Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Lipianach

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Tag: ogłoszenie


Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
"Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania pn.: Przebudowa drogi gminnej w Lipianach w ciągu ul. Wiśniowej o długości ok. 550mb" 2022-03-03 10:08:36
Plan postępowań na rok 2022 2022-01-18 14:40:53
"Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji pn. Remont drogi gminnej nr 640023Z w miejscowości Wołczyn" 2021-10-14 09:35:50
Remont elewacji frontowej budynku mieszkalnego przy Placu Wolności 13 w Lipianach 2021-09-17 14:26:01
Zapytanie ofertowe dla zadania pn. "Docieplenie oraz wykonanie elewacji imitującej mur pruski dla budynku przy ul. Plac Wolności 13 w Lipianach na działce nr ewid. 212, obręb Lipiany 2, gmina Lipiany". 2021-09-01 08:15:55
BURMISTRZ LIPIAN OGŁASZA PIERWSZY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA ZBYCIE NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY LIPIANY. Nieruchomość położona w miejscowości Krasne, na działce nr ewid. 44/1, obręb Krasne gm. Lipiany, o powierzchni 2385 m2, w udziale 23/100 części. Nieruchomość zabudowana budynkiem mieszkalnym, oraz dwoma budynkami gospodarczymi. Nabywca będzie korzystał z lokalu mieszkalnego w budynku mieszkalnym o powierzchni użytkowej 44,80 m2. Dla nieruchomości 2020-10-14 13:54:55
BURMISTRZ LIPIAN OGŁASZA PIERWSZY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA ZBYCIE NIERUCHOMOŚCI NIEZABUDOWANEJ STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY LIPIANY. Nieruchomość gruntowa położona przy ul Różanej w Lipianach oznaczona nr ewid. 102/2 o pow. 627 m2 położona w obrębie 3 m. Lipiany, zabudowana drewnianym budynkiem niemieszkalnym o powierzchni 30,00 m2 (budynek częściowo położony na działce sąsiedniej nr ewid. 102/1) posiadająca księgę wieczystą nr SZ2T/00008779/7. Przetarg odbę 2020-10-14 13:52:48
Ogłoszenie Burmistrza Lipian z dnia 12 października 2020 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. 2020-10-12 13:54:08
BURMISTRZ LIPIAN OGŁASZA DRUGI PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NIEZABUDOWANEJ STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY LIPIANY - Działka niezabudowana nr ewid. gr. 106/4 o pow. 1 548 m 2 położona w obrębie 3 m. Lipiany przy ul. Myśliborskiej. Przetarg odbędzie się w dniu 13 września 2019 r. o godzinie 11.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lipianach, Plac Wolności 1, sala konferencyjna nr 19 (pierwsze piętro). 2019-08-12 11:08:10
OGŁOSZENIE BURMISTRZA LIPIAN z dnia 5 sierpnia 2019 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste oraz dzierżawy 2019-08-05 07:53:55
Burmistrz Lipian ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Lipianach - stanowisko ds. administracyjnych i archiwum zakładowego 2019-07-24 14:11:33
Informacja o wyniku naboru na stanowisko ds. administracyjnych i archiwum zakładowego 2019-07-24 13:39:27
Informacja o wyniku naboru na stanowisko ds. gospodarki wodnej i ochrony środowiska 2019-06-28 08:58:10
BURMISTRZ LIPIAN OGŁASZA NABÓR NA WOLNE OD DNIA 01 LIPCA 2019 ROKU STANOWISKO URZĘDNICZE W URZĘDZIE MIEJSKIM W LIPIANACH - stanowisko ds. gospodarki wodnej i ochrony środowiska w Referacie Ogólno-Organizacyjnym 2019-05-31 14:44:51
BURMISTRZ LIPIAN OGŁASZA PIERWSZY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NIEZABUDOWANEJ STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY LIPIANY . Działka niezabudowana nr ewid. gr. 106/4 o pow. 1 548 m2 położona w obrębie 3 m. Lipiany przy ul. Myśliborskiej, pod realizację budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego. Przetarg odbędzie się w dniu 29 maja 2019 r. o godzinie 11.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lipianach, Plac Wolności 1, sala konferencyjna nr 19 2019-04-29 14:51:31
Burmistrz Lipian ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Lipianach 2019-04-03 11:09:32
OGŁOSZENIE BURMISTRZA LIPIAN z dnia 11 marca 2019 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i oddania w użytkowanie wieczyste oraz dzierżawy 2019-03-11 14:26:48
BURMISTRZ LIPIAN OGŁASZA TRZECI PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA ZBYCIE UDZIAŁU W NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANEJ STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY LIPIANY- Przedmiotem przetargu jest udział w 1/2 części nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym, położonej w obrębie Będzin gm. Lipiany . Przetarg odbędzie się w dniu 1 kwietnia 2019 r. o godzinie 11.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lipianach, Plac Wolności 1, sala konferencyjna nr 19 2019-03-01 09:48:35
Wniosek Zamawiającego w sprawie przedłużenia terminu związania ofertą - dot. zamówienia na "Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: "Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Lipiany" oraz prowadzenie nadzoru autorskiego przy jego realizacji 2018-12-17 17:18:52
Usługa dowozu i odwozu dzieci wraz z opieką do Zespołu Szkół w Lipianach i Przedszkola Miejskiego w Lipianach w roku szkolnym 2018/2019 w okresie od 1 stycznia 2019 r. do 21 czerwca 2019 r., w roku szkolnym 2019/2020 w okresie od 1 września 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. w dni nauki szkolnej realizowana w oparciu o komunikację regulowaną na podstawie biletów miesięcznych wystawianych przez wykonawcę. Termin składania ofert: 12.12.2018 r. godz. 12.00 2018-12-05 11:21:08
Ogłoszenie Burmistrza Lipian z dnia 17 października 2018 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznczonych do sprzedaży i dzierżawy 2018-10-17 17:33:47
BURMISTRZ LIPIAN OGŁASZA DRUGI PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA ZBYCIE UDZIAŁU W NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANEJ STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY LIPIANY- Przedmiotem przetargu jest udział w 1/2 części nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym, położonej w obrębie Będzin gm. Lipian. Przetarg odbędzie się w dniu 19 października 2018 r. o godzinie 11.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lipianach, Plac Wolności 1, sala konferencyjna nr 19 (pierwsze piętro). 2018-09-19 15:06:57
BURMISTRZ LIPIAN OGŁASZA PIERWSZY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA ZBYCIE LOKALU MIESZKALNEGO WRAZ Z ODDANIEM W UŻYTKOWANIE WIECZYSTE UDZIAŁU W GRUNCIE STANOWIĄCYM WŁASNOŚĆ GMINY LIPIANY. Przedmiotem przetargu jest lokal mieszkalny nr 7 w budynku nr 16 przy ul. Górnej. Przetarg odbędzie się w dniu 31 sierpnia 2018 r. o godzinie 12.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lipianach, Plac Wolności 1, sala konferencyjna nr 19 (pierwsze piętro). 2018-08-01 13:10:32
BURMISTRZ LIPIAN OGŁASZA TRZECI PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NIEZABUDOWANEJ STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY LIPIANY. Działka niezabudowana nr 198/2 położona w obrębie 1 m. Lipiany przy ul. Makuszyńskiego. Przetarg odbędzie się w dniu 31 sierpnia 2018 r. o godzinie 11.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lipianach, Plac Wolności 1, sala konferencyjna nr 19 (pierwsze piętro). 2018-08-01 13:08:52
BURMISTRZ LIPIAN OGŁASZA PIERWSZY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANEJ STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY LIPIANY - Nieruchomość położona w obrębie Jedlice gm. Lipiany. Przetarg odbędzie się w dniu 31 sierpnia 2018 r. o godzinie 10.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lipianach, Plac Wolności 1, sala konferencyjna nr 19 (pierwsze piętro). 2018-08-01 13:07:11
BURMISTRZ LIPIAN OGŁASZA PIERWSZY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA ZBYCIE UDZIAŁU W NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANEJ STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY LIPIANY- Przedmiotem przetargu jest udział w 1/2 części nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym, położonej w obrębie Będzin gm. Lipiany. Przetarg odbędzie się w dniu 10 sierpnia 2018 r. o godzinie 11.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lipianach, Plac Wolności 1, sala konferencyjna nr 19 (pierwsze piętro). 2018-07-10 08:48:14
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste, najem oraz użyczenia położonych na terenie Miasta i Gminy Lipiany - czerwiec 2018-06-18 08:55:50
BURMISTRZ LIPIAN OGŁASZA PIERWSZY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA ZBYCIE NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY LIPIANY- Działka nr 20 o pow. 241 m 2 położona w obrębie 2 m. Lipiany przy ul. Lipowej. Przetarg odbędzie się w dniu 26 czerwca 2018 r. o godzinie 11.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lipianach, Plac Wolności 1, sala konferencyjna nr 19 (pierwsze piętro). 2018-05-25 10:38:00
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste oraz użyczenie- maj 2018-05-14 08:28:03
Burmistrz Lipian ogłasza pierwszy publiczny przetarg ustny ograniczony na dzierżawę działki oznaczonej numerem 239/6 obręb Osetna gm. Lipiany, KW SZ2T/00006731/5. 12. Przetarg odbędzie się w dniu 04 kwietnia 2018 r. o godz. 11.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Lipianach przy Placu Wolności 1 (sala nr 19). 2018-03-05 09:27:43
BURMISTRZ LIPIAN OGŁASZA PIERWSZY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA ZBYCIE NIERUCHOMOŚCI NIEZABUDOWANEJ STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY LIPIANY - Działka niezabudowana położona w obrębie Dębiec gm. Lipiany oznaczona numerem 92/2. Przetarg odbędzie się w dniu 23 lutego 2018 r. o godzinie 11.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lipianach, Plac Wolności 1, sala konferencyjna nr 19. 2018-01-23 13:13:48
Stanowisko urzędnicze ds. budownictwa i planowania przestrzennego 2017-11-13 08:11:10
Stanowisko urzędnicze ds. gospodarki nieruchomościami i dzierżaw 2017-11-13 08:10:29
BURMISTRZ LIPIAN ZAPRASZA DO CZWARTYCH ROKOWAŃ na sprzedaż lokalu mieszkalnego przy ul. Kościuszki 19/2 w Lipianach wraz ze sprzedażą udziału w gruncie stanowiącego własność Gminy Lipiany 2017-11-06 12:00:55
BURMISTRZ LIPIAN ZAPRASZA DO CZWARTYCH ROKOWAŃ na sprzedaż lokalu mieszkalnego przy ul. Kościuszki 19/2 w Lipianach wraz ze sprzedażą udziału w gruncie stanowiącego własność Gminy Lipiany 2017-11-06 11:59:58
Burmistrz Lipian ogłasza nabór wniosków o przyznanie dotacji celowej w 2017 r. dla spółek wodnych działających na terenie Gminy Lipiany 2017-10-26 10:10:33
BURMISTRZ LIPIAN OGŁASZA DRUGIE PRZETARGI USTNE NIEOGRANICZONE NA ZBYCIE NIERUCHOMOŚCI NIEZABUDOWANYCH STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY LIPIANY- Działki niezabudowane położone w obrębie 3 m. Lipiany przy ul. Barlineckiej pod realizację budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego. Przetargi odbędą się w dniu 21 listopada 2017 r. 2017-10-17 14:26:52
BURMISTRZ LIPIAN OGŁASZA PIERWSZE PRZETARGI USTNE NIEOGRANICZONE NA ZBYCIE NIERUCHOMOŚCI NIEZABUDOWANYCH STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY LIPIANY- działki przy ul. Barlineckiej w Lipianach. Przetargi odbędą się 12.10.2017 r. 2017-09-08 14:30:18
Burmistrz Lipian ogłasza nabór wniosków na dofinansowanie w 2017 roku prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach znajdujących się na terenie gminy Lipiany 2017-08-10 13:16:40
O G Ł O S Z E N I E Burmistrz Lipian ogłasza pierwsze publiczne przetargi ustne nieograniczone na dzierżawę części działki oznaczonej numerem 60 obręb 2 m. Lipiany przy ul. Polnej w Lipianach. Przedmiotem przetargów jest miesięczna stawka czynszu dzierżawnego za 1 m2 terenu stanowiącego działkę nr 60 obręb 2 m. Lipiany przeznaczonego na posadowienie 6 garaży blaszanych na samochody osobowe.Przetargi odbywać się będą w dniu 29 maja 2017 roku w sali konferencyjnej Urzędu M 2017-04-28 13:19:41
BURMISTRZ LIPIAN ZAPRASZA DO DRUGICH ROKOWAŃ na sprzedaż lokalu mieszkalnego przy ul. Kościuszki 19/2 w Lipianach wraz ze sprzedażą udziału w gruncie stanowiącego własność Gminy Lipiany. Rokowania będą przeprowadzone przez wyznaczoną komisję w dniu 19 kwietnia 2017 r. o godz. 11.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lipianach, Plac Wolności 1, sala konferencyjna nr 19 (pierwsze piętro). 2017-03-21 10:03:32
BURMISTRZ LIPIAN ZAPRASZA DO DRUGICH ROKOWAŃ na sprzedaż lokalu mieszkalnego przy ul. Kościuszki 19/2 w Lipianach wraz ze sprzedażą udziału w gruncie stanowiącego własność Gminy Lipiany. Rokowania będą przeprowadzone przez wyznaczoną komisję w dniu 19 kwietnia 2017 r. o godz. 11.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lipianach, Plac Wolności 1, sala konferencyjna nr 19 (pierwsze piętro). 2017-03-21 10:02:18
BURMISTRZ LIPIAN OGŁASZA PIERWSZY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NIEZABUDOWANEJ STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY LIPIANY Działka niezabudowana nr 198/1 o pow. 1.116 m2 położona w obrębie 1 m. Lipiany przy ul. Makuszyńskiego, pod realizację budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego. Przetarg odbędzie się w dniu 14 marca 2017 r. o godzinie 11.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lipianach, Plac Wolności 1, sala konferencyjna nr 19 2017-02-09 10:09:35
Burmistrz Lipian informuje, że przyjmowane są oferty cenowe na: zakup drzewa gat. topola "na pniu" wraz z wycinką, rosnącego w pasie drogi wewnętrznej, na działce nr 216 obręb Mielęcinek oraz uprzątnięciem terenu. 2017-01-17 13:54:08
Ogłoszenie Burmistrza Lipian z dnia 10 sierpnia 2016 r. - wynik ogłoszonego naboru wniosków o przyznanie dotacji celowej w 2016 roku dla Spółek Wodnych działających na terenie gminy Lipiany. Sprawozdanie 2016-08-10 13:44:14
Przydatność wody do spożycia z wodociągu w Derczewku, Mironowie, Lipianach 2016-07-27 14:53:06
Ogłoszenie Burmistrza Lipian w sprawie naboru wniosków o przyznanie dotacji celowej w 2016 r. dla Spółek Wodnych działających na terenie gminy Lipiany 2016-07-25 13:48:09
BURMISTRZ LIPIAN OGŁASZA DRUGI PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA ZBYCIE LOKALU MIESZKALNEGO WRAZ UDZIAŁEM W GRUNCIE STANOWIĄCYM WŁASNOŚĆ GMINY LIPIANY Lokal mieszkalny nr 2 mieszczący się na I piętrze w budynku mieszkalnym przy ul. Kościuszki 19 w Lipianach wraz udziałem. Przetarg odbędzie się w dniu 29 lipca 2016 r. o godzinie 12.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lipianach, Plac Wolności 1, sala konferencyjna nr 19 (pierwsze piętro). 2016-06-27 12:45:41
BURMISTRZ LIPIAN OGŁASZA DRUGI PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA ZBYCIE UDZIAŁU W NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANEJ STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY LIPIANY . Przedmiotem przetargu jest udział 1/2 części w nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym, położonej w obrębie Będzin gm. Lipiany oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 94 o pow. 597 m 2. Przetarg odbędzie się w dniu 29 lipca 2016 r. o godzinie 11.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lipianach, Plac Wolności 1, sala konfe 2016-06-27 12:14:45
Burmistrz Lipian ogłasza pierwszy publiczny przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę części działki oznaczonej numerem 20/2 obręb 3 m. Lipiany przy ul. Bema w Lipianach. 16. Przetarg odbędzie się w dniu 28 lipca 2016 roku w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Lipianach, Plac Wolności 1 (sala nr 19) o godz. 11.00. 2016-06-27 12:11:38
BURMISTRZ LIPIAN OGŁASZA DRUGI PRZETARG USTNY OGRANICZONY NA ODDANIE W UŻYTKOWANIE WIECZYSTE UDZIAŁU W NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANEJ POŁOŻONEJ W LIPIANACH. 2013-09-06 14:02:36