z dnia 21 lipca 2020 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - (artykuł stracił ważność) 2020-07-21 14:29:25
Rozporządzenie Nr 5/2020 Wojewody Zachodnipomorskiego z dnia 19 lutego 2020 r. w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie województwa zachodniopomorskiego 2020-02-25 12:49:05
Opiniowanie projektu "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Lipiany w roku 2020" 2020-02-17 11:04:10
Informacja Przewodniczącego ZGDO w sprawie sposobu naliczania opłaty za odpady od 01.01.2020 r. 2019-11-13 10:09:11
Burmistrz Lipian informuje 2019-04-08 14:56:50
Informacja w sprawie udzielania ulg w podatku rolnym dla przedsiębiorców 2018-12-03 13:49:55
Gminny Zakład Komunalny w Lipianach Informuje o nowych stawkach za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków, które obowiązują od 11.07.2018 r. 2018-09-28 10:32:58
Decyzja Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie zatwierdzająca taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Lipiany 2018-09-28 10:18:55
Kierownik Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lipianach ogłasza konkurs na stanowisko Zastępcy Kierownika ds. Medycznych 2018-03-02 13:02:13
Kierownik Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lipianach ogłasza konkurs na stanowisko Zastępcy Kierownika ds. Medycznych 2018-02-09 12:41:53
Ogłoszenie w sprawie wyników naboru w sprawie przyznania dotacji dla spółek wodnych oraz sprawozdanie z wykorzystania dotacji 2017-11-16 13:34:30
Burmistrz Lipian ogłasza nabór wniosków o przyznanie dotacji celowej w 2017 r. dla spółek wodnych działających na terenie Gminy Lipiany 2017-10-26 10:10:33
Burmistrz Lipian ogłasza nabór wniosków na dofinansowanie w 2017 roku prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach znajdujących się na terenie gminy Lipiany 2017-08-10 13:16:40
Burmistrz Lipian ogłasza nabór wniosków o przyznanie dotacji celowej w 2017 r. dla spółek wodnych działających na terenie Gminy Lipiany 2017-05-26 12:37:20
Burmistrz Lipian informuje, że przyjmowane są oferty cenowe na: zakup drzewa gat. topola "na pniu" wraz z wycinką, rosnącego w pasie drogi wewnętrznej, na działce nr 216 obręb Mielęcinek oraz uprzątnięciem terenu. 2017-01-17 13:54:08
Zaproszenie do składania propozycji zadań do realizacji z programu rewitalizacji 2016-11-29 11:52:44
Ogłoszenie Burmistrza w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2017 r. 2016-11-24 14:30:14
Ogłoszenie Burmistrza Lipian z dnia 10 sierpnia 2016 r. - wynik ogłoszonego naboru wniosków o przyznanie dotacji celowej w 2016 roku dla Spółek Wodnych działających na terenie gminy Lipiany. Sprawozdanie 2016-08-10 13:44:14
Ogłoszenie Burmistrza Lipian w sprawie naboru wniosków o przyznanie dotacji celowej w 2016 r. dla Spółek Wodnych działających na terenie gminy Lipiany 2016-07-25 13:48:09
Burmistrza Lipian zawiadamia o możliwości zapoznania się z aktami sprawy dot. lokalizacji inwestycji celu publicznego 2016-07-07 10:18:59
Ogłoszenie konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola Miejskiego im. Kubusia Puchatka w Lipianach 2016-07-04 10:37:56
Burmistrz Lipian zawiadamia o możliwości zapoznania się z decyzją SKO w sprawie rozpatrzenia odwołania Orange Polska S.A. 2016-06-17 13:49:24
Ogłoszenie w sprawie przyjmowania ofert cenowych na zakup "drzewa na pniu " 2016-06-02 14:19:03
Projekt "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lipiany w 2016 roku" 2016-02-23 14:48:04
Wybory uzupełniające na ławników sądowych 2016-01-08 11:52:02
OGŁOSZENIE - Burmistrz Lipian informuje, że przyjmowane są oferty cenowe na: zakup drzew "na pniu" wraz z wycinką, rosnących w pasie drogi wewnętrznej - na działce nr 85/1 obręb 1 miasta Lipiany oraz uprzątnięcie terenu. Przedmiotowe prace należy wykonać do dnia 11 stycznia 2016 r. 2015-12-23 13:49:53
OGŁOSZENIE- Burmistrz Lipian informuje, że przyjmowane są oferty cenowe na: zakup drzew "na pniu" wraz z wycinką, rosnących w pasie drogi wewnętrznej - na działce nr 85/1 obręb 1 miasta Lipiany oraz uprzątnięcie terenu. 2015-11-20 09:16:10
Ogłoszenie o zamiarze wyboru operatora publicznego transportu zbiorowego 2015-11-12 17:40:30
Ogłoszenie Burmistrza Lipian w sprawie zwołania zebrania wiejskiego w sołectwie Batowo 2015-11-02 10:21:29
OGŁOSZENIE. Burmistrz Lipian informuje, że przyjmowane są oferty cenowe na: zakup drzew "na pniu" wraz z wycinką, rosnących w pasie drogi wewnętrznej - na działce nr 85/1 obręb 1 miasta Lipiany oraz uprzątnięcie terenu. 2015-10-29 14:36:33
Informacja na temat treningu systemu alarmowania i ostrzegania ludności o uderzeniach z powietrza 2015-10-13 11:15:41
Ogłoszenie w sprawie przyjmowania oferty cenowej na zakup drewna gatunku dąb i lipa. 2015-10-08 12:28:27
OGŁOSZENIE w sprawie przyjmowania oferty cenowej na zakup drewna gatunku dąb i lipa. - (artykuł stracił ważność) 2015-09-24 14:26:08
Ogłoszenie Burmistrza Lipian z dnia 17 września 2015 r. - wynik ogłoszonego naboru wniosków o przyznanie dotacji celowej w 2015 r. dla spółek wodnych działających na terenie gminy Lipiany. Publikacja sprawozdania z wykorzystania udzielonej dotacji. 2015-09-18 10:51:57
Ogłoszenie Burmistrza Lipian w sprawie naboru wniosków o przyznanie dotacji celowej w 2015 r. dla spółek wodnych działających na terenie gminy Lipiany 2015-08-13 13:02:25
Ogłoszenie w sprawie wyboru ławników sądowych na lata 2016-2019 2015-06-03 09:51:19
OGŁOSZENIE BURMISTRZA LIPIAN w sprawie możliwości zagospodarowania budynku niemieszkalnego mieszczącego się przy Placu Wolności w Lipianach (budynek stanowił dotychczas siedzibę Klubu AA) 2015-03-19 12:21:39
OGŁOSZENIE BURMISTRZA LIPIAN w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w obrębie Żarnowo gm. Lipiany 2015-01-13 09:44:21
Burmistrz Lipian ogłasza nabór ofert na wykonywanie w ramach umowy zlecenia zawartej na czas określony nie dłuższy niż do dnia 31 grudnia 2015r. zadań opiekuna Świetlicy Opiekuńczo-Wychowawczej w miejscowości Batowo 2014-12-22 09:49:40
Komunikat Ministerstwa Finansów w sprawie Centralnego Rejestru Podmiotów - Krajowej Ewidencji Podatników CRP KEP 2014-07-11 07:32:48
Ogłoszenie Burmistrza w sprawie zakończenia postępowania administracyjnego wszczętego na wniosek ENEA Operator sp. z o.o. z dnia 4 marca 2014r. w sprawie wydania decyzji o lokalizacji celu publicznego 2014-05-09 12:46:01
Ogłoszenie Burmistrza Lipian o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w obrębie Jedlice gm. Lipiany 2014-03-19 09:13:06
Informacja Zarząd Powiatu Pyrzyckiego na temat \"Programu wyrównywania różnic między regionami II\" 2014-03-12 09:41:10
Burmistrz Lipian zaprasza wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe do wzięcia udziału w konsultacjach projektu "Programu współpracy Gminy Lipiany z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. na rok 2014". 2013-10-18 10:24:05
Oferta pracy na kąpielisku w Lipianach przy ul. Lipowej na sezon letni 2013 2013-05-14 08:56:52
Ogłoszenie w sprawie zwołania zebrania wiejskiego sołectwa Osetna w celu przeprowadzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej 2013-04-04 12:44:09
OGŁOSZENIE w sprawie przedstawienia do publicznej wiadomości projektu uchwały zawierającej wykaz kąpielisk w Gminie Lipiany na rok 2013 2013-03-25 11:22:27
Informacja Naczelnika Urzędu Skarbowego w Pyrzycach 2013-01-22 14:58:43
Burmistrz Lipian działając na podstawie art. 37 ust.1 pkt 2 lit. f i g ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009, Nr 157, poz. 1240 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty, oraz wykaz osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej- s 2013-01-03 10:49:00
Informacja Komendy Powiatowej w Pyrzycach o stanowiskach dzielnicowych na terenie gminy Lipiany 2012-11-21 08:37:04
Burmistrz Lipian zaprasza wszystkie zainteresowane organizacje do wzięcia udziału w konsultacjach PROJEKTU "PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY LIPIANY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI OKREŚLONYMI W ART. 3 UST. 3 USTAWY O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I WOLONTARIACIE Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 R. NA ROK 2013" 2012-10-12 08:17:10
Ogłoszenie Burmistrza w sprawie składania ofert cenowych na udostępnianie pomieszczeń i opiekę nad bezdomnymi zwierzętami 2012-06-15 08:59:53
Ogłoszenie Burmistrza Lipian w sprawie składania oferty ccenowej na zakup drewna gat. dąb 2012-04-11 13:03:41
Ogłoszenie Burmistrza Lipian w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w użytkowanie, sprzedaży i dzierżawy położonych na terenie miasta i gminy Lipiany. - (artykuł stracił ważność) 2012-03-05 13:32:33
Ogłoszenie w sprawie trybu małych zleceń - procedura z pominięciem otwartego konkursu ofert. 2012-02-29 13:08:33
Ogłoszenie Burmistrza Lipian w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich na terenie sołectw Połczyno, Krasne, Nowice, Batowo. 2012-02-27 10:22:31
Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego ogłasza rozpoczęcie procedury wyłaniania kandydatów na przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) 2012-02-09 14:27:35
Ogłoszenie Burmistrza Lipian o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie Mironów gmina Lipiany wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 2012-02-03 11:12:06
Częsciowa informacja o wynikach otwartego konkursu ofert 2012-01-27 12:24:50
Informacja w sprawie składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego 2012-01-11 14:05:35
Zapytanie ofertowe do kwoty 6 000 euro. Zamówienie dotyczy sporządzania projektów decyzji o warunkach zabudowy i projektów decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla terenów gminy Lipiany 2011-12-27 09:53:36
Burmistrz Lipian ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2012 r. na terenie gminy Lipiany w zakresie:Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu,Turystyki i krajoznawstwa, Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, Upowszechniania wiedzy i umiejętności na rzecz obronności oraz ratownictwa 2011-12-07 14:17:36
Ogłoszenie w sprawie konsultacji społecznych dot. projektu statutu sołectw Gminy Lipiany 2011-10-26 14:05:40
Burmistrz Lipian podaje do wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i dzierżawy położonych na terenie miasta i gminy Lipiany. 2011-10-19 13:10:38
Burmistrz Lipian podaje do wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste i dzierżawy położonych na terenie miasta i gminy Lipiany. 2011-07-26 14:18:30
Komunikat dot. Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2011 2011-07-05 09:41:58
Sprostowanie do Ogłoszenia Burmistrza Lipian z dnia 06 czerwca 2011 r. 2011-06-28 13:58:08
Ogłoszenie Burmistrza Lipian w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i dzierżawy położonych na terenie miasta i gminy Lipiany 2011-06-06 12:55:42
Ogłoszenie Burmistrza Lipian w sprawie terminów wyborów sołtysów i rad sołeckich 2011-03-31 11:15:42
Ogłoszenie w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Lipianach w sprawie: Ujęcia w wykazie kąpielisk na rok 2011 "Kąpieliska Strzeżonego na Plaży Miejskiej przy ul. Lipowej w Lipianach oraz Kąpieliska Niestrzeżonego nad Jeziorem Chłop w m. Osetna". 2011-02-24 14:28:29
BURMISTRZ LIPIAN informuje o wyniku Konkursu na realizację w 2011 roku zadań publicznych będących zadaniami własnymi gminy Lipiany w dziedzinie spraw społecznych oraz w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu. 2011-02-24 12:50:46
Ogłoszenie Burmistrza Lipian w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w wieczyste użytkowanie, sprzedaży i dzierżawy położonych w obrębie 2 m. Lipiany 2011-02-23 11:56:35
Burmistrz Lipian ogłasza konkurs na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2011 roku 2011-01-26 08:40:09
Burmistrz Lipian zaprasza do składania ofert w otwartych konkursach na realizację w 2011 r. zadań publicznych będących zadaniami własnymi gminy Lipiany w dziedzinie spraw społecznych 2011-01-26 08:37:29
Burmistrz Lipian działając na podstawie art. 37 ust.1 pkt 2 lit. f i g ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych podaje do publicznej wiadomości wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty, oraz wykaz osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej. 2011-01-12 13:03:55
Decyzja Starosty Pyrzyckiego o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej 2010-12-28 13:09:38
Burmistrz Lipian podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i dzierżawy położonych w obrebie 2 m. Lipiany oraz w obrębie Jedlice gm. Lipiany 2010-12-21 14:53:53
Burmistrz Lipian zaprasza do rokowań na sprzedaż działki niezabudowanej położonej w obrębie 2 m. Lipiany przy ul. Kościuszki w Lipianach oznaczonej numerem 256 2010-09-14 11:05:58
Sprostowanie do Ogłoszenia Burmistrza Lipian z dnia 29 lipca 2010 r. 2010-09-14 10:54:09
Burmistrz Lipian podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w wieczyste użytkowanie, sprzedaży,dzierżawy, zamiany położonych w obrębie 2 m. Lipiany,w obrębie 3 m. Lipiany, w obrębie Józefin gm. Lipiany 2010-07-29 06:56:02
Burmistrz Lipian na podstawie art. 37 ust. 1 pkt 2 lit g ustawy o finansach publicznych, podaje do publicznej wiadomości wykaz osób, które otrzymały zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napedowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w m-cu marcy 2010 roku 2010-06-28 12:54:37
Burmistrz Lipian podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w wieczyste użytkowanie, sprzedaży i dzierżawy połozonych w obrębie 2 m. Lipiany i w obrebie Osetna 2010-04-20 08:06:57
Burmistrz Lipian informuje o wyniku II Konkursy na realizację w 2010 roku zadań publicznych będących zadaniami własnymi gminy Lipiany w dziedzinie spraw społecznych 2010-04-09 11:02:50
Burmistrz Lipian zaprasza do składania ofert w otwartych konkursach na realizację w 2010 roku zadań publicznych będących zadaniami własnymi gminy Lipiany w dziedzinie spraw społecznych - II otwarty konkurs ofert 2010-03-16 15:26:29
Burmistrz Lipian podaje do publicznej wiadomości wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty oraz wykaz osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej 2010-03-16 14:16:31
Burmistrz Lipian informuje o wynikach konkrsu na realizację w 2010r. zadań publicznych będących zadaniami własnymi gminy Lipiany w dziedzinie spraw społecznych 2010-03-11 15:18:56
Burmistrz Lipian ogłasza, że do 31 maraca 2010r. wszyscy użytkownicy wieczyści zobowiązani są do wniesienia opłat rocznych za wieczyste użytkowanie gruntów stanowiących własność gminy Lipiany 2010-03-02 14:14:28
Burmistrz Lipian podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w wieczyste użytkowanie, sprzedaży, dzierżawy i najmu 2010-03-02 07:53:17
Burmistrz Lipian informuje o wyniku konkursu na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu kwalifikowanego 2010-02-23 13:15:36
Burmistrz Lipian ogłasza konkurs na wykonanie zadań z zakresu rozwoju sportu kwalifikowanego na terenie Gminy Lipiany w 2010 r. 2010-01-29 14:01:12
Burmistrz Lipian zaprasza do składania ofert w otwartych konkursach na realizację w 2010 zadań publicznych będących zadaniami własnymi gminy Lipiany w dziedzinie spraw społecznych 2010-01-28 12:14:19
Burmistrz Lipian informuje, iż dzień 24 grudnia 2009r. jest dniem wolnym dla pracowników Urzędu Miejskiego w Lipianach 2009-12-23 10:45:09
Burmistrz Lipian podaje do wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w wieczyste użytkowanie, sprzedaży i dzierżawy 2009-12-15 09:15:06
Ogłoszenie Burmistrza Lipian w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie Mironów gm. Lipiany 2009-12-11 13:04:41
Burmistrz Lipian podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w wieczyste użytkowanie, sprzedaży i dzierżawy 2009-11-10 07:58:35
Burmistrz Lipian podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w wieczyste użytkowanie, sprzedaży i dzierżawy 2009-09-03 15:29:08
Ogłoszenie w sprawie wyboru nowego sołtysa w Sołectwie Skrzynka 2009-07-03 08:14:56
Burmistrz Lipian podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 2009-06-02 07:36:30
Burmistrz Lipian podaje do publicznej wiadomości wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożenia spłatę na raty oraz wykaz osób prawnych i fizcznych, którym udzielono pomocy publicznej. 2009-04-20 13:09:15
Ogłoszenie Burmistrza Lipian w sprawie podania do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaż położonych w obrębie 1 i obrębie 2 m. Lipiany 2009-04-09 09:33:33
Przetarg ustny nieograniczony na oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność gminy Lipiany- działka przy ul. Okrzei 2009-03-18 07:58:09
Sprostowanie do Ogłoszenia Burmistrza Lipian z dnia 21 sierpnia 2008r. 2009-03-17 11:04:50
Odwołanie drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę części działki położonej przy ul Kościuszki 2009-03-03 15:20:55
Burmistrz Lipian ogłasza konkurs dla Organizacji pozarządowych na wykonanie zadań na terenie gminy Lipiany 2009-03-02 12:52:58
Ogłoszenie Burmistrza w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, do oddania w trwału zarząd oraz ustanowienia odpłatnej służebności gruntowej 2009-02-11 11:00:37
Burmistrz Lipian przypomina o obowiązku właścicieli nieruchomości o utrzymaniu czystości i porządku na chodnikach wzdłuż nieruchomości 2009-01-21 09:58:15
Ogłoszenie Burmistrz Lipian w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży oraz oddania w dzierżawę z dnia 17.12.2008r. 2008-12-17 07:45:17
Ogłoszenie Burmistrza Lipian w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste oraz w dzierżawę z dnia 15 października 2008r. 2008-10-15 08:29:07
Ogłoszenie Burmistrza Lipian z dnia 21 sierpnia 2008r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i dzierżawy 2008-08-21 09:42:03
Ogłoszenie Burmistrza Lipian z dnia 25 czerwca 2008r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i dzierżawy 2008-06-25 08:01:59
Obwieszczenie Burmistrza Lipian o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Lipiany 2008-06-11 14:56:17
Burmistrz Lipian podaje do publicznej wiadomości wykaz osób prawnych i fizycznych,którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty oraz wykaz osób którym udzielono pomocy publicznej w 2007r. 2008-05-29 13:17:25
Odwołanie przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej przy ul. Armii Krajowej 2008-04-04 10:17:27
Ogłoszenie Burmistrza w sprawie informacji o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste oraz w dzierżawę 2008-03-20 11:48:34
Ogłoszenie Burmistrza Lipian w sprawie wniesienia opłat rocznych za wieczyste użytkowanie gruntów 2008-03-12 10:11:04
Przetarg nieograniczony na zbycie nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność gminy Lipiany działka niezbudowana położona w obrębie Mielęcinek 2008-03-10 13:03:30
Przetarg nieograniczony na zbycie nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność gminy Lipiany działka niezbudowana położona w obrębie 2 m Lipiany przy ul. Armii Krajowej 2008-03-10 13:00:35
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej informuje, że w marcu 2008 r. będą przyjmować specjaliści. 2008-02-20 14:11:42
Burmistrz Lipian zaprasza do składania ofert w otwartych konkursach na realizację w 2008 r. zadań publicznych będących zadaniami własnymi gminy Lipiany w dziedzinie spraw społecznych 2008-01-23 08:43:17
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej informuje, że w styczniu 2008 r. 2008-01-10 11:56:40
Ogłoszenie Burmistrza Lipian z dnia 05.12.2007r. w sprawie wywieszenia na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lipianach wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste oraz w dzierżawę 2007-12-05 11:36:13
Ogłoszenie Burmistrza Lipian z dnia 05.12.2007r. w sprawie wywieszenia na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lipianach wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste oraz w dzierżawę 2007-12-05 11:36:02
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej informuje, że w listopadzie będą przyjmować lekarze specjaliści 2007-11-06 08:04:29
Ogłoszenie Burmistrza Lipian w sprawie wywieszenia w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lipianach na tablicy ogłoszeń wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 2007-08-16 13:31:49
Ogłoszenie o przetargu na prowadzenie obsługi gastronomicznej 2007-08-06 08:23:31
Burmistrz Lipian ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na zbycie nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Lipiany położonej w obrębie 2 m. przy ul.Górnej 2007-07-20 14:55:04
Ogłoszenie o bezpłatnych badaniach specjalistów 2007-07-20 14:52:01
Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzania zmiany w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 2007-07-12 09:42:38
Ogłoszenie Burmistrza Lipian w sprawie wywieszenia w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lipianach na tablicy ogłoszeń wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 2007-06-29 15:23:06
Informacja o wymianie dowodów osobistych 2007-06-06 09:24:42
Burmistrz Lipian ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na zbycie nieruchomości stanowiącej własność gminy Lipiany 2007-05-28 10:40:44
Burmistrz Lipian ogłasza publiczny przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę części działki oznaczonej numerem 461, położonej w obrębie 2 m.Lipiany przy ul. Niepodległości w Lipianach 2007-05-15 11:48:56
Burmistrz Lipian ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na zbycie nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Lipiany położonej w obrębie 2 m. przy ul.Jedności Narodowej 2007-05-11 08:46:04
Burmistrz Lipian ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na zbycie nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Lipiany położonej w obrębie 2 m. przy ul.Górnej 2007-05-11 08:42:17
Burmistrz Lipian podaje do publicznej wiadomości wykaz osób prawnych i fizycznych, którym w 2006 roku w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty 2007-05-09 08:02:48
Ogłoszenie o świadczeniu usług dla rolników w zakresie wypełniania wniosków o dopłaty bezpośrednie 2007-04-26 10:05:02
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej informuje o bezpłatnym szczepieniu przeciwo grypie 2007-04-09 16:13:34
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej informuje, że w m-cu kwietniu przyjmować będą specjaliści 2007-04-09 15:59:29
Ogłoszenie Burmistrza Lipian w sprawie wywieszenia w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lipianach na tablicy ogłoszeń wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 2007-04-04 08:06:01
Burmistrza Lipian ogłasza,że do 31 marca 2007 r. wszyscy użytkownicy wieczyści zobowiązani są do wniesienia opłat rocznych za wieczyste użytkowanie gruntów stanowiących własność gminy Lipiany 2007-03-07 09:44:07
Ogłoszenie Burmistrza w sprawie składania ofert w otwartych konkursach na realizację w 2007 r. zadań publicznych w dziedzinie spraw społecznych 2007-03-01 12:53:21
Burmistrz Lipian zaprasza do składania ofert w otwartych konkursach na realizację w 2007 r. zadań publicznych będących zadaniami własnymi gminy Lipiany w dziedzinie spraw społecznych 2007-03-01 12:52:48
Burmistrz Lipian ogłasza nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze : Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego 2007-02-05 12:39:13
Ogłoszenie Burmistrza Lipian w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 2007-02-01 13:13:12
Informacja o wywieszeniu w Urzędzie Miejskim na tablicy ogłoszeń wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży położonych w obrębie 3 m. Lipiany i Mironów gm. Lipiany 2007-01-31 15:15:59
Informacja o dyżurze w dniu 10 stycznia 2007 r. Przewodniczącego Rady Miejskiej w Lipianach 2007-01-08 12:18:39
Informacja o zawarciu umowy na remont drogi dz.nr 28 i 4/2 obr.3 Lipiany ul.Sikorskiego 2006-12-22 14:26:34
Informacja o wywieszeniu w siedzibie Urzędu Miejskiego na tablicy ogłoszeń wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 2006-12-19 14:11:33
Burmistrz Lipian informuje o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze młodszy referent ds. rozwiązywania problemów alkoholowych- prowadzący świetlicę opiekuńczo-wychowawczą 2006-12-14 11:42:41
Rada Miejska w Lipianach ogłasza konkurs na stanowisko zastępcy kierownika Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lipianach 2006-12-07 12:07:03
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej informuje o terminach przyjmowania specjalistów w przychodni w m-cu grudniu 2006-12-01 14:04:38
Informacja dot. utylizacji zużytego sprzętu elektrycznego, elektronicznego 2006-11-16 13:20:39
Ogłoszenie w sprawie wynajmu sali MGOK na zorganizowanie balu sylwestrowego 2006-10-25 11:22:39
Pierwszy przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości Obręb Mielęcinekgm. Lipiany działka Nr 9/7 o pow. 3800 m2 2006-10-18 12:16:05
Drugi przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej Obręb 2 m. Lipiany działka Nr 146/3 o pow. 1858 m2 2006-10-18 12:15:30
SPZOZ praca dla lekarza 2006-10-09 12:04:02
SPZOZ 2006-10-09 12:03:21
Burmistrz Lipian ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze młodszy referent ds. rozwiązywania problemów alkoholowych prowadzący świetlicę opiekuńczo - wychowawczą 2006-09-14 15:15:28
Burmistrz Lipian ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej - działka nr 146/3 o pow. 1858 m2, położona w obrębie 2 m. Lipiany przy ul. Jedności Narodowej 2006-08-29 14:20:29
Burmistrz Lipian informuje, że w dniach 29.08.2006r. - 18.09.2006r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lipianach wywieszony zostanie wykaz nieuchomości przeznaczonych do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste położonych w Obrębie 2 m. Lipiany i Mielęcinek gm. Lipiany 2006-08-29 14:20:03
Ogłoszenie o podpisaniu umowy kredytowej 2006-08-02 13:16:55
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu przetargu na udzielenie zamówień publicznych 2006-07-07 16:29:44
Wynik naboru na wolne stanowisko urzędnicze - młodszy referent ds. kontroli i informacji publicznej 2006-06-14 15:26:38
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne 2006-06-08 11:52:55
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg 2006-06-05 10:54:52
Burmistrz Lipian ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędznicze - młodzszy referent ds. kontroli i informacji publicznej 2006-05-10 13:44:25
Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze 2006-04-14 11:47:12
Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze 2006-04-13 13:54:22
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze na wolne stanowisko urzędniczew Urzędzie Miejskim w Lipianach 2006-03-09 15:45:08
Burmistrz Lipian zaprasza do składania ofert w otwartych konkursach na realizację w 2006 r. zadań publicznych będących zadaniami własnymi gminy Lipiany 2006-03-02 11:08:50
Informacja o wyniku nabory na wolne stanowisko urzędnicze 2006-02-28 15:13:27
Burmistrz Lipian ogłasza, że do dnia 31 marca 2006r. wszyscy użytkownicy wieczyści zobowiązani są do wniesienia opłat rocznych za wieczyste użytkowanie 2006-02-27 14:43:33
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Lipianach 2006-02-17 15:20:39
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - Młodszy referent ds. kontroli i informacji publicznej 2006-02-16 13:16:55
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - Młodszy referent ds. dowodów osobistych oraz spraw z zakresu ewidencji ludności i stanu cywilnego, zatrudniony w niepełnym wymiarze czasu pracy tj 2006-02-16 13:16:26
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze 2006-01-30 09:08:52

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Redaktor Administrator BIP

Data wytworzenia:
30 sty 2006

Osoba dodająca informacje

Michał Ziobrowski

Data publikacji:
30 sty 2006, godz. 09:00

Osoba aktualizująca informacje

Administrator BIP

Data aktualizacji:
30 sty 2006, godz. 09:00