Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Lipianach

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

2004 r.


Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
Zarządzenie nr 82/2004 w sprawie umorzenia należności cywilonprawnych 2006-12-01 14:05:15
Zarządzenie Nr 83/2004 w sprawie umorzenia i rozłożenia na raty należności cywilnoprawnych 2006-11-29 15:55:43
Zarządzenie Nr 84/2004 w sprawie umorzenia należności cywilnoprawnych 2006-11-29 15:54:44
Zarządzenie Nr 81/2004 w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2004 oraz ustalenia układu wykonawczego 2006-11-29 15:53:50
Zarządzenie Nr 80/2004 w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2004 oraz ustalenia układu wykonawczego 2006-11-29 15:53:16
Zarządzenie Nr 79/2004 w sprawie zmioan budżetu gminy na rok 2004 oraz ustalenia układu wykonawczego 2006-11-29 15:52:48
Zarządzenie Nr 78/2004 w sprawie ustalenia układu wykonawczego do Uchwały Rady Miejskiej nr XIX/161/2004 z dnia 28 grudnia 2004 r. 2006-11-29 15:51:25
Zarządzenie Nr 77/2004 w sprawie ustalenia ceny umownej na dzierżawę gruntu na terenie miasta i gminy Lipiany 2006-11-29 15:50:55
Zarządzenie Nr 76/2004 w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2004 oraz ustalenia układu wykonawczego 2006-11-29 15:50:28
Zarządzenie Nr 75/2004 w sprawie ustalenia układu wykonawczego do uchwały Rady Miejskiej nr XVIII/151/2004 z dnia 3 listopada 2004 r. 2006-11-29 15:49:36
Zarządzenie Nr 74/2004 w sprawie Regulaminu Wynagrodzenia Pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipianach 2006-11-29 15:49:12
Zarządzenie Nr 73/2004 w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2004 oraz ustalenia układu wykonawczego 2006-11-29 15:48:29
Zarządzenie Nr 72/2004 w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2004 oraz ustalenia układu wykonawczego 2006-11-29 15:47:13
Zarządzenie Nr 71/2004 w sprawie zatwierdzenia bilansów jednostek organizacyjnych gminy Lipiany za rok 2003 r. 2006-11-28 14:30:30
Zarządzenie Nr 70/2004 w sprawie Regulaminu Wynagradzania Pracowników Urzędu Miejskiego w Lipianach 2006-11-28 14:30:05
Zarządzenie Nr 69/2004 w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2004 oraz ustalenia układu wykonawczego 2006-11-28 14:29:39
Zarządzenie Nr 68/2004 w sprawie ustalenia układu wykonawczego do Uchwały Rady Miejskiej nr XVII/134/2004 z dnia 26 października 2004 r. 2006-11-28 14:28:27
Zarządzenie Nr 67/2004 w sprawie przekazania zrealizowanej inwestycji 2006-11-28 14:28:01
Zarządzenie Nr 66/2004 w sprawie opłaty za korzystanie z sali konferencyjnej w Urzędzie Miejskim w Lipianach 2006-11-28 14:27:18
Zarządzenie Nr 65/2004 w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości niezabudowanych położonych w obrębie Osetna Gmina Lipiany 2006-11-28 14:26:51
Zarządzenie Nr 64/2004 w sprawie przyjęcia "Polityki bezpieczeństwa Urzędu Miejskiego w Lipianach i Ośrodka Pomocy Społecznej " oraz "Instrukcja zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych" 2006-11-28 14:26:31
Zarządzenie Nr 63/2004 w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Lipianach 2006-11-28 14:26:04
Zarządzenie Nr 61/2004 w sprawie przyjęcia Regulaminu Cmentarza Komunlanego w Lipianach 2006-11-28 14:25:41
Zarządzenie Nr 60/2004 w sprawie umorzenia należności cywilnoprawnych 2006-11-28 14:25:21
Zarządzenie Nr 59/2004 w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2004 oraz ustalenia układu wykonawczego 2006-11-28 14:24:50
Zarządzenie Nr 58/2004 w sprawie ustalenia układu wykonawczego do Uchwały Rady Miejskiej nr XVI/132/2004 z dnia 21 września 2004 r. 2006-11-24 13:49:56
Zarządzenie Nr 57/2004 w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2004 oraz ustalenia układu wykonawczego 2006-11-24 13:49:26
Zarządzenie Nr 56/2004 w sprawie ogłoszenia konkursu na dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Lipianach 2006-11-24 13:49:00
Zarządzenie Nr 55/2004 w sprawie umorzenia należności cywilnoprawnych 2006-11-24 13:48:35
Zarządzenie Nr 54/2004 w sprawie skorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie 3 m. Lipiany 2006-11-24 13:48:14
Zarządzenie Nr 53/2004 w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości niezabudowanych położonych w obrębie Osetna Gmina Lipiany 2006-11-24 13:47:49
Zarządzenie Nr 52/2004 w sprawie umorzenia należności cywilnoprawnych 2006-11-24 13:47:24
Zarządzenie Nr 51/2004 w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej 2006-11-24 13:47:03
Zarządzenie Nr 50/2004 w sprawie zmiany składu Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej 2006-11-24 13:46:41
Zarządzenie Nr 49/2004 w sprawie powołania komisji odbioru 2006-11-24 13:46:18
Zarządzenie Nr 48/2004 w sprawie umorzenia należności cywilnoprawnych 2006-11-24 13:45:53
Zarządzenie Nr 47/2004 w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2004 oraz ustalenia układu wykonawczego 2006-11-24 13:45:34
Zarządzenie Nr 46/2004 w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2004 oraz ustalenie układu wykonawczego 2006-11-24 13:45:16
Zarządzenie Nr 45/2004 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipianach 2006-11-24 13:44:52
Zarządzenie Nr 41/2004 w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2004 oraz ustalenia układu wykonawczego 2004-07-19 09:51:03
Zarządzenie Nr 44/2004 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 2004-07-12 12:24:31
Zarządzenie Nr 43/2004 w sprawie umorzenia i rozłożenia na raty należności cywilnoprawnych 2004-07-12 12:24:16
Zarządzenie Nr 42/2004 w sprawie powołania komisji przetargowej 2004-07-12 12:23:57
Zarządzenie Nr 40/2004 w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2004 oraz ustalenia układu wykonawczego 2004-07-12 12:23:28
Zarządzenie Nr 39/2004 w sprawie zarządzenie spisu z natury 2004-07-12 12:23:04
Zarządzenie Nr 38/2004 w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2004 oraz ustalenia układu wykonawczego 2004-06-28 10:12:41
Zarządzenie Nr 37/2004 w sprawie zapłaty za zabezpieczenie przeciwpożarowe imprez oraz innych prac porządkowych i remontowych organizowanych na terenie miasta i gminy Lipiany 2004-06-28 10:12:20
Zarządzenie Nr 36/2004 w sprawie powołania Komisji ds. przygotowania programu rozwoju turystycznego gminy Lipiany 2004-06-28 10:11:59
Zarządzenie Nr 35/2004 w sprawie powołania Komisji ds. przyznawania stypendiów z budżetu gminy 2004-06-28 10:11:34
Zarządzenie Nr 34/2004 w sprawie ustalenia układu wykonawczego do Uchwały Rady Miejskiej Nr XIII/108/2004 z dnia 08 czerwca 2004r. 2004-06-22 12:42:33
Zarządzenie Nr 33/2004 w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2004 oraz ustalenia układu wykonawczego 2004-06-22 12:41:58
Zarządzenie Nr 32/2004 w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 2004-06-22 12:41:44
Zarządzenie Nr 31/2004 w sprawie przygotowania i realizacji projektu "Gminnego Centrum Informacji w Lipianach 2004-05-27 15:44:14
Zarządzenie Nr 30/2004 w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych dla przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego 2004-05-27 15:44:00
Zarządzenie Nr 29/2004 w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości niezabudowanych położonych w Obrębie Osetna Gmina Lipiany 2004-05-21 14:29:00
Zarządzenie Nr 28/2004 w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości niezabudowanych położonych w Obrębie 1 m. Lipiany przy ul. Makuszyńskiego 2004-05-21 14:28:28
Zarządzenie Nr 27/2004 w sprawie "Wprowadzenia instrukcji postępowania w zakresie przeciwdziałania wprowadzeniu do obrotu finasowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych ..." 2004-05-21 14:28:08
Zarządzenie Nr 26/2004 w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2004 oraz ustalenia układu wykonawczego 2004-05-21 14:27:47
Zarządzenie Nr 25/2004 w sprawie ustalenia układu wykonawczego do Uchwały Rady Miejskiej Nr XII/101/2004 z dnia 27 kwietnia 2004r. 2004-05-21 14:27:24
Zarządzenie Nr 23/2004 w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzytsanie z Cmentarza Komunalnego w Lipianach i jego urządzeń 2004-05-18 11:26:42
Zarządzenie Nr 24/2004 w sprawie zmiany w składzie komisji przetargowej 2004-05-18 11:26:04
Zarządzenie Nr 22/2004 w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych od pracy 2004-05-14 14:10:07
Zarządzenie Nr 21/2004 w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2004 oraz ustalenia układu wykonwaczego 2004-05-14 14:09:55
Zarządzenie Nr 20/2004 w sprawie powołania obwodowej komisji wyborczej 2004-05-14 14:09:41
Zarządzenie Nr 19/2004 w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2004 oraz ustalenia układu wykonawczego 2004-05-14 14:09:29
Zarządzenie Nr 17/2004 w sprawie rozłożenia na raty należności cywilnoprawnych 2004-04-26 12:09:01
Zarządzenie Nr 16/2004 w sprawie powołania komisji przetargowej 2004-04-14 14:10:37
Zarządzenie Nr 15/2004 w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację w 2004r. zadań publicznych ... 2004-04-14 14:10:17
Zarządzenie Nr 14/2004 w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej 2004-04-14 14:09:57
Zarządzenie Nr 13/2004 w sprawie określenia składu Gminnego Zespołu Reagowania Kryzysowego oraz ustalenie regulaminu pracy tego zespołu 2004-03-26 10:03:19
Zarządzenie Nr 12/2004 w sprawie ogłaszania w Biuletynie Informacji Publicznej 2004-03-26 10:03:03
Zarządzenie Nr 11/2004 w sprawie ustalenia układu wykonawczego uchwały budżetowej Rady Miejskiej w Lipianach Nr X/88/2004 z dnia 24 lutego 2004r. 2004-03-26 10:02:48
Zarządzenie Nr 10/2004 w sprawie ustalenia zaliczki stałej na rok 2004 2004-03-26 10:02:34
Zarządzenie Nr 9/2004 w sprawie zmiany Regulaminu Pracy Urzędu miejskiego w Lipianach 2004-03-26 10:02:07
Zarządzenie Nr 8/2004 w sprawie rozłożenia na raty należności cywilnoprawnych 2004-03-26 10:01:53
Zarządzenie Nr 7/2004 w sprawie powołania komisji przetargowych 2004-03-26 10:01:39
Zarządzenie Nr 6/2004 w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości niezabudowanej położonej w Obrębie 1 m. Lipiany przy ul. Makuszyńskiego 2004-03-26 10:01:23
Zarządzenie Nr 5/2004 w sprawie ustalenia zaliczki stałej na rok 2004 2004-03-26 10:01:09
Zarządzenie Nr 4/2004 w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Lipianach 2004-03-26 10:00:56
Zarządzenie Nr 3/2004 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżawy 2004-03-26 10:00:36
Zarządzenie Nr 2/2004 w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umów dzierżawy nieruchomości rolnych 2004-03-26 10:00:22
Zarządzenie Nr 1/2004 w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umów dzierżawy 2004-03-26 10:00:06

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Redaktor Michał Ziobrowski

Data wytworzenia:
26 mar 2004

Osoba dodająca informacje

Michał Ziobrowski

Data publikacji:
26 mar 2004, godz. 09:58

Osoba aktualizująca informacje

Michał Ziobrowski

Data aktualizacji:
26 mar 2004, godz. 09:58