Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Lipianach

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Tag: skarbnik


Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
Zarządzenie Burmistrza Lipian nr 149/2020 z dnia 31 grudnia 2020 w sprawie zmiany zasad (polityki) rachunkowości. 2021-03-10 13:05:58
Zarządzenie nr 24/2021 z dnia 26 lutego 2021 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Lipiany na rok 2021. 2021-03-08 13:50:31
Zarządzenie nr 23/2021 Burmistrza Lipian z dnia 24 lutego 2021 roku w sprawie zmiany planu finansowego rachunku Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. 2021-03-08 13:47:00
Zarządzenie nr 22/2021 Burmistrza Lipian z dnia 24 lutego 2021 roku w sprawie ustalenia planu wykonawczego do uchwały Nr XXVIII/233/2021 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 23 lutego 2021roku w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Lipiany na 2021 rok. 2021-03-08 13:41:24
Zarządzenie Nr 114/2020 Burmistrza Lipian z dnia 20 listopada 2020 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Urzędzie Miejskim w Lipianach. 2020-12-02 10:49:09
Zarządzenie Nr 109/2020 Burmistrza Lipian z dnia 13 listopada 2020 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Lipiany na rok 2020. 2020-12-02 10:35:15
Zarządzenie Nr 108/2020 Burmistrza Lipian z dnia 4 listopada 2020 roku w sprawie zmiany zasad prowadzenia wyodrębnionej ewidencji środków związanych z finansowaniem lub dofinansowaniem projektów i programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w tym wydatków budżetu środków europejskich. 2020-11-30 11:32:12
Zarządzenie Nr 103/2020 Burmistrza Lipian z dnia 28 października 2020 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Lipiany na rok 2020. 2020-11-27 14:44:33
Projekt budżetu na 2021 r. 2020-11-13 12:46:17
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lipiany na lata 2021-2032 2020-11-13 12:25:50
Zarządzenie Nr 97/2020 Burmistrza Lipian z dnia 8 października 2020 roku w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Lipiany na rok 2020 2020-10-27 08:19:58
Zarządzenie Nr 93/2020 Burmistrza Lipian z dnia 30 września 2020 roku w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Lipiany na rok 2020 2020-10-27 08:04:08
Zarządzenie Nr 91/2020 Burmistrza Lipian z dnia 29 września 2020 roku w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Lipiany na rok 2020 2020-10-27 07:57:59
Zarządzenie Nr 89/2020 Burmistrza Lipian z dnia 25 września 2020 roku w sprawie ustalenia planu wykonawczego do uchwały Nr XXI/186/2020 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 25 września 2020 roku w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Lipiany na 2020 rok. 2020-10-05 11:45:24
Zarządzenie Nr 85/2020 Burmistrza Lipian z dnia 4 września 2020 roku w sprawie planu finansowego rachunku środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. 2020-10-05 11:30:20
Zarządzenie Nr 83/2020 Burmistrza Lipian z dnia 28 sierpnia 2020 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Lipiany na rok 2020. 2020-10-05 11:11:49
Zarządzenie Nr 81/2020 Burmistrza Lipian z dnia 18 sierpnia 2020 roku w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Lipiany na rok 2020 2020-09-09 08:33:50
Zarządzenie Nr 75/2020 Burmistrza Lipian z dnia 31 lipca 2020 r. w sprawie zmiany zasad prowadzenia wyodrębnionej ewidencji środków związanych z finansowaniem lub dofinansowaniem projektów i programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w tym wydatków budżetu środków europejskich 2020-09-09 08:20:44
Założenia na 2021 r. 2020-09-07 08:55:26
Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej według stanu na 30 czerwca 2020 roku. 2020-08-07 09:57:24
Informacja z przebiegu wykonania budżetu Gminy Lipiany za I półrocze 2020-08-07 09:56:03
Zarządzenie Nr 59/2020 Burmistrza Lipian z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Lipiany na rok 2020 2020-08-04 13:08:36
Zarządzenie Nr 74/2020 Burmistrza Lipian z dnia 27 lipca 2020 roku w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Lipiany na rok 2020 2020-08-04 12:22:38
Zarządzenie Nr 66/2020 Burmistrza Lipian z dnia 10 lipca 2020 roku w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Lipiany na rok 2020 2020-08-04 12:18:04
Zarządzenie Nr 60/2020 Burmistrza Lipian z dnia 30 czerwca 2020 w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego zakładu Komunalnego w Lipianach za rok 2019 2020-07-15 14:08:37
Zarządzenie Nr 65/2020 Burmistrza Lipian z dnia 3 lipca 2020 roku w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Lipiany na rok 2020 2020-07-15 13:55:49
Zarządzenie Nr 57/2020 Burmistrza Lipian z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Lipiany na rok 2020 2020-07-07 10:38:29
Zarządzenie nr 56/2020 Burmistrza Lipian z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany planów finansowych na 2020 rok do uchwały Nr XIX/154/2020 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 25 czerwca 2020 roku 2020-07-07 10:37:08
Zarządzenie Nr 51/2020 Burmistrza Lipian z dnia 12 czerwca 2020 roku w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Lipiany na rok 2020 2020-07-07 10:32:12
Zarządzenie Nr 44/2020 Burmistrza Lipian z dnia 28 maja 2020 roku w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Lipiany na rok 2020 2020-07-07 09:25:57
Zarządzenie Nr 43/2020 w sprawie zmiany planów finansowych na 2020 rok do uchwały Nr XVII/139/2020 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 28 maja 2020 roku 2020-07-07 09:24:48
Zarządzenie nr 48/2020 Burmistrza Lipian z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie zmiany planów finasowych na 2020 rok do uchwały Nr XVII/139/2020 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 28 maja 2020 r. 2020-07-07 09:20:44
Zarządzenie Nr 40/2020 Burmistrza Lipian z dnia 15 maja 2020 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Lipiany na rok 2020 2020-06-01 10:01:58
Zarządzenie Nr 28/2020 Burmistrza Lipian z dnia 31 marca 2020 roku w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Lipiany na rok 2020 2020-04-28 13:20:19
Zarządzenie Nr 17/2020 Burmistrza Lipian z dnia 13 marca 2020 roku w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Lipiany na rok 2020 2020-04-28 12:46:42
Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Lipiany za 2019 r. 2020-04-07 12:06:17
Zarządzenie Nr 129/2018 Burmistrza Lipian z dnia 31 grudnia 2018 roku w sprawie procedury realizacji przez Gminę Lipiany obowiązków w zakresie identyfikacji schematów podatkowych oraz przekazywania informacji o schematach podatkowych 2020-03-03 09:45:07
Zarządzenie Nr 8/2020 Burmistrza Lipian z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie zmiany zasad prowadzenia wyodrębnionej ewidencji środków związanych z finansowaniem lub dofinansowaniem projektów i programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w tym wydatków budżetu środków europejskich 2020-03-03 09:25:28
Zarządzenie Nr 7/2020 Burmistrza Lipian z dnia 31 stycznia 2020 roku w sprawie rozliczenia płatności podatku VAT w Gminie Lipiany oraz jednostkach organizacyjnych za pośrednictwem metody podzielonej płatności (split payment) 2020-03-03 09:18:05
Zarządzenie Nr 5/2020 Burmistrza Lipian z dnia 27 stycznia 2020 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Lipiany na rok 2020 2020-03-03 09:13:56
Zarządzenie Nr 4/2020 Burmistrza Lipian z dnia 27 stycznia 2020 roku w sprawie zmiany planów finansowych na 2020 rok do uchwały Nr XIII/96/2020 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 24 stycznia 2020 roku 2020-03-03 08:47:31
Zarządzenie Nr 2/2020 Burmistrza Lipian z dnia 15 stycznia 2020 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Lipiany na rok 2020 2020-03-03 08:31:07
Zarządzenie nr 146/2019 Burmistrza Lipian z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany Instrukcji obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych w Urzędzie miejskim w Lipianach 2020-02-11 08:17:48
Zarządzenie Nr 145/2019 Burmistrza Lipian z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany zasad (polityki) rachunkowości 2020-02-11 08:16:20
Zarządzenie nr 150/2019 Burmistrza Lipian z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie planu finansowego Urzędu Miejskiego w Lipianach na rok 2020 2020-01-14 09:01:07
Zarządzenie Nr 149/2019 Burmistrza Lipian z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie planów finansowych jednostek budżetowych na rok 2020 2020-01-14 08:58:27
Zarządzenie Nr 142/2019 Burmistrza Lipian z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Lipiany na rok 2019 2020-01-13 14:57:01
Zarządzenie Nr 141/2019 Burmistrza Lipian z dnia 20 grudnia 2019 roku w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Lipiany na rok 2019 2020-01-13 14:54:42
Zarządzenie Nr 140/2019 Burmistrza Lipian z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany planów finansowych na 2019 rok do uchwały Nr XII/95/2019 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 19 grudnia 2019 roku 2020-01-13 14:52:57
Zarządzenie Nr 135/2019 Burmistrza Lipian z dnia 11 grudnia 2019 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Lipiany na rok 2019 2020-01-13 14:50:44
Zarządzenie Nr 128/2019 Burmistrza Lipian z dnia 29 listopada 2019 roku w sprawie zmiany planów finansowych na 2019 rok do uchwały Nr XI/84/2019 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 28 listopada 2019 roku 2020-01-13 11:12:00
Zarządzenie Nr 129/2019 Burmistrza Lipian z dnia 29 listopada 2019 roku w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Lipiany na rok 2019 2020-01-13 10:48:36
Zarządzenie Nr 123/2019 Burmistrza Lipian z dnia 14 listopada 2019 roku w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Lipiany na rok 2019 2019-11-21 12:07:24
Zarządzenie Nr 118/2019 Burmistrza Lipian z dnia 31 października 2019 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Lipiany na rok 2019 2019-11-21 11:55:18
Zarządzenie Nr 117/2019 Burmistrza Lipian z dnia 30 października 2019 r. w sprawie zmiany planów finansowych na 2019 rok do uchwały Nr X/73/2019 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 29 października 2019 roku 2019-11-21 11:54:06
Zarządzenie Nr 113/2019 Burmistrza Lipian z dnia 30 września 2019 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Urzędzie Miejskim w Lipianach 2019-11-21 11:19:55
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lipiany na lata 2020-2032 2019-11-18 13:00:02
Projekt Budżetu na 2020 r. 2019-11-18 12:55:07
Zarządzenie Nr 115/2019 Burmistrza Lipian z dnia 11 października 2019 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Lipiany na rok 2019 2019-10-23 12:26:48
Zarządzenie Nr 112/2019 Burmistrza Lipian z dnia 30 września 2019 roku w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Lipiany na rok 2019 2019-10-23 12:12:25
Zarządzenie Nr 109/2019 Burmistrza Lipian z dnia 26 września 2019 r. w sprawie zmiany planów finansowych na 2019 rok do uchwały nr IX/67/2019 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 26 września 2019 roku 2019-10-23 12:03:55
Zarządzenie Nr 103/2019 Burmistrza Lipian z dnia 5 września 2019 r. w sprawie zmiany zasad (polityki) rachunkowości oraz zmiany Instrukcji obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych w Urzędzie miejskim w Lipianach 2019-09-18 10:43:12
Zarządzenie Nr 107/2019 Burmistrza Lipian z dnia 16 września 2019 roku w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Lipiany na rok 2019 2019-09-18 10:35:18
Zarządzenie Nr 102/2019 Burmistrza Lipian z dnia 30 sierpnia 2019 roku w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Lipiany na rok 2019 2019-09-18 10:32:35
Zarządzenie Nr 100/2019 Burmistrza Lipian z dnia 22 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany zasad prowadzenia wyodrębnionej ewidencji środków związanych z finansowaniem lub dofinansowaniem projektów i programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w tym wydatków budżetu środków europejskich 2019-09-18 10:29:09
Zarządzenie Nr 88/2019 Burmistrza Lipian z dnia 30 lipca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Lipiany na rok 2019 2019-09-18 10:25:28
Zarządzenie Nr 97/2019 Burmistrza Lipian z dnia 14 sierpnia 2019 roku w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Lipiany na rok 2019 2019-09-18 09:50:24
Zarządzenie Nr 84/2019 Burmistrza Lipian z dnia 15 lipca 2019 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Lipiany na rok 2019 2019-08-23 09:51:09
Zarządzenie nr 67/2019 Burmistrza Lipian z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Lipiany na rok 2019 2019-07-11 08:35:08
Katarzyna Walerowska - Skarbnik Gminy 2019-06-10 11:25:02
Zarządzenie Nr 58/2019 Burmistrza Lipian z dnia 30 maja 2019 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Lipiany na rok 2019 2019-06-07 14:21:57
Zarządzenie Nr 57/2019 Burmistrza Lipian z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zmiany planów fiansowych na 2019 rok do uchwały Nr VII/46/2019 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 28 maja 2019 roku 2019-06-07 14:20:56
Zarządzenie Nr 51/2019 Burmistrza Lipian z dnia 15 maja 2019 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Lipiany na rok 2019 2019-06-07 14:17:12
Zarządzenie nr 46/2019 Burmistrza Lipian z dnia 30 kwietnia 2019 roku w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Lipiany na rok 2019 2019-06-07 13:55:37
Zarządzenie Nr 39/2019 Burmistrza Lipian z dnia 15 kwietnia 2019 roku w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Lipiany na rok 2019 2019-05-09 11:51:19
Zarządzenie Nr 31/2019 Burmistrza Lipian z dnia 29 marca 2019 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Lipiany na rok 2019 2019-04-18 09:14:37
Zarządzenie Nr 30/2019 Burmistrza Lipian z dnia 29 marca 2019 roku w sprawie zmiany planów finansowych na 2019 rok do uchwały Nr V/34/2019 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 28 marca 2019 roku 2019-04-18 09:11:31
Zarządzenie Nr 28/2019 Burmistrza Lipian z dnia 21 marca 2019 roku w sprawie zmiany zasad (polityki) rachunkowości 2019-04-18 08:59:31
Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Lipiany za 2018 rok 2019-04-04 13:36:31
Zarządzenie Nr 20/2019 Burmistrza Lipian z dnia 28 lutego 2019 roku w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Lipiany na rok 2019 2019-03-13 09:24:01
Zarządzenie nr 19/2019 Burmistrza Lipian z dnia 28 lutego 2019 roku w sprawie zmiany planów finansowych na 2019 rok do uchwały Nr IV/23/2019 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 28 lutego 2019 roku 2019-03-13 09:22:23
Zarządzenie Nr 17/2019 Burmistrza Lipian z dnia 14 lutego 2019 roku w sprawie zamian budżetu i w budżecie gminy Lipiany na rok 2019 2019-03-05 09:25:43
Zarządzenie nr 14/2019 Burmistrza Lipian z dnia 4 lutego 2019 r. w sprawie zmiany Instrukcji obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych w Urzędzie Miejskim w Lipianach 2019-03-05 09:19:56
Zarządzenie Nr 10/2019 Burmistrza Lipian z dnia 1 lutego 2019 roku w sprawie zmiany zasad (polityki) rachunkowości 2019-03-05 09:11:17
Zarządzenie Nr 9/2019 Burmistrza Lipian z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Lipiany na rok 2019 2019-03-05 09:09:40
Bilans łączny 2019-03-01 07:53:42
Bilans skonsolidowany 2019-03-01 07:53:11
Bilans z wykonania budżetu 2019-03-01 07:52:43
Rachunek zysków i strat 2019-03-01 07:52:13
Zestawienie zmian w funduszu 2019-03-01 07:51:31
Zarządzenie Nr 8/2019 Burmistrza Lipian z dnia 31 stycznia 2019 roku w sprawie zmiany Instrukcji kasowej 2019-02-07 14:43:35
Zarządzenie nr 128/2018 Burmistrza Lipian z dnia 31 grudnia 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Lipiany na rok 2018 2019-01-30 10:29:54
Zarządzenie Nr 4/2019 Burmistrza Lipian z dnia 15 stycznia 2019 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Lipiany na rok 2019 2019-01-30 10:14:30
Zarządzenie Nr 2/2019 Burmistrza Lipian z dnia 2 stycznia 2019 r. w sprawie planu finansowego Urzędu Miejskiego w Lipianach na rok 2019 2019-01-30 10:12:04
Zarządzenie Nr 1/2019 Burmistrza Lipian z dnia 2 stycznia 2019 r. w sprawie planów finansowych jednostek budżetowych na rok 2019 2019-01-30 10:10:17
Zarządzenie Nr 127/2018 Burmistrza Lipian z dnia 21 grudnia 2018 roku w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Lipiany na rok 2018 2019-01-02 09:26:46
Zarządzenie Nr 123/2018 Burmistrza Lipian z dnia 21 grudnia 2018 roku w sprawie udzielenia upoważnienia 2019-01-02 09:25:08
Zarządzenie Nr 122/2018 Burmistrza Lipian z dnia 21 grudnia 2018 roku w sprawie zmiany planów finansowych na 2018 rok do uchwały Nr III/12/2018 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 20 grudnia 2018 roku 2019-01-02 09:24:11
Zarządzenie Nr 120/2018 Burmistrza Lipian z dnia 18 grudnia 2018 roku w sprawie zmian budżetu Gminy Lipiany na rok 2018 2019-01-02 09:17:24
Zarządzenie Nr 119/2018 Burmistrza Lipian z dnia 14 grudnia 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Lipiany na rok 2018 2019-01-02 09:14:48
Zarządzenie Nr 117/2018 Burmistrza Lipian z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Instrukcji obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych w Urzędzie Miejskim w Lipianach 2019-01-02 08:15:24
Zarządzenie Nr 115/2018 Burmistrza Lipian z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Lipiany na rok 2018 2019-01-02 07:59:31
Zarządzenie Nr 113/2018 Burmistrza Lipian z dnia 23 listopada 2018 roku w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Lipiany na rok 2018 2019-01-02 07:52:59
Zarządzenie Nr 110/2018 Burmistrza Lipian z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie instrukcji kasowej 2019-01-02 07:47:46
Zarządzenie 112/2018 Burmistrza Lipian z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie zmiany Instrukcji obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych w Urzędzie Miejskim w Lipianach 2018-11-26 09:22:36
Zarządzenie Nr 109/2018 Burmistrza Lipian z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Urzędzie Miejskim w Lipianach 2018-11-26 09:21:03
Zarządzenie Nr 108/2018 Burmistrza Lipian z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Lipiany na rok 2018 2018-11-26 09:19:36
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Lipiany na lata 2019-2028 2018-11-15 12:54:40
Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej 2018-11-15 12:29:42
Projekt uchwały budżetowej wraz z załącznikami 2018-11-15 12:29:05
Zarządzenie Nr 106/2018 Burmistrza Lipian z dnia 5 listopada 2018 roku w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Lipiany na rok 2018 2018-11-15 10:09:26
Zarządzenie nr 104/2018 Burmistrza Lipian z dnia 31 października 2018 roku w sprawie zmiany zasad prowadzenia wyodrębnionej ewidencji środków związanych z finansowaniem lub dofinansowaneim projektów i programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w tym wydatków budżetu środków europejskich 2018-11-15 10:05:57
Zarządzenie Nr 101/2018 Burmistrza Lipian z dnia 25 października 2018 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Lipiany na rok 2018 2018-11-15 10:01:15
Zarządzenie Nr 100/2018 Burmistrza Lipian z dnia 19 października 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Lipiany na rok 2018 2018-10-29 09:40:56
Zarządzenie Nr 96/2018 Burmistrza Lipian z dnia 15 października 2018 r. w sprawie poziomu szczegółowości sporządzania planów finansowych 2018-10-29 09:35:00
Zarządzenie Nr 95/2018 Burmistrza Lipian z dnia 15 października 2018 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Lipiany na rok 2018 2018-10-29 09:33:36
Zarządzenie Nr 92/2018 Burmistrza Lipian z dnia 28 września 2018 roku w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Lipiany na rok 2018 2018-10-09 12:53:17
Zarządzenie Nr 90/2018 burmistrza Lipian z dnia 26 września 2018 roku w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Lipiany na rok 2018 2018-10-09 12:51:43
Zarządzenie Nr 89/2018 Burmistrza Lipian z dnia 25 września 2018 r. w sprawie zmiany planów finansowych na 2018 rok do uchwały Nr XXXIX/282/2018 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 24 września 2018 r. 2018-10-09 12:50:19
Zarządzenie Nr 88/2018 Burmistrza Lipian z dnia 14 września 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Lipiany na rok 2018 2018-09-20 13:53:19
Zarządzenie Nr 86/2018 Burmistrza Lipian z dnia 12 września 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Lipiany na rok 2018 2018-09-20 13:51:46
Zarządzenie Nr 81/2018 Burmistrza Lipian z dnia 31 sierpnia 2018 roku w sprawie zmiany Instrukcji kasowej 2018-09-20 13:38:55
Zarządzenie Nr 80/2018 Burmistrza Lipian z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Lipiany na rok 2018 2018-09-20 13:37:49
Zarządzenie Nr 76/2018 Burmistrza Lipian z dnia 23 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Lipiany na rok 2018 2018-09-20 13:14:58
Uchwała w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Lipiany na 2018 rok 2018-09-20 12:46:54
Uchwała w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lipiany na lata 2018-2028 2018-09-20 12:42:59
Założenia na 2019 rok 2018-08-27 11:56:53
Zarządzenie Nr 75/2018 Burmistrza Lipian z dnia 16 sierpnia 2018 roku w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Lipiany na rok 2018 2018-08-24 08:48:47
Zarządzenie Nr 65/2018 Burmistrza Lipian z dnia 31 lipca 2018 roku w sprawie zmiany zasad (polityki) rachunkowości 2018-08-24 08:36:25
Zarządzenie Nr 58/2018 Burmistrza Lipian z dnia 10 lipca 2018 roku w sprawie zasad prowadzenia wyodrębnionej ewidencji środków związanych z finansowaniem lub dofinansowaniem projektów i programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w tym wydatków budżetu środków europejskich 2018-08-24 08:27:09
Zarządzenie Nr 57/2018 Burmistrza Lipian z dnia 10 lipca 2018 roku w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Lipiany na rok 2018 2018-08-24 08:24:49
Zarządzenie Nr 61/2018 Burmistrza Lipian z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Lipiany na rok 2018 2018-08-02 12:57:09
Zarządzenie Nr 53/2018 Burmistrza Lipian z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Lipiany na rok 2018 2018-07-10 07:57:26
Zarządzenie Nr 52/2018 Burmistrza Lipian z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany planów finansowych na 2018 rok do uchwały Nr XXXVIII/268/2018 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 28 czerwca 2018 r. 2018-07-10 07:46:08
Zarządzenie Nr 43/2018 Burmistrza Lipian z dnia 7 czerwca 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Lipiany na rok 2018 2018-06-26 07:52:53
Projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Lipiany za 2017 rok 2018-06-15 12:13:34
Projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Lipiany na 2018 rok 2018-06-15 12:11:19
Projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lipiany na lata 2018 ? 2028 2018-06-15 12:04:53
Zarządzenie Nr 42/2018 Burmistrza Lipian z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie zmiany planów finansowych na 2018 rok do uchwały Nr XXXVII/260/2018 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 29 maja 2018 r. 2018-06-12 08:42:12
Zarządzenie Nr 40/2018 Burmistrza Lipian z dnia 29 maja 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Lipiany na rok 2018 2018-06-12 08:30:41
Zarządzenie Nr 35/2018 Burmistrza Lipian z dnia 10 maja 2018 roku w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Lipiany na rok 2018 2018-05-23 12:52:38
Uchwała w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Lipiany na 2018 rok 2018-05-18 08:36:14
Zarządzenie Nr 33/2018 Burmistrza Lipian z dnia 2 maja 2018 r. w sprawie sporządzania i przekazywania sprawozdań budżetowych przez kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Lipiany 2018-05-14 09:34:27
Zarządzenie Nr 32/2018 Burmistrza Lipian z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Lipiany na rok 2018 2018-05-14 09:32:26
Zarządzenie Nr 31/2018 Burmistrza Lipian z dnia 16 kwietnia 2018 roku w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Lipiany na rok 2018 2018-05-14 09:31:09
Zarządzenie Nr 25/2018 Burmistrza Lipian z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Lipiany na rok 2018 2018-04-11 07:58:34
Zarządzenie nr 21/2018 Burmistrza Lipian z dnia 16 marca 2018 r. w sprawie zmiany zasad (polityki) rachunkowości 2018-04-11 07:55:07
Zarządzenie Nr 24/2018 Burmistrza Lipian z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie zmiany planów finansowych na 2018 rok do uchwały Nr XXXVI/253/2018 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 26 marca 2018 r. 2018-03-30 11:55:25
Zarządzenie Nr 19/2018 Burmistrza Lipian z dnia 14 marca 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Lipiany na rok 2018 2018-03-30 11:51:48
Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Lipiany 2018-03-30 10:20:34
Uchwała w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Lipiany na 2018 rok 2018-03-19 08:54:44
Uchwała w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lipiany na lata 2018-2028 2018-03-19 08:50:06
Zarządzenie Nr 18/2018 Burmistrza Lipian z dnia 9 marca 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Lipiany na rok 2018 2018-03-16 08:22:11
Zarządzenie Nr 17/2018 Burmistrza Lipian z dnia 28 lutego 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Lipiany na rok 2018 2018-03-16 08:20:21
Zarządzenie Nr 16/2018 Burmistrza Lipian z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie zmiany planów finansowych na 2018 rok do uchwały Nr XXXV/242/2018 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 27 lutego 2018 r. 2018-03-16 08:18:14
Zarządzenie Nr 12/2018 Burmistrza Lipian z dnia 16 lutego 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Lipiany na rok 2018 2018-03-01 13:25:23
Zarządzenie Nr 7/2018 Burmistrza Lipian z dnia 30 stycznia 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Lipiany na rok 2018 2018-03-01 13:11:42
Zarządzenie Nr 5/2018 Burmistrza Lipian z dnia 23 stycznia 2018 r. w sprawie udzielenia upoważnienia 2018-02-01 10:09:09
Zarządzenie Nr 4/2018 Burmistrza Lipian z dnia 23 stycznia 2018 r. w sprawie planu finansowego Urzędu Miejskiego w Lipianach na rok 2018 2018-02-01 10:08:10
Zarządzenie Nr 3/2018 Burmistrza Lipian z dnia 23 stycznia 2018 r. w sprawie planów finansowych jednostek budżetowych na rok 2018 2018-02-01 10:06:49
Zarządzenie Nr 130/2017 Burmistrza Lipian z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie wycofania wartości niematerialnych i prawnych z ewidencji księgowej 2018-01-17 08:30:36
Zarządzenie Nr 129/2017 Burmistrza Lipian z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie zmiany zasad (polityki) rachunkowości 2018-01-17 08:28:35
Zarządzenie Nr 127/2017 Burmistrza Lipian z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Lipiany na rok 2017 2018-01-17 08:26:37
Zarzadzenie nr 126/2017 Burmistrza Lipian z dnia 18 grudnia 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Lipiany na rok 2017 2018-01-17 08:25:23
Zarządzenie Nr 114/2017 Burmistrza Lipian z dnia 12 grudnia 2017 r. w sprawie wyznaczenia przewodniczącego oraz członków komisji przetargowej 2017-12-20 08:32:08
Zarządzenie Nr 113/2017 Burmistrza Lipian z dnia 11 grudnia 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Lipiany na rok 2017 2017-12-20 08:30:59
Zarządzenie Nr 109/2017 Burmistrza Lipian z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Urzędzie Miejskim w Lipianach 2017-12-20 08:24:59
Zarządzenie Nr 108/2017 Burmistrza Lipian z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Lipiany na rok 2017 2017-12-20 08:23:46
Zarządzenie Nr 107/2017 Burmistrza Lipian z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie zmiany planów finansowych na 2017 rok do uchwały Nr XXXII/229/2017 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 28 listopada 2017 r. 2017-12-20 08:22:06
Zarządzenie Nr 94/2017 Burmistrza Lipian z dnia 14 listopada 2017 roku w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Lipiany na rok 2017 2017-11-24 09:37:11
Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej 2017-11-22 12:35:18
Projekt uchwały budżetowej wraz z załącznikami 2017-11-22 12:34:57
Zarządzenie Nr 92/2017 Burmistrza Lipian z dnia 7 listopada 2017 roku w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Lipiany na rok 2017 2017-11-16 10:22:43
Zarządzenie Nr 90/2017 Burmistrza Lipian z dnia 27 października 2017 r. w sprawie zmiany planów finansowych na 2017 rok do uchwały Nr XXXI/217/2017 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 26 października 2017 r. 2017-11-16 10:19:55
Zarządzenie Nr 89/2017 Burmistrza Lipian z dnia 27 października 2017 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Lipiany na rok 2017 2017-11-16 10:18:14
Zarządzenie Nr 86/2017 Burmistrza Lipian z dnia 16 października 2017 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Lipiany na rok 2017 2017-10-20 14:44:27
Uchwała w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Lipiany na 2017 rok 2017-10-16 14:13:49
Uchwała w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków i opłat za pomocą innego instrumentu płatniczego, w tym instrumentu płatniczego, na którym przechowywany jest pieniądz elektroniczny 2017-10-16 14:12:27
Zarządzenie Nr 77/2017 Burmistrza Lipian z dnia 29 września 2017 roku w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Lipiany na rok 2017 2017-10-10 10:46:47
Zarządzenie Nr 76/2017 Burmistrza Lipian z dnia 29 września 2017 r. w sprawie zmiany planów finansowych na 2017 rok do uchwały Nr XXX/203/2017 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 26 września 2017 r. 2017-10-10 10:45:04
Zarządzenie Nr 74/2017 Burmistrza Lipian z dnia 15 września 2017 roku w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Lipiany na rok 2017 2017-10-05 08:36:47
Uchwała w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Lipiany na 2017 rok 2017-09-15 10:47:57
Uchwała w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lipiany na lata 2017-2028 2017-09-15 10:46:30
Zarządzenie Nr 69/2017 Burmistrza Lipian z dnia 1 września 2017 r. w sprawie uchylenia zarządzenia nr 174/2015 Burmistrza Lipian z dnia 1 grudnia 2015 r. w sprawie klasyfikowania, ewidencji i sporządzania sprawozdań budżetowych w zakresie wydatków strukturalnych 2017-09-08 13:05:00
Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć 2017-09-06 10:42:09
Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Lipiany 2017-09-06 10:40:28
Zarządzenie nr 68/2017 Burmistrza Lipian z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Lipiany na rok 2017 2017-09-06 10:35:01
Założenia na 2018 rok 2017-08-30 07:19:49
Zarządzenie Nr 57/2017 burmistrza Lipian z dnia 17 lipca 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Lipiany na rok 2017 2017-08-16 09:23:08
Zarządzenie Nr 60/2017 Burmistrza Lipian z dnia 31 lipca 2017 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Lipiany na rok 2017 2017-08-09 14:27:08
Uchwała w sprawie zmian w budżecie Gminy Lipiany na 2017 rok 2017-07-17 08:27:41
Zarządzenie Nr 52/2017 Burmistrza Lipian z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Lipiany na rok 2017 2017-07-07 07:47:19
Zarządzenie Nr 135/2016 Burmistrza Lipian z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w kasach fiskalnych 2017-07-06 10:52:16
Zarządzenie Nr 51/2017 Burmistrza Lipian z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany planów finansowych na 2017 rok do uchwały Nr XXVIII/197/2017 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 26 czerwca 2017 r. 2017-06-30 07:34:45
Zarządzenie Nr 50/2017 Burmistrza Lipian z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Lipiany na rok 2017 2017-06-30 07:33:10
Zarządzenie Nr 48/2017 Burmistrza Lipian z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Lipiany na rok 2017 2017-06-21 07:29:17
Uchwała w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Lipiany za 2016 rok 2017-06-14 14:00:42
Uchwała w sprawie zmian w budżecie Gminy Lipiany na 2017 rok 2017-06-14 13:56:41
Uchwała w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lipiany na lata 2017-2028 2017-06-14 13:53:30
Zarządzenie 41/2017 Burmistrza Lipian z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Lipiany na rok 2017 2017-06-07 12:39:51
Zarządzenie Nr 40/2017 Burmistrza Lipian z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie zmiany planów finansowych na 2017 rok do uchwały Nr XXVII/190/2017 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 29 maja 2017 r. 2017-06-07 12:27:45
Zarządzenie Nr 38/2017 Burmistrza Lipian z dnia 15 maja 2017 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Lipiany na rok 2017 2017-06-07 11:01:43
Uchwała w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Lipiany na 2017 rok 2017-05-22 13:51:13
Zarządzenie Nr 132/2016 Burmistrza Lipian z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie Instrukcji obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych w Urzędzie Miejskim w Lipianach 2017-05-22 13:34:02
Zarządzenie Nr 131/2016 Burmistrza Lipian z dnia 30 grudnia 2016 roku w sprawie zasad (polityki) rachunkowości 2017-05-22 13:32:32
Zarządzenie Nr 33/2017 Burmistrza Lipian z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Lipiany na rok 2017 2017-05-08 08:59:54
Zarządzenie Nr 31/2017 Burmistrza Lipian z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany planów finansowych na 2017 rok do uchwały Nr XXVI/186/2017 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 25 kwietnia 2017 r. 2017-05-08 08:55:23
Zarządzenie Nr 28/2017 Burmistrza Lipian z dnia 14 kwietnia 2017 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Lipiany na rok 2017 2017-04-18 11:09:58
Zarządzenie Nr 25/2017 Burmistrza Lipian z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdań finansowych za 2016 rok 2017-04-18 08:09:43
Zarządzenie Nr 24/2017 Burmistrza Lipian z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Lipiany na rok 2017 2017-04-18 08:08:07
Zarządzenie Nr 23/2017 Burmistrza Lipian z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie zmiany planów finansowych na 2017 rok do uchwały Nr XXV/174/2017 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 30 marca 2017 r. 2017-04-05 08:46:15
Zarządzenie Nr 22/2017 Burmistrza Lipian z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Lipiany na rok 2017 2017-04-05 08:43:37
Zarządzenie Nr 19/2017 Burmistrza Lipian z dnia 15 marca 2017 roku w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie zasad ewidencji w Urzędzie Miejskim w Lipianach środków związanych z finansowaneim lub dofinansowaniem projektów i programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, w tym wydatki budżetu środków europejskich 2017-04-05 08:41:17
Zarządzenie Nr 133/2016 Burmistrza Lipian z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie zasad prowadzenia rozliczeń podatku od towarów i usług w Gminie Lipiany 2017-04-05 08:32:42
Sprawozdanie z wykonania budżetu 2017-04-05 07:25:40
Uchwała w sprawie zmian w budżecie Gminy Lipiany na 2017 rok 2017-03-21 12:48:03
Zarządzenie Nr 16/2017 Burmistrza Lipian z dnia 9 marca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Lipiany na rok 2017 2017-03-14 10:11:18
Zarządzenie Nr 14/2017 Burmistrza Lipian z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie zmiany planów finansowych na 2017 rok do uchwały Nr XXIV/171/2017 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 27 lutego 2017 r. 2017-03-03 10:33:34
Zarządzenie Nr 13/2017 Burmistrza Lipian z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Lipiany na rok 2017 2017-03-03 10:31:47
Zarządzenie Nr 12/2017 Burmistrza Lipian z dnia 13 lutego 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Lipiany na rok 2017 2017-03-03 10:28:06
Zarządzenie Nr 134/2016 Burmistrza Lipian z dnia 30 grudnia 2016 roku w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie zasad ewidencji w Urzędzie Miejskim w Lipianach środków związanych z finansowaniem lub dofinansowaniem projektów i programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, w tym wydatki budżetu środków europejskich 2017-03-03 10:14:43
Zarządzenie Nr 10/2017 Burmistrza Lipian z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Lipiany na rok 2017 2017-02-14 10:28:36
Zarządzenie Nr 130/2016 Burmistrza Lipian z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie Instrukcji kasowej 2017-02-14 10:14:28
Uchwała w sprawie zmian w budżecie Gminy Lipiany na 2017 rok 2017-02-14 08:44:56
Zarządzenie Nr 128/2016 Burmistrza Lipian z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Lipiany na rok 2016 2017-01-18 08:09:56
Zarządzenie Nr 6/2017 Burmistrza Lipian z dnia 16 stycznia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Lipiany na rok 2017 2017-01-18 07:52:38
Zarządzenie Nr 3/2017 Burmistrza Lipian z dnia 2 stycznia 2017 r. w sprawie udzielenia upoważnienia 2017-01-12 09:22:24
Zarządzenie Nr 2/2017 Burmistrza Lipian z dnia 2 stycznia 2017 r. w sprawie planu finansowego Urzędu Miejskiego w Lipianach na rok 2017 2017-01-12 09:21:17
Zarządzenie Nr 1/2017 Burmistrza Lipian z dnia 2 stycznia 2017 r. w sprawie planów finansowych jednostek budżetowych na rok 2017 2017-01-12 09:13:19
Zarządzenie Nr 126/2016 Burmistrza Lipian z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Urzędzie Miejskim w Lipianach 2017-01-03 09:56:20
Zarządzenie Nr 125/2016 Burmistrza lipian z dnia 23 grudnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Lipiany na rok 2016 2017-01-03 09:54:59
Zarządzenie nr 122/2016 Burmistrza Lipian z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany planów finansowych na 2016 rok do uchwały Nr XXIII/158/2016 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 20 grudnia 2016 r. 2017-01-03 09:51:54
Zarządzenie Nr 121/2016 Burmistrza Lipian z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Lipiany na rok 2016 2017-01-03 09:49:31
Zarządzenie nr 115/2016 Burmistrza Lipian z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Lipiany na rok 2016 2016-12-14 08:43:23
Zarządzenie Nr 112/2016 Burmistrza Lipian z dnia 15 listopada 2016 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Urzędzie Miejskim w Lipianach 2016-11-24 14:14:10
Zarządzenie Nr 111/2016 Burmistrza Lipian z dnia 15 listopada 2016 r. w sprawie zasad prowadzenia rozliczeń podatku od towarów i usług w Gminie Lipiany 2016-11-24 14:14:05
Zarządzenie Nr 110/2016 Burmistrza Lipian z dnia 15 listopada 2016 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 100/2016 z dnia 14 października 2016 roku 2016-11-24 14:13:58
Zarządzenie Nr 109/2016 Burmistrza Lipian z dnia 15 listopada 2016 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Lipiany na rok 2016 2016-11-24 14:13:53
Zarządzenie Nr 104/2016 Burmistrza Lipian z dnia 31 października 2016 r. w sprawie zmiany planów finansowych na 2016 rok do uchwały Nr XXI/148/2016 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 31 października 2016 r. 2016-11-09 13:36:11
Zarządzenie Nr 103/2016 Burmistrza Lipian z dnia 28 października 2016 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Lipiany na rok 2016 2016-11-09 13:36:05
Zarządzenie Nr 101/2016 Burmistrza Lipian z dnia 17 października 2016 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Lipiany na rok 2016 2016-11-09 13:35:52
Zarządzenie Nr 98/2016 Burmistrza Lipian z dnia 30 września 2016 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 10/2014 Burmistrza Lipian z dnia 27 stycznia 2014 roku 2016-10-13 09:25:31
Zarządzenie Nr 97/2016 Burmistrza Lipian z dnia 29 września 2016 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Lipiany na rok 2016 2016-10-13 09:23:24
Zarządzenie nr 96/2016 Burmistrza Lipian z dnia 29 września 2016 r. w sprawie zmiany planów finansowych na 2016 rok do uchwały Nr XX/141/2016 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 27 września 2016 r. 2016-10-13 09:21:39
Zarządzenie Nr 91/2016 Burmistrza Lipian z dnia 14 września 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Lipiany na rok 2016 2016-09-21 12:29:13
Uchwała w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy lipiany na 2016 rok 2016-09-19 09:26:00
Uchwała w sprawie opłaty targowej 2016-09-19 08:55:09
Zarządzenie Nr 88/2016 Burmistrza Lipian z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Lipiany na rok 2016 2016-09-09 11:02:11
Założenia na 2017 rok 2016-08-26 11:03:51
Informacja o przebiegu wykonania budżetu 2016-08-23 11:39:23
Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej 2016-08-23 11:23:51
Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury, SPZOZ 2016-08-23 11:18:15
Zarządzenie Nr 82/2016 Burmistrza Lipian z dnia 16 sierpnia 2016 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Lipiany na rok 2016 2016-08-16 10:56:55
Zarządzenie Nr 74/2016 Burmistrza Lipian z dnia 29 lipca 2016 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Lipiany na rok 2016 2016-08-16 09:24:19
Zarządzenie Nr 63/2016 Burmistrza Lipian z dnia 8 lipca 2016 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Lipiany na 2016 rok. 2016-07-15 08:47:39
Zarządzenie Nr 59/2016 Burmistrza Lipian z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany planów finansowych na 2016 rok do uchwały Nr XVIII/133/2016 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 28 czerwca 2016 roku 2016-07-04 09:27:54
Zarządzenie Nr 60/2016 Burmistrza Lipian z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Lipiany na rok 2016 2016-07-04 09:27:54
Zarządzenie Nr 56/2016 Burmistrza Lipian z dnia 3 czerwca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Lipiany na rok 2016 2016-06-09 14:11:01
Zarządzenie Nr 53/2016 Burmistrza Lipian z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Lipiany na rok 2016 2016-06-07 12:48:26
Zarządzenie Nr 52/2016 Burmistrza Lipian z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie zmiany planów finansowych na 2016 rok do uchwały XVII/126/2016 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 30 maja 2016 r. 2016-06-07 12:45:06
Zarządzenie Nr 51/2016 Burmistrza Lipian z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie zmiany polityki rachunkowości 2016-06-07 12:41:30
Zarządzenie Nr 50/2016 Burmistrza Lipian z dnia 25 maja 2016 roku w sprawie zmiany zarządzenia Nr 10/2014 Burmistrza Lipian z dnia 27 stycznia 2014 roku 2016-06-07 12:39:27
Zarządzenie Nr 46/2016 Burmistrza Lipian z dnia 18 maja 2016 r. w sprawie zmiany polityki rachunkowości 2016-05-23 08:48:34
Zarządzenie Nr 45/2016 Burmistrza Lipian z dnia 17 maja 2016 r. w sprawie zmiany polityki rachunkowości 2016-05-23 08:47:36
Uchwała w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Lipiany na 2016 rok 2016-05-20 10:08:43
Uchwała w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lipiany na lata 2016-2025 2016-05-20 10:07:22
Zarządzenie nr 39/2016 Burmistrza Lipian z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Lipiany na rok 2016 2016-05-06 09:59:31
INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY LIPIANY ZA ROK 2015 2016-05-05 12:44:59
Zarządzenie nr 35/2016 Burmistrza Lipian z dnia 12 kwietnia 2016 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Lipiany na rok 2016 2016-04-22 14:14:37
Zarządzenie Nr 34/2016 Burmistrza Lipian z dnia 12 kwietnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Zakładu Komunalnego w Lipianach za 2015 rok 2016-04-22 13:50:51
Zarządzenie Nr 30/2016 Burmistrza Lipian z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lipianach za 2015 rok 2016-04-11 12:30:26
Zarządzenie Nr 29/2016 Burmistrza Lipian z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Lipiany na rok 2016 2016-04-11 12:26:17
Zarządzenie Nr 28/2016 Burmistrza Lipian z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie zmian planów finansowych na 2016 rok do uchwały Nr XV/123/2016 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 31 marca 2016 r. 2016-04-11 12:14:45
Sprawozdanie z wykonania planów finansowych instytucji kultury, SPZOZ oraz gospodarki pozabudżetowej 2016-03-31 09:40:39
Sprawozdanie z wykonania budżetu 2016-03-31 09:16:51
Zarządzenie Nr 21/2016 Burmistrza Lipian z dnia 17 marca 2016 r. w sprawie zmiany polityki rachunkowości 2016-03-30 13:52:21
Zarządzenie Nr 20/2016 Burmistrza Lipian z dnia 17 marca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych instytucji kultury za 2015 rok 2016-03-30 13:49:11
Zarządzenie Nr 19/2016 Burmistrza Lipian z dnia 17 marca 2016 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Lipiany na rok 2016 2016-03-30 13:33:46
Zarządzenie Nr 15/2016 Burmistrza Lipian z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Lipiany na rok 2016 2016-03-07 12:45:08
Zarządzenie Nr 14/2016 Burmistrza Lipian z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie zmiany planów finansowych na 2016 rok do uchwały Nr XIV/106/2016 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 29 lutego 2016 r. 2016-03-07 12:44:54
Zarządzenie Nr 12/2016 Burmistrza Lipian z dnia 15 lutego 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Lipiany na rok 2016 2016-03-07 12:36:24
Zarządzenie Nr 10/2016 Burmistrza Lipian z dnia 5 lutego 2016 r. w sprawie zmiany polityki rachunkowości 2016-03-07 11:59:44
Uchwała w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Lipiany na 2016 rok 2016-02-18 11:51:13
Uchwała w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletnej Prognozy Finansowej Gminy Lipiany na lata 2016-2025 2016-02-18 11:38:35
Zarządzenie Nr 9/2016 Burmistrza Lipian z dnia 5 lutego 2016 r. w sprawie wyznaczenia pracowników wchodzących w skład wspólnej komisji ds. wyceny i podziału majątku zlikwidowanej Straży Miejskiej 2016-02-05 14:05:29
Zarządzenie Nr 5/2016 Burmistrza Lipian z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Lipiany na rok 2016 2016-02-05 14:01:45
Zarządzenie Nr 188/2015 Burmistrz Lipian z dnia 31 grudnia 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Lipiany na rok 2015 2016-01-27 10:12:40
Zrządzenie Nr 3/2016 Burmistrza Lipian z dnia 5 stycznia 2016 r. w sprawie zmiany polityki rachunkowości 2016-01-15 12:09:54
Zarządzenie Nr 2/2016 Burmistrza Lipian z dnia 5 stycznia 2016 roku w sprawie planu finansowego Urzędu Miejskiego w Lipianach na rok 2016 2016-01-13 09:42:53
Zarządzenie Nr 1/2016 Burmistrza Lipian z dnia 5 styczna 2016 roku w sprawie planów finansowych jednostek budżetowych na rok 2016 2016-01-13 08:57:12
Zarządzenie Nr 187/2015 Burmistrza Lipian z dnia 31 grudnia 2015 r. w sprawie udzielenia upoważnienia 2016-01-04 08:55:49
Zarządzenie Nr 186/2015 Burmistrza Lipian z dnia 31 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany planów finansowych na 2015 rok do uchwały Nr XIII/92/2015 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 29 stycznia 2015r. 2016-01-04 08:49:13
Zarządzenie Nr 182/2015 Burmistrza Lipian z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji mandatów karnych 2016-01-04 08:40:41
Zarządzenie Nr 181/2015 Burmistrza Lipian z dnia 22 grudnia 2015 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Urzędzie Miejskim 2016-01-04 08:38:05
Zarządzenie Nr 180/2015 Burmistrza Lipian z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Lipiany na rok 2015 2016-01-04 08:32:30
Zarządzenie Nr 179/2015 Burmistrza Lipian z dnia 11 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany polityki rachunkowości 2016-01-04 08:26:12