Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Lipianach

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Tag: zarządzenie


Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
Zarządzenie Nr 58/2021 Burmistrza Lipian z dnia 22.06.2021 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola Miejskiego im. Kubusia Puchatka w Lipianach 2021-06-24 13:03:07
Zarządzenie nr 48/2021 Burmistrza Lipian z dnia 13 maja 2021 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej. 2021-05-27 12:57:19
Zarządzenie Nr 79/2020 Burmistrza Lipian z dnia 10 sierpnia 2020 r. w sprawie zmiany składu Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. 2021-03-23 13:27:00
Zarządzenie nr 118/2020 Burmistrza Lipian z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Lipianach. 2021-03-23 13:19:54
Zarządzenie Nr 86/2020 Burmistrza Lipian w sprawie powołania koordynatora oraz zespołu ds. dostępności. 2021-03-23 13:16:10
Zarządzenie Nr 9/2020 Burmistrza Lipian z dnia 31.01.2020 r. w sprawie ustalenie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym na rok szkolny 2020/2021 do przedszkola, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i klas pierwszych szkół podstawowych. 2021-03-23 13:11:22
Zarządzenie nr 26/2021 Burmistrza Lipian z dnia 12 marca 2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy Lipiany na rok 2021. 2021-03-16 09:36:36
Zarządzenie nr 24/2021 z dnia 26 lutego 2021 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Lipiany na rok 2021. 2021-03-08 13:50:31
Zarządzenie nr 22/2021 Burmistrza Lipian z dnia 24 lutego 2021 roku w sprawie ustalenia planu wykonawczego do uchwały Nr XXVIII/233/2021 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 23 lutego 2021roku w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Lipiany na 2021 rok. 2021-03-08 13:41:24
Zarządzenie nr 20/2021 Burmistrza Lipian z dnia 23 lutego 2021 roku w sprawie wyznaczenia przewodniczącego oraz członków komisji przetargowej. 2021-03-08 13:28:41
Zarządzenie nr 19/2021 Burmistrza Lipian z dnia 22 lutego 2021 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym na rok szkolny 2021/2022 do przedszkola, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i klas pierwszych szkół podstawowych. 2021-03-08 13:07:13
Zarządzenie Nr 144/2020 Burmistrza Lipian z dnia 31 grudnia 2020 roku w sprawie określenia formy sporządzania sprawozdań w zakresie operacji finansowych. 2021-02-09 13:46:04
Zarządzenie Nr 123/2020 Burmistrza Lipian z dnia 3 grudnia 2020 roku w sprawie zmiany zarządzenia Nr 80/2020 Burmistrza Lipian z dnia 14 sierpnia 2020 r. w sprawie sposobu potwierdzania przez Burmistrza Lipian zawarcia umów dzierżawy. 2021-02-09 12:42:50
Zarządzenie Nr 112 Burmistrza Lipian z dnia 17 listopada 2020 r. w sprawie przyznania stypendium Burmistrza Lipian. 2021-02-09 12:29:20
Zarządzenie Nr 105/2020 Burmistrza Lipian z dn9ia 30 października 2020 roku w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Lipianach. 2021-02-09 11:22:23
Zarządzenie Nr 128/2020 Burmistrza Lipian z dnia 4 grudnia 2020 roku w sprawie ustalenia planu wykonawczego do uchwały Nr XXIV/208/2020 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 4 grudnia 2020 roku w sprawie zmian budżetu Gminy Lipiany na 2020 rok. 2021-02-09 10:59:38
Zarządzenie nr 12/2021 Burmistrza Lipian z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie oddania w użyczenie pomieszczenia budynku Urzędu Miejskiego w Lipianach położonego na działce nr ewid.206 obręb 2 m. Lipiany. 2021-02-08 13:55:14
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizacje zadań publicznych w 2021 r. 2020-12-30 15:05:07
Zarządzenie 129/2020 Burmistrza Lipian w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie powołania Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 2020-12-18 13:50:20
Zarządzenie Nr 127/2020 Burmistrza Lipian z dnia 3 grudnia 2020 roku w sprawie wyznaczenia pracowników urzędu do udzielania pierwszej pomocy oraz wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników. 2020-12-18 13:48:55
Zarządzenie Nr 124/2020 Burmistrza Lipian z dnia 3 grudnia 2020 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej im. Agnieszki Osieckiej w Lipianach. 2020-12-18 13:47:02
Zarządzenie Nr 120/2020 Burmistrza Lipian z dnia 30 listopada 2020 roku w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Lipiany na rok 2020. 2020-12-18 13:45:14
Zarządzenie Nr 119/2020 Burmistrza Lipian z dnia 30 listopada 2020 roku w sprawie ustalenia planu wykonawczego do uchwały Nr XXIII/200/2020 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 30 listopada 2020 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Lipiany na 2020 roku. 2020-12-18 13:44:07
Zarządzenie Nr 126/2020 Burmistrza Lipian z dnia 3 grudnia 2020 roku w sprawie zmiany Regulaminu wynagrodzenia pracowników Urzędu Miejskiego w Lipianach. 2020-12-07 09:57:37
Zarządzenie Nr 125/2020 Burmistrza Lipian z dnia 3 grudnia 2020 r. w sprawie ustalenia dnia wolnego dla pracowników Urzędu Miejskiego w Lipianach w zamian za dzień świąteczny przypadający w sobotę. 2020-12-04 13:05:53
Zarządzenie Nr 114/2020 Burmistrza Lipian z dnia 20 listopada 2020 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Urzędzie Miejskim w Lipianach. 2020-12-02 10:49:09
Zarządzenie Nr 109/2020 Burmistrza Lipian z dnia 13 listopada 2020 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Lipiany na rok 2020. 2020-12-02 10:35:15
Zarządzenie nr 98/2020 Burmistrza Lipian z dnia 8 października 2020 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na "Dowóz i odwóz dzieci niepełnosprawnych wraz z opieką zamieszkałych na terenie Gminy Lipiany do Niepublicznego Przedszkola Miejskiego "Puchatek" w Pyrzycach, Niepublicznego Przedszkola Miejskiego "Bratek" w Laskowie, Niepublicznego Ośrodka Edukacyjno- Rehabilitacyjn 2020-12-02 10:22:43
Burmistrz Lipian ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej im. Agnieszki Osieckiej w Lipianach. 2020-11-30 13:16:47
Zarządzenie Nr 117/2020 Burmistrza Lipian z dnia 30 listopada 2020 roku w sprawie ogłoszenie konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej im. Agnieszki Osieckiej w Lipianach. 2020-11-30 13:10:01
Zarządzenie nr 110/2020 Burmistrza Lipian z dnia 13 listopada 2020 r. w sprawie wyznaczenia przewodniczącego oraz członków komisji przetargowych. 2020-11-30 11:49:50
Zarządzenie Nr 108/2020 Burmistrza Lipian z dnia 4 listopada 2020 roku w sprawie zmiany zasad prowadzenia wyodrębnionej ewidencji środków związanych z finansowaniem lub dofinansowaniem projektów i programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w tym wydatków budżetu środków europejskich. 2020-11-30 11:32:12
Zarządzenie Nr 107/2020 Burmistrza Lipian z dnia 2 listopada 2020 r. w sprawie wyznaczenia koordynatora czynności kancelaryjnych w Urzędzie Miejskim w Lipianach. 2020-11-27 14:53:57
Zarządzenie Nr 106/2020 Burmistrza Lipian z dnia 3 listopada 2020 r. w sprawie wyznaczenia przewodniczącego oraz członków komisji przetargowych. 2020-11-27 14:49:24
Zarządzenie Nr 103/2020 Burmistrza Lipian z dnia 28 października 2020 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Lipiany na rok 2020. 2020-11-27 14:44:33
Zarządzenie nr 102/2020 Burmistrza Lipian z dnia 28 października 2020 oku w sprawie ustalenia planu wykonawczego do uchwały Nr XXII/194/2020 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 27 października 2020 roku w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Lipiany na 2020 rok. 2020-11-27 14:37:34
Zarządzenie nr 78/2020 Burmistrza Lipian z dnia 10 sierpnia 2020 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Dowóz i odwóz dzieci niepełnosprawnych wraz z opieką zamieszkałych na terenie Gminy Lipiany do Niepublicznego Przedszkola Miejskiego Puchatek w Pyrzycach, Niepublicznego Przedszkola Miejskiego Bratek w Laskowie, Niepublicznego Ośrodka Edukacyjno Rehabilitacyjno Wychowaw 2020-11-27 14:25:39
Zarządzenie nr 92/2020 Burmistrza Lipian z dnia 29.09.2020 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Lipianach. 2020-11-27 12:35:48
Zarządzenie Nr 113/2020 Burmistrza Lipian z dnia 17 listopada 2020 r. w sprawie powołania komisji wyborczej do przeprowadzenia wyboru reprezentacji osób zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Lipianach w Pracowniczych Planach Kapitałowych. 2020-11-17 13:22:36
Zarządzenie Nr 111/2020 Burmistrza Lipian z dnia 13 listopada 2020 r. w sprawie powołania komisji stypendialnej. 2020-11-13 14:06:08
Zarządzenie Nr 82/2020 Burmistrza Lipian z dnia 28 sierpnia 2020 r. w sprawie ustalenia wywoławczej ceny nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lipiany 2020-11-03 08:03:22
Zarządzenie Nr 99/2020 Burmistrza Lipian z dnia 13 października 2020 r. w sprawie powołania Komisji Socjalnej w Urzędzie Miejskim w Lipianach 2020-10-27 08:25:51
Zarządzenie Nr 97/2020 Burmistrza Lipian z dnia 8 października 2020 roku w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Lipiany na rok 2020 2020-10-27 08:19:58
Zarządzenie Nr 96/2020 Burmistrza Lipian z dnia 2 października 2020 roku w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Lipianach 2020-10-27 08:12:50
Zarządzenie Nr 93/2020 Burmistrza Lipian z dnia 30 września 2020 roku w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Lipiany na rok 2020 2020-10-27 08:04:08
Zarządzenie Nr 91/2020 Burmistrza Lipian z dnia 29 września 2020 roku w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Lipiany na rok 2020 2020-10-27 07:57:59
Zarządzenie Nr 100/2020 Burmistrza Lipian z dnia 23 października 2020 r. w sprawie zasad wykonywania pracy zdalnej w Urzędzie Miejskim w Lipianach 2020-10-23 14:07:38
Zarządzenie Nr 89/2020 Burmistrza Lipian z dnia 25 września 2020 roku w sprawie ustalenia planu wykonawczego do uchwały Nr XXI/186/2020 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 25 września 2020 roku w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Lipiany na 2020 rok. 2020-10-05 11:45:24
Zarządzenie Nr 87/2020 Burmistrza Lipian z dnia 8 września 2020 roku w sprawie wprowadzenia procedur postępowania w związku z wystąpieniem stanu epidemii i rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2, wywołującego COVID- 19 w Urzędzie Miejskim w Lipianach. 2020-10-05 11:37:13
Zarządzenie Nr 85/2020 Burmistrza Lipian z dnia 4 września 2020 roku w sprawie planu finansowego rachunku środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. 2020-10-05 11:30:20
Zarządzenie Nr 84/2020 Burmistrza Lipian z dnia 4 września 2020 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Lipiany na rok 2020. 2020-10-05 11:17:15
Zarządzenie Nr 83/2020 Burmistrza Lipian z dnia 28 sierpnia 2020 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Lipiany na rok 2020. 2020-10-05 11:11:49
Zarządzenie Nr 80/2020 Burmistrza Lipian z dnia 14.08.2020 r. w sprawie sposobu potwierdzania przez Burmistrza Lipian zawarcia umowy dzierżawy. 2020-10-05 10:59:25
Zarządzenie Nr 71/2020 Burmistrza Lipian z dnia 17 lipca 2020 r. w sprawie oddania w dzierżawę części działek stanowiących własność Gminy Lipiany z przeznaczeniem pod pojemniki na odzież używaną. 2020-10-05 10:53:09
Zarządzenie Nr 95/2020 Burmistrza Lipian z dnia 02 października 2020 r. w sprawie powołania komisji stypendialnej w celu rozpatrzenia wniosków i przyznania stypendiów szkolnych o charakterze socjalnym. 2020-10-05 10:38:57
Zarządzenie Nr 75/2020 Burmistrza Lipian z dnia 31 lipca 2020 r. w sprawie zmiany zasad prowadzenia wyodrębnionej ewidencji środków związanych z finansowaniem lub dofinansowaniem projektów i programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w tym wydatków budżetu środków europejskich 2020-09-09 08:20:44
Zarządzenie Nr 59/2020 Burmistrza Lipian z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Lipiany na rok 2020 2020-08-04 13:08:36
Zarządzenie Nr 74/2020 Burmistrza Lipian z dnia 27 lipca 2020 roku w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Lipiany na rok 2020 2020-08-04 12:22:38
Zarządzenie Nr 66/2020 Burmistrza Lipian z dnia 10 lipca 2020 roku w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Lipiany na rok 2020 2020-08-04 12:18:04
Zarządzenie Nr 60/2020 Burmistrza Lipian z dnia 30 czerwca 2020 w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego zakładu Komunalnego w Lipianach za rok 2019 2020-07-15 14:08:37
Zarządzenie Nr 65/2020 Burmistrza Lipian z dnia 3 lipca 2020 roku w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Lipiany na rok 2020 2020-07-15 13:55:49
Zarządzenie Nr 13/2020 Burmistrza Lipian z dnia 13 lutego 2020 roku w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej na dzień 10 maja 2020 r. 2020-03-10 07:50:46
Zarządzenie nr 146/2019 Burmistrza Lipian z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany Instrukcji obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych w Urzędzie miejskim w Lipianach 2020-02-11 08:17:48
Zarządzenie Nr 145/2019 Burmistrza Lipian z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany zasad (polityki) rachunkowości 2020-02-11 08:16:20
Zarządzenie Nr 141/2019 Burmistrza Lipian z dnia 20 grudnia 2019 roku w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Lipiany na rok 2019 2020-01-13 14:54:42
Zarządzenie Nr 140/2019 Burmistrza Lipian z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany planów finansowych na 2019 rok do uchwały Nr XII/95/2019 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 19 grudnia 2019 roku 2020-01-13 14:52:57
Zarządzenie Nr 135/2019 Burmistrza Lipian z dnia 11 grudnia 2019 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Lipiany na rok 2019 2020-01-13 14:50:44
Zarządzenie Nr 137/2019 Burmistrza Lipian z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Lipianach 2020-01-13 13:56:46
Zarządzenie Nr 129/2019 Burmistrza Lipian z dnia 29 listopada 2019 roku w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Lipiany na rok 2019 2020-01-13 10:48:36
Zarządzenie Nr 139/2019 Burmistrza Lipian z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizacje zadań publicznych w 2020 r . 2019-12-19 14:18:44
Zarządzenie Nr 136/2019 Burmistrza Lipian z dnia 13 grudnia 2019 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Lipianach 2019-12-16 14:22:11
Zarządzenie Nr 131/2019 Burmistrza Lipian z dnia 4 grudnia 2019 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego 2019-12-16 13:22:50
Zarządzenie Nr 118/2019 Burmistrza Lipian z dnia 31 października 2019 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Lipiany na rok 2019 2019-11-21 11:55:18
Zarządzenie Nr 117/2019 Burmistrza Lipian z dnia 30 października 2019 r. w sprawie zmiany planów finansowych na 2019 rok do uchwały Nr X/73/2019 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 29 października 2019 roku 2019-11-21 11:54:06
Zarządzenie nr 116/2019 Burmistrza Lipian z dnia 25 października 2019 r. w sprawie podjęcia konsultacji społecznych w przedmiocie projektu "Programu Gminy Lipiany z organizacyjnymi pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. na 2020" 2019-10-28 09:14:14
Zarządzenie Nr 115/2019 Burmistrza Lipian z dnia 11 października 2019 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Lipiany na rok 2019 2019-10-23 12:26:48
Zarządzenie Nr 112/2019 Burmistrza Lipian z dnia 30 września 2019 roku w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Lipiany na rok 2019 2019-10-23 12:12:25
Zarządzenie Nr 109/2019 Burmistrza Lipian z dnia 26 września 2019 r. w sprawie zmiany planów finansowych na 2019 rok do uchwały nr IX/67/2019 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 26 września 2019 roku 2019-10-23 12:03:55
Zarządzenie Nr 103/2019 Burmistrza Lipian z dnia 5 września 2019 r. w sprawie zmiany zasad (polityki) rachunkowości oraz zmiany Instrukcji obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych w Urzędzie miejskim w Lipianach 2019-09-18 10:43:12
Zarządzenie Nr 107/2019 Burmistrza Lipian z dnia 16 września 2019 roku w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Lipiany na rok 2019 2019-09-18 10:35:18
Zarządzenie Nr 102/2019 Burmistrza Lipian z dnia 30 sierpnia 2019 roku w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Lipiany na rok 2019 2019-09-18 10:32:35
Zarządzenie Nr 100/2019 Burmistrza Lipian z dnia 22 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany zasad prowadzenia wyodrębnionej ewidencji środków związanych z finansowaniem lub dofinansowaniem projektów i programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w tym wydatków budżetu środków europejskich 2019-09-18 10:29:09
Zarządzenie Nr 88/2019 Burmistrza Lipian z dnia 30 lipca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Lipiany na rok 2019 2019-09-18 10:25:28
Zarządzenie Nr 97/2019 Burmistrza Lipian z dnia 14 sierpnia 2019 roku w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Lipiany na rok 2019 2019-09-18 09:50:24
Zarządzenie Nr 106/2019 Burmistrza Lipian z dnia 13 września 2019 r. w sprawie powołania koordynatora gminnego oraz operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych 2019-09-16 12:47:13
Zarządzenie nr 93/2019 Burmistrza Lipian z dnia 12 sierpnia 2019 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w II otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych i ustalenia regulaminu jej pracy 2019-08-23 07:02:56
Zarządzenie Nr 91/2019 Burmistrza Lipian z dnia 6 sierpnia 2019 r. wyrażające zgodę na zmianę warunków umowy dzierżawy 2019-08-13 13:12:40
Zarządzenie nr 90/2019 Burmistrza Lipian z dnia 31 lipca 2019 roku w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Lipianach 2019-08-01 14:57:43
Zarządzenie nr 87/2019 Burmistrza Lipian z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie zmiany w składzie osobowym Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 2019-08-01 14:51:28
Zarządzenie nr 86/2019 Burmistrza Lipian z dnia 24 lipca 2019 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Lipianach 2019-07-24 14:21:25
Zarządzenie nr 83/2019 Burmistrza Lipian z dnia 8 lipca 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie używania pojazdów prywatnych do celów służbowych 2019-07-22 13:23:07
Zarządzenie nr 85/2019 Burmistrza Lipian z dnia 18 lipca 2019 r. w sprawie ogłoszenia II otwartego konkursu na realizacje zadań publicznych w 2019 r. 2019-07-18 14:49:17
Zarządzenie nr 73/2019 Burmistrza Lipian z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie wydzierżawienia części działki będącej własnością Gminy Lipiany z przeznaczeniem na ogród 2019-07-11 14:05:58
Zarządzenie nr 68/2019 Burmistrza Lipian z dnia 17 czerwca 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Pracy Urzędu Miejskiego w Lipianach 2019-07-11 08:19:11
Zarządzenie nr 81/2019 Burmistrza Lipian z dnia 8 lipca 2019 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Lipianach 2019-07-08 14:30:40
Zarządzenie nr 65/2019 Burmistrza Lipian z dnia 11 czerwca 2019 roku w sprawie powołania komisji stypendialnej 2019-06-18 14:45:57
Zarządzenie Nr 48/2019 Burmistrza Lipian z dnia 13 maja 2019 r. w sprawie trybu postępowania w zakresie przygotowania dokumentacji do sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Lipiany 2019-06-12 08:23:42
Zarządzenie Nr 59/2019 Burmistrza Lipian z dnia 30 maja 2019 roku w sprawie Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze 2019-06-12 08:12:38
Zarządzenie Nr 63/2019 Burmistrza Lipian z dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko na dyrektora Zespołu Szkół w Lipianach 2019-06-12 08:07:34
Zarządzenie Nr 58/2019 Burmistrza Lipian z dnia 30 maja 2019 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Lipiany na rok 2019 2019-06-07 14:21:57
Zarządzenie Nr 57/2019 Burmistrza Lipian z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zmiany planów fiansowych na 2019 rok do uchwały Nr VII/46/2019 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 28 maja 2019 roku 2019-06-07 14:20:56
Zarządzenie Nr 51/2019 Burmistrza Lipian z dnia 15 maja 2019 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Lipiany na rok 2019 2019-06-07 14:17:12
Zarządzenie Nr 49/2019 Burmistrza Lipian z dnia 13 maja 2019 r. w sprawie wyrażania zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lipiany o nr ewid. gr. 36/6, położonej w obrębie Dębiec gmina Lipiany 2019-06-07 14:13:34
Zarządzenie nr 45/2019 Burmistrza Lipian z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie przyjęcia planu wykorzystania zasobu nieruchomości gminnych 2019-06-07 14:09:51
Zarządzenie nr 46/2019 Burmistrza Lipian z dnia 30 kwietnia 2019 roku w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Lipiany na rok 2019 2019-06-07 13:55:37
Zarządzenie Nr 41/2019 Burmistrza Lipian z dnia 18 kwietnia 2019 roku w sprawie ustalenia zasad i norm przydziału środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego a także środków czystości 2019-06-07 13:53:02
Zarządzenie Nr 60/2019 Burmistrza Lipian z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Lipianach 2019-05-31 14:43:15
Zarządzenie Nr 44/2019 Burmistrza Lipian z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie powołania koordynatora gminnego ds. informatyki oraz operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych 2019-05-09 11:56:42
Zarządzenie Nr 42/2019 Burmistrza Lipian z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie wydzierżawienia części działki będącej własnością Gminy Lipiany 2019-05-09 11:54:37
Zarządzenie Nr 39/2019 Burmistrza Lipian z dnia 15 kwietnia 2019 roku w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Lipiany na rok 2019 2019-05-09 11:51:19
Zarządzenie Nr 37/2019 Burmistrza Lipian z dnia 4 kwietnia 2019 r. w sprawie podwyższenia wywoławczej ceny nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lipiany 2019-05-09 11:43:34
Zarządzenie Nr 35/2019 Burmistrza Lipian z dnia 4 kwietnia 2019 r. w sprawie cesji umów dzierżawy 2019-05-09 11:37:37
Zarządzenie Nr 36/2019 Burmistrza Lipian z dnia 4 kwietnia 2019 r. w sprawie wydzierżawienia części działki będącej własnością Gminy Lipiany z przeznaczeniem pod ogród 2019-04-18 09:16:22
Zarządzenie Nr 31/2019 Burmistrza Lipian z dnia 29 marca 2019 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Lipiany na rok 2019 2019-04-18 09:14:37
Zarządzenie Nr 30/2019 Burmistrza Lipian z dnia 29 marca 2019 roku w sprawie zmiany planów finansowych na 2019 rok do uchwały Nr V/34/2019 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 28 marca 2019 roku 2019-04-18 09:11:31
Zarządzenie Nr 28/2019 Burmistrza Lipian z dnia 21 marca 2019 roku w sprawie zmiany zasad (polityki) rachunkowości 2019-04-18 08:59:31
Zarządzenie Nr 38/2019 Burmistrza Lipian z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych 2019-04-16 08:18:09
Zarządzenie Nr 34/2019 Burmistrza Lipian z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie wzoru umowy określającej warunki organizacyjno-fiansowe działalności oraz programu działania Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Lipianach 2019-04-02 13:34:32
Zarządzenie Nr 33/2019 Burmistrza Lipian z dnia 29 marca 2019 roku w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Miejsko-Gminnego Osrodka Kultury w Lipianach 2019-04-02 13:32:34
Zarządzenie Nr 32/2019 Burmistrza Lipian z dnia 29 marca 2019 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Lipianach 2019-04-02 13:30:54
Zarzadzenie nr 23/2019 Burmistrza Lipian z dnia 12 marca 2019 r. w sprawie powołania komisji do przeglądu placów zabaw na terenie Gminy Lipiany 2019-03-29 07:57:30
Zarządzenie nr 22/2019 Burmistrza Lipian z dnia 06 marca 2019 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 38/2016 w sprawie wprowadzenia regulaminu przyznawania nagrody rocznej dyrektorom instytucji kultury, dla których organizatorem jest Gmina Lipiany 2019-03-13 11:40:19
Zarządzenie Nr 20/2019 Burmistrza Lipian z dnia 28 lutego 2019 roku w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Lipiany na rok 2019 2019-03-13 09:24:01
Zarządzenie nr 19/2019 Burmistrza Lipian z dnia 28 lutego 2019 roku w sprawie zmiany planów finansowych na 2019 rok do uchwały Nr IV/23/2019 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 28 lutego 2019 roku 2019-03-13 09:22:23
Zarządzenie nr 18/2019 Burmistrza Lipian z dnia 14 lutego 2019 r. w sprawie zmiany do Regulaminu Pracy Urzędu Miejskiego w Lipianach 2019-03-13 09:20:31
Zarządzenie Nr 17/2019 Burmistrza Lipian z dnia 14 lutego 2019 roku w sprawie zamian budżetu i w budżecie gminy Lipiany na rok 2019 2019-03-05 09:25:43
Zarządzenie nr 16/2019 Burmistrza Lipian z dnia 7 lutego 2019 r. w sprawie upoważnienia zastępcy burmistrza do dokonywania niektórych czynności z zakresu prawa pracy wobec pracowników Urzędu Miejskiego w Lipianach i kierowników podległych jednostek organizacyjnych 2019-03-05 09:24:18
Zarządzenie Nr 15/2019 Burmistrza Lipian z dnia 7 lutego 2019 r. w sprawie upoważnienia zastępcy burmistrza 2019-03-05 09:22:12
Zarządzenie nr 14/2019 Burmistrza Lipian z dnia 4 lutego 2019 r. w sprawie zmiany Instrukcji obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych w Urzędzie Miejskim w Lipianach 2019-03-05 09:19:56
Zarządzenie Nr 10/2019 Burmistrza Lipian z dnia 1 lutego 2019 roku w sprawie zmiany zasad (polityki) rachunkowości 2019-03-05 09:11:17
Zarządzenie Nr 9/2019 Burmistrza Lipian z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Lipiany na rok 2019 2019-03-05 09:09:40
Zarządzenie Nr 6/2019 Burmistrza Lipian z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie planu kontroli na 2019 rok 2019-02-21 07:40:24
Zarządzenie Nr 8/2019 Burmistrza Lipian z dnia 31 stycznia 2019 roku w sprawie zmiany Instrukcji kasowej 2019-02-07 14:43:35
Zarządzenie nr 7/2019 Burmistrza Lipian z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym na rok szkolny 2019/2020 do przedszkola, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i klas pierwszych szkół podstawowych 2019-02-01 11:34:15
Zarządzenie nr 128/2018 Burmistrza Lipian z dnia 31 grudnia 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Lipiany na rok 2018 2019-01-30 10:29:54
Zarządzenie Nr 126/2018 Burmistrza Lipian z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie wyznaczenia przewodniczącego oraz członków komisji przetargowej 2019-01-30 10:28:30
Zarządzenie Nr 125/2018 Burmistrza Lipian z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za dzierżawę gruntów stanowiących własność Gminy Lipiany 2019-01-30 10:27:05
Zarządzenie nr 5/2019 Burmistrza Lipian z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie treningowego uruchamiania syreny alarmowej na terenie Gminy Lipiany, w dniu 19 stycznia 2019 r. 2019-01-30 10:15:53
Zarządzenie Nr 4/2019 Burmistrza Lipian z dnia 15 stycznia 2019 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Lipiany na rok 2019 2019-01-30 10:14:30
Zarządzenie Nr 3/2019 Burmistrza Lipian z dnia 10 stycznia 2019 r. w sprawie powołania Kapituły wyróżnień okolicznościowych Gminy Lipiany 2019-01-30 10:13:18
Zarządzenie Nr 2/2019 Burmistrza Lipian z dnia 2 stycznia 2019 r. w sprawie planu finansowego Urzędu Miejskiego w Lipianach na rok 2019 2019-01-30 10:12:04
Zarządzenie Nr 1/2019 Burmistrza Lipian z dnia 2 stycznia 2019 r. w sprawie planów finansowych jednostek budżetowych na rok 2019 2019-01-30 10:10:17
Zarządzenie Nr 127/2018 Burmistrza Lipian z dnia 21 grudnia 2018 roku w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Lipiany na rok 2018 2019-01-02 09:26:46
Zarządzenie Nr 123/2018 Burmistrza Lipian z dnia 21 grudnia 2018 roku w sprawie udzielenia upoważnienia 2019-01-02 09:25:08
Zarządzenie Nr 122/2018 Burmistrza Lipian z dnia 21 grudnia 2018 roku w sprawie zmiany planów finansowych na 2018 rok do uchwały Nr III/12/2018 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 20 grudnia 2018 roku 2019-01-02 09:24:11
Zarządzenie Nr 121/2018 Burmistrza Lipian z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych i ustalenia regulaminu jej pracy 2019-01-02 09:21:31
Zarządzenie Nr 120/2018 Burmistrza Lipian z dnia 18 grudnia 2018 roku w sprawie zmian budżetu Gminy Lipiany na rok 2018 2019-01-02 09:17:24
Zarządzenie Nr 119/2018 Burmistrza Lipian z dnia 14 grudnia 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Lipiany na rok 2018 2019-01-02 09:14:48
Zarządzenie Nr 118/2018 Burmistrza Lipian z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia Polityki Ochrony Danych Osobowych w Urzędzie Miejskim w Lipianach 2019-01-02 08:18:02
Zarządzenie Nr 117/2018 Burmistrza Lipian z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Instrukcji obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych w Urzędzie Miejskim w Lipianach 2019-01-02 08:15:24
Zarządzenie Nr 116/2018 Burmistrza Lipian z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umów dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy Lipiany 2019-01-02 08:13:36
Zarządzenie Nr 115/2018 Burmistrza Lipian z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Lipiany na rok 2018 2019-01-02 07:59:31
Zarządzenie Nr 113/2018 Burmistrza Lipian z dnia 23 listopada 2018 roku w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Lipiany na rok 2018 2019-01-02 07:52:59
Zarządzenie Nr 110/2018 Burmistrza Lipian z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie instrukcji kasowej 2019-01-02 07:47:46
Zarządzenie Nr 114/2018 Burmistrza Lipian z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu na realizację zadań publicznych w 2019 r. 2018-11-27 11:46:08
Zarządzenie 112/2018 Burmistrza Lipian z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie zmiany Instrukcji obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych w Urzędzie Miejskim w Lipianach 2018-11-26 09:22:36
Zarządzenie Nr 109/2018 Burmistrza Lipian z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Urzędzie Miejskim w Lipianach 2018-11-26 09:21:03
Zarządzenie Nr 108/2018 Burmistrza Lipian z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Lipiany na rok 2018 2018-11-26 09:19:36
Zarządzenie Nr 71/2018 Burmistrza Lipian z dnia 3 sierpnia 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej 2018-11-20 13:21:57
Zarządzenie Nr 107/2018 Burmistrza Lipian z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z Hali Sportowo-Rekreacyjnej w Lipianach 2018-11-15 10:11:15
Zarządzenie Nr 106/2018 Burmistrza Lipian z dnia 5 listopada 2018 roku w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Lipiany na rok 2018 2018-11-15 10:09:26
Zarządzenie Nr 105/2018 Burmistrza Lipian z dnia 31 października 2018 r. w sprawie zatwierdzenia struktury organizacyjnej Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipianach 2018-11-15 10:07:44
Zarządzenie nr 104/2018 Burmistrza Lipian z dnia 31 października 2018 roku w sprawie zmiany zasad prowadzenia wyodrębnionej ewidencji środków związanych z finansowaniem lub dofinansowaneim projektów i programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w tym wydatków budżetu środków europejskich 2018-11-15 10:05:57
Zarządzenie Nr 103/2018 Burmistrza Lipian z dnia 30 października 2018 r. w sprawie przeniesienia praw z umowy dzierżawy 2018-11-15 10:03:04
Zarządzenie Nr 101/2018 Burmistrza Lipian z dnia 25 października 2018 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Lipiany na rok 2018 2018-11-15 10:01:15
Zarządzenie Nr 100/2018 Burmistrza Lipian z dnia 19 października 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Lipiany na rok 2018 2018-10-29 09:40:56
Zarządzenie Nr 98/2018 Burmistrza Lipian z dnia 17 października 2018 r. w sprawie wydzierżawienia części działki o nr ewid. 177/6 obręb 2 m. Lipiany 2018-10-29 09:39:30
Zarządzenie Nr 97/2018 Burmistrza Lipian z dnia 16 października 2018 r.w sprawie wyznaczenia przewodniczącego oraz członków komisji przetargowej 2018-10-29 09:37:12
Zarządzenie Nr 96/2018 Burmistrza Lipian z dnia 15 października 2018 r. w sprawie poziomu szczegółowości sporządzania planów finansowych 2018-10-29 09:35:00
Zarządzenie Nr 95/2018 Burmistrza Lipian z dnia 15 października 2018 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Lipiany na rok 2018 2018-10-29 09:33:36
Zarządzenie Nr 93/2018 Burmistrza Lipian z dnia 1 października 2018 roku w sprawie powołania komisji do oceny wniosków o stypendium i zasiłki szkolne o charakterze socjalnym 2018-10-29 09:31:13
Zarządzenie Nr 91/2018 Burmistrza Lipian z dnia 26 września 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lipiany 2018-10-29 09:29:25
Zarządzenie Nr 102/2018 Burmistrza Lipian z dnia 25 października 2018 r. w sprawie zmiany planu kontroli na 2018 rok 2018-10-26 09:39:00
Zarządzenie Nr 99/2018 Burmistrza Lipian z dnia 18 października 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie używania pojazdów prywatnych do celów służbowych 2018-10-18 14:06:34
Zarządzenie Nr 92/2018 Burmistrza Lipian z dnia 28 września 2018 roku w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Lipiany na rok 2018 2018-10-09 12:53:17
Zarządzenie Nr 90/2018 burmistrza Lipian z dnia 26 września 2018 roku w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Lipiany na rok 2018 2018-10-09 12:51:43
Zarządzenie Nr 89/2018 Burmistrza Lipian z dnia 25 września 2018 r. w sprawie zmiany planów finansowych na 2018 rok do uchwały Nr XXXIX/282/2018 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 24 września 2018 r. 2018-10-09 12:50:19
Zarządzenie Nr 88/2018 Burmistrza Lipian z dnia 14 września 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Lipiany na rok 2018 2018-09-20 13:53:19
Zarządzenie Nr 86/2018 Burmistrza Lipian z dnia 12 września 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Lipiany na rok 2018 2018-09-20 13:51:46
Zarządzenie Nr 84/2018 Burmistrza Lipian z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie przeniesienia praw z umów dzierżawy 2018-09-20 13:48:23
Zarządzenie Nr 81/2018 Burmistrza Lipian z dnia 31 sierpnia 2018 roku w sprawie zmiany Instrukcji kasowej 2018-09-20 13:38:55
Zarządzenie Nr 80/2018 Burmistrza Lipian z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Lipiany na rok 2018 2018-09-20 13:37:49
Zarządzenie Nr 78/2018 Burmistrza Lipian z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie wyznaczenia przewodniczącego oraz członków komisji przetargowej 2018-09-20 13:31:26
Zarządzenie Nr 77/2018 Burmistrza Lipian z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie terenu z przeznaczeniem pod punkt sprzedaży handlowej i gastronomicznej na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lipiany 2018-09-20 13:29:53
Zarządzenie Nr 76/2018 Burmistrza Lipian z dnia 23 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Lipiany na rok 2018 2018-09-20 13:14:58
Zarządzenie Nr 73/2018 Burmistrza Lipian z dnia 9 sierpnia 2018 r. w sprawie wyznaczenia przewodniczącego oraz członków komisji przetargowej 2018-09-20 13:09:56
Zarządzenie Nr 87/2018 Burmistrza Lipian z dnia 12 września 2018 roku w sprawie powołania pełnomocnika ds. informatyki oraz operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych 2018-09-14 12:46:12
Zarządzenie Nr 79/2018 Burmistrza Lipian z dnia 29 sierpnia 2018 roku w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych 2018-09-04 14:35:38
Zarządzenie Nr 79/2018 Burmistrza Lipian z dnia 29 sierpnia 2018 roku w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych 2018-09-04 14:34:36
Projekt programu na 2019 r. 2018-08-31 09:54:59
Zarządzenie Nr 82/2018 Burmistrza Lipian z dnia 31 sierpnia 2018 roku w sprawie podjecia konsultacji społecznych w przedmiocie projektu "Programu współpracy Gminy Lipiany z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. na rok 2019" 2018-08-31 09:50:43
Zarządzenie Nr 75/2018 Burmistrza Lipian z dnia 16 sierpnia 2018 roku w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Lipiany na rok 2018 2018-08-24 08:48:47
Zarządzenie Nr 68/2018 Burmistrza Lipian z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie przyznania stypendium Burmistrza Lipian 2018-08-24 08:37:28
Zarządzenie Nr 65/2018 Burmistrza Lipian z dnia 31 lipca 2018 roku w sprawie zmiany zasad (polityki) rachunkowości 2018-08-24 08:36:25
Zarządzenie Nr 63/2018 Burmistrza Lipian z dnia 30 lipca 2018 r. w sprawie powołania komisji ds. rozstrzygnięcia konkursu "Najpiękniejszy Wieniec Dożynkowy" 2018-08-24 08:34:40
Zarządzenie Nr 58/2018 Burmistrza Lipian z dnia 10 lipca 2018 roku w sprawie zasad prowadzenia wyodrębnionej ewidencji środków związanych z finansowaniem lub dofinansowaniem projektów i programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w tym wydatków budżetu środków europejskich 2018-08-24 08:27:09
Zarządzenie Nr 57/2018 Burmistrza Lipian z dnia 10 lipca 2018 roku w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Lipiany na rok 2018 2018-08-24 08:24:49
Zarządzenie Nr 51/2018 Burmistrza Lipian z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie wyznaczenia Inspektora ochrony danych w Urzędzie Miejskim w Lipianach 2018-08-24 08:21:22
Zarządzenie Nr 72/2018 Burmistrza Lipian z dnia 8 sierpnia 2018 r. w sprawie przeniesienia praw z umowy dzierżawy 2018-08-09 13:13:02
Zarządzenie Nr 70/2018 Burmistrza Lipian z dnia 3 sierpnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umów dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy Lipiany 2018-08-09 13:11:03
Zarządzenie Nr 67/2018 Burmistrza Lipian z dnia 31 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia wywoławczej ceny nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lipiany 2018-08-08 12:09:11
Zarządzenie Nr 62/2018 Burmistrza Lipian z dnia 30 lipca 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie przeniesienia praw z umowy dzierżawy 2018-08-08 12:06:08
Zarządzenie Nr 60/2018 Burmistrza Lipian z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie przeniesienia praw z umowy dzierżawy 2018-08-08 12:03:06
Zarządzenie Nr 59/2018 Burmistrza Lipian z dnia 19 lipca 2018 r. w sprawie wydzierżawienia części działki o nr ewid. 243 obręb 2 m. Lipiany 2018-08-08 12:00:56
Zarządzenie Nr 66/2018 Burmistrza Lipian z dnia 31 lipca 2018 roku w sprawie powołania komisji stypendialnej 2018-08-03 07:45:44
Zarządzenie Nr 64/2018 Burmistrza Lipian z dnia 30 lipca 2018 r. w sprawie skrócenia czasu pracy Urzędu Miejskiego w Lipianach 2018-08-02 12:59:14
Zarządzenie Nr 61/2018 Burmistrza Lipian z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Lipiany na rok 2018 2018-08-02 12:57:09
Zarządzenie Nr 56/2018 Burmistrza Lipian z dnia 02 lipca 2018 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miejskiego w Lipianach 2018-08-02 12:53:24
Zarządzenie Nr 55/2018 Burmistrza Lipian z dnia 2 lipca 2018 r. w sprawie stosowania bezpiecznego podpisu elektronicznego 2018-07-10 08:03:14
Zarządzenie Nr 54/2018 Burmistrza Lipian z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie przeniesienia praw z umowy dzierżawy 2018-07-10 07:58:54
Zarządzenie Nr 53/2018 Burmistrza Lipian z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Lipiany na rok 2018 2018-07-10 07:57:26
Zarządzenie Nr 52/2018 Burmistrza Lipian z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany planów finansowych na 2018 rok do uchwały Nr XXXVIII/268/2018 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 28 czerwca 2018 r. 2018-07-10 07:46:08
Zarządzenie Nr 50/2018 Burmistrza Lipian z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia struktury organizacyjnej Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipianach 2018-07-10 07:41:25
Zarządzenie Nr 48/2018 Burmistrza Lipian z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie wyznaczenia przewodniczącego oraz członków komisji przetargowej 2018-07-10 07:39:41
Zarządzenie nr 47/2018 Burmistrza Lipian z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie części działki zabudowanej nr ewid. 7 obręb 2 m. Lipiany, będącej w użyczeniu Stowarzyszenia "Lipiański Klub Sportów Wodnych" 2018-07-10 07:37:58
Zarządzenie Nr 49/2018 Burmistrza Lipian z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Lipianach na czas zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny 2018-06-26 08:03:33
Zarządzenie Nr 46/2018 Burmistrza Lipian z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie utworzenia punktu kontaktowego Host Nation Suport (HNS) w urzędzie Miejskim w Lipianach 2018-06-26 08:01:43
Zarządzenie Nr 45/2018 Burmistrza Lipian z dnia 11 czerwca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie nieodpłatne nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lipiany 2018-06-26 07:59:30
Zarządzenie Nr 44/2018 Burmistrza Lipian z dnia 7 czerwca 2018 r. w sprawie przechowywania i archiwizowania dokumentacji związanej z realizacją projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2018-06-26 07:58:12
Zarządzenie Nr 43/2018 Burmistrza Lipian z dnia 7 czerwca 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Lipiany na rok 2018 2018-06-26 07:52:53
Zarządzenie Nr 42/2018 Burmistrza Lipian z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie zmiany planów finansowych na 2018 rok do uchwały Nr XXXVII/260/2018 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 29 maja 2018 r. 2018-06-12 08:42:12
Zarządzenie Nr 40/2018 Burmistrza Lipian z dnia 29 maja 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Lipiany na rok 2018 2018-06-12 08:30:41
Zarządzenie Nr 39/2018 Burmistrza Lipian z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na najem terenu z przeznaczeniem pod kontener budowlany na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lipiany 2018-05-23 12:56:50
Zarządzenie Nr 38/2018 Burmistrza Lipian z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na najem nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lipiany 2018-05-23 12:55:17
Zarządzenie Nr 36/2018 Burmistrza Lipian z dnia 10 maja 2018 r. w sprawie przeniesienia praw z umowy dzierżawy 2018-05-23 12:53:47
Zarządzenie Nr 35/2018 Burmistrza Lipian z dnia 10 maja 2018 roku w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Lipiany na rok 2018 2018-05-23 12:52:38
Zarządzenie Nr 34/2018 Burmistrza Lipian z dnia 10 maja 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lipiany 2018-05-23 12:51:07
Zarządzenie Nr 37/2018 Burmistrza Lipian z dnia 10 maja 2018 r. w sprawie uchylenia zarządzenia 2018-05-14 09:36:11
Zarządzenie Nr 33/2018 Burmistrza Lipian z dnia 2 maja 2018 r. w sprawie sporządzania i przekazywania sprawozdań budżetowych przez kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Lipiany 2018-05-14 09:34:27
Zarządzenie Nr 32/2018 Burmistrza Lipian z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Lipiany na rok 2018 2018-05-14 09:32:26
Zarządzenie Nr 31/2018 Burmistrza Lipian z dnia 16 kwietnia 2018 roku w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Lipiany na rok 2018 2018-05-14 09:31:09
Zarządzenie Nr 30/2018 Burmistrza Lipian z dnia 10 kwietnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miejskim w Lipianach 2018-04-20 07:40:43
Zarządzenie Nr 28/2018 Burmistrza Lipian z dnia 4 kwietnia 2018 r. w sprawie wyznaczenia przewodniczącego oraz członków komisji przetargowej 2018-04-11 08:25:36
Zarządzenie Nr 27/2018 Burmistrza Lipian z dnia 4 kwietnia 2018 r. w sprawie wyznaczenia przewodniczącego oraz członków komisji przetargowej 2018-04-11 08:01:34
Zarządzenie Nr 26/2018 Burmistrza Lipian z dnia 30 marca 2018 r. w sprawie wyznaczenia przewodniczącego oraz członków komisji przetargowej 2018-04-11 07:59:54
Zarządzenie Nr 25/2018 Burmistrza Lipian z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Lipiany na rok 2018 2018-04-11 07:58:34
Zarządzenie Nr 22/2018 Burmistrza Lipian z dnia 19 marca 2018 roku w sprawie powołania komisji stypendialnej do oceny wniosków o stypendium i zasiłki szkolne o charakterze socjalnym 2018-04-11 07:56:27
Zarządzenie nr 21/2018 Burmistrza Lipian z dnia 16 marca 2018 r. w sprawie zmiany zasad (polityki) rachunkowości 2018-04-11 07:55:07
Zarządzenie Nr 19/2018 Burmistrza Lipian z dnia 14 marca 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Lipiany na rok 2018 2018-03-30 11:51:48
Zarządzenie Nr 17/2018 Burmistrza Lipian z dnia 28 lutego 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Lipiany na rok 2018 2018-03-16 08:20:21
Zarządzenie Nr 16/2018 Burmistrza Lipian z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie zmiany planów finansowych na 2018 rok do uchwały Nr XXXV/242/2018 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 27 lutego 2018 r. 2018-03-16 08:18:14
Zarządzenie Nr 15/2018 Burmistrza Lipian z dnia 27 lutego 2018 roku w sprawie używania pojazdów prywatnych do celów służbowych 2018-03-01 13:31:53
Zarządzenie Nr 14/2018 Burmistrza Lipian z dnia 21 lutego 2018 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych instytucji kultury 2018-03-01 13:28:00
Zarządzenie Nr 13/2018 Burmistrza Lipian z dnia 21 lutego 2018 r. w sprawie wyznaczenia przewodniczącego oraz członków komisji przetargowej 2018-03-01 13:26:23
Zarządzenie Nr 12/2018 Burmistrza Lipian z dnia 16 lutego 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Lipiany na rok 2018 2018-03-01 13:25:23
Zarządzenie Nr 11/2018 Burmistrza Lipian z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie planu kontroli na 2018 rok 2018-03-01 13:24:03
Zarządzenie Nr 10/2018 Burmistrza Lipian z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie zmiany składu Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 2018-03-01 13:21:41
Zarządzenie nr 9/2018 Burmistrza Lipian z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym na rok szkolny 2018/2019 do przedszkola, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i klas pierwszych szkół podstawowych 2018-03-01 13:19:33
Zarządzenie Nr 7/2018 Burmistrza Lipian z dnia 30 stycznia 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Lipiany na rok 2018 2018-03-01 13:11:42
Zarządzenie Nr 6/2018 Burmistrza Lipian z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lipiany 2018-03-01 13:10:24
Zarządzenie Nr 5/2018 Burmistrza Lipian z dnia 23 stycznia 2018 r. w sprawie udzielenia upoważnienia 2018-02-01 10:09:09
Zarządzenie Nr 4/2018 Burmistrza Lipian z dnia 23 stycznia 2018 r. w sprawie planu finansowego Urzędu Miejskiego w Lipianach na rok 2018 2018-02-01 10:08:10
Zarządzenie Nr 3/2018 Burmistrza Lipian z dnia 23 stycznia 2018 r. w sprawie planów finansowych jednostek budżetowych na rok 2018 2018-02-01 10:06:49
Zarządzenie nr 2/2018 Burmistrza Lipian z dnia 17 stycznia 2018 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze przetargu ustnego ograniczonego działki nr 239/6 obręb Osetna gm. Lipiany 2018-01-31 14:31:23
Zarządzenie Nr 1/2018 Burmistrza Lipian z dnia 3 stycznia 2018 r. w sprawie powołania Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych 2018-01-31 14:29:39
Zarządzenie Nr 130/2017 Burmistrza Lipian z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie wycofania wartości niematerialnych i prawnych z ewidencji księgowej 2018-01-17 08:30:36
Zarządzenie Nr 129/2017 Burmistrza Lipian z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie zmiany zasad (polityki) rachunkowości 2018-01-17 08:28:35
Zarządzenie Nr 127/2017 Burmistrza Lipian z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Lipiany na rok 2017 2018-01-17 08:26:37
Zarzadzenie nr 126/2017 Burmistrza Lipian z dnia 18 grudnia 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Lipiany na rok 2017 2018-01-17 08:25:23
Zarządzenie Nr 125/2017 Burmistrza Lipian z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych i ustalenia regulaminu jej pracy 2018-01-17 08:23:24
Zarządzenie Nr 121/2017 Burmistrza Lipian z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Lipianach 2018-01-10 13:49:03
Zarządzenie Nr 128/2017 Burmistrza Lipian z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie określenia maksymalnego miesiecznego wynagrodzenia kierownikow i zastępców kierowników jednostek budżetowych oraz samorządowych zakładów budżetowych Gminy Lipiany i ich zastępców 2018-01-05 13:02:55
Zarządzenie Nr 124/2017 Burmistrza Lipian z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miejskiego w Lipianach 2017-12-21 14:35:21
Zarządzenie Nr 123/2017 Burmistrza Lipian z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie używania pojazdów prywatnych do celów służbowych 2017-12-21 14:30:27
Zarządzenie Nr 122/2017 Burmistrza Lipian z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie zasad przydziału oraz refundacji kosztów okularów korygujących wzrok pracownikom zatrudnionym na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe 2017-12-21 14:25:59
Zarządzenie Nr 120/2017 Burmistrza Lipian z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia dodatkowego dnia wolnego od pracy w Urzędzie Miejskim w Lipianach za święto przypadające w sobotę 2017-12-21 14:22:35
Zarządzenie Nr 119/2017 Burmistrza Lipian z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia wykazu prac, które powinny być wykonywane przez co najmniej dwie osoby 2017-12-21 14:19:45
Zarządzenie Nr 118/2017 Burmistrza Lipian z dnia 15 grudnia 2017 roku w sprawie zapewnienia napoi pracownikom Urzędu Miejskiego w Lipianach 2017-12-21 14:16:45
Zarządzenie Nr 117/2017 Burmistrza Lipian z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie wyznaczenia pracowników urzędu do udzielania pierwszej pomocy oraz do wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników 2017-12-21 14:14:43
Zarządzenie Nr 116/2017 Burmistrza Lipian z dnia 15 grudnia 2017 roku w sprawie zasad przydziału odzieży i obuwia, środków ochrony indywidualnej, środków czystości, ekwiwalentów za pranie dla pracowników Urzędu Miejskiego w Lipianach 2017-12-21 14:10:35
Zarządzenie Nr 115/2017 Burmistrza Lipian z dnia 15 grudnia 2017 roku w sprawie Regulaminu Pracy Urzędu Miejskiego w Lipianach 2017-12-21 14:06:21
Zarządzenie Nr 114/2017 Burmistrza Lipian z dnia 12 grudnia 2017 r. w sprawie wyznaczenia przewodniczącego oraz członków komisji przetargowej 2017-12-20 08:32:08
Zarządzenie Nr 113/2017 Burmistrza Lipian z dnia 11 grudnia 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Lipiany na rok 2017 2017-12-20 08:30:59
Zarządzenie Nr 112/2017 Burmistrza Lipian z dnia 06 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za dzierżawę gruntów stanowiących własność Gminy Lipiany 2017-12-20 08:29:32
Zarządzenie Nr 111/2017 Burmistrza Lipian z dnia 05 grudnia 2017 r. w sprawie wyznaczenia przewodniczącego oraz członków komisji przeprowadzającej rokowania 2017-12-20 08:28:09
Zarządzenie Nr 110/2017 Burmistrza Lipian z dnia 04 grudnia 2017 r, w sprawie ustalenia ceny wywoławczej przy sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego działki nr 92/2 obręb Dębiec gm. Lipiany 2017-12-20 08:26:41
Zarządzenie Nr 109/2017 Burmistrza Lipian z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Urzędzie Miejskim w Lipianach 2017-12-20 08:24:59
Zarządzenie Nr 108/2017 Burmistrza Lipian z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Lipiany na rok 2017 2017-12-20 08:23:46
Zarządzenie Nr 107/2017 Burmistrza Lipian z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie zmiany planów finansowych na 2017 rok do uchwały Nr XXXII/229/2017 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 28 listopada 2017 r. 2017-12-20 08:22:06
Zarządzenie Nr 106/2017 Burmistrza Lipian z dnia 29 listopada 2017 roku w sprawie powołania komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Lipianach 2017-12-01 13:15:22
Zarządzenie Nr 105/2017 Burmistrza Lipian z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie wydzierżawienia części działki oznaczonej numerem 203 obręb Mielęcinek gm. Lipiany 2017-12-01 13:12:19
Zarządzenie Nr 104/2017 Burmistrza Lipian z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie wprowadzenia Regualminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miejskim w Lipianach 2017-12-01 08:02:06
Zarządzenie Nr 96/2017 Burmistrza Lipian z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umów dzierżawy 2017-11-24 09:38:47
Zarządzenie Nr 94/2017 Burmistrza Lipian z dnia 14 listopada 2017 roku w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Lipiany na rok 2017 2017-11-24 09:37:11
Zarządzenie Nr 101/2017 Burmistrza Lipian z dnia 20 listopada 2017 r. w sprawie wydzierżawienia części działki oznaczonej numerem 78/4 obręb 3 m. Lipiany 2017-11-24 09:25:53
Zarządzenie Nr 100/2017 Burmistrza Lipian z dnia 20 listopada 2017 r. w sprawie wyznaczenia przewodniczącego oraz członków komisji przetargowej 2017-11-24 09:24:41
Zarządzenie Nr 99/2017 Burmistrza Lipian z dnia 17 listopada 2017 r. uchylenie zarządzeń 2017-11-24 09:23:04
Zarządzenie Nr 98/2017 Burmistrza Lipian z dnia 17 listopada 2017 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipianach, w zakresie prowadzenia bieżącej działalności statutowej Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipianach 2017-11-24 09:20:14
Zarządzenie Nr 103/2017 Burmistrza Lipian z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu na realizację zadań publicznych w 2018 r. 2017-11-23 13:14:35
Zarządzenie Nr 102/2017 Burmistrza Lipian z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie zmiany planu kontroli na 2017 rok 2017-11-23 13:12:37
Zarządzenie Nr 95/2017 Burmistrza Lipian z dnia 14 listopada 2017 roku w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej 2017-11-16 10:23:47
Zarządzenie Nr 92/2017 Burmistrza Lipian z dnia 7 listopada 2017 roku w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Lipiany na rok 2017 2017-11-16 10:22:43
Zarządzenie Nr 91/2017 Burmistrza Lipian z dnia 31 października 2017 r. w sprawie wydzierżawienia części działki oznaczonej numerem 27/2 obręb Mielęcinek gm. Lipiany 2017-11-16 10:21:22
Zarządzenie Nr 90/2017 Burmistrza Lipian z dnia 27 października 2017 r. w sprawie zmiany planów finansowych na 2017 rok do uchwały Nr XXXI/217/2017 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 26 października 2017 r. 2017-11-16 10:19:55
Zarządzenie Nr 89/2017 Burmistrza Lipian z dnia 27 października 2017 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Lipiany na rok 2017 2017-11-16 10:18:14
Zarządzenie Nr 88/2017 Burmistrza Lipian z dnia 16 października 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lipiany 2017-10-20 14:50:45
Zarządzenie Nr 87/2017 Burmistrza Lipian z dnia 16 października 2017 r. w sprawie wyznaczenia przewodniczącego oraz członków komisji przeprowadzającej rokowania 2017-10-20 14:49:00
Zarządzenie Nr 86/2017 Burmistrza Lipian z dnia 16 października 2017 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Lipiany na rok 2017 2017-10-20 14:44:27
Zarządzenie Nr 85/2017 Burmistrza Lipian z dnia 12 października 2017 r. w sprawie przeniesienia praw z umowy dzierżawy 2017-10-20 14:42:18
Zarządzenie Nr 84/2017 Burmistrza Lipian z dnia 10 października 2017 r. w sprawie wyznaczenia przewodniczącej oraz członków komisji przetargowej 2017-10-20 14:41:14
Zarządzenie Nr 83/2017 Burmistrza Lipian z dnia 06 października 2017 r. w sprawie ustalenia stawki na najem pomieszczeń gospodarczych i garaży na terenie miasta i gminy Lipiany 2017-10-20 14:33:26
Zarządzenie Nr 82/2017 Burmistrza Lipian z dnia 06 października 2017 r. w sprawie ustalenia stawki czynszu za wynajem lokali socjalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Lipiany 2017-10-20 14:32:07
Zarządzenie Nr 81/2017 Burmistrza Lipian z dnia 06 października 2017 r. w sprawie ustalenia stawki bazowej czynszu 2017-10-20 14:30:41
Zarządzenie Nr 79/2017 Burmistrza Lipian z dnia 04 października 2017 r. w sprawie ustalenia wywoławczej stawki czynszu z tytułu części dzierżawy działki nr 1/3 obręb 2 m. Lipiany 2017-10-20 14:22:57
Zarządzenie Nr 78/2017 Burmistrza Lipian z dnia 4 października 2017 roku w sprawie powołania komisji stypendialnej do oceny wniosków o stypendium i zasiłki szkolne o charakterze socjalnym 2017-10-10 10:48:40
Zarządzenie Nr 77/2017 Burmistrza Lipian z dnia 29 września 2017 roku w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Lipiany na rok 2017 2017-10-10 10:46:47
Zarządzenie Nr 76/2017 Burmistrza Lipian z dnia 29 września 2017 r. w sprawie zmiany planów finansowych na 2017 rok do uchwały Nr XXX/203/2017 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 26 września 2017 r. 2017-10-10 10:45:04
Zarządzenie Nr 75/2017 Burmistrza Lipian z dnia 22 września 2017 r. w sprawie wydzierżawienia działki oznaczonej numerem 21 obręb 2 m. Lipiany 2017-10-10 10:42:57
Zarządzenie Nr 80/2017 Burmistrza Lipian z dnia 05 października 2017 r. w sprawie ustalenia dodatkowego dnia wolnego od pracy w Urzędzie Miejskim w Lipianach za święto przypadające w sobotę 2017-10-06 10:40:19
Zarządzenie Nr 74/2017 Burmistrza Lipian z dnia 15 września 2017 roku w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Lipiany na rok 2017 2017-10-05 08:36:47
Zarządzenie Nr 72/2017 Burmistrza Lipian z dnia 7 września 2017 r. w sprawie wydzierżawienia części działki oznaczonej numerem 303/2 obręb 2 m. Lipiany 2017-10-05 08:34:27
Zarządzenie nr 73/2017 Burmistrza Lipian z dnia 14 września 2017 roku w sprawie podjęcia konsultacji społecznych w przedmiocie projektu "Programu współpracy Gminy Lipiany z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. na rok 2018" 2017-09-15 08:45:00
Zarządzenie Nr 69/2017 Burmistrza Lipian z dnia 1 września 2017 r. w sprawie uchylenia zarządzenia nr 174/2015 Burmistrza Lipian z dnia 1 grudnia 2015 r. w sprawie klasyfikowania, ewidencji i sporządzania sprawozdań budżetowych w zakresie wydatków strukturalnych 2017-09-08 13:05:00
Zarządzenie nr 68/2017 Burmistrza Lipian z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Lipiany na rok 2017 2017-09-06 10:35:01
Zarządzenie Nr 70/2017 Burmistrza Lipian z dnia 1 września 2017 r. w sprawie zasad zwrotu kosztów przejazdu uczniów 2017-09-04 10:01:05
Zarządzenie Nr 67/2017 Burmistrza Lipian z dnia 18 sierpnia 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie ze świetlic wiejskich stanowiących własność Gminy Lipiany 2017-08-24 14:48:57
Zarządzenie Nr 66/2017 Burmistrza Lipian z dnia 17 sierpnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy nieruchomości stanowiące własność Gminy Lipiany 2017-08-24 14:45:33
Zarządzenie Nr 65/2017 Burmistrza Lipian z dnia 16 sierpnia 2017 r. w sprawie powołania komisji ds. rozstrzygnięcia konkursu "Najpiękniejszy Wieniec Dożynkowy" 2017-08-18 13:13:10
Zarządzenie Nr 58/2017 Burmistrza Lipia z dnia 21 lipca 2017 r. w sprawie zmiany składu Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 2017-08-16 09:24:37
Zarządzenie Nr 57/2017 burmistrza Lipian z dnia 17 lipca 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Lipiany na rok 2017 2017-08-16 09:23:08
Zarządzenie Nr 64/2017 Burmistrza Lipian z dnia 8 sierpnia 2017 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego 2017-08-09 14:34:25
Zarządzenie Nr 63/2017 Burmistrza Lipian z dnia 08 sierpnia 2017 r. w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości położonej w obrębie Osetna gm. Lipiany 2017-08-09 14:32:43
Zarządzenie Nr 62/2017 Burmistrza Lipian z dnia 8 sierpnia 2017 roku w sprawie przyznania stypendium Burmistrza Lipian 2017-08-09 14:31:03
Zarządzenie Nr 61/2017 Burmistrza Lipian z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie powołania komisji stypendialnej 2017-08-09 14:28:38
Zarządzenie Nr 60/2017 Burmistrza Lipian z dnia 31 lipca 2017 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Lipiany na rok 2017 2017-08-09 14:27:08
Zarządzenie Nr 59/2017 Burmistrza Lipian z dnia 21 lipca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lipiany 2017-08-09 14:25:30
Zarządzenie Nr 53/2017 Burmistrza Lipian z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie odpisania należności przedawnionych 2017-08-09 14:20:34
Zarządzenie Nr 56/2017 Burmistrza Lipian z dnia 05 lipca 2017 r. w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości położonej w obrębie 3 m. Lipiany 2017-07-07 07:56:29
Zarządzenie Nr 55/2017 Burmistrza Lipian z dnia 04 lipca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lipiany 2017-07-07 07:55:06
Zarządzenie Nr 54/2017 Burmistrza Lipian z dnia 3 lipca 2017 roku w sprawie ekwiwalentu na pokrycie kosztów związanych z przyjęciem oświadczeń o wstąpienie w związek małżeński poza urzędem stanu cywilnego 2017-07-07 07:53:32
Zarządzenie Nr 52/2017 Burmistrza Lipian z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Lipiany na rok 2017 2017-07-07 07:47:19
Zarządzenie Nr 135/2016 Burmistrza Lipian z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w kasach fiskalnych 2017-07-06 10:52:16
Zarządzenie Nr 51/2017 Burmistrza Lipian z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany planów finansowych na 2017 rok do uchwały Nr XXVIII/197/2017 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 26 czerwca 2017 r. 2017-06-30 07:34:45
Zarządzenie Nr 50/2017 Burmistrza Lipian z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Lipiany na rok 2017 2017-06-30 07:33:10
Zarządzenie Nr 49/2017 Burmistrza Lipian z dnia 19 czerwca 2017 r. w sprawie zakazu używania wody z sieci wodociągowej do podlewania ogrodów i trawników 2017-06-21 07:32:16
Zarządzenie Nr 48/2017 Burmistrza Lipian z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Lipiany na rok 2017 2017-06-21 07:29:17
Zarządzenie Nr 47/2017 Burmistrza Lipian z dnia 1 czerwca 2017 r. w sprawie określenia godzin otwarcia kompleksu boisk "Orlik" w Lipianach przy ul. Lipowej 9 2017-06-14 14:21:55
Zarządzenie Nr 46/2017 Burmistrza Lipian z dnia 01 czerwca 2017 r. w sprawie rozwiązania umowy dzierżawy Nr N/073/2017 z dnia 18 stycznia 2017 r. 2017-06-14 14:19:30
Zarządzenie Nr 45/2017 Burmistrza Lipian z dnia 31 maja 2017 roku w sprawie powołania komisji 2017-06-07 12:42:06
Zarządzenie Nr 42/2017 Burmistrza Lipian z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie ustalenia cen wywoławczych przy sprzedaży nieruchomości w drodze ustnych przetargów nieograniczonych 2017-06-07 12:41:11
Zarządzenie 41/2017 Burmistrza Lipian z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Lipiany na rok 2017 2017-06-07 12:39:51
Zarządzenie Nr 40/2017 Burmistrza Lipian z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie zmiany planów finansowych na 2017 rok do uchwały Nr XXVII/190/2017 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 29 maja 2017 r. 2017-06-07 12:27:45
Zarządzenie Nr 39/2017 Burmistrza Lipian z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie wyznaczenia przewodniczącego oraz członków komisji przetargowej 2017-06-07 11:03:30
Zarządzenie Nr 38/2017 Burmistrza Lipian z dnia 15 maja 2017 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Lipiany na rok 2017 2017-06-07 11:01:43
Zarządzenie Nr 37/2017 Burmistrza Lipian z dnia 11 maja 2017 r. w spawie wydzierżawienia części działki oznaczonej numerem 157 obręb 3 m. Lipiany 2017-06-07 10:57:11
Zarządzenie Nr 36/2017 Burmistrza Lipian z dnia 08 maja 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na część działki nr 27/6 obręb 2 m. Lipiany 2017-06-07 10:37:48
Zarządzenie Nr 44/2017 Burmistrza Lipian z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy 2017-06-01 13:57:53
Zarządzenie Nr 43/2017 Burmistrza Lipian z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie uchylenia zarządzenia 2017-06-01 13:55:58
Zarządzenie Nr 132/2016 Burmistrza Lipian z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie Instrukcji obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych w Urzędzie Miejskim w Lipianach 2017-05-22 13:34:02
Zarządzenie Nr 131/2016 Burmistrza Lipian z dnia 30 grudnia 2016 roku w sprawie zasad (polityki) rachunkowości 2017-05-22 13:32:32
Zarządzenie Nr 35/2017 Burmistrza Lipian z dnia 4 maja 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie ze świetlic wiejskich stanowiących własność Gminy Lipiany 2017-05-18 08:01:37
Zarządzenie Nr 34/2017 Burmistrza Lipian z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze przetargów ustnych nieograniczonych części działki oznaczonej numerem 60 obręb 2 m. Lipiany 2017-05-12 12:33:04
Zarządzenie Nr 33/2017 Burmistrza Lipian z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Lipiany na rok 2017 2017-05-08 08:59:54
Zarządzenie Nr 32/2017 Burmistrza Lipian z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu przyznawania nagrody rocznej kierownikowi samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2017-05-08 08:57:32
Zarządzenie Nr 31/2017 Burmistrza Lipian z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany planów finansowych na 2017 rok do uchwały Nr XXVI/186/2017 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 25 kwietnia 2017 r. 2017-05-08 08:55:23
Zarządzenie Nr 29/2017 Burmistrza Lipian z dnia 14 kwietnia 2017 r. w sprawie wyznaczenia przewodniczącego oraz członków komisji przeprowadzającej rokowania 2017-05-08 08:51:07
Zarządzenie Nr 30/2017 Burmistrza Lipian z dnia 19 kwietnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji postępowania w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu 2017-04-21 08:46:17
Zarządzenie Nr 28/2017 Burmistrza Lipian z dnia 14 kwietnia 2017 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Lipiany na rok 2017 2017-04-18 11:09:58
Zarządzenie Nr 27/2017 Burmistrza Lipian z dnia 04 kwietnia 2017 r. w sprawie powołania komisji 2017-04-18 08:13:11
Zarządzenie Nr 26/2017 Burmistrza Lipian z dnia 04 kwietnia 2017 r. w sprawie powołania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie 2017-04-18 08:11:55
Zarządzenie Nr 25/2017 Burmistrza Lipian z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdań finansowych za 2016 rok 2017-04-18 08:09:43
Zarządzenie Nr 24/2017 Burmistrza Lipian z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Lipiany na rok 2017 2017-04-18 08:08:07
Zarządzenie Nr 15/2017 Burmistrza Lipian z dnia 8 marca 2017 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych instytucji kultury na rok 2016 2017-04-18 08:06:42
Zarządzenie Nr 23/2017 Burmistrza Lipian z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie zmiany planów finansowych na 2017 rok do uchwały Nr XXV/174/2017 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 30 marca 2017 r. 2017-04-05 08:46:15
Zarządzenie Nr 22/2017 Burmistrza Lipian z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Lipiany na rok 2017 2017-04-05 08:43:37
Zarządzenie Nr 19/2017 Burmistrza Lipian z dnia 15 marca 2017 roku w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie zasad ewidencji w Urzędzie Miejskim w Lipianach środków związanych z finansowaneim lub dofinansowaniem projektów i programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, w tym wydatki budżetu środków europejskich 2017-04-05 08:41:17
Zarządzenie Nr 133/2016 Burmistrza Lipian z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie zasad prowadzenia rozliczeń podatku od towarów i usług w Gminie Lipiany 2017-04-05 08:32:42
Zarządzenie Nr 17/2017 Burmistrza Lipian z dnia 10 marca 2017 r. w sprawie wyznaczenia przewodniczącej oraz członków komisji 2017-03-27 14:41:40
Zarządzenie Nr 18/2017 Burmistrza Lipian z dnia 13 marca 2017 r. w sprawie powołania zespołu do spraw rewitalizacji w ramach aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Lipiany 2017-03-22 11:42:40
Zarządzenie Nr 20/2017 Burmistrza Lipian z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Lipiany na rok szkolny 2017/2018 2017-03-16 13:01:50
Zarządzenie Nr 16/2017 Burmistrza Lipian z dnia 9 marca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Lipiany na rok 2017 2017-03-14 10:11:18
Zarządzenie Nr 14/2017 Burmistrza Lipian z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie zmiany planów finansowych na 2017 rok do uchwały Nr XXIV/171/2017 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 27 lutego 2017 r. 2017-03-03 10:33:34
Zarządzenie Nr 13/2017 Burmistrza Lipian z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Lipiany na rok 2017 2017-03-03 10:31:47
Zarządzenie Nr 12/2017 Burmistrza Lipian z dnia 13 lutego 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Lipiany na rok 2017 2017-03-03 10:28:06
Zarządzenie Nr 7/2017 Brumistrza Lipian z dnia 16 stycznia 2017 r. w sprawie planu kontroli na 2017 rok 2017-03-03 10:20:58
Zarządzenie Nr 134/2016 Burmistrza Lipian z dnia 30 grudnia 2016 roku w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie zasad ewidencji w Urzędzie Miejskim w Lipianach środków związanych z finansowaniem lub dofinansowaniem projektów i programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, w tym wydatki budżetu środków europejskich 2017-03-03 10:14:43
Zarządzenie Nr 10/2017 Burmistrza Lipian z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Lipiany na rok 2017 2017-02-14 10:28:36
Zarządzenie Nr 4/2017 Burmistrza Lipian z dnia 2 stycznia 2017 roku zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Lipianach 2017-02-14 10:23:46
Zarządzenie Nr 4/2017 Burmistrza Lipian z dnia 2 stycznia 2017 roku zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Lipianach 2017-02-14 10:22:55
Zarządzenie Nr 130/2016 Burmistrza Lipian z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie Instrukcji kasowej 2017-02-14 10:14:28
Zarządzenie Nr 129/2016 Burmistrza Lipian z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie przeniesienia praw z umowy dzierżawy 2017-01-18 08:11:02
Zarządzenie Nr 128/2016 Burmistrza Lipian z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Lipiany na rok 2016 2017-01-18 08:09:56
Zarządzenie Nr 127/2016 Burmistrza Lipian z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za dzierżawę gruntów stanowiących własność Gminy Lipiany 2017-01-18 08:08:15
Zarządzenie Nr 123/2016 Burmistrza Lipian z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych i ustalenie regulaminu jej pracy 2017-01-18 08:05:55
Zarządzenie Nr 6/2017 Burmistrza Lipian z dnia 16 stycznia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Lipiany na rok 2017 2017-01-18 07:52:38
Zarządzenie Nr 5/2017 Burmistrza Lipian z dnia 5 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany w składzie Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 2017-01-12 09:23:53
Zarządzenie Nr 3/2017 Burmistrza Lipian z dnia 2 stycznia 2017 r. w sprawie udzielenia upoważnienia 2017-01-12 09:22:24
Zarządzenie Nr 2/2017 Burmistrza Lipian z dnia 2 stycznia 2017 r. w sprawie planu finansowego Urzędu Miejskiego w Lipianach na rok 2017 2017-01-12 09:21:17
Zarządzenie Nr 1/2017 Burmistrza Lipian z dnia 2 stycznia 2017 r. w sprawie planów finansowych jednostek budżetowych na rok 2017 2017-01-12 09:13:19
Zarządzenie Nr 126/2016 Burmistrza Lipian z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Urzędzie Miejskim w Lipianach 2017-01-03 09:56:20
Zarządzenie Nr 125/2016 Burmistrza lipian z dnia 23 grudnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Lipiany na rok 2016 2017-01-03 09:54:59
Zarządzenie nr 122/2016 Burmistrza Lipian z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany planów finansowych na 2016 rok do uchwały Nr XXIII/158/2016 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 20 grudnia 2016 r. 2017-01-03 09:51:54
Zarządzenie Nr 121/2016 Burmistrza Lipian z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Lipiany na rok 2016 2017-01-03 09:49:31
Zarządzenie Nr 118/2016 Burmistrza Lipian z dnia 13 grudnia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umów dzierżawy 2017-01-03 09:41:46
Zarządzenie Nr 120/2016 Burmistrza Lipian z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miejskiego w Lipianach 2016-12-20 08:24:29
Zarządzenie Nr 119/2016 Burmistrza Lipian z dnia 14 grudnia 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Pracy Urzędu Miejskiego w Lipianach 2016-12-20 08:22:30
Zarządzenie Nr 117/2016 Burmistrza Lipian z dnia 08 grudnia 2016 roku w sprawie używania pojazdów prywatnych do celów służbowych 2016-12-14 08:45:03
Zarządzenie nr 115/2016 Burmistrza Lipian z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Lipiany na rok 2016 2016-12-14 08:43:23
Zarządzenie Nr 116/2016 Burmistrza Lipian z dnia 1 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany planu kontroli na 2016 rok. 2016-12-01 12:22:54
Zarządzenie Nr 114/2016 Burmistrza Lipian z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu na realizacje zadań publicznych w 2017 r. 2016-11-24 14:26:44
Zarządzenie Nr 112/2016 Burmistrza Lipian z dnia 15 listopada 2016 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Urzędzie Miejskim w Lipianach 2016-11-24 14:14:10
Zarządzenie Nr 111/2016 Burmistrza Lipian z dnia 15 listopada 2016 r. w sprawie zasad prowadzenia rozliczeń podatku od towarów i usług w Gminie Lipiany 2016-11-24 14:14:05
Zarządzenie Nr 110/2016 Burmistrza Lipian z dnia 15 listopada 2016 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 100/2016 z dnia 14 października 2016 roku 2016-11-24 14:13:58
Zarządzenie Nr 109/2016 Burmistrza Lipian z dnia 15 listopada 2016 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Lipiany na rok 2016 2016-11-24 14:13:53
Zarządzenie Nr 107/2016 Burmistrza Lipian z dnia 9 listopada 2016 r. w sprawie przeniesienia praw z umowy dzierżawy 2016-11-09 13:36:34
Zarządzenie Nr 106/2016 Burmistrza Lipian z dnia 4 listopada 2016 r. w sprawie przeniesienia praw umowy dzierżawy 2016-11-09 13:36:27
Zarządzenie Nr 105/2016 Burmistrza Lipian z dnia 31 października 2016 r. w sprawie przeniesienia praw umowy dzierżawy 2016-11-09 13:36:18
Zarządzenie Nr 104/2016 Burmistrza Lipian z dnia 31 października 2016 r. w sprawie zmiany planów finansowych na 2016 rok do uchwały Nr XXI/148/2016 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 31 października 2016 r. 2016-11-09 13:36:11
Zarządzenie Nr 103/2016 Burmistrza Lipian z dnia 28 października 2016 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Lipiany na rok 2016 2016-11-09 13:36:05
Zarządzenie Nr 102/2016 Burmistrza Lipian z dnia 19 października 2016 r. w sprawie wyznaczenia przewodniczącej oraz członków komisji przeprowadzającej rokowania 2016-11-09 13:35:59
Zarządzenie Nr 101/2016 Burmistrza Lipian z dnia 17 października 2016 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Lipiany na rok 2016 2016-11-09 13:35:52
Zarządzenie Nr 100/2016 Burmistrza Lipian z dnia 14 października 2016 r. w sprawie przeprowadzenia okresowej inwentaryzacji 2016-11-09 13:23:00
Zarządzenie Nr 98/2016 Burmistrza Lipian z dnia 30 września 2016 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 10/2014 Burmistrza Lipian z dnia 27 stycznia 2014 roku 2016-10-13 09:25:31
Zarządzenie Nr 97/2016 Burmistrza Lipian z dnia 29 września 2016 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Lipiany na rok 2016 2016-10-13 09:23:24
Zarządzenie nr 96/2016 Burmistrza Lipian z dnia 29 września 2016 r. w sprawie zmiany planów finansowych na 2016 rok do uchwały Nr XX/141/2016 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 27 września 2016 r. 2016-10-13 09:21:39
Zarządzenie Nr 95/2016 Burmistrza Lipian z dnia 28 września 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na działkę nr 23/1 obręb 3 m. Lipiany 2016-10-13 09:14:57
Zarządzenie Nr 94/2016 Burmistrza Lipian z dnia 23 września 2016 roku w sprawie powołania komisji stypendialnej do oceny wniosków o stypendia i zasiłki szkolne o charakterze socjalnym 2016-09-23 13:24:31
Zarządzenie nr 93/2016 Burmistrza Lipian z dnia 22 września 2016 r. w sprawie podjęcia konsultacji społecznych w przedmiocie projektu "Programu współpracy Gminy Lipiany z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. na rok 2017" 2016-09-23 13:24:25
Zarządzenie nr 92/2016 Burmistrza Lipian z dnia 16 września 2016 r. w sprawie ustalenia ceny wywoławczej w rokowaniach na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 2 przy ul. Kościuszki 19 w Lipianach 2016-09-23 13:24:18
Zarządzenie Nr 91/2016 Burmistrza Lipian z dnia 14 września 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Lipiany na rok 2016 2016-09-21 12:29:13
Zarządzenie Nr 90/2016 Burmistrza Lipian z dnia 7 września 2016 r. w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości stanowiącej działkę nr 104/6 obręb 2 m. Lipiany 2016-09-21 12:27:08
Zarządzenie Nr 89/2016 Burmistrza Lipian z dnia 1 września 2016 r. w sprawie wprowadzenia legitymacji służbowych dla pracowników Urzędu Miejskiego w Lipianach 2016-09-09 11:04:04
Zarządzenie Nr 88/2016 Burmistrza Lipian z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Lipiany na rok 2016 2016-09-09 11:02:11
Zarządzenie Nr 86/2016 Burmistrza Lipian z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Przedszkola Miejskiego im. Kubusia Puchatka w Lipianach 2016-08-26 13:35:33
Zarządzenie Nr 85/2016 Burmistrza Lipian z dnia 23 sierpnia 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na prowadzenie dzienników lekcyjnych w Zespole Szkół w Lipianach w formie elektronicznej 2016-08-23 12:17:09
Zarządzenie Nr 84/2016 Burmistrza lipian z dnia 19 sierpnia 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji ds. rozstrzygnięcia konkursu "Najpiękniejszy Wieniec Dożynkowy" 2016-08-23 12:15:46
Zarządzenie Nr 83/2016 Burmistrza Lipian z dnia 19 sierpnia 2016 roku w sprawie sposobu postępowania przy załatwianiu spraw z zakresu działalności lobbingowej 2016-08-19 13:04:04
Zarządzenie Nr 82/2016 Burmistrza Lipian z dnia 16 sierpnia 2016 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Lipiany na rok 2016 2016-08-16 10:56:55
Zarządzenie Nr 81/2016 Burmistrza Lipian z dnia 04 sierpnia 2016 r. w sprawie przeniesienia praw z umowy dzierżawy 2016-08-16 10:56:50
Zarządzenie Nr 80/2016 Burmistrza Lipian z dnia 04 sierpnia 2016 r. w sprawie przeniesienia praw z umowy dzierżawy 2016-08-16 10:56:44
Zarządzenie Nr 78/2016 Burmistrza Lipian z dnia 4 sierpnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola Miejskiego im. Kubusia Puchatka w Lipianach 2016-08-16 10:22:14
Zarządzenie Nr 77/2016 Burmistrza Lipian z dnia 1 sierpnia 2016 r. w sprawie przeniesienia praw umowy dzierżawy 2016-08-16 10:20:32
Zarządzenie Nr 76/2016 Burmistrza Lipian z dnia 1 sierpnia 2016 r. zmieniając zarządzenie w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia procedury w otwarty konkursie ofert na dyrektora Przedszkola Miejskiego im. Kubusia Puchatka w Lipianach 2016-08-16 10:19:21
Zarządzenie Nr 75/2016 Burmistrza Lipian z dnia 29 lipca 2016 roku w sprawie powołania komisji ds. rozstrzygnięcia konkursu "Najpiękniejszy Winiec Dożynkowy" 2016-08-16 09:47:37
Zarządzenie Nr 74/2016 Burmistrza Lipian z dnia 29 lipca 2016 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Lipiany na rok 2016 2016-08-16 09:24:19
Zarządzenie Nr 73/2016 Burmistrza Lipian z dnia 28 lipca 2016 r. w sprawie powołania komisji ds. oceny stanu, wyceny lub zaniechania realizacji inwestycji pod budownictwo jednorodzinne na ul. Makuszyńskiego w Lipianach o wartości 147 795 zł. 2016-08-16 09:13:12
Zarządzenie Nr 72/2016 Burmistrza Lipian z dnia 27 lipca 2016 r. w sprawie wyznaczenia przewodniczącej oraz członków komisji przeprowadzającej przetargi 2016-08-16 09:06:26
Zarządzenie Nr 71/2016 Burmistrza Lipian z dnia 27 lipca 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na część działki nr 36/5 obręb Dębiec gm. Lipiany 2016-08-16 09:04:56
Zarządzenie Nr 70/2016 Burmistrza Lipian z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie Komisji Egzaminacyjnej prowadzącej postępowanie egzaminacyjne dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 2016-08-16 09:02:23
Zarządzenie Nr 69/2016 Burmistrza Lipian z dnia 25 lipca 2016 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia procedury w otwartym konkursie ofert na dyrektora Przedszkola Miejskiego im. Kubusia Puchatka w Lipianach 2016-08-16 08:58:57
Zarządzenie Nr 68/2016 Burmistrza Lipian z dnia 22 lipca 2016 r. w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości stanowiących działki nr 39/7,39/8,39/9 obręb 3 m. Lipiany 2016-08-16 08:55:57
Zarządzenie Nr 67/2016 Burmistrza Lipian z dnia 13 lipca 2016 r. w sprawie przepisania umowy dzierżawy 2016-08-16 08:51:03
Zarządzenie Nr 66/2016 Burmistrza Lipian z dnia 13 lipca 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na część działki nr 410/1 obręb 2 m. Lipiany 2016-08-16 08:49:30
Zarządzenie Nr 65/2016 Burmistrza Lipian z dnia 13 lipca 2016 roku w sprawie przyznania stypendium Burmistrza Lipian 2016-07-15 08:51:41
Zarządzenie Nr 64/2016 Burmistrza Lipian z dnia 8 lipca 2016 roku w sprawie powołania komisji stypendialnej w celu zaopiniowania wniosków o przyznanie stypendium Burmistrza Lipian 2016-07-15 08:50:14
Zarządzenie Nr 63/2016 Burmistrza Lipian z dnia 8 lipca 2016 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Lipiany na 2016 rok. 2016-07-15 08:47:39
Zarządzenie Nr 59/2016 Burmistrza Lipian z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany planów finansowych na 2016 rok do uchwały Nr XVIII/133/2016 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 28 czerwca 2016 roku 2016-07-04 09:27:54
Zarządzenie Nr 60/2016 Burmistrza Lipian z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Lipiany na rok 2016 2016-07-04 09:27:54
Zarządzenie Nr 57/2016 Burmistrza Lipian z dnia 6 czerwca 2016 r. w sprawie powołania komisji do kontroli lokali obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych 2016-06-09 14:11:07
Zarządzenie Nr 56/2016 Burmistrza Lipian z dnia 3 czerwca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Lipiany na rok 2016 2016-06-09 14:11:01
Zarządzenie Nr 55/2016 Burmistrza Lipian z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie wydzierżawienia części działki oznaczonej numerem 36/5 obręb Dębiec gm. Lipiany 2016-06-07 12:52:27
Zarządzenie Nr 54/2016 Burmistrza Lipian z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie ustalenia cen wywoławczych w drugich ustnych przetargach nieograniczonych na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 2 przy ul. Kościuszki 19 w Lipianach oraz udziału w działce nr 94 obręb Będzin gm. Lipiany 2016-06-07 12:50:59
Zarządzenie Nr 52/2016 Burmistrza Lipian z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie zmiany planów finansowych na 2016 rok do uchwały XVII/126/2016 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 30 maja 2016 r. 2016-06-07 12:45:06
Zarządzenie Nr 51/2016 Burmistrza Lipian z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie zmiany polityki rachunkowości 2016-06-07 12:41:30
Zarządzenie Nr 50/2016 Burmistrza Lipian z dnia 25 maja 2016 roku w sprawie zmiany zarządzenia Nr 10/2014 Burmistrza Lipian z dnia 27 stycznia 2014 roku 2016-06-07 12:39:27
Zarządzenie nr 49/2016 Burmistrza Lipian z dnia 24 maja 2016 r. uchylające zarządzenie w sprawie ogłoszenia o konkursie na stanowisko dyrektora Przedszkola Miejskiego im. Kubusia Puchatka w Lipianach. 2016-06-07 12:38:12
Zarządzenie Nr 48/2016 Burmistrza Lipian z dnia 23 maja 2016 r. w sprawie wyznaczenia przewodniczącej oraz członków komisji przeprowadzającej przetargi 2016-06-07 12:36:53
Zarządzenie Nr 47/2016 Burmistrza Lipian z dnia 19 maja 2016 roku w sprawie powołania komisji do spraw brakowania druków ścisłego zarachowania z zakresu rejestru stanu cywilnego 2016-05-23 08:50:32
Zarządzenie Nr 46/2016 Burmistrza Lipian z dnia 18 maja 2016 r. w sprawie zmiany polityki rachunkowości 2016-05-23 08:48:34
Zarządzenie Nr 45/2016 Burmistrza Lipian z dnia 17 maja 2016 r. w sprawie zmiany polityki rachunkowości 2016-05-23 08:47:36
Zarządzenie Nr 44/2016 Burmistrza Lipian z dnia 16 maja 2016 r. w sprawie powołania komisji do rozpatrzenia wniosków o udzielenie dotacji z budżetu gminy Lipiany na prace remontowe oraz konserwatorskie obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków 2016-05-23 08:46:10
Zarządzenie Nr 43/2016 Burmistrza Lipian z dnia 16 maja 2016 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola Miejskiego im. Kubusia Puchatka w Lipianach 2016-05-23 08:41:28
Zarządzenie Nr 42/2016 Burmistrza Lipian z dnia 11 maja 2016 w sprawie wydzierżawienia części działki oznaczonej numerem 282/3 obręb Jedlice gm. Lipiany 2016-05-23 08:38:29
Zarządzenie Nr 41/2016 Burmistrza Lipian z dnia 10 maja 2016 r. w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy 2016-05-17 13:32:06
Zarządzenie Nr 40/2016 Burmistrza Lipian z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą 2016-05-06 10:02:38
Zarządzenie nr 39/2016 Burmistrza Lipian z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Lipiany na rok 2016 2016-05-06 09:59:31
Zarządzenie Nr 38/2016 Burmistrza Lipian z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu przyznawania nagrody rocznej dyrektorom instytucji kultury, dla których organizatorem jest Gmina Lipiany 2016-04-29 08:10:23
Zarządzenie Nr 37/2016 Burmistrza Lipian z dnia 14 kwietnia 2016 roku w sprawie utworzenia formacji obrony cywilnej na terenie Gminy Lipiany 2016-04-29 08:07:57
Zarządzenie nr 36/2016 Burmistrza Lipian z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie wydzierżawienia części działki oznaczonej numerem 309/3 obręb 2 m. Lipiany 2016-04-22 14:18:47
Zarządzenie nr 35/2016 Burmistrza Lipian z dnia 12 kwietnia 2016 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Lipiany na rok 2016 2016-04-22 14:14:37
Zarządzenie Nr 34/2016 Burmistrza Lipian z dnia 12 kwietnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Zakładu Komunalnego w Lipianach za 2015 rok 2016-04-22 13:50:51
Zarządzenie Nr 33/2016 Burmistrza Lipian z dnia 07 kwietnia 2016 r. w sprawie wydzierżawienia działki oznaczonej numerem 84/8 obręb 3 m. Lipiany 2016-04-22 13:45:00
Zarządzenie Nr 32/2016 Burmistrza Lipian z dnia 07 kwietnia 2016 roku w sprawie powołania komisji stypendialnej do oceny wniosków o stypendia i zasiłki szkolne o charakterze socjalnym 2016-04-22 13:24:35
Zarządzenie Nr 31/2016 Burmistrza Lipian z dnia 5 kwietnia 2016 r. w sprawie powołania Komisji konkursowej 2016-04-11 12:33:50
Zarządzenie Nr 30/2016 Burmistrza Lipian z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lipianach za 2015 rok 2016-04-11 12:30:26
Zarządzenie Nr 29/2016 Burmistrza Lipian z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Lipiany na rok 2016 2016-04-11 12:26:17
Zarządzenie Nr 28/2016 Burmistrza Lipian z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie zmian planów finansowych na 2016 rok do uchwały Nr XV/123/2016 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 31 marca 2016 r. 2016-04-11 12:14:45
Zarządzenie Nr 27/2016 Burmistrza Lipian z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych 2016-04-11 11:48:04
Zarządzenie Nr 25/2016 Burmistrza Lipian z dnia 24 marca 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę w Urzędzie Miejskim w Lipianach 2016-03-30 14:07:59
Zarządzenie Nr 24/2016 Burmistrza Lipian z dnia 23 marca 2016 r. w sprawie wyznaczenia przewodniczącej oraz członków komisji przeprowadzającej przetargi 2016-03-30 14:06:00
Zarządzenie Nr 23/2016 Burmistrza Lipian z dnia 23 marca 2016 r. w sprawie przepisania umowy dzierżawy 2016-03-30 14:05:48
Zarządzenie Nr 22/2016 Burmistrza Lipian z dnia 23 marca 2016 r. w sprawie wydzierżawienia części działki oznaczonej numerem 100/2 obręb 3 m. Lipiany 2016-03-30 14:05:37
Zarządzenie Nr 21/2016 Burmistrza Lipian z dnia 17 marca 2016 r. w sprawie zmiany polityki rachunkowości 2016-03-30 13:52:21
Zarządzenie Nr 20/2016 Burmistrza Lipian z dnia 17 marca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych instytucji kultury za 2015 rok 2016-03-30 13:49:11
Zarządzenie Nr 19/2016 Burmistrza Lipian z dnia 17 marca 2016 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Lipiany na rok 2016 2016-03-30 13:33:46
Zarządzenie Nr 18/2016 Burmistrza Lipian z dnia 1 marca 2016 r. w sprawie wprowadzenia Elektronicznego Obiegu Dokumentów 2016-03-07 13:02:06
Zarządzenie nr 17/2016 Burmistrza Lipian z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie przepisania umowy dzierżawy 2016-03-07 12:56:42
Zarządzenie Nr 16/2016 Burmistrza Lipian z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie wydzierżawienia działki oznaczonej numerem 23/1 obręb 3 m. Lipiany 2016-03-07 12:53:49
Zarządzenie Nr 15/2016 Burmistrza Lipian z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Lipiany na rok 2016 2016-03-07 12:45:08
Zarządzenie Nr 14/2016 Burmistrza Lipian z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie zmiany planów finansowych na 2016 rok do uchwały Nr XIV/106/2016 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 29 lutego 2016 r. 2016-03-07 12:44:54
Zarządzenie Nr 13/2016 Burmistrza Lipian z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie umorzenia należności cywilnoprawnych 2016-03-07 12:36:37
Zarządzenie Nr 12/2016 Burmistrza Lipian z dnia 15 lutego 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Lipiany na rok 2016 2016-03-07 12:36:24
Zarządzenie Nr 11/2016 Burmistrza Lipian z dnia 15 lutego 2016 r. w sprawie odwołania członka składu Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałaniu Przemocy w Rodzinie 2016-03-07 12:10:41
Zarządzenie Nr 10/2016 Burmistrza Lipian z dnia 5 lutego 2016 r. w sprawie zmiany polityki rachunkowości 2016-03-07 11:59:44
Zarządzenie Nr 190/2015 Burmistrza Lipian z dnia 31 grudnia 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia stawek czynszu za dzierżawę gruntu stanowiącego własność Gminy Lipiany 2016-03-07 11:47:31
Zarządzenie Nr 189/2015 Burmistrza Lipian z dnia 31 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia stawki czynszu dzierżawy gruntu pod pojemnikami na zbiórkę odzieży używanej i innych tekstylii gospodarczych 2016-02-16 12:51:35
Zarządzenie Nr 9/2016 Burmistrza Lipian z dnia 5 lutego 2016 r. w sprawie wyznaczenia pracowników wchodzących w skład wspólnej komisji ds. wyceny i podziału majątku zlikwidowanej Straży Miejskiej 2016-02-05 14:05:29
Zarządzenie Nr 8/2016 Burmistrza Lipian z dnia 1 lutego 2016 r. w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego świetlicy środowiskowej w m. Batowo 2016-02-05 14:03:39
Zarządzenie Nr 7/2016 Burmistrza Lipian z dnia 01 lutego 2016 r. w sprawie przepisania umowy dzierżawy 2016-02-05 14:03:24
Zarządzenie Nr 6/2016 Burmistrza Lipian z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie planu kontroli na 2016 rok 2016-02-05 14:03:13
Zarządzenie Nr 5/2016 Burmistrza Lipian z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Lipiany na rok 2016 2016-02-05 14:01:45
Zarządzenie Nr 188/2015 Burmistrz Lipian z dnia 31 grudnia 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Lipiany na rok 2015 2016-01-27 10:12:40
Zrządzenie Nr 3/2016 Burmistrza Lipian z dnia 5 stycznia 2016 r. w sprawie zmiany polityki rachunkowości 2016-01-15 12:09:54
Zarządzenie Nr 2/2016 Burmistrza Lipian z dnia 5 stycznia 2016 roku w sprawie planu finansowego Urzędu Miejskiego w Lipianach na rok 2016 2016-01-13 09:42:53
Zarządzenie Nr 1/2016 Burmistrza Lipian z dnia 5 styczna 2016 roku w sprawie planów finansowych jednostek budżetowych na rok 2016 2016-01-13 08:57:12
Zarządzenie Nr 187/2015 Burmistrza Lipian z dnia 31 grudnia 2015 r. w sprawie udzielenia upoważnienia 2016-01-04 08:55:49
Zarządzenie Nr 186/2015 Burmistrza Lipian z dnia 31 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany planów finansowych na 2015 rok do uchwały Nr XIII/92/2015 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 29 stycznia 2015r. 2016-01-04 08:49:13
Zarządzenie Nr 185/2015 Burmistrza Lipian z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych i ustalenia regulaminu jej pracy. 2016-01-04 08:41:32
Zarządzenie Nr 184/2015 Burmistrza Lipian z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie rozwiązania umowy dzierżawy Nr N/012/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. 2016-01-04 08:41:19
Zarządzenie Nr 183/2015 Burmistrza Lipian z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie przepisania umowy dzierżawy 2016-01-04 08:41:07
Zarządzenie Nr 182/2015 Burmistrza Lipian z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji mandatów karnych 2016-01-04 08:40:41
Zarządzenie Nr 181/2015 Burmistrza Lipian z dnia 22 grudnia 2015 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Urzędzie Miejskim 2016-01-04 08:38:05
Zarządzenie Nr 180/2015 Burmistrza Lipian z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Lipiany na rok 2015 2016-01-04 08:32:30
Zarządzenie Nr 179/2015 Burmistrza Lipian z dnia 11 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany polityki rachunkowości 2016-01-04 08:26:12
Zarządzenie Nr 178/2015 Burmistrza Lipian z dnia 11 grudnia 2015 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Lipiany na rok 2015 2015-12-21 08:30:07
Zarządzenie Nr 177/2015 Burmistrza Lipian z dnia 10 grudnia 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umów dzierżawy 2015-12-21 08:17:28
Zarządzenie Nr 176/2015 Burmnistrza Lipian z dnia 10 grudnia 2015 r. w sprawie wydzierżawienia działki oznaczonej numerem 44/7 obręb 3 m. Lipiany 2015-12-21 08:17:17
Zarządzenie Nr 173/2015 Burmistrza Lipian z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Lipiany na rok 2015 2015-12-07 08:46:19
Zarządzenie Nr 169/2015 Burmistrza Lipian z dnia 10 listopada 2015 w sprawie wydzierżawienia działki nr 36/5 obręb Dębiec gm. Lipiany 2015-12-01 09:34:04
Zarządzenie Nr 162/2015 Burmistrza Lipian z dnia 30 października 2015 r. w sprawie zmiany planów finansowych na 2015 rok do uchwały Nr XI/73/2015 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 28 października 2015 r. 2015-11-16 12:25:10
Zarządzenie Nr 149/2015 Burmistrza Lipian z dnia 06 października 2015 r.w sprawie oddania w użyczenie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lipiany 2015-10-15 14:32:24
Zarządzenie Nr 62/2015 Burmistrza Lipian z dnia 22 kwietnia 2015 roku w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 roku 2015-04-27 10:02:00
Zarządzenie Nr 61/2015 Burmistrza Lipian z dnia 20 kwietnia 2015 r. w sprawie przepisania umowy dzierżawy 2015-04-27 09:58:31
Zarządzenie Nr 60/2015 Burmistrza Lipian z dnia 20 kwietnia 2015 r. w sprawie wydzierżawienia działki oznaczonej numerem 272 obręb 2 m. Lipiany 2015-04-27 09:56:09
Zarządzenie Nr 47/2015 Burmistrza Lipian z dnia 1 kwietnia 2015 r. w sprawie wyznaczenia osoby wykonującej czynności z zakresu prawa pracy wobec Burmistrza Lipian 2015-04-10 11:26:14
Zarządzenie Nr 44/2015 Burmistrza Lipian z dnia 31 marca 2015 roku w sprawie zmiany Instrukcji kasowej 2015-04-01 07:25:52
Zarządzenie Nr 43/2015 Burmistrza Lipian z dnia 31 marca 2015 roku w sprawie zmiany planów finansowych na 2015 rok do uchwały Nr V/29/2015 Rady Miejskiej z dnia 31 marca 2015 roku 2015-04-01 07:25:44
Zarządzenie Nr 42/2015 Burmistrza Lipian z dnia 31 marca 2015 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Lipiany na rok 2015 2015-04-01 07:25:35
Zarządzenie Nr 41/2015 Burmistrza Lipian z dnia 31 marca 2015 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych jednostek organizacyjnych Gminy Lipiany za rok 2014 rok 2015-04-01 07:25:27
Zarządzenie Nr 39/2015 Burmistrza Lipian z dnia 31 marca 2015 w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowania o zasiłki dla opiekunów, a także do wydawnia w tych sprawach decyzji 2015-03-31 08:54:02
Zarządzenie Nr 37/2015 Burmistrza Lipian z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie przepisania umowy dzierżawy 2015-03-31 08:53:35
Zarządzenie Nr 36/2015 Burmistrza Lipian z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy 2015-03-31 08:53:27
Zarządzenie Nr 32/2015 Burmistrza Lipian z dnia 10 marca 2015r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipianach w zakresie prowadzenia bieżącej działalności statutowej Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipianach 2015-03-16 09:14:50
Zarządzenie Nr 31/2015 Burmistrza Lipian z dnia 10 marca 2015 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Lipiany na rok 2015 2015-03-16 09:14:37
Zarządzenie Nr 30/2015 Burmistrza Lipian z dnia 10 marca 2015 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych jednostek organizacyjnych gminy Lipiany za rok 2014 rok 2015-03-16 09:14:25
Zarządzenie Nr 29/2015 Burmistrza Lipian z dnia 4 marca 2015 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Lipiany na rok 2015 2015-03-16 09:14:12
Zarządzenie Nr 28/2015 Burmistrza Lipian z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy 2015-03-02 10:18:44
Zarządzenie Nr 27/2015 Burmistrza Lipian z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie przepisania umowy dzierżawy 2015-03-02 10:18:37
Zarządzenie Nr 26/2015 Burmistrza Lipian z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie wydzierżawienia części działki oznaczonej numerem 170/2 obręb 2 m. Lipiany 2015-03-02 10:18:30